Cách sử dụng file .dll trong c#

Xin chào những bạn, bài viết hôm nay mình sẻ liên tục hướng dẫn chúng ta cách sản xuất và thực hiện thư viện DLL Class Library trong lập trình C#, Winform.

Bạn đang xem: Cách sử dụng file .dll trong c#

Create và using DLL Class Library

DLL (Dynamic liên kết Library) nó chứa tất cả những hàm và code mà họ hay sử dụng nhiều lần.

Và chúng ta cũng có thể import tủ sách DLL này vào cho các Project dự án khác của mình.

Xem thêm: Bài Thi Thử Đánh Giá Năng Lực Đại Học Quốc Gia Hà Nội, Bài Thi Đánh Giá Năng Lực Đại Học Quốc Gia Hà Nội

I. Chế tác file DLL C#

1. Đầu tiên, chúng ta sẽ chế tạo ra một project Class Library.

Mở Visual Studio -> Click lựa chọn File->New Project -> Visual C# -> Class library

*

Bước 2: chúng ta sẽ đổi tên class1.cs thành calculate.cs

*

Bước 3: trong class này họ sẽ tạo thành hai hàm cộng và trừ nhị số nguyên

*

Bước 4: chúng ta sẽ build thư viện bằng phương pháp nhấn F5, sau khi chạy xong chúng ta vào folder Bin/Debug vẫn thấy tệp tin calculate.dll

*

Vậy đơn giản và dễ dàng là chúng ta đã tạo dứt một tệp tin dll.

II. Cách thực hiện thư viện DLL

Bước 1: Bây giờ, họ sẽ tạo bắt đầu một project Winform Application

và họ sẽ thiết kế form như hình mặt dưới:

*

Bước 2: chúng ta sẽ import tủ sách dll caculate.dll mà bọn họ mới tạo xong vào.

*

*

*

*

Và ở khung này bọn họ sẽ viết code mang đến hai button cùng và trừ:

using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Windows.Forms;using Calculation;namespace MiniCalculator public partial class Form1 : form public Form1() InitializeComponent(); calculate cal = new calculate(); //Addition Button click sự kiện private void button1_Click(object sender, EventArgs e) try //storing the result in int i int i = cal.Add(int.Parse(txtFirstNo.Text), int.Parse(txtSecNo.Text)); txtResult.Text = i.ToString(); catch (Exception ex) MessageBox.Show(ex.Message); //Subtraction button click sự kiện private void button2_Click(object sender, EventArgs e) try //storing the result in int i int i = cal.Sub(int.Parse(txtFirstNo.Text), int.Parse(txtSecNo.Text)); txtResult.Text = i.ToString(); catch (Exception ex) MessageBox.Show(ex.Message); Thanks for watching!