CÁCH ĐỌC TÊN HÓA HỌC HỮU CƠ

Khi xử lý các bài bác tập giám sát và đo lường hóa học tập hữu nhưng mà đề bài cho tên vừa lòng chất. Tương tự như giải quyết những bài tập lý thuyết về hợp chất hữu cơ. Học viên cần nạm chắc tên gọi của hợp chất, tự đó rất có thể biết được tính chất đặc trưng của chúng để giải quyết và xử lý bài tập

 CÁCH GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Tên gọi thông thường.Bạn sẽ xem: cách đọc tên các hợp chất hữu cơ

Không tuân thủ theo đúng quy tắc kỹ thuật nào, thường mở ra từ xưa và bắt nguồn từ nguyên liệu hoặc thương hiệu nhà chưng học tra cứu ra, hoặc một vị trí nào kia trong tính chất của hợp hóa học đó.

Bạn đang xem: Cách đọc tên hóa học hữu cơ

Ví dụ: Axitfomic (axit kiến); olefin (khí dầu); axit axetic (axit giấm),…

2. Danh pháp thích hợp lý

Gọi theo đúng theo chất đơn giản nhất, các hợp chất khác được xem như là dẫn xuất của chúng, ở đó nguyên tử H được thay thế sửa chữa bằng những gốc hữu cơ. 

Ví dụ:

CH3 - OH : rượu metylic (cacbinol)

CH3 - CH2 - OH : rượu etylic (metyl cacbinol)

3. Danh pháp quốc tế:

Gọi theo quy mong của Liên đoàn nước ngoài hoá học triết lý và vận dụng (IUPAC).

a) phụ thuộc vào bộ khung C xuất phát từ những hiđrocacbon no mạch thẳng. Các hợp chất cùng một số loại (cùng hàng đồng đẳng), cùng nhóm chức thì có đuôi giống nhau.

Cụ thể:

Hiđrocacbon no (ankan) tất cả đuôi an:

Ví dụ:

CH3 - CH2 - CH3 : propan

Hiđrocacbon tất cả nối song (anken) gồm đuôi en:

Ví dụ:

CH2 = CH - CH3 : propen

Hiđrocacbon gồm nối tía (ankin) bao gồm đuôi in:

Ví dụ:

CH = C - CH3 : propin

Hợp chất anđehit gồm đuôi al:

Ví dụ:

CH3 - CH2 - mang đến : propanal

Hợp chất rượu tất cả đuôi ol:

Ví dụ:

CH3 - CH2 - CH2 - OH : propanol

Hợp hóa học axit hữu cơ tất cả đuôi oic:

Ví dụ:

CH3 - CH2 - COOH : propanoic.

Hợp hóa học xeton bao gồm đuôi ion:

- Để chỉ số nguyên tử cacbon tất cả trong mạch chính, tín đồ ta dùng những phần nền (phần đầu) sau:

Số ng.tử C

Phần nền

1

meta

2

eta

3

propa

4

buta

5

penta

6

hexa

7

hepta

8

octa

9

nona

10

đeac

………

………..

b) Tên của group thế.

Cần để ý rằng, vào hoá hữu cơ, tất cả những nguyên tử không giống hiđro (như Cl, Br, …) hoặc team nguyên tử (như - NO2, - NH2,…, những gốc hiđrocacbon CH3 -, C2H5 -,…) phần lớn được xem như là nhóm thế.

- điện thoại tư vấn tên nhân tố hoặc tên team thế.

- gọi tên nơi bắt đầu hiđrocacbon đều khởi đầu từ tên hiđrocacbon khớp ứng với phần đuôi không giống nhau.

+ cội hiđrocacbon no hoá trị 1 gọi theo tên của ankan tương ứng bằng cách thay đuôi -an bằng đuôi -yl cùng được gọi thông thường là nơi bắt đầu ankyl.

Ví dụ:

CH3 - : metyl, C2H5 - : etyl,…

+ cội hiđrocacbon không no hoá trị 1 bao gồm đuôi -enyl đối với anken, đuôi -nyl so với ankin với đuôi đienyl đối với đien. 

Ví dụ:

CH2 = CH -: etilenyl (thường call là gốc vinyl)

CH º C -: axetilenyl giỏi etinyl.

+ cội hoá trị 2 tạo thành khi tách 2 nguyên tử H khỏi 1 nguyên tử C hoặc tách nguyên tử O ngoài anđehit tốt xeton. Nơi bắt đầu hoá trị 2 bao gồm đuôi từ -yliđen.

Ví dụ:

CH3 -CH2 -CH = : propyliđen.

Xem thêm: Tại Sao Phụ Nữ Sống Lâu Hơn Đàn Ông, Vì Sao Phụ Nữ Thường Sống Lâu Hơn Đàn Ông

c) các bước gọi tên hợp hóa học hữu cơ phức tạp:

- bước 1:

Chọn mạch C chính.

Đó là mạch C dài nhất hoặc ít C nhưng không nối đôi, nối ba, team thế, team chức, …

- bước 2 :

Đánh số trang bị tự các nguyên tử C (bằng chữ số ả rập) vào mạch chính xuất phát từ phía gần đội chức, nối đôi, nối ba, đội thế, mạch nhánh.

Quy tắc đánh số. Ưu tiên đánh số lần lượt theo thứ tự.

Nhóm chức → nối song →nối cha → mạch nhánh.

Đối với hợp hóa học tạp chức thì ưu tiền lần lượt: Axit → anđehit → rượu.

- cách 3: Xác định các nhóm nạm và vị trí của chúng trên mạch C chính.

- bước 4: Gọi tên.

+ Trước tiên hotline tên các nhóm vậy và địa điểm của bọn chúng trên mạch C chính, cuối cùng gọi thương hiệu hợp chất với mạch C chính.

Chú ý: Mạch cacbon đề xuất liên tục, không tồn tại nguyên tố khác chen vào giữa, ví dụ so với chất 

+ Nếu có không ít nhóm núm giống nhau thì gộp bọn chúng lại và thêm từ bỏ đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5),…

+ Theo quy tắc: số lượng chỉ vị trí của nhóm thế đặt trước tên gọi của nó, con số chỉ địa chỉ nối đôi, nối tía và team chức (ở mạch C chính) đặt ở phía sau.

Ví dụ: điện thoại tư vấn tên các hợp chất sau.

Chú ý: bây chừ cũng sống thọ một bí quyết gọi tên là đặt vị trí của nối đôi, nối ba, đội chức ngơi nghỉ phía trước thương hiệu gọi.

Ví dụ:

CH2 = CH2 : 2-buten ;

CH2 = CH - CH = CH2 : 1,3 - butađien ;…

d ) mang lại tên gọi, viết công thức cấu tạo:

Việc thứ nhất là phụ thuộc vào đuôi của tên gọi để xác minh chất ứng cùng với mạch cacbon chính.

Ví dụ: Viết CTCT của các chất mang tên sau:

+ 1, 1, 2, 2 – tetracloetan