Cách tính đơn giá 1 sản phẩm

Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng phù hợp phản ánh tác dụng của việc thực hiện tài sản, trang bị tư, lao hễ và tiền vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh, phản ánh tác dụng của những nỗ lực làm chủ chi mức giá của doanh nghiệp. Vậy có các phương pháp tính túi tiền như ráng nào và quy trình tính chi tiêu như nắm nào?… nội dung bài dưới đây sẽ đề cập chi tiết và ví dụ như minh họa cố thể.

Bạn đang xem: Cách tính đơn giá 1 sản phẩm

*

Ví dụ minh họa

DN XY có quá trình sản xuất technology đơn giản, khép kín. Thành phầm của quy trình technology là hai thành phầm X, Y. Công ty lớn đã xác định hệ số chi phí sản phẩm X là 1. Thành phầm Y là 1.2. Giá thành sản xuất dở dang đầu kỳ và tạo ra trong kỳ như sau: Đơn vị tính: 1.000đ

Khoản mục đưa ra phíDở dang đầu kỳPhát sinh
Nguyên vật tư trực tiếp

9.000

120.000

Nhân công trực tiếp2.00016.000
Sản xuất chung3.00020.000

Cuối kỳ ngừng 90 thành phầm X, 10 sản phẩm X dở dang nấc chế biến xong 50%, 60 sản phẩm Y, 10 sản phẩm Y dở dang nút chế biến chấm dứt 50%.

Xem thêm: Những Thương Hiệu Xe Đạp Điện Tốt Nhất Việt Nam, Xe Đạp Điện Tốt Nhất Tại Việt Nam

Yêu cầu: Tính giá cả sản phẩm X, Y theo từng khoản mục. Chi phí nguyên vật tư phát sinh 1 lần từ đầu quy trình công nghệ. Các túi tiền khác tạo nên dần.

Đáp án: 

Xác định sản lượng theo thành phầm tiêu chuẩn. 

Tổng sản phẩm kết thúc quy thay đổi về thành phầm tiêu chuẩn = 90 x 1+60 x 1.2 = 162Tổng sản phẩm dở dang quy đổi nhằm phân bổ chi tiêu nguyên vật liệu = 10 x 1+10 x 1.2=22Tổng thành phầm dở dang quy đổi nhằm phân bổ giá cả chế biến đổi (nhân công trực tiếp, thêm vào chung) = 10 x một nửa x 1+10 x 1.2 x 50%=11Phân bổ chi phí theo lượng đầu ra: 162 (Qht) + 22 (Qck)

Do xác định được tỉ lệ dứt tương đương, sản phẩm dở dang phải đánh giá theo tỷ lệ chấm dứt tương đương – phương pháp bình quân

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: 

Chi phí tổn nhân công trực tiếp = (2.000+16.000)/(162+11) x 11=1.144Chi giá thành sản xuất chung = (3.000+20.000)/(162+11) x 11=1.462

Xác định túi tiền sản phẩm tiêu chuẩn chỉnh trong kỳ với quy đổi để tính giá cả sản phẩm thực tế

Sản lượng: 162 sản phẩm tiêu chuẩn

Khoản mục bỏ ra phíDở dang đầu kỳChi phí phân phối trong kỳDở dang cuối kỳTổng ngân sách chi tiêu sản phẩm tiêu chuẩnGiá thành solo vị sản phẩm tiêu chuẩnGiá thành solo vị sản phẩm X (hệ số =1)Tổng túi tiền sản phẩm X (90 Sản phẩm)Giá thành đối chọi vị sản phẩm Y (hệ số =1.2)Tổng chi tiêu sản phẩm Y (60 Sản phẩm)
Nguyên vật liệu trực tiếp

9.000

120.00015.424113.57670170163.098841

50.478

Nhân công trực tiếp2.00016.0001.14416.8561041049.3641257.492
Sản xuất chung3.00020.0001.46221.53813313311.9661609.572
Cộng 14.000156.00018.030151.97093893884.4281.12667.542

Phần mềm kế toán tài chính online autocadtfesvb.com autocadtfesvb.com hiện sẽ đáp ứng phương pháp tính giá thành theo phương pháp hệ số; tự động hóa tập vừa lòng các chi phí sản xuất trực tiếp đến từng đối tượng người sử dụng tập hợp đưa ra phí, phân bổ giá cả sản xuất phổ biến theo vật liệu trực tiếp hoặc nhân lực trực tiếp; có thể chấp nhận được đánh giá thành phầm dở dang theo nhiều phương pháp và tính túi tiền chi máu theo sản phẩm, 1-1 hàng, công trình.