CÁCH ĐỌC SỐ TIỀN BẰNG CHỮ TRONG EXCEL

Cách thay đổi số thành chữ trong Excel bài viết dưới đây,hướng dẫn cho các bạn kế toán cách biến đổi số thành chữ trong Excel một cách dễ dàng và đơn giản và dễ dàng.Bạn sẽ xem: Hàm excel gọi số tiền bởi chữ


*

(Hình ảnh: Cách biến hóa số thành chữ trong Excel)

** đổi khác số thành chữVNĐtrong Excel bởi vnTools:

Các chúng ta DownloadToolsđổi số thành chữ.

Bạn đang xem: Cách đọc số tiền bằng chữ trong excel

Bạn buộc phải thêmvnToolsvàoExcel. Bên trên thanh công cụ, chúng ta chọnFile => Option.


*

*

Tiếp theo, chúng ta chọnBrownrồi tìm về thư mục đã cài đặtvnTools(thông thường sẽ trong ổC/Program File, chọn fileUfunctionsđể thêmvnToolsvàoExcel.


*

sau khi đã thêm được vnTools, chúng ta chọn tab vnToolsđể làm việc đổi số thành chữ.vnTools lộ diện ở dạng thanh công cụ, có hộp thoại thao tác tương trường đoản cú như những hàm của Excel vào đó chúng ta cũng có thể chọn ô đựng chuỗi kết quả, ô chứa số bắt buộc chuyển đổi,

Chú ý:Trường hợp bạn có nhu cầu chuyển thay đổi số thành chữ theo tiếng anh, chúng ta thực hiện tương tự như chuyển đổi thành chữ theo giờ đồng hồ Việt nhưng mà thay bởi chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì các bạn chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).


*

Bạn click vàoV Đổi số thành chữ (VN)để tùy chỉnh thiết lập bảng mã .

+ V Đổi số thành chữ (VN)là thay đổi số thành chữ giờ đồng hồ Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN)là thay đổi số thành chữ giờ đồng hồ anh

cấu tạo hàm thực hiện đổi:

=VND(số yêu cầu đổi, true):đổi số thành chữ bao gồm hiện tự đồng vùng sau cùng.

=VND(số đề nghị đổi):chỉ thay đổi số thành chữ

=USD(số đề xuất đổi, true):đổi số thành chữ theo giờ anh bao gồm từ Dollar.

Xem thêm: Khám Bệnh Alzheimer Ở Đâu Tốt, Uy Tín, Tin Cậy, Chữa Khỏi Bệnh?

=USD(số cần đổi):đổi số thành chữ theo giờ đồng hồ anh.

** chuyển đổi số thành chữVNĐbằng MARCO:

VàoMenu Tools=>Macro=>Visual Basic Editor.

Bạn đang xem: giải pháp chuyển đổi số thành chữ trong Excel

ChọnInsert=>Module.Rồi gõ nội dung hàm vào.

sau khi gõ xong xuôi chọnClose and Returnbảng tính. Trong bảng tính ta hoàn toàn có thể dùng hàm này như những hàm khác của Excel.

* BạnAdd Inhàm này vào thư mụcXLSTARtrong con đường dẫnProgram File=>MicroSoft Office=>OFFICE11=>XLSTAR(Có thể ghi File bao gồm Macro vừa viết thành tệp tin *.XLA trong thư mục nói trên) nếu như muốn tất cả mọi file trong Excel đều sử dụng được hàm này.

**Dưới đó là nội dung hàm đổi số thành chữ VNĐ:

Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15)

Tam = Chu(1) = một Chu(2) = nhì Chu(3) = tía Chu(4) = bốn Chu(5) = năm Chu(6) = sáu Chu(7) = bảy Chu(8) = tám Chu(9) = chín

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso gian lận 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx gian lận 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + trăm end If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + mười Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + mươi kết thúc If If (hgchuc = 0) và (hgdonvi > 0) & (hgtram > 0) Then Tam = Tam + lẻ over If over If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) and (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + lăm Else If (hgchuc > 1) và (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + kiểu mẫu Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) over If end If end If Doi3so = Tam over Function

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer

LOP(4) = LOP(1) = tỉ LOP(2) = triệu LOP(3) = ngàn vì While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = For i = 1 lớn 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) end If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + đồng chẵn DOI12SO = (Bằng chữ: + KQ + ) kết thúc Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) over Function

Chú ý: đề nghị gõ các chữ giờ Việt tất cả dấu lại mặc dù khi gõ trong Visual Editor thì nó không hiện tại chữ Việt. Để chắc nạp năng lượng thì các bạn chỉ cần sử dụng Font chữ 1 byte. Trong bảng tính. Ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() giỏi =DSTC() rồi Enter

** đổi khác số thành chữVNĐbằng phương pháp sử dụng ứng dụng AccHelper:

Tải ứng dụng đổi số thành chữAccHelpervề máy.

sau khoản thời gian tải về, các bạn giải nén ra bởi cách: bấm chuột phải vào file vừa cài đặt về-> chọn Extract Here


+ hộp thoại Add-ins xuất hiện=> chọn Browse => Chọn đường truyền tới phần mềm mà về sản phẩm tính của công ty => chọn File bao gồm tênAccHelperExPhần mềm Excel 2010, Excel 2013:

+Mở file Excel bất kì, tiếp đến chọnFile=> Options=> Excel Options=>Add-ins=> Go