CẮT BÌ LÀ GÌ

Trang ChínhHomeKinh ThánhGây Dựng trung khu LinhThần HọcTham KhảoTìm hiểu Tin LànhChứng ĐạoThư ViệnThánh NhạcXem VideoBản vật

*
Chẳng tất cả sự cứu vãn rỗi trong đấng nào khác; do ở bên dưới trời, chẳng tất cả danh nào khác ban mang đến loài người, để họ phải nhờ đó mà được cứu.

Bạn đang xem: Cắt bì là gì

Công vụ 4:12

*
Bạn sẽ ở: home tìm hiểu thêm Cơ Đốc tự Điển ghê Thánh Lễ giảm bì

Lễ cắt bì Circumcision. Circonscision.

I. Trong Cựu Ước.-- Là cắt vứt cái phân bì phía trước ở cậu nhỏ của người nam, là biểu hiện của sự ô uế (Phục truyền 10:16; Giê-rê-mi 4:4) nhưng mà Đức Chúa Trời chỉ định để triển khai dấu hiệu của giao cầu Ngài cùng với Áp-ra-ham và chiếc dõi tín đồ (Sáng Thế ký 17:10-14). Ý nghĩa lễ cắt so bì cơ quan lại sinh dục tỏ ra rằng sự ô uế là cầm cố hữu trong fan từ thuở sanh ra, với bởi cha mẹ truyền lại đã bị lột bỏ, quá trình này là hình nhẵn sự biệt mình khỏi điều ô uế của phiên bản tánh xác giết mổ để hoàn toàn có thể giao thông với Đức Chúa Trời. Theo sử gia Hérodote, đời thái cổ bạn Ai-cập, Ê-thi-ô-bi với Sy-ri hay làm lễ đó, nhưng chắc hẳn rằng chỉ kể đến những thầy tế lễ Ai-cập và fan học đạo họ. Có tác dụng lễ cắt bì bởi dao đá thì đủ biết đã cổ lắm rồi (Xuất Ê-díp-tô 4:25; Giô-suê 5:2). Vào vòng các dân trên xứ Sy-ri, chỉ tín đồ Do-thái giữ lại lễ nầy để biệt riêng khỏi những dân Ca-na-an xung quanh mình. Nếu thật đã có trước đời Áp-ra-ham, tuy vậy lần lắp thêm nhứt Đức Chúa Trời thừa nhận là khi Ngài lập làm dấu hiệu của giao ước Ngài cùng với Áp-ra-ham.

Cho nên, dầu Áp-ra-ham vẫn 99 tuổi cũng chịu lễ giảm bì, và những người giúp việc nam trong bên Áp-ra-ham với Ích-ma-ên cũng hầu hết chịu nữa (Sáng Thế ký 17:10-14, 23-27). Chúa cũng phán bảo Môi-se lúc sắp sửa ra khỏi Ê-díp-tô: đầy đủ khách láng giêng muốn giữ lễ quá qua bắt buộc chịu lễ cắt tị nạnh trước (Xuất Ê-díp-tô 12:48). Các thầy tế lễ Ai-cập chắc rằng bắt chướt điều đó lúc Giô-sép gắng quyền bên trên cả xứ Ai-cập cùng cưới phụ nữ của thầy cả thành Ôn. Vày lệ nầy, những người Y-sơ-ra-ên được xem là tinh sạch, và đề xuất một nước thầy tế lễ (Xuất Ê-díp-tô 19:6; Phục truyền 7:6-7). Trong Giê-rê-mi 9:25, ngoài ra có sự sáng tỏ hai hạng: Y-sơ-ra-ên chịu đựng cắt phân bì trong xác thịt, song không chịu cắt tị nạnh trong lòng, và những dân ngoại không chịu cắt so bì cả trong xác thịt cùng trong lòng. Dân Y-sơ-ra-ên nếu sanh nhỏ trai, lúc được 8 ngày thì buộc phải làm lễ cắt phân bì cho, rồi new đặt tên, như bọn họ đã làm cho khi có tác dụng lễ dâng nhỏ cho Chúa sau thời điểm từ Ba-by-lôn về (Lê-vi cam kết 12:3; so Lu-ca 1:59; 2:21). Con em của mình nào ko chịu giảm bì có thể bị "truất ra khỏi" (Sáng Thế ký kết 17:14). Môi-se, vì vk là Sê-phô-ra không bằng lòng, không cắt tị nạnh cho con mình thì Đức Giê-hô-va thình lình phạt thời điểm đi đường; Sê-phô-ra nhanh chóng làm nhằm cứu ck (Xuất Ê-díp-tô 4:24-26).

Tại xứ Ai-cập, dân Y-sơ-ra-ên vẫn giữ lại lễ nầy, song sau khoản thời gian ra ngoài đó, những người Y-sơ-ra-ên sanh nghỉ ngơi đồng vắng đều không chịu giảm bì. Ấy vì họ đang bị hình vạc về tội vô tín, nên bên cạnh đó đứng ngoại trừ giao mong Ngài với không cần dấu hiệu đó (Giô-suê 5:5-6). Nhưng mang lại Ghinh-ganh, sắp đến vào xứ Ca-na-an, Giô-suê vâng theo Chúa làm lễ đó (Giô-suê 5:2-9). Đến nay, người đạo Do-thái vẫn còn hỗ trợ lễ nầy. Người A-rạp tức mẫu dõi Ích-ma-ên, khi lên 13 tuổi, theo gương tổ phụ mình, và bạn đạo Hồi hồi hầu hết giữ nữa.

II. Vào Tân Ước.

Xem thêm: Tính P Value Như Thế Nào - Chuong3 Kiểm Định Giả Thuyết Thống Kê

Sự khổ sở của lễ cắt suy bì Cựu Ước đối với lễ dâng nhỏ Tân Ước tỏ rõ sự khác nhau giữa giao cầu của điều khoản nghiêm nhặt và sự dịu dàng của Tin lành. Chúa Jêsus chịu cắt bì, ấy tỏ ra Ngài làm cho trọn các điều pháp luật đòi, cùng tình nguyện chịu hình vạc của điều khoản đó trên bọn chúng ta.

"Không chịu giảm bì" được sử dụng chỉ về môi mồm (Xuất Ê-díp-tô 6:12, 30), về tai (Giê-rê-mi 4:4; 6:10), về lòng (Lê-vi cam kết 26:41; Phục truyền 10:16; Công vụ 7:51), gồm nghĩa có tác dụng dấu ngoài sự ô uế của bổn tánh xác giết mổ (Phục truyền 30:6; Ê-sai 52:1). Phần đa trái cây của tín đồ Ca-na-an cũng gọi là "không giảm bì", ấy vì xem như là ô uế (Lê-vi cam kết 19:23). Dân Y-sơ-ra-ên thường nói "không chịu giảm bì" như một tiếng rỉa rói chỉ về người ngoại quốc (Sáng Thế cam kết 34:14; những Quan Xét 14:3; 15:18, v.v...). Trái lại, trong Tân Ước, "người chịu giảm bì" chỉ về tín đồ vật Do-thái trong Hội Thánh và dân tộc Do-thái (Ga-la-ti 2:8; Cô-lô-se 4:11).

Xét sách Tân Ước, Hội Thánh bởi vì lễ cắt so bì mà gây ra sự tranh luận (Công vụ 15:1-). Suy mang đến cùng thì lễ cắt bì cốt ở trong tim chớ ko ở đòi hỏi hình thức (Rô-ma 2:28-29; Ga-la-ti 3:3). Fan nào chịu cắt tị nạnh mà không giữ lao lý thì không giống gì với người chưa chịu. Còn bạn tin kính Đấng Christ dầu không chịu cắt bì cũng không hại gì (Ga-la-ti 6:15); vị chính trong trái tim người đó đã chịu cắt tị nạnh thật của Đấng Christ, không hẳn bởi tay người, cũng không những nguyên làm việc dương bì, tuy nhiên là cất vứt tội lỗi xác thịt (cả tánh cũ cùng với tội lỗi). Xem Cô-lô-se 2:11; Rô-ma 2:28-29.

Phao-lô cảnh cáo hồ hết tín thứ còn coi lễ cắt suy bì như tất cả công đức thiêng liêng rằng những người đó "buộc cần giữ trọn cả pháp luật pháp, với Đấng Christ không có lợi gì mang đến họ hết" (Ga-la-ti 5:2, 3, 12). Phao-lô hotline đó là đầy đủ kẻ chịu đựng cắt so bì giả (Phi-líp 3:23). Vậy, Phao-lô không chịu cho Tít có tác dụng lễ cắt bì, với là tín đồ Hy-lạp, còn Ti-mô-thê sanh ra là fan Do-thái gồm tin Chúa, tuy vậy cũng yêu cầu chịu cắt bì (Công vụ 16:1, 3; Ga-la-ti 3:2-5). Đạo Đấng Christ không xen vào nghi lễ dân Do-thái (vì không còn nghĩa về tôn giáo nữa). Về phần người Do-thái yêu cầu giữ khi thiết yếu thể với đền thờ còn vững vàng lập, tuy vậy khi đang sụp đổ thì thói tục này cũng đình chỉ. Bắt tín đồ láng giêng chú trọng đến lễ cắt bì, ấy có nghĩa là coi thói tục đó yêu cầu yếu vào đạo Đấng Christ. Đối với người Do-thái mà phạm lễ cắt bì, ấy là không hiệp với việc yêu thương trong những vấn đề không cốt yếu, hầu đến trong những sự có thể dùng bất cứ cách nào để dẫn bạn đến thuộc Chúa (1Cô-rinh-tô 9:22; Rô-ma 14:1-).

Tiến sĩ Scofield chú thích về lễ cắt bì:

Xuất Ê-díp-tô 4:24.-- Câu 25 giải nghĩa câu 24. Môi-se sẽ quên bao gồm dấu làm nền tảng của giao ước Y-sơ-ra-ên cùng với Đức Giê-hô-va. Khi sắp đến giải cứu giúp dân Y-sơ-ra-ên, Chúa nhắc lại rằng ví như một bạn Y-sơ-ra-ên không chịu đựng lễ cắt bì có khả năng sẽ bị truất ngoài giao ước. Xem Giô-suê 5:3-9.

Giô-suê 5:2.-- Lễ cắt bì là "dấu hiệu" của giao mong Chúa lập với Áp-ra-ham (Sáng Thế cam kết 17:14; Rô-ma 4:11). Sở dĩ có câu: "Sự hổ hang của Ai-cập", là vì trong năm cuối cùng khi dân Y-sơ-ra-ên còn giúp tôi các tại xứ Ai-cập, thì không phải lo ngại đến tín hiệu biệt riêng rẽ ra kia nữa (so Xuất Ê-díp-tô 4:24-26), cùng cứ bỏ qua trong lúc lưu lạc khu vực đồng vắng. Vào Tân Ước, tất cả sự tương tự xảy ra cùng với tín đồ dùng là hiệp một với cầm cố gian, ko giữ vị thế mình sẽ đồng chết và đồng sinh sống lại cùng với Đấng Christ cách tỏ tường (Rô-ma 6:2-11; Ga-la-ti 6:14-16). Ý ở trong linh của lễ cắt so bì là tín đồ vày Đức Thánh Linh tạo cho chết quá trình chết của đưa ra thể (Rô-ma 8:13; Ga-la-ti 5:16-17; Cô-lô-se 2:11-12; 3:5-10).