Cách sử dụng trạng từ at, in, on trong tiếng anh

Giới từ bỏ IN ON AT được áp dụng rất phổ cập trong anh văn giao tiếp và văn phạm giờ anh với gây không ít nhầm lẫn cho những người sử dụng. 


Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu chi máu cách sử dụng "IN, ON, AT" để các bạn không còn hoảng loạn khi sử dụng những giới trường đoản cú này.

Bạn đang xem: Cách sử dụng trạng từ at, in, on trong tiếng anh

*
cách dùng giới trường đoản cú IN ON AT trong giờ anh

1. Biện pháp dùng giới từ bỏ IN, ON, AT để chỉ thời gian

Sử dụng "In": vào … (khoảng thời gian dài)

- Ta để "in" trước những từ chỉ thời gian dài như: năm, tháng, tuần, mùa, …

in 1993 (vào năm 1983)in 1980s (vào trong năm của những năm 80)in February (vào mon hai)in this week (trong tuần này)in Summer (vào mùa hè)

Sử dụng "On": vào … (ngày vào tuần)

- Ta để "on" trước mọi từ chỉ đa số ngày trong tuần, hoặc một cơ hội nào đó.

on Sunday (vào ngày chủ nhật)on Monday (vào ngày thiết bị bảy)on this occasion (nhân thời điểm này)on this opportunity (nhân thời cơ này)

Sử dụng "At" : vào tầm … (giờ, khoảnh khắc)

- Ta đặt "at" trước trường đoản cú chỉ mốc thời gian rất ngắn rõ ràng như tiếng giấc vào ngày.

at 2 o’clock (vào thời điểm 2 giờ)at that moment (vào cơ hội đó)at that time (vào lúc đó)at dawn (bình minh)at present (hiện tại)

2. Bí quyết dùng giới từ IN, ON, AT nhằm chỉ vị trí chốn

Sử dụng "in": sống … (trong một nơi nào đó)

- Ta để "in" trước từ chỉ quanh vùng địa lý rộng lớn lớn, hoặc tự chỉ vị trí lọt lòng, sinh sống trong lòng một cái gì đó.

in the bed (ở trên giường)in a box (ở trong một cái hộp)in this house (ở trong nơi ở này)in the street (ở trên đường phố)in new york (ở New York)in Vietnam (ở Việt Nam)in Asia (ở châu Á)

Sử dụng "on": ở … (trên mặt một chiếc gì đó)

- Ta đặt "on" trước từ chỉ dụng cụ để chỉ địa chỉ tiếp xúc trên mặt phẳng của dụng cụ đó.

on this table (ở trên chiếc bàn này)on this surface (ở cùng bề mặt phẳng này)on this box (ở trên dòng hộp này)

Sử dụng "at": sinh hoạt … (nơi nào đó không cụ thể)

- Ta để "at" trước trường đoản cú chỉ nơi chốn để chỉ địa điểm một biện pháp chung chung.

at school (ở trường)at the office (ở văn phòng)at home (ở nhà)at work (ở khu vực làm việc)

3. Bài bác tập áp dụng IN ON AT

Bài tập 1: Hoàn thành các câu sau cùng với in, on, at.

Xem thêm: Tài Liệu Công Nghệ Thông Tin Đại Học Bách Khoa, Tài Liệu Chuyên Ngành It

1. Mary wants lớn live and work.........New York.2. My mother is working.........the farm.3. I am standing.........the crossroad. I don’t know whether to lớn turn left, turn right or go straight on.4. .........university, he was an excellent student.5. My grandparents live.........456 Mountain Street.........Australia.6. There is a funny cartoon.........TV now.7. At present, I am.........home while my friends are.........school.8. Everyone, mở cửa your book.........page 123 & we start the lesson.

Bài tập 2: Hoàn thành các câu sau với in, on, at.

This is Jenny’s room. It is very nice & clean. She often spends a lot of time (1).........her bedroom but now she is not (2).........home. (3).........this room, she puts her bed (4).........the left, the sofa (5).........the right & the yellow carpet (6).........the center. She studies (7).........her table, between the bed and the sofa. (8).........this table, there is a laptop and a phone. She stores her study materials (9).........the laptop but she also uses it khổng lồ watch films & listen to music. (10).........the wall, she hangs a clock, a picture and a shelf. It looks so great!

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau cùng với giới từ in, on, at.

1. I was born June 16th. I was born.........1949. I am a . I work.........a big hospital. I go lớn work.........5:00 a.m. 

2. Hi, I am an . I go to work.........the morning. I start work 11:00 a.m. I was born.........April 10th. 

3. Howdy! I was born.........July 2nd, 1978. I am a . I work.........the farm everyday. I milk the cows.........the morning. I milk the cows.........6:00 a.m.

4. Hey, I am a . I was born.........August 1st. I was born.........1991. I go to lớn practice.........7:00 a.m.

5. I was born.........1992. I go to lớn work.........night. I go lớn work 10:00 p.m. I work at night because I like to take pictures of the stars. I am a 

Đáp án:

Bài tập 1:

1. In 2. On 3. At 4. At. 5. At - in 6. On 7. At - in 8. On

Bài tập 2:

1. In 2. at 3. In 4. On 5. On 6. In 7. At 8. On 9. In 10. On

Bài tập 3:

1. In - in - at 2. In - on 3. On - on - in - at 4. On - in - at 5. In - at

Hy vọng với phần hướng dẫn chi tiết cách cần sử dụng In On At sống trên các bạn đã làm rõ cách cần sử dụng 3 giới từ phổ biến này, chúc các bạn học giỏi tiếng anh.