Đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần, có quyền quyết định các vấn đề quan liêu trọng của doanh nghiệp như sự phạt triển, tổ chức quản lý, liên quan đến đầu tư và vốn, và sự trường thọ của công ty.

Bạn đang xem: Đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì

Thuật ngữ giờ Anh trong doanh nghiệp rất quan lại trọng, nó không chỉ là thể hiện nay sự chuyên nghiệp hóa mà còn mô tả độ chính xác liên quan cho các quá trình hàng ngày.

Trong nội dung bài viết Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì? sẽ cung cấp thông tin về một thuật ngữ cực kỳ phổ biến hiện nay là đại hội đồng cổ đông.

*

Đại hội đồng người đóng cổ phần là gì?

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan tối đa của doanh nghiệp cổ phần, bao gồm quyền quyết định các vấn đề quan lại trọng của chúng ta như sự phạt triển, tổ chức quản lý, tương quan đến chi tiêu và vốn, với sự mãi sau của công ty.

Những công dụng của Đại hội đồng cổ đông được lao lý tại vẻ ngoài Doanh nghiệp năm trước và trên Điều lệ của công ty.

Thành viên vào đại hội đồng cổ đông phải đáp ứng những đk nhất định được chế độ trong luật và Điều lệ của công ty. Ngoài những thành viên tất cả quyền biểu quyết ra thì còn có những chức vụ phải trải qua bầu, té nhiệm.

Đại hội đồng người đóng cổ phần họp thường xuyên niên một năm một lần vào khoảng thời hạn là 04 tháng kể từ khi xong năm tài chính. Trong một số trường hợp rất có thể gia hạn nhưng không được thừa 06 tháng kể từ khi chấm dứt năm tài chính.

Xem thêm: Neutrogena Rapid Clear Acne Defense Face Lotion Mua Ở Đâu, Neutrogena Rapid Clear Acne Defense Face Lotion

Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh là General Meeting of Shareholders

Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh có thể được định nghĩa như sau:

General Meeting of Shareholders is the highest organ of a joint stock company. Having the right to lớn decide on important matters of the company such as development, management organization, relataed to lớn investment và capital, and the existence of the company

The functions of the General Meeting of Shareholders are specified in the Enterprise Law 2014 and the company’s Charter

Member of the General Meeting of Shareholders must meet certain conditons specified in the law & the charter of the company. In addition lớn the members with voting rights, there are also titles that must be passed through election or apooitment.

General Meeting of Shareholders meets once a year for a period 04 months from the kết thúc of the fiscal years. In some cases, it is possible lớn extend but not exceeding 06 months from the kết thúc of the financial year.

Bài viết Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?  sẽ đưa sang những cụm từ tương quan đến đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh.

Cụm từ tương ứng với Đại hội đồng cổ đông Tiếng Anh là gì?

Tiếng ViệtTiếng Anh
Cổ đông tất cả quyền dự họp Đại hội đồng cổ đôngShareholders are entitled lớn attend the General Meeting of Shareholders
Tỷ lệ biểu quyết đại hội đồng cổ đôngThe rate of voting of the general meeting of General Meeting of Shareholders
Chức năng của đại hội đồng cổ đôngThe function of the General Meeting of Shareholders
Họp đại hội đồng người đóng cổ phần lần đầuFist genral meeting of shareholders

Truy thu thuế tiếng Anh là gì?

Công ty thương mại dịch vụ dịch vụ giờ đồng hồ Anh là gì?

Một số lấy một ví dụ đoạn văn có thực hiện từ Đại hội đồng người đóng cổ phần tiếng Anh viết như thế nào

– The rate of approval of resolutions of the General Meeting of Shareholders is at lest 65% of the tatol votes of al shareholders drafting the approval meeting

Dịch nghĩa: trong một cuôc họp đại hội đồng cổ đông xác suất thông của của quyết nghị là ít nhất 65% trên tổng thể phiếu biểu quyết của toàn bộ các cổ đông dự theo họp tán thành.

– General Meeting of Shareholders is considered to be the highest decision – making authority in the company, so the General Assembly decides on the company’s development & survival issues

Dịch nghĩa: Đại hội đồng cổ đông bao gồm quyết định tối đa trong công ty, quyết định những vấn đề phát triển và tồn tại

Đại hội đồng cổ đông của khách hàng có mục đích rất đặc biệt từ đó chỉ dẫn những đưa ra quyết định mang tới ảnh hưởng và buổi giao lưu của các doanh nghiệp, những doanh nghiệp trước khi tiến hành thành lập công ty hoặc đã vận động nên tìm hiểu một bí quyết kỹ lưỡng những yếu tố pháp lý để doanh nghiệp vận động cách xuyên thấu tránh tình chạm mặt phải chứng trạng tranh quyền hạn hoặc tương quan đến vướng mắc pháp luật không xứng đáng có.

Hy vọng với share trên giúp các bạn hiểu phần nào nội dung về đại hội đồng cổ đông, những chia sẻ sẽ được pháp luật Dân Việt thân tặng trong bài viết tiếp theo….