Công Văn Đề Nghị Hỗ Trợ Xe

Mẫu công văn đề nghị hỗ trợ là gì?

Công văn đề nghị cung cấp là công văn được những đơn vị, phòng ban thực hiện và trình lên cơ quan cung cấp trên, chỉ huy doanh nghiệp hoặc giữa những cơ quan ban ngành cùng quyền hạn nhiệm vụ để lấy ra đều yêu cầu hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật, trang thiết bị, lực lượng, nhân sự… nhằm mục đích giúp họ có thể thực hiện và chấm dứt công việc, trách nhiệm được giao thành công xuất sắc đẹp.-+

*
mẫu công văn kiến nghị hỗ trợ update 2022

Mẫu công văn đề nghị hỗ trợ

TÊN CƠ quan CẤP TRÊNĐƠN VỊ/PHÒNG BANSố: ……/CV – ……(V.v: Đề nghị cung cấp …………..)———————- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc—–oOo—–………………………., ngày ….. Tháng ….. Năm ….. 

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Về việc: ………………………………)

Kính gửi: ……………………………..

Bạn đang xem: Công văn đề nghị hỗ trợ xe

– địa thế căn cứ Quyết định/Công văn số ……/…… của ………………………

văn/quyết định> về câu hỏi …………………………..

– căn cứ Biên bản họp thống độc nhất vô nhị về việc triển khai …………………………… ngày …../…../…… của

……………….

– căn cứ ………………………………………………………………………………………………….

Nay, ……………………………

được giao> làm cho công văn này ý kiến đề xuất ……………………………

doanh nghiệp> cung cấp ………………….. để …………………….. Thực hiện

…………………. được thành công giỏi đẹp. Yêu ước hỗ trợ cụ thể như

sau:

• thời hạn cần hỗ trợ: ……………………………………………………………………………

• con số nhân sự (số tiền, trang thiết bị nên hỗ trợ): ……………………………………………..

Rất ý muốn nhận được sự cẩn thận và cung ứng từ ……………………

nghiệp>.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:– Như trên;- Lưu: VT; ….ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN(Người đại diện thay mặt ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu)

Mẫu đối chọi đề nghị cung cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

Kính gửi: ubnd huyện/quận/thị xã/thành phố…………………..

Tôi là: ……………………………………………………. Nam/Nữ:……………………………………………….

(ghi rõ họ tên bằng văn bản in hoa)

Sinh ngày:……../……./………….Dân tộc…………………………………………………………………..

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chỉnh Sửa Bản Scan Thành Văn Bản Word: 13 Bước

Chứng minh quần chúng. # (hoặc Hộ chiếu) số:………………………………………………………………….

Cấp ngày:……../……./…………….Nơi cấp:………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú:………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có):………………. Di động cầm tay (nếu có):………………………………………………………..

Fax (nếu có):………………………. E-mail (nếu có):……………………………………………………………

Là đại diện của tổng hợp tác …….. …….. đề xuất được hỗ trợ<1> nội dung sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Thay mặt toàn cục tổ viên tổng hợp tác, cam kết nhu cầu cung cấp trên đấy là hoàn toàn cần thiết cho tổ chức và hoạt động vui chơi của tổ hòa hợp tác.

Nếu không đúng sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xác dấn của ủy ban nhân dân xã,phường, thị trấn…….,ngày…..tháng…..năm…….Người làm cho đơn(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ thông tin bốn vấn của công ty Luật ACC tương quan đến mẫu mã công văn ý kiến đề nghị hỗ trợ cập nhật 2022. Chúng tôi hy vọng nhận được không ít ý kiến góp sức của quý người sử dụng trên toàn quốc để công ty chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hóa hơn: