CÔNG VĂN 53640/CT-HTR NGÀY 14/08/2015 CỦA CỤC THUẾ HÀ NỘI GỬI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - BỘ TÀI CHÍNH

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 53640/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015

Kínhgửi: Cổng thông tin điện tử - BộTài chính

“13. Điều 22 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“Điều 22. Quy định tinh giảm sử dụngngoại hối

Trên lãnhthổ Việt Nam, đều giao dịch, thanh toán, niêm yết;quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá bán trong hòa hợp đồng,thỏa thuận và các hình thức tương tự không giống của ngườicư trú, bạn không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường vừa lòng được phép theo nguyên lý của bank Nhà nước ViệtNam.””

“Điều 5. Thanh toán giao dịch và chuyểntiền tương quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịchvụ và những nguồn thu vãng lai khác

1. Bạn cư trú có thu nhập ngoại tệ từ xuất khẩu mặt hàng hóa, dịch vụ thương mại hoặc từ những nguồn thu vãng lai không giống ở quốc tế phải gửi vào thông tin tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Namphù hợp với thời hạn giao dịch của đúng theo đồng hoặc những chứng tự thanh toán, trừmột số trường vừa lòng được ngân hàng Nhà nước việt nam xem xét chất nhận được giữ lại mộtphần hoặc tổng thể nguồn thu nước ngoài tệ nghỉ ngơi nướcngoài...”

“e) Đồng tiền ghi trên hóađơn

Đồng chi phí ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Bạn đang xem: Công văn 53640/ct-htr ngày 14/08/2015 của cục thuế hà nội gửi cổng thông tin điện tử - bộ tài chính

Trường phù hợp người bán tốt bán hàngthu nước ngoài tệ theo hình thức của pháp luật, tổng thể tiềnthanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bởi tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười ngàn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hóađơn tỷ giá bán ngoại tệ với đồng nước ta theo tỷ giá giao dịch thanh toán bình quân của thịtrường nước ngoài tệ liênngân hàng do ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.

Trường hợp ngoại tệ tiếp thu là loại không có tỷ giá chỉ với đồng vn thì ghi tỷ giá chéo với một loạingoại tệ được bank Nhà nước Việt Nam chào làng tỷ giá.

Xem thêm: Phân Biệt Cách Dùng Maybe, Perhaps Và Possibly, Probably, Perhaps, Maybe?

Hướngdẫn lập hóa đơn bán sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ trong một vài trường hợp thực hiện theo Phụlục 4 ban hành kèm theo Thông tứ này.”

+ trên khoản 4 Điều 2hướng dẫn về tỷ giá, núm thể:

“3. Trường hợp phát sinh doanh thu, giá thành giá tính thuế bằng ngoại tệ thì đề xuất quy thay đổi ngoại tệ ra đồng Việt Namtheo tỷ giá giao dịch thực tế theo phía dẫn của cục Tài chủ yếu tại Thông tứ số200/2014/TT-BTC ngày 22 mon 12 năm năm trước hướng dẫn về cơ chế kế toán doanhnghiệp như sau:

- Tỷ giá giao dịch thanh toán thực tếđể hạch toán lợi nhuận là tỷ giá tải vào của Ngânhàng dịch vụ thương mại nơi bạn nộp thuế mở tài khoản.

- các trường hợp rõ ràng khác thực hiện theo phía dẫn của bộ Tài chính tại Thông bốn số 200/2014/TT-BTC ngày 22 mon 12 năm 2014.”

+ tại khoản 4 Điều 4hướng dẫn hiệu lực thi hành như sau:

“4. Kho bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ mua vào, phân phối ravà những nội dung nguyên lý về tỷ giá chỉ khi xác địnhdoanh thu, giá tính thuế tại:

Căn cứ các quy định nêu trên, viên thuếTP hà nội thủ đô hướng dẫn Độc mang như sau:

- giả dụ còn vướng mắc, đề nghị Công tycủa Độc giả tương tác với cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ được giải đáp nuốm thể.

Cục thuế TP hà nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - bộ Tài bao gồm biết với hướng dẫn fan hâm mộ thực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên; - Tổng cục Thuế (để báo cáo); - phòng Pháp chế; - Lưu: VT,HTr(2).