Cách sử dụng giới từ of trong tiếng anh

Giới từ bỏ trong tiếng Anh xuất hiện ở đa số các câu nói tiếng Anh, bất kể là giờ đồng hồ Anh giao tiếp hay học thuật.Ngoài ra, Giới trường đoản cú là từ hoặc team từ thường được sử dụng trước danh từ hoặc đại từ để chỉ sự tương tác giữa danh từ bỏ hoặc đại trường đoản cú này với các thành phần không giống trong câu. Vậy giới từ tất cả vai trò gì đối với việc học tập tiếng anh của chúng mình nhỉ?

Download Now: Trọn cỗ 4000 trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh hay được sử dụng FREE

1. Định nghĩa về giới từ

Giới từ bỏ (Preposition) là rất nhiều từ (in, on, at,…) thường đứng trước danh từ, các danh trường đoản cú hoặc danh rượu cồn từ. Ví dụ:

I go to lớn the zoo on sunday.I was sitting in the park at 6pm.

Bạn đang xem: Cách sử dụng giới từ of trong tiếng anh

Ở ví dụ như 1 “sunday” là tân ngữ của giới từ bỏ “on”. Ở lấy ví dụ 2, “the park” là tân ngữ của giới từ “in”.Chú ý: chúng ta phải luôn luôn phân biệt trạng từ (adverb) với giới từ, do thường lúc 1 từ có hai tác dụng đó (vừa là trạng từ cùng giới từ). Điều không giống nhau cơ bản là Trạng từ bỏ thì không có tân ngữ theo sau.

2. Các loại giới từ

Dưới đấy là một số qui tắc sử dụng của các loại giới từ phổ cập trong giờ Anh:

Giới trường đoản cú chỉ thời gian

Giới từCách sử dụngVí dụ
onngày trong tuầnon Thursday
intháng / mùathời gian trong ngàynămsau một khoảng thời gian nhất địnhin August / in winterin the morningin 2006in an hour
atcho nightcho weekendmột mốc thời hạn nhất địnhat nightat the weekendat half past nine
sincetừ khoảng thời gian nhất định trong quá khứ đến hiện tạisince 1980
formột khoảng thời hạn nhất định tính từ vượt khứ mang đến hiện tạifor 2 years
agokhoảng thời hạn trong vượt khứ2 years ago
beforetrước khoảng chừng thời gianbefore 2004
tonói về thời gianten to six (5:50)
pastnói về thời gianten past six (6:10)
to / till / untilđánh dấu bắt đầu và kết thúc của khoảng tầm thời gianfrom Monday to/till Friday
till / untilcho đến khiHe is on holiday until Friday.

Xem thêm: Tại Sao Người Ta Lại Nói Rừng Cây Như Một La Phổi Xanh Của Con Người

byin the sense of at the latestup to lớn a certain timeI will be back by 6 o’clock.By 11 o’clock, I had read five pages.

Giới từ bỏ chỉ vị trí

Giới từCách dùngVí dụ
inroom, building, street, town, countrybook, paper etc.car, taxipicture, worldin the kitchen, in Londonin the bookin the car, in a taxiin the picture, in the world
atmeaning next to, by an objectfor tablefor eventsvị trí mà bạn làm nào đó (watch a film, study, work)at the door, at the stationat the tableat a concert, at the partyat the cinema, at school, at work
onattachedfor a place with a riverbeing on a surfacefor a certain side (left, right)for a floor in a housefor public transportfor television, radiothe picture on the wallLondon lies on the Thames.on the tableon the lefton the first flooron the bus, on a planeon TV, on the radio
by, next to, besidebên phải của người nào đó hoặc vật gì đóJane is standing by / next to / beside the car.
undertrên mặt phẳng thấp hơn (hoặc bị bao trùm bởi) loại khácthe bag is under the table
belowthấp hơn mẫu khác nhưng cao hơn nữa mặt đấtthe fish are below the surface
overbị bao che bởi cái khácnhiều hơnvượt qua một chiếc gì đóput a jacket over your shirtover 16 years of agewalk over the bridgeclimb over the wall
abovevị trí cao hơn một chiếc gì đóa path above the lake
acrossvượt quabăng qua về phía mặt kiawalk across the bridgeswim across the lake
throughsomething with limits on top, bottom & the sidesdrive through the tunnel
tomovement lớn person or buildingmovement khổng lồ a place or countryfor bedgo khổng lồ the cinemago khổng lồ London / Irelandgo to bed
intoenter a room / a buildinggo into the kitchen / the house
towardsmovement in the direction of something (but not directly to it)go 5 steps towards the house
ontomovement to lớn the top of somethingjump onto the table
fromin the sense of where froma flower from the garden

Một số giới từ đặc biệt khác:

Giới từcách sử dụngví dụ
fromwho gave ita present from Jane
ofwho/what does it belong towhat does it showa page of the bookthe picture of a palace
bywho made ita book by Mark Twain
onwalking or riding on horsebackentering a public transport vehicleon foot, on horsebackget on the bus
inentering a car / Taxiget in the car
offleaving a public transport vehicleget off the train
out ofleaving a car / Taxiget out of the taxi
byrise or fall of somethingtravelling (other than walking or horseriding)prices have risen by 10 percentby car, by bus
atfor ageshe learned Russian at 45
aboutfor topics, meaning what aboutwe were talking about you

Download Now: Trọn cỗ 4000 trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh hay được dùng FREE

*

Mong rằng với nội dung bài viết Giới từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh: bí quyết sử dụng, quy tắc nên biết này cũng giúp ích cho các bạn một phần nào kia trong việc học tập và nghiên cứu.Cùng đọc thêm về những ngữ pháp tổng thích hợp trong tiếng anh tại autocadtfesvb.com nhé.