Công Ty Tnhh Dịch Vụ Quảng Cáo Mc

autocadtfesvb.com Advertising Company is one of the leading agencies specialized in consulting & implementing all Below the line ( BTL ) marketing activities in Vietnam. With more than 17 years of experience in the industry, as well as being a strategic partner with Coca-cola & Nestle for more than 10 years, autocadtfesvb.com is proud to lớn bring khổng lồ our valued customers the differentiated values in every & each project.

Bạn đang xem: Công ty tnhh dịch vụ quảng cáo mc


*

*

*

*

*

M.C Advertising Company is one of the leading agencies specialized in consulting and implementing all Below the line ( BTL ) kinh doanh activities in Vietnam. With more than 17 years of experience in the industry, as well as being a strategic partner with Coca-cola và Nestle for more than 10 years, autocadtfesvb.com is proud lớn bring lớn our valued customers the differentiated values in every and each project.


Developing firmly and stably togetherBeing creative and diversified in creating products và services to lớn meet clients’ needs.Continuously improving the services’ chất lượng and operating method to lớn bring the highest satisfaction to lớn clients.

Being one of the leading advertising agencies in Vietnam khổng lồ provide diversified services in advertising and kinh doanh fields with high unique and professionalism.


Doing business without thought of profits is unpractical; however, the profits not only include money. Creating more social values related to human beings & environment is genuine profit.”">
*

We consult & build consistent corporate strategy khổng lồ make differenceS & bring competitive advantages khổng lồ your brand.We think riches và realistic to lớn maximize the effectiveness và minimize the risk.


Those are the activities that connect the brand khổng lồ thepotential consumers through interaction và experience with the brand. Thereby we build a solid connection between the brand and the customer.


We build an image of the brand through the events. These help to convey the message as well as help the consumers lớn have the best magnificent impression while interacting with the brand at the event.

Xem thêm: Cắt Ghép Ảnh Trên Máy Tính Bằng Phần Mềm Corel Draw X6, Hướng Dẫn Chỉnh Sửa Ảnh Bằng Corel Paintshop Pro


Let your brand name wins over at the point of sale, make a difference by the methods of displaying, directing & helping customer making a purchase decision when they see the products.


Sampling is the fastest way for customers to remember a product’s brand. With the understanding of sampling channels as well as the professional staffs,autocadtfesvb.com will optimize the sampling effect for the brand.


cùng với tài khoản Director tham gia phân tích và khảo sát thị trường, khách hàng để có cơ sở làm planer kinh doanh, tham gia đấu thầu với tìm kiếm các cơ hội chào bán những dự án thuộc lĩnh vực Below the line (BTL).Nhận phương châm doanh số team và có tác dụng kế hoạch hành động triển khai gởi AD duyệt.Chịu trọng trách doanh số năm với tài khoản Director.Tìm đọc thông tin thị phần và những đối thủ đối đầu để update cho tài khoản Director.
Cùng với account Manager vạc triển người tiêu dùng mới mặt cạnh duy trì khách hàng đã có, tham gia đấu thấu với tìm tìm các thời cơ chào bán các dự án thuộc nghành nghề dịch vụ Below the line (BTL).Tham gia lập mưu hoạch những chương trình, viết proposal và mô tả để xin chào bán các dịch vụ Công ty đáp ứng (activation, sampling, event,…).Lập bảng báo giá, biên soạn thảo đúng theo đồng/ quyết toán với thương lượng tốt nhất có thể với khách hàng hàng.Quản lý dự án toàn diện thông qua việc lập kế hoạch – giám sát thực hiện, xây đắp các chương trình. Phối hợp với các phòng ban tính năng nhịp nhàng để tham dự án xúc tiến thành công.Báo cáo tiến độ các bước thường xuyên cho Trưởng cỗ phận/Trưởng phòng.

- chịu đựng trách nhiệm thực hiện các quá trình có tương quan đến thiết kế

- sáng chế và đưa giao phát minh thiết kế.

- Hỗ trợ phần tử Khách mặt hàng (Account) vào việc tiến hành các dự án.

- Hỗ trợ/phối hợp một trong những hạng mục có tương quan đến Logistic

- theo dõi và report kịp thời cho Trưởng phần tử tiến độ thực hiện các các bước được giao.

- chịu trách nhiệm sắp xếp, giữ trữ các tài liệu, hồ nước sơ tương quan đến quá trình của phòng cùng văn bản được phát hành từ BQLCL.