CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

Bạn đã xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và cài đặt ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại đây (2.63 MB, 3 trang )


Bạn đang xem: Công bố chất lượng dịch vụ bưu chính

MẪU BẢNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (Kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28 mon 6 năm 2011 của bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông) BẢNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (Kèm theo báo cáo định kỳ unique dịch vụ bưu chính hoạt động công ích số … ngày… tháng… năm … của …) TT Tên tiêu chuẩn Mức theo quy chuẩn QCVN 1:2008/BTTTT Mức ra mắt Mức chất lượng thực tế giành được Tự reviews 1. Kỹ năng sử dụng dịch vụ: a. Phân phối kính ship hàng bình quân bên trên một điểm phục vụ: về tối đa 3 km. b. Số dân phục vụ bình quân trên một điểm phục vụ: buổi tối đa 8.000 người.
c. Số điểm giao hàng trong một xã: tối thiểu 1 điểm phục vụ, tỷ lệ đạt chuẩn chỉnh là 100% tổng số xã. d. Thời gian giao hàng tại các bưu cục thanh toán trung trung ương tỉnh: về tối thiểu 8 giờ/ngày làm việc, xác suất đạt chuẩn là 100% tổng số bưu cục. e. Thời gian ship hàng tại các điểm ship hàng khác: buổi tối thiểu 4 giờ/ngày làm việc, phần trăm đạt chuẩn là 100% tổng số điểm phục vụ. 2. Tần suất thu gom cùng phát: - về tối thiểu là 1 trong những lần/ngày có tác dụng việc. - Tại đều vùng có đk địa lý quan trọng thì gia tốc thu gom và phát tối thiểu là 1 lần/tuần. 3.
Độ an toàn: (Tỷ lệ thư hoặc báo được gửi phát an toàn) về tối thiểu 97% tổng số thư hoặc báo. 4. Thời gian toàn trình so với thư trong nước: a. thời hạn toàn trình đối với thư gởi nội tỉnh: tối đa J + 2, tỷ lệ đạt chuẩn chỉnh là 70% tổng cộng thư. B. Thời gian toàn trình so với thư gửi liên tỉnh: tối đa J + 6, tỷ lệ đạt chuẩn là 70% tổng số thư. 5. Thời gian xử lý trong nước so với thư quốc tế: TT Tên tiêu chuẩn Mức theo quy chuẩn QCVN 1:2008/BTTTT Mức công bố
Mức chất lượng thực tế đạt được Tự review a. Thời gian xử lý trong nước so với thư đi quốc tế: buổi tối đa J + 5, xác suất đạt chuẩn là 70% tổng thể thư. b. Thời hạn xử lý trong nước đối với thư nước ngoài đến: về tối đa 6 ngày có tác dụng việc, xác suất đạt chuẩn chỉnh là 70% toàn bô thư. 6. Thời gian phát hành báo Nhân dân, báo Quân team Nhân dân, báo do Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc tw xuất bản: a.

Xem thêm: Tiết Kiệm Đến 50% Khi Mua Acc Pubg Ở Đâu, Mua Acc Pubg Bản Quyền Uy Tín Ở Đâu

thời hạn phát hành báo Nhân dân, báo vị Đảng bộ các tỉnh xuất bản đến Uỷ ban quần chúng. # xã, Hội đồng quần chúng xã: về tối đa là 24 giờ, xác suất đạt chuẩn là 90% tổng thể xã. b. Thời hạn phát hành báo Quân nhóm Nhân dân cho Uỷ ban quần chúng. # xã, Hội đồng nhân dân xã: buổi tối đa là 24 giờ, xác suất đạt chuẩn là 70% toàn bô xã. Ghi chú: - Định nghĩa và cách thức xác định những chỉ tiêu chất lượng dịch vụ để lập report phải vâng lệnh quy chuẩn chỉnh QCVN 1: 2008/BTTTT. - tại cột “Mức quality thực tế đạt được” bắt buộc ghi 01 giá trị cố kỉnh thể, không ghi  hoặc . - trên cột “Tự tiến công giá” ghi là “Phù hợp” nếu mức quality thực tế đã có được từ mức unique dịch vụ đã ra mắt trở lên, nếu mức chất lượng thực tế không đã đạt được mức chất lượng dịch vụ đã ra mắt thì ghi là “Không phù hợp”. Người thay mặt đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Ký; họ, tên; đóng góp dấu)


*
tư liệu MẪU KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI pptx 2 581 1
*
tư liệu MẪU KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ tróc nã NHẬP internet (ADSL) pptx 3 560 1
*
MẪU BẢN CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI pptx 1 410 0
*
MẪU BẢN CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI pdf 2 484 0