Cách sử dụng hàm strstr

“Hãy hòa nhã cùng với gần như kẻ dở người. Ai biết được ngày sau chúng ta có thể yêu cầu thao tác làm việc cho 1 kẻ điều này.”


Trong bài xích này họ đang cùng tìm hiểu cách lôi ra một phần của một chuỗi trong Lập trình PHPhường.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm strstr

*
Lấy ra một phần của một chuỗi vào Lập trình PHPhường.

Chúng ta đã tìm hiểu cách mang ra một trong những phần của một chuỗi bởi 3 cách tiến hành strstr(), strpbrk() với substr().

Xem thêm: Cách Sử Dụng Imindmap Online, Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Imind Map 7

1. Hàm strstr() trong PHP

Hàm strstr() vào PHP được áp dụng để mang một trong những phần của chuỗi tính tự địa điểm hướng dẫn và chỉ định đến khi hết chuỗi.

Cú pháp hàm strstr() trong PHP:

2. Hàm strpbrk() trong PHP

Hàm strpbrk() kiếm tìm kiếm một chuỗi cho ngẫu nhiên cam kết từ bỏ như thế nào được chỉ định và hướng dẫn. Hàm này vẫn trả về chuỗi bắt đầu từ bỏ ký kết tự được tra cứu thấy, nếu không, nó trả về flase

Cú pháp hàm strpbrk() trong PHP:

strpbrk(string,charlist)

Các ttê mê số trong hàm strpbrk():

string: Tmê mẩn số đề xuất chỉ định chuỗi nhằm tìm kiếm kiếmcharlist: Tham mê số đề nghị chỉ định ký tự phải tìm

lấy ví dụ như về phong thái áp dụng hàm strpbrk() trong PHP:

3. Hàm substr() trong PHP

m substr() trả về một phần của chuỗi cùng với tđắm đuối số chị xác định trí ban đầu với độ nhiều năm của chuỗi dự tính mang về.

Cú pháp hàm substr() trong PHP:

substr(string,start,length)

Các tmê say số trong hàm substr():

string: Bắt buộc. Chỉ định chuỗi định rước 1 phần từ đóstart: Bắt buộc. Chỉ định vị trí bước đầu lấy (Số Dương lấy ban đầu từ đầu chuỗi, Số Âm mang ban đầu từ thời điểm cuối chuỗi, Số 0 lấy từ bỏ ký từ bỏ đầu tiên)length: Tmê say số ko đề nghị. Chỉ định độ lâu năm của chuỗi trả về. Mặc định là mang lại cuối chuỗi. (Số dương – Độ nhiều năm được trả về tự tsay đắm số ban đầu. Số âm – Độ dài được trả về từ cuối chuỗi)

Ví dụ về cách thực hiện hàm substr() trong PHP:

Chúng ta thuộc coi ví dụ về hàm substr() dưới, VD1

lấy một ví dụ sản phẩm công nghệ 2

Tổng kết

Trên đó là 3 hàm PHPhường cung ứng sẵn nhằm lấy một trong những phần chuỗi ra từ một chuỗi khác. Nếu chỉ ước ao kiểm soát sự vĩnh cửu của chuỗi thì hoàn toàn có thể sử dụng hàm strpos().