Đa Truy Nhập Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

đa tróc nã cập
*

Lĩnh vực: toán và tinmultiple accessđa truy vấn bằng phân tách tần số: Frequency Division Multiple Access (FDMA)đa truy vấn có dò xung đột: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA-CD)đa truy cập có kiêng xung đột: Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA-CA)đa truy hỏi cập nhận thấy sóng có dò tìm xung đột: carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD)đa tầm nã cập nhận biết sóng mang tránh xung đột: carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA)đa truy nã cập nhận thấy sóng mang tránh xung đột: CSMA/CA (carrier sense multiple access with collision avoidance)đa truy cập phân phân chia mật mã: Code Division Multiple Access (CDMA)đa truy cập phân phân chia thời gian-TDMA: Time Division Multiple Access (TDMA)đa truy vấn phân phân tách thời gian-TDMA: time division multiple accessđa truy cập phân thời gian: time division multiple accessphương pháp đa truy cập: multiple access method (FDMA, TDMA, CDMA)sự đa truy vấn phân phân chia mã: code-division multiple access (CDMA)multiple-access (e.g. TDMA, CDMA)đa truy cập phân phân chia mật mãCDMA (Code Division Multiple Access)đa truy vấn phân chia tần sốFDMA (frequency-division multiple access)đa truy vấn phân chia thời hạn nâng caoETDMA (enhance time division multiple access)đa truy vấn thiết bị đầu cuốimultiple terminal access (MTA)hệ nhiều truy cậpmulti-access systemhệ thống đa truy cậpmulti-access systemmáy ảo đa truy cậpmultiple-access virtual machinemáy tính đa truy cậpmulti-access computermáy tính đa truy cậpmultiple-access computermạng đa truy cậpmulti-access networksự đa truy cập phân chia mãCDMA (code division multiple access)sự đa truy vấn phân thờiTDMA (time-division multiptele access)vệ tinh truyền thông đa truy cậpMACSAT (multiple access communications satellite)vệ tinh truyền thông media đa tróc nã cậpmultiple-access communications satellite (MACSAT)