Cách sử dụng hiện tại phân từ và quá khứ phân từ

Trong ngữ pháp tiếng Anh những dạng phân tự của hễ từ luôn luôn gây ra một vài khó khăn độc nhất định cho các học viên. Để giúp chúng ta nắm vững rộng về hiện tại phân từ và quá khứ phân từ, nội dung bài viết này sẽ bao gồm tất cả kiến thức cơ bản kèm theo những ví dụ và bài tập mới nhất giúp các bạn phân biệt và tránh những lỗi không đúng thường khôn cùng hay chạm mặt phải này.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hiện tại phân từ và quá khứ phân từ


*
*
*
Quá khứ và lúc này phân từ & Cách dùng phân biệt bài bác tập hiện tại phân từ

2.3 bí quyết dùng của phân từ hoàn thành

– Phân từ xong xuôi dùng để tinh giảm mệnh đề khi hành động đó xảy ra trước.

VD: He finished all his housework and then he played games.

→ Having finished all his housework, he played games.

– dùng làm rút ngắn mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

VD: After he had fallen from the horse back, he was taken lớn hospital and had an operation.

→ After having fallen from the horse back, he was taken to lớn hospital và had an operation.

– dùng để làm chỉ một hành vi đã trả thành. Hay được sử dụng dưới dạng: Having + P2 → Có tính năng trạng ngữ rút gọn gàng để miêu tả hành rượu cồn đã hoàn thành trước một hành động khác xảy ra trong quá khứ.

VD: Having finished all her housework, she went khổng lồ the sofa.

* khi ở thể lấp định Not đứng trước Having + V3.

3. Phần nhiều cặp tính trường đoản cú đuôi – ing với – ed thường xuyên gặp

Leased/pleasingShocked/shockingMused/amusingExcited/excitingTired/tiringAmazed/amazingBored/boringInterested/interestingExhausted/exhaustingSurprised/surprisingDisappointed/disappointingFrightened/frighteningAnnoyed/annoyingFrustrated/frustrating

4. Bài xích tập tham khảo

4.1 bài xích tập chọn câu trả lời đúng

I lượt thích the film very much. It’s really (amazed/ amazing ).It’s really ( terrifying / terrified) experience. I will never forget it.I have read a (fascinated/ fascinating ) book. It made me (surprised/ surprising) at the immigrants.Some newcomers are easily (embarrassed/ embarrassing) when they can’t express themselves well in English.During the first few years, many immigrants feel (hindering/ hindered) by their slow economic advancement.Stephan felt (disappointed/ disappointing) very when his visa to lớn the United States was denied.They used khổng lồ go (fishing/ fished) together when they were young.Many baseball players from the Dominican Republic are (excited/ exciting) when they are selected khổng lồ play for a U.S. Team.(Got / Getting) stuck in the traffic, Sarah knew she was going lớn be late for work.(Made / Making) in Japan, the oto was on sale at a very competitive price.

Đáp án bài xích 1

amazingterrifyingfascinatingembarrassedhindereddisappointedfishingexcitedgettingmade

4.2 bài tập xong câu bằng cách nối 2 mệnh đề áp dụng V-ing hoặc V-ed.

1.A man was sitting next khổng lồ me on the plane. I didn’t talk much khổng lồ him

=> I didn’t talk much khổng lồ the _________________________

2.A xe taxi was taking us to the airport. It broke down.

Xem thêm: Các Công Thức Chế Tạo Của Minecraft, Các Công Thức Chế Tạo Đồ Trong Minecraft

The_________________________

3.There’s a path at the end of this street. The path leeds to lớn the river.

At the kết thúc of the street there’s a_________________________

4. A factory has just opened on the town. It employs 500 people.

A_________________________has just opened in the town.

5. The company sent me a brochure. It contained the information I needed.

The company sent me_________________________

6.A gate was damaged in the storm. It has now been repaired.

The gate_________________________ has now been repaired.

7. A number of suggestions were made at the meeting. Most of them were not very practical.

Most of the_________________________were not very practical.

8. Some painting was stolen from the museum. Most of them haven’t been found yet.

The_________________________ haven’t been found yet.

9.A man was arrested by the police. What was his name?

What was the name of_________________________ ?

10.A boy was injured in the accident. He was taken to the hospital.

The boy_________________________

Đáp án bài bác 2

I didn’t talk much tothe man sitting next to lớn me on the plane.The taxe taking us to lớn the airport.At the kết thúc of the street there’s a path leading to the river.A factory employing 500 people has just opened in the town.The company sent mea brochue containing the information I needed.The gatedamaged in the roomhas now been repaired.Most of thesuggestions made museumwere not very practical.The paintings stolen from the museumhaven’t been found yet.What was the name ofthe man arrested by the police?The boy injured in the accident was taken to lớn hospital.

Các kiến thức và kỹ năng ngữ pháp những được trình diễn ở bày viết trên, sẽ giúp bạn kết thúc tốt bài tập và nắm rõ kiến thức ngữ pháp những hơn. Những bài tập về hiện trên phân từ với quá khứ phân từ đã được update thường xuyên khiến cho bạn đọc bao gồm trao dồi kỹ năng bài tập từ này sẽ đạt được công dụng bài đánh giá tốt. Luôn theo dõi autocadtfesvb.com nhằm theo dõi các nội dung bài viết nhé!