CÁC BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN


*
Mục lục bài viết
*
Mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên cuối năm

Mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên cuối năm và phía dẫn nhận xét xếp loại

Đánh giá, xếp loi cht lưng đng viên cui năm

Đối tượng: Đảng viên vào toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ sinh sống đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy vẫn yêu cầu đánh giá, xếp nhiều loại chất lượng.

Bạn đang xem: Các biểu mẫu đánh giá chất lượng đảng viên

Khung tiêu chí tấn công giá

- Về tư tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

+ tứ tưởng chính trị: trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ chí minh và con đường lối thay đổi của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động mái ấm gia đình và nhân dân tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật của phòng nước; việc học tập những nghị quyết, chỉ thị, tham gia những đợt sinh hoạt bao gồm trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng.

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: công dụng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, đẩy mạnh tính tiền phong, gương mẫu của fan đảng viên với quan hệ quan trọng với nhân dân; ý thức cầu thị, lắng nghe, tiếp thu thay thế sửa chữa khuyết điểm và chống chọi với các biểu lộ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ lại gìn liên kết nội bộ.

+ Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật: vấn đề chấp hành sự phân công của tổ chức; triển khai quy định về đa số điều đảng viên không được làm và những nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đối chọi vị; các nguyên tắc, chính sách sinh hoạt đảng, đóng đảng tổn phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và liên tiếp giữ mối liên hệ với đưa ra ủy, đảng ủy đại lý nơi cư trú; trọng trách nêu gương của đảng viên.

+ Tác phong, lề lối làm cho việc: Năng động, sáng sủa tạo, tàn khốc trong tiến hành nhiệm vụ; phương pháp làm vấn đề khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; niềm tin hợp tác, trợ giúp đồng chí, đồng nghiệp.

+ hiệu quả đấu tranh phòng, phòng các biểu hiện suy thoái tứ tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” của cá thể (nếu có).

- Về tác dụng thực hiện nay chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Việc tiến hành chức trách, quyền lợi theo phương tiện (đảng, thiết yếu quyền, đoàn thể).

+ hiệu quả thực hiện những chỉ tiêu, trách nhiệm được giao những năm được lượng hóa bởi sản phẩm. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần nắm rõ về khối lượng, hóa học lượng, tiến độ, công dụng thực hiện các chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm; niềm tin đổi mới, sáng sủa tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ giao hàng nhân dân...

+ công dụng đánh giá, xếp loại những tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có).

- Việc thực hiện cam đoan tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng hằng năm

- Kết quả xung khắc phục hầu như hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

- Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có)

Khung tiêu chuẩn các mức hóa học lượng

Mức chất lượng

Tiêu chuẩn

Ghi chú

Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

+ Là đảng viên thực sự tiêu biểu về năng lực, phẩm hóa học đạo đức, lối sống, luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, gồm sản phẩm rõ ràng lượng hóa được, có tương đối nhiều thành tích nổi bật trong công tác làm việc được những đảng viên khác học tập tập, noi theo.

+ Các tiêu chuẩn về tác dụng thực hiện trọng trách chính trị được giao đều review đạt lever “Xuất sắc”; các tiêu chuẩn còn lại được review đạt lever “Tốt” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức bắt buộc được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ”.

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng đảng viên được xếp các loại “Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ” không vượt vượt 20% số đảng viên được xếp các loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong từng tổ chức cơ sở đảng.

Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

+ Các tiêu chí về công dụng thực hiện trọng trách chính trị được giao đều review đạt lever “Tốt” trở lên; những tiêu chuẩn còn lại được review đạt cấp độ “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đề xuất được xếp nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành giỏi nhiệm vụ” trở lên.

Hoàn thành nhiệm vụ

+ Các tiêu chuẩn cơ bạn dạng được review đạt lever “Trung bình” trở lên.

Xem thêm: Chế Tạo Sản Phẩm Từ Nguyên Liệu Phế Thải, Cleanipedia Logo

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu được xếp nhiều loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

Không hoàn thành nhiệm vụ

Là đảng viên không đạt tới “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc nằm trong một trong những trường hợp sau:

+ Cấp bao gồm thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa”.

+ Chỉ chấm dứt dưới một nửa chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong năm.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại tại mức “Không xong nhiệm vụ”.

+ Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong những năm (một phạm luật bị cách xử trí kỷ lý lẽ chỉ tính một lần khi xếp loại).

Trách nhiệm, thẩm quyền

- Đảng ủy cơ sở, đưa ra bộ các đại lý chủ trì tổ chức tiến hành và coi xét, đưa ra quyết định mức xếp loại quality đảng viên.

- Từng đảng viên tự tiến công giá, xếp các loại chất lượng.

Cách thức thực hiện

Bước 1: từ bỏ đánh giá, xếp nhiều loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá, tiêu chuẩn mức unique được quy định rõ ràng cho từng đối tượng, đảng viên trường đoản cú phân tích unique (xác định cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” mang đến từng tiêu chí review cụ thể) và xem xét, tự nhấn mức unique trong chủng loại 02; báo cáo trước đưa ra bộ trong cuộc họp kiểm điểm, tiến công giá, xếp loại quality đảng viên cuối năm.

Bước 2: đưa ra quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên

- đưa ra ủy (bí thư đưa ra bộ nơi không có chi ủy) tổng phù hợp mức trường đoản cú xếp nhiều loại của đảng viên; ý kiến nhận xét của đưa ra ủy, đảng ủy các đại lý nơi đảng viên trú ngụ để khuyến cáo mức xếp một số loại của từng đảng viên. Chi bộ tiến hành trao đổi mức xếp một số loại do bỏ ra ủy (bí thư đưa ra bộ nơi không tồn tại chi ủy) khuyến nghị trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- đưa ra ủy (bí thư đưa ra bộ nơi không tồn tại chi ủy) tổ chức triển khai để đảng viên quăng quật phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của bỏ ra bộ; sau đó, tổng hòa hợp kết quả, khuyến cáo mức xếp loại unique đối với từng đảng viên để report đảng ủy cơ sở.

- phần tử giúp việc cấp ủy tổng hợp, thẩm định report của những chi bộ trực thuộc nhằm đảng ủy đại lý xem xét đưa ra quyết định xếp loại chất lượng đảng viên. Đối với chi bộ cửa hàng do bỏ ra bộ ra quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

Lưu ý lúc viết phiên bản kiểm điểm đảng viên thời điểm cuối năm 2021

Phải kiểm điểm đầy đủ, trang nghiêm nội dung theo hướng dẫn 21-HD/BTCTW.

Trong đó tập trung kiểm điểm về bốn tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, kết quả tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tự giác, tinh thần tự phê bình cùng phê bình, “tự soi, tự sửa”, thực hiện trách nhiệm nêu gương và các điều đảng viên ko được làm, biểu lộ chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, “lợi ích nhóm”.

Kiểm điểm cá thể phải lắp với kiểm điểm của tập thể, hiểu rõ trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời chứng tỏ trách nhiệm cá nhân đối với hồ hết hạn chế, lỗi của tập thể.

Đồng thời, tiến hành nghiêm việc xếp một số loại tập thể, cá thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% tập thể, cá thể được xếp loại “Hoàn thành giỏi nhiệm vụ”. Mức xếp loại của tín đồ đứng đầu không được cao hơn mức xếp nhiều loại của bè phái lãnh đạo, quản lí lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do bản thân đứng đầu.

Tiến hành kiểm tra, giám sát công tác kiểm điểm, tấn công giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân. Chỉ đạo việc tổ chức triển khai kiểm điểm lại so với những tập thể, cá nhân kiểm điểm trường đoản cú phê bình cùng phê bình chưa đạt yêu thương cầu; xếp loại lại ở phần nhiều nơi xếp các loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” sai quy định.