Cổng thông tin điện tử tỉnh đồng tháp

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 378/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCCÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾTTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤCHÀNH CHÍNH nỗ lực THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ trong LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG, ĐADẠNG SINH HỌC, KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊNVÀ MÔI TRƯỜNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ phương pháp Tổ chức tổ chức chính quyền địaphương ngày 19 mon 6 năm 2015; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủvà lý lẽ Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của chính phủ nước nhà về kiểm soát điều hành thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày thứ 7 tháng 8 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của cácNghị định tương quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng tư năm 2018 của cơ quan chính phủ về tiến hành cơ chế một cửa, một cửaliên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông bốn số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của cục trưởng, chủ nhiệm Văn phòng chính phủ hướngdẫn về nghiệp vụ điều hành và kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 mon 11 năm 2018 của bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng chính phủ quy địnhchi tiết một vài điều và giải pháp thi hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23tháng 4 năm 2018 của cơ quan chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa ngõ liên thôngtrong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo ý kiến đề xuất của giám đốc Sở Tàinguyên cùng Môi trường.

Bạn đang xem: Cổng thông tin điện tử tỉnh đồng tháp

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công ba kèm theo đưa ra quyết định này Danhmục thủ tục hành bao gồm và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết và xử lý thủ tục hànhchính new ban hành; thủ tục hành bao gồm sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chínhthay thế; giấy tờ thủ tục hành chủ yếu bị bãi bỏ trong nghành môi trường, đa dạng sinhhọc, khí tượng thủy văn ở trong thẩm quyền giải quyết và xử lý của Sở Tài nguyên và Môitrường, ubnd cấp thị xã và ubnd cấp xóm trên địa phận tỉnh Đồng Tháp, cố kỉnh thể:

1. Cấp cho Tỉnh: 08 thủ tục.

2. Cấp huyện: 04 thủ tục.

3. Cấp xã: 02 thủ tục.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệu lực thi hànhkể từ thời điểm ngày ký.

Các giấy tờ thủ tục hành chính nghành môitrường; đa dạng và phong phú sinh học; khí tượng, thủy văn được ra mắt tại quyết định số1859/QĐ-UBND.HC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của quản trị Ủy ban nhân dân Tỉnh vềviệc chào làng Danh mục giấy tờ thủ tục hành chủ yếu và phê duyệt quy trình nội bộ giảiquyết giấy tờ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của Sở Tài nguyên với Môitrường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnhĐồng Tháp hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

Xem thêm: Sale B2B Là Gì ? Bật Mí 4 Xu Hướng Marketing B2B Trong Năm 2020

Điều 3. Chánh công sở ủy ban nhân dânTỉnh; người có quyền lực cao Sở Tài nguyên với Môi trường; Thủ trưởng những sở, ban, ngành tỉnh;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; quản trị Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

khu vực nhận: - Như Điều 3; - cục KS TTHC, Văn phòng chủ yếu phủ; - TT/TU, TT/HĐND Tỉnh; - những PCT/UBND tỉnh; - Trung trung tâm KSTTHC và PVHCC; - Cổng TTĐT tỉnh; - Lưu: VT, KSTTHCTrí.

CHỦ TỊCH Phạm Thiện Nghĩa


PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌCTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo quyết định số 378/QĐ-UBND-HC ngày 15 tháng 04năm 2022 của quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh Đồng Tháp)

I. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1. Danh mục thủ tục hànhchính mới ban hành:

TT

Mã số làm hồ sơ TTHC

Tên giấy tờ thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL lý lẽ nội dung TTHC

Cách thức thực hiện

Số trang

Nộp hồ

Trả hồ

01

Cấp giấy tờ môi trường

Trường hòa hợp 1: (Trường hợp dự án đầu tư, đại lý không thuộc đối tượng người tiêu dùng phải quản lý và vận hành thử nghiệm công trình xây dựng xử lý hóa học thải; dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử trí nước thải triệu tập của khu vực sản xuất, tởm doanh, thương mại dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng nhu cầu các yêu mong sau đây: ko thuộc mô hình sản xuất, tởm doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm và độc hại môi trường; không thuộc ngôi trường hợp đề xuất quan trắc khí thải trường đoản cú động, liên tục, quan tiền trắc định kỳ theo lý lẽ tại Nghị định số 08/2022-NĐ-CP): 15 ngày, trong đó:

- giai đoạn 1: đánh giá và thẩm định hồ sơ trao giấy phép môi trường: 10 ngày, trong đó:

+ Hội đồng đánh giá cấp phép môi trường: 06 ngày;

+ Sở Tài nguyên với Môi trường: 04 ngày

- quá trình 2: Phê phê chuẩn hồ sơ trao giấy phép môi trường: 05 ngày, vào đó

+ Sở Tài nguyên với Môi trường: 02 ngày

+ ủy ban nhân dân Tỉnh: 03 ngày

Nộp trực tuyến đường tại website cổng thương mại dịch vụ công của tỉnh giấc Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn

Khoản 3 Điều 45 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/ QH14 ngày 17 mon 11 năm 2020

- Khoản 3 Điều 41 Luật bảo đảm môi ngôi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020

Dịch vụ công trực tuyến mức 4 (DVC trực đường mức 4)

- Trực tiếp;

- Hoặc qua DVC trực con đường mức 4

Trường hợp 2: (Không trực thuộc các đối tượng người sử dụng theo hình thức của Trường đúng theo 1) 30 ngày, trong đó:

Giai đoạn 1: thẩm định hồ sơ cấp chứng từ phép môi trường: 20 ngày, vào đó

- Hội đồng thẩm định/Đoàn kiểm tra cấp phép môi trường: 15 ngày

- Sở Tài nguyên cùng Môi trường: 05 ngày

Giai đoạn 2: Phê để mắt tới hồ sơ cấp thủ tục phép môi trường: 10 ngày, trong đó:

- Sở Tài nguyên với Môi trường: 06 ngày

- ubnd Tỉnh: 04 ngày

Trung trung ương KSTTHC & PVHCC (số 85, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Khoản 3 Điều 45 Luật đảm bảo an toàn môi trường số 72/2020/ QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020

- Khoản 3 Điều 41 Luật bảo đảm an toàn môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020

- Trực tiếp;

- Hoặc qua Bưu chính hoạt động công ích (BCCI)

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI

02

Cấp đổi giấy phép môi trường

10 ngày, trong đó:

- Sở Tài nguyên cùng Môi trường: 06 ngày

- ubnd Tỉnh: 04 ngày

Nộp trực tuyến đường tại website cổng dịch vụ thương mại công của thức giấc Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn

Không

- Khoản 1 Điều 44 Luật bảo đảm an toàn môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 mon 11 năm 2020

Dịch vụ công trực tuyến đường mức 4

- Trực tiếp;

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức 4

03

Cấp kiểm soát và điều chỉnh giấy phép môi trường

15 ngày, trong đó:

- quy trình 1: đánh giá hồ sơ cấp điều chỉnh giấy phép môi trường: 10 ngày, vào đó

+ Sở Tài nguyên cùng Môi trường: 10 ngày

- giai đoạn 2: Phê để mắt tới hồ sơ cấp điều chỉnh giấy phép môi trường: 05 ngày, trong đó

+ Sở Tài nguyên với Môi trường: 02 ngày

+ ubnd Tỉnh: 03 ngày

Nộp trực con đường tại website cổng dịch vụ công của tỉnh giấc Đồng Tháp:

http://dichvucong.dongthap.gov.vn

Khoản 3 Điều 45 Luật đảm bảo môi trường số 72/2020/ QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020

- Điểm a Khoản 2 Điều 44 Luật bảo vệ môi ngôi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 mon 11 năm 2020

Dịch vụ công trực con đường mức 4

- Trực tiếp;

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức 4

04

Cấp lại bản thảo môi trường

Trường hợp 1: 15 ngày, vào đó:

- quy trình 1: đánh giá và thẩm định hồ sơ cấp cho lại giấy tờ môi trường: 10 ngày, vào đó

+ Hội đồng thẩm định/Đoàn bình chọn cấp phép môi trường: 06 ngày;

+ Sở Tài nguyên với Môi trường: 04 ngày

- quá trình 2: Phê chăm sóc hồ sơ cấp lại phép môi trường: 05 ngày, vào đó

+ Sở Tài nguyên cùng Môi trường: 02 ngày

+ ubnd Tỉnh: 03 ngày

Nộp trực tuyến đường tại trang web cổng thương mại & dịch vụ công của thức giấc Đồng Tháp:

http://dichvucong.dongthap.gov.vn

Khoản 3 Điều 45 Luật đảm bảo an toàn môi ngôi trường số 72/2020/ QH14 ngày 17 mon 11 năm 2020

- Khoản 3 Điều 44 Luật đảm bảo môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020

Dịch vụ công trực con đường mức 4

- Trực tiếp;

- Hoặc qua DVC trực đường mức 4

Trường hòa hợp 2: 20 ngày, trong đó:

- tiến trình 1: thẩm định và đánh giá hồ sơ cấp cho lại giấy tờ môi trường: 10 ngày, vào đó

+ Hội đồng thẩm định/Đoàn đánh giá cấp phép môi

trường: 06 ngày;

+ Sở Tài nguyên với Môi trường: 04 ngày

- tiến độ 2: Phê chăm nom hồ sơ cung cấp lại phép môi trường: 10 ngày, trong đó

+ Sở Tài nguyên cùng Môi trường: 06 ngày

+ ủy ban nhân dân Tỉnh: 04 ngày

Trung trọng điểm KSTTHC và PVHCC (số 85, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI

Trường đúng theo 3: 30 ngày, trong đó:

- tiến trình 1: thẩm định và đánh giá hồ sơ cung cấp lại giấy phép môi trường: trăng tròn ngày, trong đó

+ Hội đồng thẩm định/Đoàn khám nghiệm cấp phép môi trường: 15 ngày;

+ Sở Tài nguyên cùng Môi trường: 05 ngày

- tiến trình 2: Phê để mắt tới hồ sơ cấp lại phép môi trường: 10 ngày, trong đó

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: 06 ngày

+ ubnd Tỉnh: 04 ngày

2. Danh mục thủ tục hànhchính nạm thế:

TT

Mã số

Tên thủ tục hành bao gồm được vắt thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL nguyên lý nội dung sửa đổi, bửa sung

Cách thức thực hiện

Số trang

Nộp hồ nước sơ

Trả hồ sơ

01

1.004249

Thẩm định, phê duyệt report đánh giá ảnh hưởng môi trường/ report đánh giá chỉ tác động môi trường xung quanh lập lại

Thẩm định report đánh giá tác động môi trường

1. đánh giá và thẩm định ĐTM/thẩm định lại ĐTM: 30 ngày, trong đó:

- Hội đồng thẩm định: 26 ngày

- Sở Tài nguyên cùng Môi trường: 04 ngày

2. Phê duyệt tác dụng thẩm định report ĐTM: 20 ngày, trong đó

- Sở Tài nguyên cùng Môi trường: 15 ngày

- ubnd tỉnh: 05 ngày

Trung trung tâm KSTTHC và PVHCC (số 85, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

1. Đối cùng với trường hòa hợp thẩm định báo cáo ĐTM:

- nhóm 1. Dự án công trình xử lý chất thải và nâng cao môi trường:

+ Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống: 4,5 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn đầu tư từ lớn hơn 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng: 06 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn chi tiêu từ to hơn 100 tỷ vnđ đến 200 tỷ đồng: 10,5 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn chi tiêu từ to hơn 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng: 12,5 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn chi tiêu lớn rộng 500 tỷ đồng: 15 triệu đồng/báo cáo

- nhóm 2. Dự án công trình công trình dân dụng

+ Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ vnđ trở xuống: 6 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn chi tiêu từ to hơn 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng: 7,5 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn đầu tư chi tiêu từ to hơn 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng: 13,5 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn đầu tư chi tiêu từ lớn hơn 200 tỷ việt nam đồng đến 500 tỷ đồng: 14 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn chi tiêu lớn rộng 500 tỷ đồng: 22,5 triệu đồng/báo cáo

- đội 3. Dự án công trình hạ tầng kỹ thuật:

+ Tổng vốn đầu tư chi tiêu từ 50 tỷ vnđ trở xuống: 6,5 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn chi tiêu từ to hơn 50 tỷ vnđ đến 100 tỷ đồng: 8,5 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn chi tiêu từ lớn hơn 100 tỷ vnđ đến 200 tỷ đồng: 15 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn đầu tư từ to hơn 200 tỷ vnđ đến 500 tỷ đồng: 16 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn đầu tư chi tiêu lớn rộng 500 tỷ đồng: 22,5 triệu đồng/báo cáo

- nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản:

+ Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống: 07 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn đầu tư từ to hơn 50 tỷ việt nam đồng đến 100 tỷ đồng: 8,5 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn đầu tư từ to hơn 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng: 15 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn đầu tư chi tiêu từ to hơn 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng: 16 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn đầu tư chi tiêu lớn hơn 500 tỷ đồng: 21,5 triệu đồng/báo cáo

- team 5. Dự án công trình giao thông:

+ Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ việt nam đồng trở xuống: 07 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn chi tiêu từ to hơn 50 tỷ vnđ đến 100 tỷ đồng: 09 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn đầu tư chi tiêu từ to hơn 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng: 16 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn đầu tư chi tiêu từ to hơn 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng: 18 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn đầu tư chi tiêu lớn hơn 500 tỷ đồng: 22,5 triệu đồng/báo cáo

- đội 6. Dự án công trình công nghiệp

+ Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ vnđ trở xuống: 7,5 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn chi tiêu từ to hơn 50 tỷ vnđ đến 100 tỷ đồng: 9,5 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn đầu tư từ to hơn 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng: 17 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn đầu tư chi tiêu từ to hơn 200 tỷ việt nam đồng đến 500 tỷ đồng: 18 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn chi tiêu lớn hơn 500 tỷ đồng: 23 triệu đồng/báo cáo

- team 7. Dự án khác (không thuộc team 1, 2, 3, 4, 5, 6)

+ Tổng vốn chi tiêu từ 50 tỷ đồng trở xuống: 4,5 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn đầu tư chi tiêu từ lớn hơn 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng: 05 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn chi tiêu từ lớn hơn 100 tỷ việt nam đồng đến 200 tỷ đồng: 9,5 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn chi tiêu từ to hơn 200 tỷ việt nam đồng đến 500 tỷ đồng: 10,5 triệu đồng/báo cáo

+ Tổng vốn đầu tư lớn rộng 500 tỷ đồng: 14 triệu đồng/báo cáo

2. Đối với trường hợp thẩm định và đánh giá lại báo cáo ĐTM: bằng một nửa mức thu phí thẩm định và đánh giá lần đầu.

- Điều 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Luật đảm bảo môi ngôi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020

- Khoản 2, Điều 1 nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 17 mon 8 năm 2021 của Hội đồng quần chúng. # tỉnh Đồng Tháp

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI

- Hoặc qua

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI

02

1.004240

Thẩm định, phê duyệt giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng rẽ theo dụng cụ tại điểm b khoản 1 và điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 40/2019/ NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 19/2015/ NĐ-CP)

Thẩm định cách thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường xung quanh trong vận động khai thác tài nguyên (báo cáo riêng theo lao lý tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/202 2/NĐ- CP)

1. đánh giá phương án: 30 ngày, trong đó

- Hội đồng thẩm định: 26 ngày

- Sở Tài nguyên cùng Môi trường: 04 ngày

- Phê duyệt tác dụng thẩm định: 15 ngày, trong đó

- Sở Tài nguyên cùng Môi trường: 10 ngày

- ủy ban nhân dân tỉnh: 05 ngày

Trung tâm KSTTHC & PVHCC (số 85, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh giấc Đồng Tháp)

- dự án công trình có tổng vốn chi tiêu từ 50 tỷ vnđ trở xuống: 4,5 triệu đồng/báo cáo

- dự án công trình có tổng vốn chi tiêu từ lớn hơn 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng: 05 triệu đồng/báo cáo

- dự án công trình có tổng vốn đầu tư chi tiêu từ to hơn 100 tỷ vnđ đến 200 tỷ đồng: 9,5 triệu đồng/báo cáo

- dự án công trình có tổng vốn chi tiêu từ lớn hơn 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng: 10,5 triệu đồng/báo cáo

- dự án có tổng kinh phí đầu lớn hơn 500 tỷ đồng: 14 triệu đồng/báo cáo.

- Điều 67 Luật bảo vệ môi ngôi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 mon 11 năm 2020

- Khoản 2, Điều 1 nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng quần chúng tỉnh Đồng Tháp

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI

3. Danh mục giấy tờ thủ tục hànhchính bị bãi bỏ:

TT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Văn bạn dạng quy định

01

1.005741

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo ra quyết định phê duyệt report đánh giá tác động môi trường xung quanh của dự án

- Điều 46, 48 Luật bảo đảm an toàn môi ngôi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020

02

Tham vấn chủ ý trong quá trình thực hiện reviews tác động môi trường

- Điều 33 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 mon 11 năm 2020

03

1.004141

Chấp thuận về môi (Trường hợp dự án có những chuyển đổi quy định trên Khoản 2 Điều 26 Luật đảm bảo môi trường trong quy trình triển khai tạo ra dự án)

- Khoản 4 Điều 37 Luật bảo vệ môi ngôi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 mon 11 năm 2020

04

1.004356

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo đảm môi ngôi trường theo đưa ra quyết định phê duyệt report đánh giá chỉ tác động môi trường của dự án

- Điểm d Khoản 2 Điều 42 Luật đảm bảo an toàn môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 mon 11 năm 2020

05

1.004258

Xác nhận hoàn thành từng phần cách thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường xung quanh trong khai quật khoáng sản

- Điều 67 Luật đảm bảo an toàn môi ngôi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 mon 11 năm 2020

06

1.004148

Đăng ký xác thực /đăng ký xác nhận lại kế hoạch đảm bảo an toàn môi trường

07

1.004246

Cấp Sổ đk chủ nguồn thải chất thải nguy hại

08

1.004621

Cấp lại Sổ đăng ký chủ mối cung cấp thải hóa học thải nguy hại

II. LĨNH VỰC ĐA DẠNGSINH HỌC

1. Danh mục thủ tục hànhchính sửa đổi, ngã sung:

TT

Mã số

Tên giấy tờ thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL mức sử dụng nội dung TTHC

Cách thức thực hiện

Số trang

Nộp hồ nước sơ

Trả hồ

01

1.008675

Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ giữ, vận chuyển mẫu vật của loại thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ

30 ngày, vào đó:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 25 ngày

- ủy ban nhân dân Tỉnh: 05 ngày

Trung chổ chính giữa KSTTHC & PVHCC (số 85, Nguyễn Huệ, Phường 1, tp Cao Lãnh, thức giấc Đồng Tháp)

Không quy định

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI

02

1.008682

Cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng mẫu mã sinh học

60 ngày trong đó:

- Đoàn kiểm tra: 49,5 ngày

- Sở Tài nguyên với Môi trường: 3,5 ngày

-UBND Tỉnh: 07 ngày

Trung trung khu KSTTHC và PVHCC (số 85, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Không quy định

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI

III. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG,THỦY VĂN

1. Danh mục giấy tờ thủ tục hànhchính bị bãi bỏ:

TT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Văn bạn dạng quy định

01

Cấp phép dự án công trình khí tượng thủy văn siêng dùng

02

Cấp Gia hạn, kiểm soát và điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động vui chơi của công trình khí tượng thủy văn chăm dùng

03

Cấp lại giấy phép dự án công trình khí tượng thủy văn chăm dùng

PHẦN I (TIẾP THEO)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

(Ban hành kèm theo ra quyết định số 378/QĐ-UBND-HC ngày 15 mon 04năm 2022 của quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh Đồng Tháp)

I. Danh mục giấy tờ thủ tục hànhchính bắt đầu ban hành:

TT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL mức sử dụng nội dung TTHC

Cách thức thực hiện

Số trang

Nộp hồ sơ

Trả hồ sơ

01

Cấp giấy phép môi trường

Trường hợp 1: 15 ngày, vào đó:

- giai đoạn 1: thẩm định và đánh giá hồ sơ trao giấy phép môi trường: 10 ngày, vào đó:

+ Hội đồng đánh giá cấp phép môi trường: 07 ngày;

+ ủy ban nhân dân huyện: 03 ngày

- tiến trình 2: Phê lưu ý hồ sơ trao giấy phép môi trường: 05 ngày, trong đó

+ ubnd Huyện: 05 ngày

Nộp trực tuyến tại trang web cổng dịch vụ công của thức giấc Đồng Tháp:

http://dichvucong.dongthap.gov.vn

Khoản 3 Điều 45 Luật bảo vệ môi ngôi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 mon 11 năm 2020

- Khoản 3 Điều 41 Luật đảm bảo môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 mon 11 năm 2020

Dịch vụ công trực tuyến đường mức 4 (DVC trực đường mức 4)

- Trực tiếp;

- Hoặc qua DVC trực tuyến đường mức 4

Trường thích hợp 2: 30 ngày, vào đó:

- quy trình tiến độ 1: đánh giá hồ sơ cấp phép môi trường: 25 ngày, vào đó

+ Tổ thẩm định/Tổ kiểm tra: 22 ngày

+ ủy ban nhân dân Huyện: 03 ngày

- tiến độ 2: Phê ưng chuẩn hồ sơ cấp thủ tục phép môi trường: 05 ngày, vào đó:

+ ubnd Huyện: 05 ngày

Bộ phận đón nhận và trả công dụng của ubnd cấp huyện

Khoản 3 Điều 45 Luật bảo vệ môi ngôi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020

- Khoản 3 Điều 41 Luật bảo vệ môi ngôi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 mon 11 năm 2020

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI;

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI;

02

Cấp đổi giấy phép môi trường

10 ngày, vào đó:

- ủy ban nhân dân Huyện: 10 ngày

Nộp trực tuyến tại website cổng thương mại & dịch vụ công của tỉnh giấc Đồng Tháp:

http://dichvucong.dongthap.gov.vn

Không

- Khoản 1 Điều 44 Luật bảo vệ môi ngôi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 mon 11 năm 2020

Dịch vụ công trực đường mức 4

- Trực tiếp;

- Hoặc qua DVC trực tuyến mức 4

03

Cấp kiểm soát và điều chỉnh phép môi trường

15 ngày, vào đó:

Giai đoạn 1: thẩm định hồ sơ cấp kiểm soát và điều chỉnh giấy phép môi trường: 10 ngày, vào đó

+ ubnd Huyện: 10 ngày

- quá trình 2: Phê chú tâm hồ sơ cấp kiểm soát và điều chỉnh giấy phép môi trường: 05 ngày, vào đó:

+ ubnd Huyện: 05 ngày

Nộp trực tuyến tại website cổng thương mại & dịch vụ công của thức giấc Đồng Tháp:

http://dichvucong.dongthap.gov.vn

Khoản 3 Điều 45 Luật đảm bảo an toàn môi ngôi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 mon 11 năm 2020

- Điểm a Khoản 2 Điều 44 Luật đảm bảo an toàn môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 mon 11 năm 2020

Dịch vụ công trực tuyến mức 4

- Trực tiếp;

- Hoặc qua DVC trực con đường mức 4

04

Cấp lại giấy tờ môi trường

Trường vừa lòng 1: 15 ngày, trong đó:

- giai đoạn 1: đánh giá hồ sơ cấp lại bản thảo môi trường: 10 ngày, trong đó

+ Tổ thẩm định/Tổ kiểm tra: 07 ngày

+ ubnd Huyện: 03 ngày

- quy trình tiến độ 2: Phê phê chuẩn hồ sơ cấp cho lại giấy phép môi trường: 05 ngày, vào đó:

+ ủy ban nhân dân huyện: 05 ngày

Nộp trực đường tại website cổng dịch vụ công của thức giấc Đồng Tháp:

http://dichvucong.dongthap.gov.vn

Khoản 3 Điều 45 Luật bảo đảm an toàn môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020

- Khoản 3 Điều 44 Luật bảo đảm an toàn môi ngôi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020

Dịch vụ công trực tuyến mức 4

- Trực tiếp;

- Hoặc qua DVC trực con đường mức 4

Trường hòa hợp 2: 20 ngày, trong đó:

- giai đoạn 1:Thẩm định hồ sơ cung cấp lại bản thảo môi trường: 15 ngày, trong đó

+ Tổ thẩm định/Tổ kiểm tra: 12 ngày

- ubnd Huyện: 03 ngày

- tiến trình 2: Phê chăm sóc hồ sơ cung cấp lại giấy phép môi trường: 05 ngày, vào đó:

- ủy ban nhân dân Huyện: 05 ngày

Bộ phận đón nhận và trả hiệu quả của ubnd huyện

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI;

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI;

Trường thích hợp 3: 30 ngày, vào đó:

Giai đoạn 1: thẩm định hồ sơ cấp lại giấy phép môi trường: 25 ngày, trong đó

+ Tổ thẩm định/Tổ kiểm tra: 23 ngày

- ubnd Huyện 03 ngày

- tiến độ 2: Phê chú tâm hồ sơ cung cấp lại giấy phép môi trường: 05 ngày, trong đó:

+ ubnd Huyện: 05 ngày

II. Danh mục thủ tụchành chủ yếu bị bến bãi bỏ:

TT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Văn phiên bản quy định

01

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện review tác cồn môi trường

- Điều 33 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020

02

1.004138

Đăng cam kết xác nhận/Đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường

PHẦN I (TIẾP THEO)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌCTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ubnd CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo ra quyết định số 378/QĐ-UBND-HC ngày 15 mon 04năm 2022 của quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh Đồng Tháp)

A. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

I. Danh mục giấy tờ thủ tục hànhchính new ban hành:

TT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL mức sử dụng nội dung TTHC

Cách thức thực hiện

Số trang

Nộp hồ sơ

Trả hồ sơ

01

Tham vấn trong review tác rượu cồn môi trường

Ủy ban dân chúng xã: 15 ngày

Bộ phận mừng đón và Trả công dụng thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho xã

Không

- Điều 33 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 mon 11 năm 2020

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI

- Trực tiếp;

- Hoặc qua BCCI

B. LĨNH VỰC ĐA DẠNG SINHHỌC

I. Danh mục thủ tục hànhchính giữ lại nguyên

TT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL quy định nội dung TTHC

Cách thức thực hiện

Số trang

Nộp hồ nước sơ

Trả hồ nước sơ

01

1.004082

Xác nhấn Hợp đồng tiếp cận nguồn ren và share lợi ích

Ủy ban quần chúng. # xã: 03 ngày

Bộ phận tiếp nhận và Trả tác dụng thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Điều 58 phương tiện Đa dạng sinh học tập số 20/2008/QH12 năm 2008.

- Điều 15 Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12 mon 5 năm 2017 của chính phủ nước nhà về làm chủ tiếp cận nguồn gen và share lợi ích từ những việc sử dụng nguồn gen.