CỔNG THÔNG TIN CAN THO

Căn cứ Luật tổ chức triển khai Hội đồng nhân dân và Ủy ban quần chúng. # ngày 26 mon 11 năm 2003;

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật technology thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của cơ quan chính phủ về ứng dụng technology thông tin trong buổi giao lưu của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 mon 7 năm 2013 của chính phủ nước nhà quản lý, cung cấp, sử dụng thương mại & dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ đưa ra quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10 mon 6 năm 2002 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về việc thống tuyệt nhất dùng cỗ mã những ký từ chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 vào trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23 mon 12 năm 2013 của Bộ tin tức và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong ban ngành nhà nước;

Theo đề nghị của người đứng đầu Sở thông tin và truyền thông media tại Tờ trình số 1768/TTr-STTTT ngày 11 tháng 12 năm 2015,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phát hành kèm theo đưa ra quyết định này “Quy chế quản lí lý, sử dụng khối hệ thống thư điện tử trong buổi giao lưu của các ban ngành nhà nước”.

Bạn đang xem: Cổng thông tin can tho

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 30 mon 12 năm 2015 và đăng bên trên Báo buộc phải Thơ chậm nhất ngày 25 tháng 12 năm 2015; đồng thời, sửa chữa Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tp Cần Thơ ban hành Quy chế sử dụng khối hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các ban ngành nhà nước trên địa phận thành phố đề xuất Thơ.

            Điều 3. Chánh văn phòng công sở Ủy ban quần chúng thành phố, người đứng đầu sở, Thủ trưởng ban ngành ban, ngành thành phố, chủ tịch Ủy ban quần chúng. # quận, huyện, chủ tịch Ủy ban dân chúng xã, phường, thị xã và những tổ chức, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành quyết định này./.

QUY CHẾ

Quản lý, sử dụng khối hệ thống thư điện tử trong hoạt động

của những cơ quan đơn vị nước

(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số: 33/2015/QĐ-UBND

ngày 18  mon 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tp Cần Thơ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Quy chế này quy định câu hỏi quản lý, sử dụng khối hệ thống thư năng lượng điện tử thành phố Cần Thơ.

2. Quy định này vận dụng cho toàn bộ các ban ngành nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan bên nước khi tham gia vận hành, sử dụng khối hệ thống thư năng lượng điện tử của thành phố.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, những từ ngữ dưới đây được phát âm như sau:

1. “Cơ quan bên nước” là những sở, ban, ngành, Ủy ban quần chúng. # (sau đây được viết tắt là UBND) quận, huyện, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, những tổ chức chính trị, thiết yếu trị - xóm hội thuộc tp Cần Thơ.

2. “Đơn vị” là các phòng, ban, bộ phận trực thuộc ban ngành nhà nước.

3. “Người dùng” là cán bộ, công chức, viên chức và bạn lao động của các cơ quan công ty nước áp dụng máy vi tính, những thiết bị điện tử để áp dụng hộp thư năng lượng điện tử tp trong công việc.

Điều 3. Hệ thống thư năng lượng điện tử tp Cần Thơ

1. Hệ thống thư điện tử là 1 trong những trong những dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin nền tảng, quan trọng đặc biệt được ủy ban nhân dân thành phố (sau trên đây được viết tắt là Thành phố) đầu tư xây dựng nhằm ship hàng các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và fan lao động thuộc các phòng ban nhà nước sử dụng, gửi, nhận và khai thác thông tin (thông qua mạng truyền số liệu chuyên cần sử dụng của tp và mạng Internet), ship hàng công tác, chăm môn, nghiệp vụ theo chức năng, trách nhiệm được phân công.

2. Cơ sở dữ liệu của khối hệ thống thư điện tử được xây cất thành danh bạ điện tử lưu trữ tại Trung trung khu Dữ liệu tp và thống nhất dùng để xác thực nội bộ cho việc đăng nhập một đợt (Single Sign On - SSO) theo giao thức LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) cho những ứng dụng dùng chung khác của thành phố. Các cơ quan nhà nước, người tiêu dùng không sử dụng thông tin tài khoản hộp thư năng lượng điện tử với tên miền
cantho.gov.vn sẽ không còn được xác xắn để tương tác, sử dụng các phần mềm ứng dụng dùng tầm thường như: cổng tin tức điện tử, cai quản văn phiên bản và điều hành, chat nội cỗ và những ứng dụng dùng tầm thường khác trên môi trường xung quanh mạng ship hàng công tác cai quản nhà nước của thành phố.

3. Khối hệ thống thư điện tử được thiết lập cấu hình và vận hành trên hạ tầng công nghệ thông tin của tp bao gồm: trung chổ chính giữa dữ liệu, mạng truyền số liệu siêng dùng, mạng mạng internet và các mạng nội cỗ (LAN) của những sở, ban, ngành, ubnd quận, huyện, ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã thuộc Thành phố.

4. Khối hệ thống thư năng lượng điện tử thành phố chất nhận được người dùng đầu cuối gửi nhấn thư điện tử bằng các ứng dụng mã mối cung cấp đóng và mã nguồn mở như: Windows Mail, Microsoft Office Outlook, Mozilla Thunderbird với các ứng dụng gửi dấn thư năng lượng điện tử (Email Client) không giống hoặc gửi dìm thư năng lượng điện tử trải qua giao diện trang thông tin điện tử (website) tại add mail.cantho.gov.vn.

Chương II

CẤP MỚI, vậy ĐỔI, HỦY BỎ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

Điều 4. Phân loại, format hộp thư năng lượng điện tử

1. Hộp thư năng lượng điện tử được phân thành các nhiều loại như sau:

a) hộp thư thông thường của cơ quan nhà nước, có dung lượng không giới hạn.

b) vỏ hộp thư thông thường của 1-1 vị, có dung tích tối nhiều 10GB.

c) vỏ hộp thư fan dùng, có dung tích tối nhiều 05GB.

2. Định dạng hộp thư điện tử:

a) vỏ hộp thư bình thường của cơ sở nhà nước tất cả dạng
cantho.gov.vn. Trong đó, là tên gọi viết tắt của cơ sở nhà nước với được đặt làm sao cho không trùng nhau trên hệ thống.

Ví dụ:

- Sở Nội vụ vẫn có add hộp thư là sonv
cantho.gov.vn
.

- ngôi trường hợp những cơ quan công ty nước có tên viết tắt trùng nhau (ví dụ: Sở Nội vụ và Sở ngoại vụ), địa chỉ hộp thư của Sở nước ngoài vụ là songoaivu
cantho.gov. Vn; trong đó, là tên gọi viết tắt sẽ được cấu hình thiết lập trên khối hệ thống thư năng lượng điện tử. Tên hộp thư phổ biến của đơn vị rất có thể được đặt theo yêu thương cầu sau thời điểm được đối chọi vị cai quản thống nhất.

Ví dụ:

- văn phòng công sở thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư tp Cần Thơ sẽ có địa chỉ cửa hàng hộp thư đơn vị là vanphong.sokhdt
cantho.gov.vn
.

c) hộp thư người tiêu dùng (đối với ngôi trường hợp không tồn tại người trùng họ, tên lót, tên) tất cả dạng:
cantho.gov.vn>; trong đó, và được viết tắt.

Ví dụ: Ông Nguyễn sang trọng sẽ có add hộp thư năng lượng điện tử người dùng là nvminh
cantho.gov.vn
.

d) cách xử trí trường hợp không ít người dân có họ, tên với tên lót trùng nhau:

- Ưu tiên theo thứ tự thời gian đăng ký: bạn đăng ký thứ nhất được không thay đổi định dạng đã luật pháp ở trên.

- ngôi trường hợp fan trùng tên (theo thứ tự sản phẩm hai) được cấp phát hộp thư. Vỏ hộp thư người dùng có dạng
cantho.gov.vn
; vào đó, được viết tắt, được viết nguyên không dấu.

Ví dụ: add hộp thư của ông Nguyễn tân tiến bị trùng, khi ấy ông Nguyễn thanh tao thứ hai vẫn có địa chỉ cửa hàng hộp thư điện tử là nvanminh
cantho.gov.vn
.

- ngôi trường hợp bạn trùng thương hiệu (theo đồ vật tự sản phẩm công nghệ ba) được cấp phát hộp thư. Vỏ hộp thư người tiêu dùng có dạng
cantho.gov.vn.

- trường hợp người trùng thương hiệu theo vật dụng tự sản phẩm 04 về bên sau, cơ quan quản lý hệ thống thư điện tử sẽ chủ động xem xét để tên thế nào cho phù hợp.

đ) thương hiệu hiển thị của những hộp thư người tiêu dùng trên nền giao diện website khối hệ thống thư điện tử yêu cầu hiển thị khá đầy đủ họ, tên người dùng và tên của cơ sở nhà nước mà người dùng đó đang công tác để dễ biệt lập khi thao tác làm việc sử dụng vỏ hộp thư năng lượng điện tử.

Điều 5. Trường hợp cấp mới, chũm đổi, hủy vứt hộp thư điện tử

Các cơ quan nhà nước phải thực hiện quy trình cấp mới, nắm đổi, hủy bỏ hộp thư năng lượng điện tử trong những trường đúng theo sau:

1. Trường hòa hợp yêu cầu cấp mới:

a) Khi cơ quan nhà nước tiếp nhận, tuyển dụng mới cán bộ, công chức, viên chức và người lao cồn mà chưa được cấp phép hộp thư điện tử của thành phố.

b) Khi cơ sở nhà nước hoặc đơn vị trực thuộc bắt đầu được thành lập.

2. Trường đúng theo yêu cầu thế đổi: khi cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng và người dùng có sự biến đổi thông tin.

3. Trường vừa lòng yêu mong hủy bỏ:

a) Khi người tiêu dùng thôi việc, nghỉ việc.

b) Khi người dùng chuyển công tác đến nơi thao tác làm việc mới chưa hẳn là các cơ quan đơn vị nước thuộc tp Cần Thơ.

c) Khi ban ngành nhà nước, đơn vị chức năng trực thuộc phòng ban nhà nước bị sáp nhập, giải thể.

4. Trường thích hợp tạm đình chỉ, thu hồi:

Khi hộp thư không đăng nhập, áp dụng trong thời hạn 03 tháng, cơ quan thống trị hệ thống thư năng lượng điện tử sẽ tạm thời đình chỉ vỏ hộp thư trên; đồng thời, thông tin về cơ quan chủ công của người dùng hộp thư đó. Sau 15 ngày làm cho việc kể từ khi thông báo, nếu phòng ban nhà nước không có xác nhận thì vỏ hộp thư điện tử trên sẽ được thu hồi, bảo đảm tiết kiệm tài nguyên hệ thống.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - Đh Qg Tp.Hcm

Điều 6. Quy trình cấp mới, núm đổi, hủy vứt hộp thư năng lượng điện tử

1. Lập với gửi yêu cầu:

a) khi cần cấp mới thay đổi, hủy bỏ hộp thư điện tử, phòng ban nhà nước lập yêu thương cầu thông qua văn bản điện tử được ký số đính kèm với danh sách những cá nhân, tổ chức triển khai cần cung cấp mới, núm đổi, hủy quăng quật hộp thư (theo chủng loại Phụ lục 1 của quy chế này) với gửi từ hộp thư thỏa thuận của cơ quan nhà nước đến địa chỉ sotttt
cantho.gov.vn
.

b) Khi có nhu cầu cấp lại mật mã vỏ hộp thư điện tử do người dùng, đơn vị chức năng quên mật mã, cơ sở nhà nước cũng thực hiện quy trình như trên.

c) trường hợp đề xuất điều chỉnh, thay biến đổi với yêu mong ban đầu, Sở thông tin và truyền thông trực tiếp thương lượng với phòng ban nhà nước giữ hộ yêu cầu.

2. Cập nhật, đánh giá thông tin:

Sau lúc xử lý, giải quyết hoàn thành yêu cầu của những cơ quan đơn vị nước, Trung tâm technology thông tin và media thuộc Sở tin tức và truyền thông có nhiệm vụ gửi thư năng lượng điện tử trả lời, đi cùng văn phiên bản được ký số thông báo hiệu quả thực hiện tại (hoặc ví như không triển khai thì lý giải lý do) đến cơ quan nhà nước sẽ gửi yêu cầu; đồng thời, giữ hộ Sở thông tin và media để báo cáo.

3. Thời hạn cấp mới, nạm đổi, hủy vứt hộp thư điện tử với thương hiệu miền
cantho.gov.vn được triển khai trong thời hạn đối đa 02 ngày làm việc sau lúc đã không hề thiếu thông tin theo yêu thương cầu.

Chương III

SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ

Điều 7. Gửi, nhấn văn bạn dạng qua hệ thống thư điện tử

1. Gửi, nhấn qua hệ thống thư điện tử tất cả các loại văn phiên bản hành chủ yếu (trừ văn bạn dạng mật), văn bản chịu sự kiểm soát và điều chỉnh về đặc thù thông tin tại các quy định vị cơ quan có thẩm quyền ban hành. Lúc phát hành văn bản giấy, ngoài việc gửi văn bạn dạng đến vị trí nhận theo phong cách thông thường, phải gửi văn phiên bản điện tử (tương ứng câu chữ văn bạn dạng giấy đã làm được ban hành chính thức bên cạnh những địa điểm đã tiến hành các khối hệ thống thông tin năng lượng điện tử không giống hỗ trợ) vào địa chỉ hộp thư năng lượng điện tử của cơ quan nhà nước mang tên trong phần “nơi nhận” hoặc cung cấp địa chỉ liên kết (link) để có thể liên lạc, nhận văn bản điện tử.

Đối với vấn đề gửi, thừa nhận thư năng lượng điện tử của ban ngành nhà nước, 1-1 vị: sau thời điểm nhận được thư năng lượng điện tử bao gồm nội dung mang tính chất công việc thì cơ sở nhà nước đề xuất có trọng trách phản hồi chứng thực việc đã nhận thành công gửi, dấn thư điện tử.

2. Phần đa văn bạn dạng được xác thực bằng chữ ký số, chứng thư số (do Ban Cơ yếu cơ quan chính phủ cấp) chuyển hẳn qua hệ thống thư năng lượng điện tử cân xứng với công cụ của điều khoản về thanh toán giao dịch điện tử có mức giá trị pháp luật tương đương với văn bản giấy trong thanh toán giữa những cơ quan công ty nước thuộc thành phố và ko phải gửi thêm văn bản giấy. Ví dụ như sau:

a) Lịch làm việc, Chương trình công tác làm việc (tuần, tháng, quý, năm) của chỉ đạo UBND những cấp, lãnh đạo các cơ quan nhà nước thành phố.

b) Giấy mời và các tài liệu kèm theo.

c) report chuyên đề, báo cáo tuần, tháng, quý, năm.

d) Công văn, Tờ trình, chiến lược và toàn bộ các nhiều loại văn bạn dạng hành chính thường thì khác (trừ văn bản mật).

Đối với những văn bạn dạng được ký số vẫn quy định đề nghị chuyển bằng khối hệ thống thư năng lượng điện tử hoặc bằng hệ thống phần mềm làm chủ văn bản - quản lý điều hành dùng thông thường của thành phố, các cơ quan nhà nước tất cả quyền khước từ nhận văn bản đến bởi các vẻ ngoài khác.

3. Những cơ quan đơn vị nước có trọng trách bắt buộc phải thực hiện hộp thư năng lượng điện tử của cơ sở để thông báo, trao đổi những loại văn bản, tài liệu với người dân, tổ chức triển khai và công ty khi hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến.

Điều 8. Những hành vi bị cấm

1. Truy vấn nhập vào vỏ hộp thư tín đồ khác cùng không để tín đồ khác từ ý áp dụng hộp thư năng lượng điện tử của mình (nếu đã có thể chấp nhận được người dùng khác áp dụng trong trường hợp nguy cấp thì sau đó phải chuyển đổi mật mã hộp thư năng lượng điện tử).

2. Lợi dụng hộp thư năng lượng điện tử nhằm phá hoại hệ thống thư năng lượng điện tử của tp hoặc làm tác động đến các khối hệ thống thông tin khác.

3. Cố ý lan truyền, phát tán vi khuẩn lên mạng, phát tán thư rác, sử dụng những phần mềm bất hợp pháp để truy tìm xuất, phá hủy hệ thống; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, câu chữ không phù hợp với văn hóa truyền thống Việt Nam, nội dung tất cả ý xuyên tạc, kháng đối bên nước cộng hòa thôn hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Đánh cắp và áp dụng trái phép mật mã, thông tin riêng của các cơ quan bên nước, đơn vị, người tiêu dùng hoặc phổ biến cho tất cả những người khác áp dụng trên hệ thống thư điện tử thành phố.

5. Những hành vi khác theo Điều 5 của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 mon 7 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về câu hỏi quản lý, cung cấp, sử dụng thương mại & dịch vụ Internet và tin tức trên mạng.

Chương IV

QUẢN LÝ, DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ

Điều 9. Trọng trách của Sở tin tức và Truyền thông

1. Chịu đựng trách nhiệm thống trị chung so với việc khai thác, vận hành, sử dụng khối hệ thống thư điện tử của thành phố; lãnh đạo Trung tâm công nghệ thông tin và media Cần Thơ phụ trách quản trị về mặt hạ tầng kỹ thuật của hệ thống thư điện tử thành phố theo sự phân cấp cai quản của Sở tin tức và Truyền thông.

2. Hướng dẫn các cơ quan đơn vị nước, 1-1 vị, người dùng thực hiện nay nghiêm quy định này.

3. Tạo ra và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn được cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao đụng sử dụng khối hệ thống thư năng lượng điện tử của thành phố một cách tất cả hiệu quả.

4. Hàng năm, lập dự toán kinh phí cho câu hỏi quản lý, nâng cấp, duy trì và phát triển khối hệ thống hộp thư điện tử và những dịch vụ công nghệ thông tin cơ bạn dạng dùng phổ biến của toàn thành phố, trình ubnd thành phố xem xét, phê duyệt.

5. Liên tiếp kiểm tra, thống kê, đánh giá việc sử dụng hộp thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao rượu cồn trong công việc; lồng ghép vào những tiêu chí review mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, nấc độ cách tân hành chính của phòng ban nhà nước, coi đó là trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, bạn lao đụng trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tạo nên lập phương thức cách tân và phát triển mới nâng cấp hiệu lực, hiệu quả hoạt động cơ quan bên nước những cấp, thực hành thực tế tiết kiệm, phòng lãng phí.

6. Cung cấp cho những cơ quan bên nước với cán bộ, công chức, viên chức người lao rượu cồn trên địa bàn thành phố hộp thư điện tử, mật mã sử dụng; hỗ trợ khi tất cả sự cố.

7.  quản lí lý, cập nhật danh bạ thư điện tử thành phố, giải quyết sửa thay đổi hoặc hủy bỏ các hộp thư của người dùng khi cảm nhận văn phiên bản yêu cầu của những cơ quan bên nước thuộc Thành phố.

8. Quản trị hệ thống thư năng lượng điện tử, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, liên tục; đảm bảo an toàn an toàn, bảo mật thông tin, năng lực lưu trữ dự phòng, ngăn chặn thư rác rến (spam mail), setup cơ chế bảo mật và phòng, phòng virus tin học.

9. Gồm quyền thu hồi, xóa vỏ hộp thư năng lượng điện tử vào trường hợp khẩn cấp có tác động đến an toàn, bình an thông tin bên trên mạng của thành phố.

10. Tham mưu, khuyến nghị UBND thành phố các giải pháp bảo mật, mã hóa con đường truyền và câu chữ hộp thư điện tử, bảo vệ an toàn, an toàn thông tin lúc sử dụng khối hệ thống thư điện tử của thành phố. Cai quản trị hệ thống phải đảm bảo quyền riêng tư, ko được tự truy vấn hộp thư riêng rẽ khi chưa có sự gật đầu của cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng hoặc người tiêu dùng (trừ một số trong những trường hợp đặt biệt nếu bao gồm sự cho phép của cấp có thẩm quyền).

11. Báo cáo định kỳ 06 tháng/01 lần (ngày 15 mon 6 cùng ngày 15 mon 12 hàng năm) hoặc chợt xuất khi có yêu ước của ubnd thành phố về thực trạng quản lý, cung cấp phát, sử dụng khối hệ thống hộp thư năng lượng điện tử.

Điều 10. Trọng trách của người dùng sử dụng vỏ hộp thư điện tử

1. Bảo đảm mật mã sử dụng hộp thư điện tử.

2. Cai quản và lưu trữ những thư năng lượng điện tử của cá nhân; chịu trách nhiệm về ngôn từ thông tin của chính mình khi lưu trữ hoặc trình lên mạng.

3. Khi đón nhận hộp thư, người dùng phải biến đổi mật mã để đảm bảo an toàn tính bảo mật, an toàn thông tin trong quy trình sử dụng; thường xuyên biến hóa mật mã tài khoản hộp thư năng lượng điện tử (tối thiểu 03 tháng/01 lần) phải đảm bảo các yêu mong sau:

a) Độ dài: những mật mã phải gồm độ dài ít nhất là 08 (tám) ký kết tự;

b) Độ phức tạp: các mật mã cần được chứa cả ký kết tự in hoa, ký tự in thường xuyên và tối thiểu có một ký kết tự đặc biệt, chữ số.

Ví dụ: MatKhau$789#.

4. Đối với những cơ quan đơn vị nước, đối kháng vị, người tiêu dùng đã được cung cấp hộp thư năng lượng điện tử thì buộc phải sử dụng showroom thư năng lượng điện tử với tên miền