Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file" />

THÔNG TƯ 05/2018/TT

tóm tắt câu chữ VB cội Tiếng Anh hiệu lực hiện hành VB liên quan Lược đồ văn bản MIX cài đặt về
Đăng nhập thông tin tài khoản autocadtfesvb.com cùng đăng ký sử dụng phần mềm tra cứu giúp văn bản.

Bạn đang xem: Thông tư 05/2018/tt

">Theo dõi hiệu lực VB
chia sẻ qua:
*
*

đăng nhập thông tin tài khoản gói giờ đồng hồ Anh hoặc nâng cấp để cài file. Nếu quý khách chưa có tài khoản, vui tươi đăng ký tại đây!

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------

Số: 05/2018/TT-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 10 mon 12 năm 2018


THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH bỏ ra TIẾT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU ĐƯỢC TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA


Căn cứ công cụ đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 mon 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 mon 6 năm năm trước của chính phủ nước nhà quy định chi tiết thi hành một số trong những điều của phương tiện đấu thầu về chọn lọc nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Kế hoạch và Đầu tư;


Bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành Thông bốn quy định chi tiết lập report đánh giá hồ sơ dự thầu so với gói thầu được tổ chức lựa lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.


Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tứ này quy định chi tiết về lập report đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu (E- HSDT) so với gói thầu trực thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh quy định tại Điều 1 lý lẽ đấu thầu số 43/2013/QH13, được tổ chức lựa lựa chọn nhà thầu trên khối hệ thống mạng đấu thầu non sông (sau đây call là Hệ thống).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tứ này áp dụng đối với tổ chức, cá thể tham gia hoặc có tương quan đến vận động lập report đánh giá chỉ E-HSDT so với gói thầu trực thuộc phạm vi điều chỉnh quy định trên Điều 1 Thông tứ này.
1. Mẫu số 01A: áp dụng cho gói thầu thương mại & dịch vụ phi tứ vấn, mua sắm hàng hóa, xây gắn theo thủ tục một quá trình một túi hồ sơ cùng được đánh giá theo tiến trình 01 nêu trên điểm a khoản 6 Điều 15 Thông bốn số 04/2017/TT-BKHĐT.
2. Chủng loại số 01B: áp dụng cho gói thầu dịch vụ thương mại phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây gắn thêm theo cách thức một tiến độ một túi hồ nước sơ với được reviews theo quá trình 02 nêu trên điểm b khoản 6 Điều 15 Thông tứ số 04/2017/TT-BKHĐT.
3. Mẫu mã số 02: vận dụng cho gói thầu sắm sửa hàng hóa, xây thêm theo cách thức một quy trình tiến độ hai túi làm hồ sơ theo cách thức tại khoản 1 Điều 29 với khoản 1 Điều 32 Thông bốn số 04/2017/TT-BKHĐT.
4. Mẫu mã số 03: áp dụng cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo quy định tại khoản 1 Điều 29 với khoản 1 Điều 32 Thông tứ số 04/2017/TT-BKHĐT.
5. Đối với gói thầu thuộc dự án công trình sử dụng vốn cung ứng phát triển thiết yếu thức, vốn vay khuyến mãi phát sinh trường đoản cú điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa việt nam với đơn vị tài trợ, trường hợp được công ty tài trợ đồng ý chấp thuận thì vấn đề lập report đánh giá chỉ E-HSDT vận dụng theo các Mẫu số 01A, 01B, 02 và 03 ban hành kèm theo Thông tứ này.
6. Mặt mời thầu địa thế căn cứ vào các loại gói thầu, cách thức lựa chọn nhà thầu để áp dụng các Mẫu biên bản, tờ trình tại các Phụ lục hẳn nhiên Thông tứ này cho phù hợp, cụ thể như sau:
a) Phụ lục 1A: mẫu Tờ trình kiến nghị phê duyệt hiệu quả đánh giá hồ sơ đề xuất về nghệ thuật (đối với gói thầu theo thủ tục một quá trình hai túi hồ sơ);
b) Phụ lục 1B: Mẫu đưa ra quyết định phê duyệt list nhà thầu đáp ứng nhu cầu yêu mong về chuyên môn (đối với gói thầu theo cách thức một giai đoạn hai túi hồ nước sơ);
c) Phụ lục 2A: chủng loại Tờ trình ý kiến đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng đơn vị thầu (đối cùng với gói thầu theo cách thức một giai đoạn một túi hồ nước sơ);
d) Phụ lục 2B: mẫu mã Tờ trình đề nghị phê duyệt list xếp hạng công ty thầu (đối cùng với gói thầu theo phương thức một quy trình hai túi hồ nước sơ);
đ) Phụ lục 3A: mẫu mã Biên phiên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu dịch vụ phi bốn vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp);
1. Thời gian review E-HSDT về tối đa là 45 ngày, kể từ ngày mở thầu cho ngày mặt mời thầu trình chủ chi tiêu phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian reviews E-HSDT không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt, kể cả thời gian thẩm định công dụng đánh giá hồ sơ lời khuyên về kỹ thuật đối với gói thầu theo phương thức một quá trình hai túi hồ nước sơ. Trường hợp nên thiết, rất có thể kéo lâu năm thời gian đánh giá E-HSDT nhưng không thật 20 ngày cùng phải bảo vệ tiến độ triển khai dự án.
2. Đối với gói thầu bài bản nhỏ, thời gian review E-HSDT buổi tối đa là 25 ngày, kể từ ngày mở thầu cho khi mặt mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa lựa chọn nhà thầu. Ngôi trường hợp đề xuất thiết, hoàn toàn có thể kéo lâu năm thời gian review E-HSDT nhưng không thật 20 ngày với phải đảm bảo tiến độ tiến hành dự án.
1. Ngôi trường hợp đơn vị thầu cùng lúc tham dự thầu các gói thầu cùng được reviews xếp hạng thứ nhất đối với gói thầu này đồng thời trúng thầu ở 1 hoặc những gói thầu khác thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải nắm rõ khả năng triển khai gói thầu ở trong nhà thầu này về mặt năng lượng kỹ thuật với tài chủ yếu trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
2. Đối với những nội dung đánh giá tính thích hợp lệ (trừ nội dung về đảm bảo an toàn dự thầu và thỏa thuận hợp tác liên danh), Hệ thống tự động hóa đánh giá chỉ trên cơ sở khẳng định của bên thầu trong 1-1 dự thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính đúng chuẩn của những thông tin đang cam kết. Trường thích hợp phát hiện công ty thầu khẳng định không trung thực thì nhà thầu vẫn bị xem là gian lận với bị xử lý theo dụng cụ tại khoản 1 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.
3. Đối cùng với gói thầu thương mại & dịch vụ phi tư vấn, sắm sửa hàng hóa, xây lắp, các nội dung đánh giá về lịch sử không dứt hợp đồng, kết quả hoạt động tài chính, lợi nhuận bình quân sản phẩm năm, yêu cầu về nguồn lực có sẵn tài chính, khiếp nghiệm triển khai hợp đồng tương tự ở trong nhà thầu được Hệ thống auto đánh giá dựa trên các thông tin bên thầu kê khai trong webform. Nhà thầu phải phụ trách về tính đúng mực của các thông tin vẫn kê khai. Trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc tất cả kê khai tuy nhiên không đúng, ko đầy đủ, không thỏa mãn nhu cầu theo yêu mong nêu vào E-HSMT thì hệ thống sẽ review nhà thầu không đạt ở nội dung này. Đối với câu chữ về hợp đồng tương tự, trường thích hợp tổ chuyên gia phát hiện tại Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa đúng mực thì tổ chuyên gia có quyền review lại nhằm làm công dụng đánh giá chỉ ở nội dung này.
4. Đối cùng với việc nhận xét về tài chính, ngôi trường hợp bên thầu ko kê khai những thông tin về hàng hóa hoặc không gắn kèm những tài liệu về nhân sự trong E-HSDT để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì bên thầu sẽ không còn được hưởng ưu đãi.
Điều 6. Tổ chăm gia
1. Tổ chuyên viên do mặt mời thầu hoặc đơn vị support đấu thầu (trong trường thích hợp thuê tư vấn thực hiện) thành lập. Thành viên tổ chuyên viên phải đáp ứng quy định trên Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Từng member tổ chuyên gia phải lập bản cam kết theo Phụ lục 5 gửi bên mời thầu trước khi tiến hành reviews E-HSDT.
2. Tổ trưởng tổ siêng gia ban hành quy chế thao tác của tổ chuyên gia, trong đó bao gồm những nội dung chủ yếu như sau:
a) Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên;
b) thời hạn dự kiến dứt việc review E-HSDT;
c) cách thức làm vấn đề của tổ siêng gia;
d) các nội dung cần thiết khác.
3. Bên mời thầu nhập list tổ chăm gia, đi cùng quyết định thành lập và hoạt động tổ chăm gia, quy chế làm việc của tổ chuyên gia lên Hệ thống.
Điều 7. Báo cáo đánh giá E-HSDT
2. Ngoài các nội dung về tác dụng đánh giá bán E-HSDT, trong báo cáo đánh giá chỉ E-HSDT, tổ chuyên viên phải nêu rõ các nội dung sau đây:
a) trách nhiệm của từng member trong tổ chuyên viên theo đúng phân công các bước tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông bốn này;
b) giải pháp xử lý trong trường hợp có thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến biệt lập so với các thành viên khác.
c) Ý loài kiến bảo lưu (nếu có).
Chương IIQUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ E-HDST
Mục 1. PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN MỘT TÚI HỒ SƠ
Điều 8. Đánh giá bán E-HSDT theo tiến trình 01
1. Đánh giá về tính hợp lệ (thực hiện trên webform - review online):
a) Hệ thống auto đánh giá những nội dung: tư bí quyết hợp lệ theo pháp luật tại khoản 1 Điều 5 chính sách đấu thầu số 43/2013/QH13 trên cơ sở cam kết của đơn vị thầu trong E-HSDT và nội dung về đơn vị thầu không có tên trong nhì hoặc những E-HSDT cùng với tư phương pháp là công ty thầu chính.
b) Tổ chuyên viên đánh giá bán tính phù hợp lệ của đảm bảo an toàn dự thầu và thỏa thuận hợp tác liên danh theo phiên bản scan lắp kèm.
c) đơn vị thầu được nhận xét là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển sang đánh giá về năng lực, gớm nghiệm.
2. Đánh giá về năng lực, tay nghề (thực hiện tại trên webform - đánh giá online):
a) Hệ thống tự động hóa đánh giá những nội dung: lịch sử không dứt hợp đồng, kết quả chuyển động tài chính, lợi nhuận bình quân mặt hàng năm, nguồn lực tài chính, ghê nghiệm thực hiện hợp đồng tựa như trên cơ sở thông tin mà nhà thầu kê khai trên webform vào E-HSDT.
b) Tổ chuyên viên đánh giá những nội dung còn lại ngoài các nội dung nêu trên điểm a khoản này bên trên cơ sở tin tức mà nhà thầu kê khai trên webform vào E-HSDT.
c) đơn vị thầu được nhận xét là đạt ở tất cả nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được gửi sang review về kỹ thuật.
3. Đánh giá về nghệ thuật (không thực hiện trên webform - review offline):Tổ chuyên viên thực hiện tại việc đánh giá về kỹ thuật. Sau khi reviews xong, tổ chuyên viên chỉ nhập tác dụng đánh giá vào webform bên trên Hệ thống, không phải nhập toàn thể các thông tin review vào webform. Nội dung đánh giá về kỹ thuật được đi kèm trong report đánh giá.
c) đơn vị thầu được review là đạt về chuyên môn thì được đưa sang reviews về tài chính.
4. Đánh giá bán về tài chủ yếu (không thực hiện trên webform - đánh giá offline):Tổ chuyên viên thực hiện tại việc đánh giá về tài chính. Sau khi review xong, tổ chuyên gia chỉ nhập hiệu quả đánh giá chỉ vào webform trên Hệ thống, không phải nhập tổng thể các thông tin đánh giá vào webform. Nội dung đánh giá về tài chính được đi kèm trong báo cáo đánh giá.
5. Sau khi hoàn thành report đánh giá trên Hệ thống, tổ chuyên viên in báo cáo đánh giá chỉ và ký kết tên, đóng vệt (nếu có). Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT của tổ chăm gia, mặt mời thầu trình chủ chi tiêu phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.
6. Sau khoản thời gian danh sách xếp hạng công ty thầu được phê duyệt, bên mời thầu mời đơn vị thầu xếp hạng đầu tiên vào đàm phán hợp đồng. Trong quá trình thương thảo hòa hợp đồng, mặt mời thầu chịu trách nhiệm đối chiếu tài liệu nhưng nhà thầu cung cấp với những thông tin cơ mà nhà thầu vẫn kê khai trong E-HSDT với lập biên bản đối chiếu tư liệu theo Phụ lục 3C Thông bốn này. Biên bản đối chiếu tư liệu này sẽ tiến hành đính kèm biên bạn dạng thương thảo vừa lòng đồng.
7. Ngôi trường hợp sau khoản thời gian đối chiếu, mặt mời thầu nhận ra có sự sai khác cơ bạn dạng giữa những tài liệu mà nhà thầu cung cấp với tin tức nhà thầu kê khai trong E-HSDT, dẫn cho làm biến đổi kết quả nhận xét E-HSDT thì bên mời thầu yêu mong tổ chuyên gia đánh giá chỉ lại đối với nhà thầu này. Sau thời điểm tổ chuyên viên hoàn thiện lại report đánh giá, bên mời thầu trình chủ chi tiêu phê để mắt tới lại danh sách xếp hạng bên thầu để triển khai cơ sở mời nhà thầu vào thương thảo hợp đồng theo lý lẽ tại khoản 6 Điều này. Vào trường thích hợp này, bài toán kê khai không trung thực vào E-HSDT ở trong nhà thầu đã bị xem như là hành vi ăn gian theo lý lẽ tại khoản 4 Điều 89 chế độ đấu thầu số 43/2013/QH13.
Điều 9. Đánh giá bán E-HSDT theo tiến trình 02

1. địa thế căn cứ vào biên bản mở thầu bên trên Hệ thống, đơn vị thầu xếp trước tiên về giá được nhận xét theo tiến trình quy định tại những khoản 1, 2 và 3 Điều 8 Thông bốn này.
2. Ngôi trường hợp đơn vị thầu xếp hạng đầu tiên được đánh giá là đáp ứng các ngôn từ theo biện pháp trong E-HSMT thì mặt mời thầu mời nhà thầu này vào đàm phán hợp đồng. Trong quy trình thương thảo vừa lòng đồng, bên mời thầu chịu trách nhiệm đối chiếu tài liệu cơ mà nhà thầu hỗ trợ với những thông tin mà lại nhà thầu đang kê khai vào E-HSDT và lập biên bản đối chiếu tư liệu theo Phụ lục 3C Thông bốn này. Biên phiên bản đối chiếu tài liệu này sẽ được đính kèm biên bản thương thảo phù hợp đồng.Trường hợp sau thời điểm đối chiếu, mặt mời thầu nhận biết có sự sai khác cơ bạn dạng giữa những tài liệu nhưng mà nhà thầu cung cấp với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT, dẫn đến làm biến đổi kết quả nhận xét E-HSDT thì bên mời thầu yêu ước tổ chuyên gia đánh giá chỉ lại đối với nhà thầu này. Trong trường thích hợp này, bài toán kê khai không trung thực trong E-HSDT của nhà thầu sẽ bị xem là hành vi gian lận theo công cụ tại khoản 4 Điều 89 qui định đấu thầu số 43/2013/QH13.
3. Ngôi trường hợp công ty thầu xếp hạng đầu tiên không thỏa mãn nhu cầu yêu cầu của E-HSMT theo hình thức tại khoản 1 Điều này thì bên mời thầu tiến hành reviews đối với bên thầu xếp thứ hạng tiếp theo.
Mục 2. PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN nhị TÚI HỒ SƠ

Điều 10. Quy trình reviews E-HSDT so với gói thầu bán buôn hàng hóa, xây lắp
1. Việc đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật năng lượng điện tử (E-HSĐXKT) bao gồm các nội dung nhận xét về tính đúng theo lệ; năng lực, khiếp nghiệm; reviews về nghệ thuật được thực hiện theo tiến trình quy định tại các khoản 1, 2 cùng 3 Điều 8 Thông tư này.
2. Những nhà thầu quá qua bước nhận xét E-HSĐXKT sẽ tiến hành mở E-HSĐXTC. Việc reviews E-HSĐXTC được thực hiện theo quá trình quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tứ này.
3. Sau khoản thời gian hoàn thành report đánh giá E-HSĐXKT, E-HSĐXTC, tổ chuyên gia tiến hành in report đánh giá và ký tên, đóng lốt (nếu có). Vấn đề thương thảo đúng theo đồng, so sánh tài liệu được thực hiện theo khoản 6 với khoản 7 Điều 8 Thông bốn này.
Điều 11. Quy trình review E-HSDT so với gói thầu thương mại dịch vụ tư vấn
1. Việc đánh giá E-HSĐXKT bao gồm các nội dung đánh giá về tính đúng theo lệ; review về chuyên môn được triển khai theo quy trình quy định trên khoản 1 cùng khoản 3 Điều 8 Thông tư này.
2. Những nhà thầu quá qua bước reviews E-HSĐXKT sẽ tiến hành mở E-HSĐXTC. Việc reviews E-HSĐXTC được tiến hành theo quá trình quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tứ này.
3. Sau khoản thời gian hoàn thành báo cáo đánh giá chỉ E-HSĐXKT, E-HSĐXTC, tổ chuyên gia tiến hành in báo cáo đánh giá và ký tên, đóng vết (nếu có). Bài toán thương thảo phù hợp đồng, đối chiếu tài liệu được tiến hành theo khoản 6 và khoản 7 Điều 8 Thông tư này.
Mục 3. LÀM RÕ E-HSDT, TRÌNH, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT
Điều 12. Nắm rõ E-HSDT
1. Sau khoản thời gian mở thầu, bên thầu tất cả trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu mong của bên mời thầu. Việc hiểu rõ E-HSDT được tiến hành trực tiếp trên Hệ thống.
2. Trường hợp bên mời thầu tất cả yêu ước nhà thầu hiểu rõ E-HSDT trên hệ thống nhưng nhà thầu có rất nhiều tài liệu cần bổ sung cập nhật làm rõ, tất yêu gửi trực tiếp lên khối hệ thống thì công ty thầu hoàn toàn có thể gửi các tài liệu này đến mặt mời thầu theo đường bưu điện, gửi trực tiếp, fax, thư điện tử theo thời hạn dụng cụ trong văn bản yêu cầu làm rõ của bên mời thầu.
Điều 13. Trình, thẩm định và phê duyệt
1. Đối với gói thầu theo cách thức một giai đoạn một túi hồ sơ:
a) Đối với gói thầu đánh giá theo quy trình 01, bên trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá E-HSDT của tổ siêng gia, bên mời thầu trình chủ chi tiêu phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu. Trường hợp chỉ có một đơn vị thầu vượt qua bước reviews về tài chính thì không phải phê duyệt list xếp hạng bên thầu.
b) Đối cùng với gói thầu đánh giá theo quá trình 02, không hẳn phê duyệt list xếp hạng đơn vị thầu. Việc xếp hạng nhà thầu được căn cứ theo biên bạn dạng mở thầu.
c) Trên cửa hàng thương thảo đúng theo đồng, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt hiệu quả lựa lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư chi tiêu tổ chức thẩm định và đánh giá và phê duyệt công dụng lựa lựa chọn nhà thầu.
2. Đối với gói thầu theo thủ tục một quy trình tiến độ hai túi hồ sơ:
a) bên trên cơ sở report kết quả reviews hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của tổ siêng gia, bên mời thầu trình chủ chi tiêu phê duyệt list nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. List nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được thẩm định trước lúc phê duyệt;
b) trên cơ sở report kết quả đánh giá hồ sơ khuyến nghị về tài bao gồm của tổ chăm gia, mặt mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu. Trường phù hợp chỉ gồm một đơn vị thầu thừa qua bước review về tài thiết yếu thì chưa phải phê duyệt danh sách xếp hạng đơn vị thầu.
c) Trên các đại lý thương thảo hợp đồng, mặt mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu. Chủ chi tiêu tổ chức thẩm định và đánh giá và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Xem thêm: Chia Sẻ Cách Xác Định Giá Đất Thị Trường, Giá Đất Là Gì


Chương IIITỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.
2. Căn cứ tình hình thực tế, Cục quản lý đấu thầu, cỗ Kế hoạch và Đầu tư hoàn toàn có thể chỉnh sửa những biểu mẫu mã dưới dạng webform trên khối hệ thống nhằm sản xuất điều kiện thuận lợi hơn cho những bên tham gia vào hoạt động lựa lựa chọn nhà thầu qua mạng, bớt thủ tục, tăng cường hơn nữa tính cạnh tranh, công bằng, khác nhau và công dụng kinh tế trong đấu thầu, đồng thời đảm bảo an toàn hiệu trái công tác làm chủ nhà nước về đấu thầu.
3. Những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộc thiết yếu phủ, cơ sở khác sinh sống Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông bốn này. Trong quy trình thực hiện, nếu gồm vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ sở ngang Bộ, phòng ban thuộc bao gồm phủ, ban ngành khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp với tổ chức, cá thể có tương quan gửi chủ ý về bộ Kế hoạch cùng Đầu bốn để kịp thời hướng dẫn./.

Nơi nhận: - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ sở thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, tp trực thuộc TW; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng thiết yếu phủ; - tand nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao; - kiểm toán Nhà nước; - phòng ban Trung ương của các đoàn thể; - Sở chiến lược và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương; - Cục đánh giá văn bản QPPL (Bộ tư pháp); - Công báo; - Cổng TTĐT chủ yếu phủ; - Cổng TTĐT chiến lược và Đầu tư; - những đơn vị thuộc cỗ Kế hoạch với Đầu tư; - Lưu: VT, cục QLĐT (H.298).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Chí Dũng


MẪU SỐ 01A

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT đến GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, thiết lập SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP

(theo các bước số 01)

(phương thức một tiến trình một túi hồ nước sơ)

(Ban hành kèm theo Thông bốn số: 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của bộ Kế hoạch với Đầu tư)

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu

Nghị định 63/CP

KHLCNT

Kế hoạch chọn lọc nhà thầu trên mạng

E-HSMT

Hồ sơ mời thầu qua mạng

E-HSDT

Hồ sơ dự thầu qua mạng

Chủ đầu tư

Chủ đầu tư đối cùng với gói thầu nằm trong dự án đầu tư chi tiêu phát triển, bên mời thầu đối với gói thầu trực thuộc dự toán sắm sửa thường xuyên

Dự án

Dự án chi tiêu phát triển hoặc dự toán sắm sửa thường xuyên

PHN I:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu:

Dự án:

Chủ đầu tư: ng>

Bên mời thầu:

Mẫu số 1 (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

E-HSDT của phòng thầu ____________ (Hệ thng tự động trích xuất tên của từng đơn vị thu theo sản phẩm tự trong biên bạn dạng mở thu)

Stt

Nội dung đánh giá trong E-HSMT

Kết quả tiến công giá

Nhận xét của chăm gia

Đạt

Không đạt

1

Bảo đảm dự thầu(1)

2

Không mang tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư phương pháp là nhà thầu chính (nhà thầu tự do hoặc member trong liên danh(2)

3

Thỏa thuận liên danh (đối với công ty thầu liên danh)(3)

4

Tư giải pháp hợp lệ theo điều khoản tại khoản 1 Điều 5 phương tiện đấu thầu(2)

4.1

Hạch toán tài chủ yếu độc lập(2)

4.2

Không đang trong quy trình giải thể; ko bị tóm lại đang rơi vào cảnh tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo khí cụ của pháp luật(2)

4.3

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu(2)

4.4

Không sẽ trong thời hạn bị cấm tham gia thầu(2)

4.5

Đáp ứng điều kiện về cấp doanh nghiệp(4)

KẾT LUẬN

Người tấn công giá(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) T chuyên viên đánh giá bán theo bản scan thư bảo lãnh.

(2) Hệ thống auto đánh giá.

(3) Tchuyên gia đánh giá theo phiên bản scan thỏa thuận hợp tác liên danh.

(4) Chỉ áp dụng đối với gói thầu xây thêm có giá chỉ gói thầu 5 tỷ đồng. Hệ thống auto đánh giá.

Trường hp tổ chuyên viên phát hiện Hệ thống review nhà thầu "đạt" là chưa đúng đắn thì tổ chuyên viên có quyền đánh giá lại để làm kết quả nhận xét ở nội dung này và nêu rõ chủ ý tại cột "nhận xét của t siêng gia".

Mẫu số 2A (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ gớm NGHIỆM

(ngoài năng lượng kỹ thuật)

E-HSDT của phòng thầu: (Hệ thống tự động hóa trích xuất thương hiệu của từng đơn vị thầu theo đồ vật tự trong biên phiên bản mở thầu)

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT(1)

Thông tin trong E-HSDT(2)

Kết quả tấn công giá(3)

Nhận xét của chăm gia

Stt

Mô tả

Yêu cầu

Đạt

Không đạt

Kết luận

Người đánh giá(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú:

(1), (2): Hệ thống auto trích xuất tin tức trong E-HSMT và E-HSDT.

(3): Hệ thống auto đánh giá trên cơ sở thông tin được trích xuất. Đối với câu chữ về hòa hợp đồng tương tự, trường đúng theo tổ chuyên viên phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm tác dụng đánh giá ở câu chữ này với nêu rõ ý kiến tại cột "nhận xét của tổ siêng gia".

Trường hợp sau khoản thời gian đi chiếu tài liệu, các thông tin đơn vị thầu kê khai vào E-HSDT ko thống tốt nhất với các tài liệu cơ mà nhà thầu cung cấp thì bên mời thu yêu mong t chuyên gia đánh giá lại. Vào trường phù hợp này, tổ chuyên viên tiến hành reviews lại và ghi rõ ý kiến tại cột "nhận xét của tổ chăm gia".

Riêng đối với nội dung về năng lực bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế sửa chữa hoặc cung ứng các thương mại dịch vụ sau bán hàng khác của gói thầu bán buôn hàng hóa, tổ chuyên gia đánh giá căn cứ vào thông tin nêu trong E-HSDT.

Mẫu số 2B (Webform bên trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT

E-HSDT ở trong phòng thầu: ______________ (Hệ thống auto trích xuất tên của từng nhà thầu theo trang bị tự trong biên bạn dạng mở thầu)

a) Đánh giá chỉ về nhân sự công ty chốt:

Stt

E-HSMT(1)

Thông tin bắt tắt vào E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá(3)

Nhn xét của tổ chăm gia(4)

Số lượng, vị trí công việc

Trình độ chăm môn

Tổng số năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm trong các bước tương tự

Đạt

Không đạt

Kết luận

b) Đánh giá về lắp thêm thi công:

Stt

E-HSMT(1)

Thông tin cầm tắt trong E-HSDT(2)

Kết quả tấn công giá(3)

Nhận xét của tchuyên gia(4)

Đạt

Không đạt

Loại sản phẩm và điểm sáng

Số lượng

Kết luận

Người đánh giá(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1): Hệ thng tự động trích xuất tin tức trong E-HSMT;

(2): Hệ thống auto trích xuất bắt tắt tin tức trong E-HSDT;

(3), (4): Tổ chuyên gia đánh giá dựa trên tin tức mà bên thầu kê khai, nêu ý kiến nhận xét vào trường hợp reviews là ko đạt.

Mẫu số 3A (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng cách thức chấm điểm)

E-HSDT ở trong phòng thầu___________

Stt

Ni dung đánh giá(1)

Mức điểm lý lẽ trong E- HSMT(2)

ĐÁNH GIÁ(3)

Ghi chú

Điểm buổi tối đa

Điểm tối thiểu

Điểm

Nhận xét của siêng gia

TNG CỘNG

KẾT LUẬN (4)

Người tiến công giá(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú:

(1), (2) Theo cách thức trong E-HSMT.

(3) Đối cùng với từng văn bản đánh giá, buộc phải ghi rõ sđiểm trên cột Điểm.

(4) bên thầu được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo pháp luật của E-HSMT trên đại lý sổ điểm của nhà thầu.

Mẫu số 3B (Đính kèm cùng report đánh giá)

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá “đạt”, “không đạt”)

E-HSDT ở trong phòng thầu___________

Stt

Nội dung tấn công giá(1)

Kết quả review (2)

Nhận xét của chuyên gia

Ghi chú

Đạt

Chấp dìm được

Không đạt

KẾT LUẬN (3)

Người tiến công giá(Ký và ghi rõ chúng ta tên)

Ghi chú:

(1) Theo phương tiện trong E-HSMT.

(2) Đối với từng câu chữ đánh giá, ví như được nhận xét là "đạt" hoặc "chấp dìm được" hoặc "không đạt" thì đánh dấu “X” vào ô khớp ứng và nêu rõ nguyên nhân tại cột nhấn xét của chuyên gia.

(3) E-HSDT được kết luận là ĐẠT hoặc KHÔNG ĐẠT theo phương pháp trong E-HSMT.

Mẫu số 4 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

XÁC ĐỊNH GIÁ ĐÁNH GIÁ

E-HSDT của phòng thầu___________

Stt

Công thức xác định giá đánh giá

Giá tấn công giá(1)(chưa tính ưu đãi)

1

2

3

4

TNG CỘNG

Người đánh giá(Ký và ghi rõ chúng ta tên)

Ghi chú:

(1) Giá đánh giá chưa bao hàm ưu đãi so với các sản phẩm & hàng hóa trong nước.

Mẫu số 5 (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

XÁC ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC ĐỐI TƯỢNGĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI CỦA GÓI THẦU

(Đối với gói thầu sắm sửa hàng hóa)

Trường hợp hàng hóa do bên thầu xin chào thuộc đối tượng người sử dụng được hưởng ưu tiên thì tổ chuyên viên tiến hành kiểm tra, tính toán lại về tỷ lệ chi phí sản xuất nội địa để xác định chính xác sản phẩm & hàng hóa do công ty thầu chào bao gồm thuộc đối tượng người sử dụng được hưởng ưu tiên hay không. Tự đó, khẳng định các sản phẩm & hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng ưu đãi vào tng scác loại hàng hóa theo yêu mong của E-HSMT để gia công cơ sở xác định ∆ƯĐ theo Mu s 6 như sau:

Stt

Hàng hóa

Nhà thầu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

Hàng hóa 1

Hàng hóa 2

Hàng hóa 3

Người tấn công giá(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) hàng hóa thuộc đối tượng người tiêu dùng được hưởng ưu đãi.

(2) Ghi tên các nhà thầu chào hàng hóa thuộc đối tượng người sử dụng được hưởng ưu đãi.

Mẫu số 6 (Đính kèm cùng report đánh giá)

XÁC ĐỊNH ∆ƯĐ ĐỐI VỚI HÀNG HÓAKHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI

(Đối với gói thầu buôn bán hàng hóa)

E-HSDT của nhà thầu___________

Stt

Hàng hóa

Giá dự thầu trừ giá trị giảm giá (nếu có)

ƯĐ

(1)

(2)

(3)

(4)

Hàng hóa 1

Hàng hóa 2

….

Tng cng

Người tiến công giá(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú:

(2) sản phẩm & hàng hóa không thuộc đối tượng người sử dụng được tận hưởng ưu đãi;

(3) Giá dự thu sau trừ giá bán trị bớt giá (nếu có) của từng một số loại hàng hóa tương ứng ở cột (2);

(4) Cách xác định ∆ƯĐ so với hàng hóa không thuộc đối tượng được Hưởng chiết khấu = 7,5% x (3).

Mẫu số 7 (Đính kèm cùng report đánh giá)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH

E-HSDT ở trong phòng thầu___________

Stt

Nội dung

Giá tr

1

Giá dự thầu (giá ghi trong solo dự thầu kế bên giá trị tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá (nếu có))

2

Giá trị giảm ngay (nếu có)

3

Giá dự thầu sau khi trừ giá chỉ trị ưu đãi giảm giá (nếu có)

Phương pháp giá bèo nhất(1)

4

∆ƯĐ (nếu có)(2)

5

Giá dự thầu trừ giá trị giảm ngay (nếu có) và tính chiết khấu (nếu có)

Phương pháp giá tiến công giá(3)

6

Giá reviews (chưa tính ưu đãi)

7

∆ƯĐ (nếu có)(4)

8

Giá đánh giá (sau khi tính ưu đãi)

Người đánh giá(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú:

(1) Trường thích hợp áp dụng phương thức giá review thì bỏ nội dung này.

(3) ngôi trường hợp vận dụng phương pháp giá thấp tuyệt nhất thì quăng quật nội dung này.

(2), (4) Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, ∆ƯĐ là giá chỉ trcng thêm so với hàng hóa ko thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi, được xác định theo kết quả ở Mu s 6.

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc---------------

Số: /

_____, ngày ___ tháng ___ năm _____

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu _______

thuộc dự án công trình _______

Kính gửi: _______

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Trình làng chung về dự án, gói thầu

- nhà đầu tư:

- bên mời thầu:

- thương hiệu dự án:

- tên gói thầu: ;

- Số KHLCNT: thời khắc đăng download ;

- Số E-TBMT: thời khắc đăng sở hữu ;

- các văn phiên bản pháp lý liên quan được liệt kê với đính kèm (bản chụp) báo cáo này. (Phần này đơn vị chức năng lập report đánh giá bán điền).

2. Tổ chuyên gia

a) cơ sở pháp lý ra đời tổ chăm gia:

Tổ chuyên viên được thành lập theo quyết định số để thực hiện nhận xét E- HSDT gói thầu thuộc dự án công trình .

Trường hợp Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn đánh giá E-HSDT thì bổ sung nội dung sau:

Căn cứ hòa hợp đồng số ngày giữa cùng _______ n> về câu hỏi thuê tổ chức/đơn vị reviews E-HSDT gói thầu thuộc dự án .

b) nguyên tố tổ chuyên gia:

Phần này biểu lộ slượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tchuyên gia trên Bảng s 1.

Bảng s 1

Stt

H với tên

Chức v, địa chỉ trong t chăm gia

Phân công công việc của các thành viên

c) phương pháp làm bài toán của tổ chăm gia:

Phần này nêu phương thức làm việc của tổ siêng gia, cắt cử công việc, thời gian hoàn thành... Ngôi trường hợp có quy chế thao tác của tchuyên gia thì chỉ việc đính kèm quy chế này. Vào phn này nêu rõ cách xử lý khi một thành viên trong tchuyên gia gồm ý kiến biệt lập so với nhiều s các thành viên khác. Ý kiến bảo lưu lại của thành viên đó (nếu có) nên được nêu vào Mục IV báo cáo này.

II. KT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên phiên bản mở thầu

ng>

2. Đánh giá bán tính đúng theo lệ của E-HSDT

a) tác dụng đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hòa hợp theo Bảng số 2 dưới đây: (được trích xuất trường đoản cú Mu số 1)

Bảng số 2

Stt

Tên công ty thầu

Kết lun

(Đạt, không đạt)

b) Thuyết minh về những trường hòa hợp E-HSDT không phù hợp lệ: (Hệ thống auto trích xuất các nội dung chủ kiến của t chuyên gia về việc nhà thầu được review không đạt, nói cả sau khoản thời gian nhà thầu ngã sung, nắm rõ E-HSDT).

c) các nội dung xẻ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ ở trong phòng thầu (nếu có). Phần này nêu rõ các yêu cầu ngã sung, làm cho rõ E-HSDT của mặt mời thầu cùng văn bạn dạng bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà thầu (kể cả ngôi trường hợp bên thầu tự vấp ngã sung, nắm rõ E-HSDT).

3. Tác dụng đánh giá bán về năng lực và khiếp nghiệm

a) công dụng đánh giá chỉ về năng lực, kinh nghiệm tay nghề được tổng đúng theo theo Bảng số 3 bên dưới đây: (được trích xuất từ mẫu mã s 2A cùng Mu s 2B):

Bảng số 3

Stt

Tên đơn vị thầu

Kết lun

(Đạt, không đạt)

b) Thuyết minh các trường hợp công ty thầu không đáp ứng yêu mong về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề nêu vào E-HSMT. Phần này thuyết minh chi tiết về vấn đề không đáp ứng nhu cầu yêu ước về năng lượng và kinh nghiệm trong phòng thầu (kcả sau thời điểm nhà thầu bổ sung, nắm rõ E-HSDT (nếu có)).

c) những nội dung hiểu rõ E-HSDT nhằm minh chứng năng lực và kinh nghiệm của phòng thầu (nếu có). Phần này nêu rõ các yêu cầu vấp ngã sung, có tác dụng rõ E-HSDT của bên mời thầu với văn bạn dạng bổ sung, làm rõ E-HSDT của phòng thầu (kể cả trường hợp đơn vị thầu tự vấp ngã sung, nắm rõ E-HSDT).

4. Tác dụng đánh giá về kỹ thuật

a) công dụng đánh giá về nghệ thuật được tổng hợp theo Bảng số 4 bên dưới đây: (được trích xuất từ bỏ Mu số 3A hoặc mẫu mã số 3B):

Bảng số 4

Stt

Tên công ty thầu

Kết quả đánh giá

Ghi chú

b) Thuyết minh những trường hợp công ty thầu không đáp ứng yêu ước về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT). Thuyết minh chi tiết về vấn đề nhà thầu không đáp ứng yêu mong về kỹ thuật của E-HSDT.

c) các nội dung để ý trong quy trình đánh giá. Phần này nêu rõ các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá, bao hàm cả trường vừa lòng trong tchuyên gia gồm một hoặc một vài thành viên bao gồm đánh giá khác hoàn toàn so với nhiều s các thành viên sót lại và phương án xử lý đối với trường hợp đó.

5. Hiệu quả đánh giá chỉ về tài chính

Kết quả đánh giá về giá chỉ được tổng đúng theo theo Bảng số 5 bên dưới đây: (được trích xuất từ mẫu s 7):

Bảng số 5

Stt

Nội dung

Nhà thầu A

Nhà thầu B

1

Giá dự thầu (giá ghi trong 1-1 dự thầu không tính giá trị giảm ngay (nếu có))

5

Giá trị giảm ngay (nếu có)

6

Giá dự thầu sau khoản thời gian trừ giá trị giảm ngay (nếu có)

Phương pháp giá bèo nhất

9

∆ƯĐ (nếu có)

10

Giá dự thầu sau thời điểm trừ giá bán trị giảm ngay (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)

Phương pháp giá tấn công giá

11

Giá đánh giá (chưa tính ưu đãi)

12

∆ƯĐ (nếu có)

13

Giá reviews (sau khi tính ưu đãi)

Phần này nêu những nội dung xem xét trong thừa trình reviews về tài bao gồm (nếu có).

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở review E-HSDT của tổ chuyên gia, hiệu quả đánh giá E- HSDT được tổng đúng theo theo Bảng số 6 với các nội dung cơ phiên bản như sau:

Bảng số 6

Stt

Nội dung

Nhà thầu

A

B

1

Kết quả review tính hợp lệ của E-HSDT

2

Kết quả đánh giá về năng lượng và gớm nghiệm

3

Kết quả đánh giá về kỹ thuật

Phương pháp giá rẻ nhất

4

Giá dự thầu sau thời điểm trừ giá bán trị giảm ngay (nếu có), tính khuyến mãi (nếu có)

5

Xếp hạng những E-HSDT*

Phương pháp giá tấn công giá

6

Giá reviews (sau khi tính ưu đãi)

7

Xếp hạng các E-HSDT*

Ghi chú:

- * Đối cùng với gói thầu xây lắp vận dụng đấu thầu vào nước: vấn đề xếp hạng những E-HSDT bắt buộc xem xét đến những trường vừa lòng được hưởng ưu tiên như sau:

+ E-HSDT của nhà thầu có tổng số lao rượu cồn là nữ giới hoặc yêu quý binh, bạn khuyết tật chiếm phần trăm từ 25% trở lên trên và có hợp đng lao hễ ti thiu 03 tháng; nhà thầu là doanh nghiệp bé dại được xếp hạng cao hơn nữa E-HSDT của phòng thầu không thuộc đối tượng được hưởng khuyến mãi trong trường vừa lòng E-HSDT của những nhà thầu được đánh giá ngang nhau theo mức sử dụng tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 63/CP.

+ trường hợp sau khoản thời gian ưu đãi, nếu các E-HSDT xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn nữa cho bên thầu ngơi nghỉ địa phương nơi xúc tiến gói thầu theo nguyên lý tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 63/CP.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia nêu rõ những nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem như xét, xếp hạng và thứ từ bỏ xếp hạng đơn vị thầu;

2. đa số nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của quy định về đu thầu dân đến hạn chế sự tham gia thầu của phòng thầu hoặc dẫn mang lại có cách đọc không rõ hoặc khác biệt trong thừa trình review E-HSDT hoặc có th dn đến làm sai lệch tác dụng lựa chọn nhà thầu; để xuất phương án xử .

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Trường hòa hợp có chủ kiến bảo lưu thì cần nêu rõ những thông tin: văn bản đánh giá, ý kiến bảo lưu, nguyên nhân và đề nghị thành viên có chủ kiến bảo lưu giữ ký tên theo bảng dưới đây:

Stt

Nội dung đánh giá

Ý con kiến bảo lưu

Lý do

Ký tên

Báo cáo reviews này được lập bởi:

_____________________

_____________________

ý, kcả member có chủ ý bảo lưu (nếu có)>.

PHẦN II:

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

Stt

Tài liệu

Số, ký hiệu và ngày mon (nếu có)

I

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

1.

Kế hoạch sàng lọc nhà thầu

2.

Quyết định phê chăm bẵm E-HSMT

3.

Văn bản thành lập tổ siêng gia

4.

Quy chế thao tác làm việc của tổ chuyên viên (nếu có)

5.

Bản khẳng định của từn