Cách Dùng Although

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

136 chủ đề Ngữ pháp tiếng AnhLiên từ cùng Giới từ bỏ trong giờ AnhMột số bài Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Although, though, even though, in spite of, despite trong tiếng Anh
Trang trước
Trang sau

Although, though, even though, in spite of, despite trong giờ Anh

Tải xuống

*

I. Although/ Though/ Even though

1. Biện pháp dùng

- Although/ Though/ Even though là phần lớn liên tự nối chỉ sử tương phản nghịch và có nghĩa là “ mặc dù”

2. Cấu trúc

* Theo sau là một trong những mệnh đề gồm chủ ngữ và rượu cồn từ

Although/ Even though/ Though+ S+ V (chia theo thì thích hợp)

Ví dụ:

She walked home by herself although she knew that it was dangerous.

Bạn đang xem: Cách dùng although

⟹ Cô ấy trở về nhà một mình tuy nhiên cô biết như vậy rất nguy hiểm.

He decided lớn go though I begged him not to.

⟹ Anh ấy đã quyết định đi, tuy nhiên tôi tha thiết ý muốn anh làm việc lại.

She’ll be coming tonight even though I don’t know exactly when.

⟹ Cô ấy sẽ tới vào về tối nay, tuy nhiên tôi không biết đúng chuẩn thời gian.

**Có thể đứng sinh hoạt đầu câu hoặc thân hai mệnh đề

Ví dụ:

Although/ though/ even though she hasn’t really got the time, she still offered lớn help.

hoặc She still offered lớn help although/ though/ even though she hasn’t really got the time.

⟹ Mặc mặc dù không thực sự bao gồm thời gian, cô ấy vẫn tỏ ý mong muốn giúp đỡ.

***Chú ý

➤ Khi hòn đảo Although/ Though/ Even though lên đứng đầu câu, ta phải sử dụng dấu phẩy sau mệnh đề chính. Trái lại nếu đứng chính giữa câu thì không yêu cầu dấu phẩy.

➤ Mặc dù cho có nghĩa trọn vẹn giống nhau và hoàn toàn có thể thay thế lẫn nhau nhưng sắc đẹp thái biểu đạt và ngữ cảnh thực hiện của 3 từ này lại có phần không giống nhau.

- Although thường được áp dụng nhiều trong văn viết, với sắc đẹp thái trang trọng (formal) còn Though lại được sử dụng thông dụng trong văn nói, với sắc đẹp thái informal. Cùng trong nhiều phần trường hợp, Though thường xuyên đứng cuối câu.

Ví dụ:

It was raining. We decided khổng lồ go fishing though.

⟹ Trời sẽ mưa nhưng công ty chúng tôi vẫn đưa ra quyết định đi câu cá.

- Even though được dùng để mô tả sự tương phản khỏe khoắn hơn so với Although với Though.

Ví dụ:

Even though it was raining, we decided lớn go fishing.

➤ Trong văn nói văn viết trang trọng, chúng ta còn hoàn toàn có thể sử dụng mệnh đề rút gọn gàng với Although cùng Though để ra mắt mệnh đề sau nhưng không đề nghị động từ.

Ví dụ:

Peter, although working harder this term, still needs khổng lồ put more work into mathematics.

Raymond, although very interested, didn’t show any emotion when she invited him to go for a walk.

Though more expensive, the new car model is safer & more efficient.

➤ Trong một số trường thích hợp Though/ Although rất có thể mang nghĩa như là “but” và “however” (nhưng, tuy nhiên).

II. Inspite of/ Despite

1. Cách dùng

- Inspite of/ Despite là các liên từ nối có nghĩa tương phản nghịch và tức là “ khoác dù”. Tuy nhiên, nó có kết cấu khác với các từ Although/ Though/ Even though.

2. Cấu trúc

Despite/ In spite of + N/ Noun- phrase/ Ving

Ví dụ:

The trò chơi continued despite the rain.

⟹ Trận đấu vẫn thường xuyên mặc mặc dù trời mưa.

In spite of her illness, she came to lớn work.

⟹ Mặc cho dù bị ốm, cô ấy vẫn đi làm.

Xem thêm: Những Vấn Đề Cơ Bản Về Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

He arrived late despite leaving in plenty of time.

⟹ Anh ta đến muộn mặc dù có rất nhiều thời gian để di chuyển.

Chú ý

Giống cùng với Though/ Although/ Even though, Despite cùng In spite of đều rất có thể đứng đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề.

Có thể đi cùng với “the fact that”

Khi mong muốn viết lại câu từ team 1 sang team 2, họ chỉ việc thêm nhiều từ “the fact that” vào phía sau Despite hoặc In spite of.

Despite/ In spite of the fact that + S+ V ( chia theo thì)

Ví dụ:

When they arrived at Malaga it was hot although it was only the over of April.

⟹ When they arrived at Malaga it was hot in spite of the fact that it was only the end of April.

There’s a chance he’ll recover though the doctors can’t say for certain.

⟹ There’s a chance he’ll recover despite the fact that the doctors can’t say for certain.

Bài tập ứng dụng

Bài 1: Viết lại câu cùng với although/ in spite of/ despite

1. Even though he usually tells lies, many people believe him.

2. Despite the fact that he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted khổng lồ the university.

3. Although she was out of money, she went shopping

4. In spite of missing the bus, we went lớn school on time.

5. Although the weather was bad, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

Đáp án:

1. Despite the fact that he usually tells lies, many people believe him.

2. Although he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted to the university.

3. Despite being out of money, she went shopping.

4. Although we missed the bus, we went to school on time.

5. Despite the bad weather, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

– bài bác 2: xong các câu dưới đây bằng phương pháp sử dụng although/ despite/ in spite of.

1………………….. The story of the film was good, I didn’t like the acting.

2. I really enjoyed the Water War…………………. Most of my friends said it wasn’t a very good film.

3………………….. The film was gripping, Tom slept from beginning to end.

4. I went lớn see the film …………………. Feeling really tired.

5………………….. Careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

Đáp án:

1. Although

2. Although

3. Although

4. Despite

5. In spite of

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube autocadtfesvb.com


Đã có app autocadtfesvb.com trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Download ngay vận dụng trên android và iOS.

*

*

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.autocadtfesvb.com/ để liên tiếp theo dõi những loạt bài mới nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... Mới nhất của chúng tôi.