Cách giải bất phương trình bậc 2 chứa tham số

Bất phương trình quy về bậc haiTam thức bậc haiBất phương trình quy về bậc nhấtGiải với biện luận bpt dạng ax + b bài tập giải bất phương trình lớp 10Các bài tập về xét vết tam thức bậc 2, bất phương trình bậc 2 một ẩn

Bất phương trình quy về bậc hai

Tam thức bậc hai

– Tam thức bậc hai so với x là biểu thức bao gồm dạngf(x) = ax2+ bx + c, trong đó a, b, c là đa số hệ số, a≠ 0.

Bạn đang xem: Cách giải bất phương trình bậc 2 chứa tham số

* Ví dụ:Hãy cho biết đâu là tam thức bậc hai.

a) f(x) = x2– 3x + 2

b) f(x) = x2– 4

c) f(x) = x2(x-2)

° Đáp án:a) cùng b) là tam thức bậc 2.

1. Vết của tam thức bậc hai

*

Nhận xét:

*

* Định lý:Chof(x) = ax2+ bx + c,Δ = b2– 4ac.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chế Độ Thu, Nộp, Quản Lý Và Sử Dụng Phí Thi Hành Án Dân Sự Mới Nhất

– NếuΔ0 thì f(x) luôn cùng lốt với hệ số akhi x 1hoặc x > x2; trái vết với thông số a lúc x12trong kia x1,x2(với x12)là nhì nghiệm của f(x).

Cách xét dấu của tam thức bậc 2

– tra cứu nghiệm của tam thức

– Lập bảng xét dấu phụ thuộc dấu của thông số a

– nhờ vào bảng xét dấu với kết luận

Bất phương trình bậc nhị một ẩn ax2+ bx + c > 0(hoặc ≥ 0;

– Bất phương trình bậc 2 ẩn x là bất phương trình tất cả dạng ax2+ bx + c 2+ bx + c≤ 0;ax2+ bx + c > 0;ax2+ bx + c≥ 0), trong số ấy a, b, c là hồ hết số thực đã cho, a≠0.

* Ví dụ:x2– 2 >0; 2x2+3x – 5 Giải bất phương trình bậc 2

– Giải bất phương trình bậc nhị ax2+ bx + c 2+ bx + c thuộc dấu với hệ số a (trường đúng theo a0).

Để giải BPT bậc hai ta áp dụng định lí về vết của tam thức bậc hai.

Ví dụ: Giải bất phương trình

*

Mẫu thức là tam thức bậc hai có hai nghiệm là 2 và 3Dấu của f(x) được cho trong bảng sau

*

Tập nghiệm của bất phương trình đã đến là

*

Từ đó suy ra tập nghiệm của hệ làS=(−1;1/3)