Đề Thi Môn An Toàn Và Bảo Mật Thông Tin

đề thi cuối kì và lời giải môn bảo mật thông tin lên tiếng..câu hỏi trắc nghiệm môn an toàn bảo mật thông tinĐỀ THI ATBMTT (ĐỀ SỐ 1)Thời gian 60 phút ít (Không áp dụng tài liệu)1.Để mã những kân hận ký kết từ nhị phân vào hệ mã “stream cipher” bạn ta thực hiện tân oán tử nào sau đây:A.Toán tử “+”B.Toán thù tử “X”C.Toán tử “cộng modulo2”D.Toán thù tử “Shift” ĐỀ THI AT&BMTT (ĐỀ SỐ 1) Thời gian 60 phút (Không sử dụng tài liệu) Để mã khối hận ký tự nhị phân hệ mã “stream cipher” người ta thực hiện toán tử sau đây: A Toán tử “+” B Toán tử “X” C Toán tử “cùng modulo2” D Tốn tử “Shift” Hàm mã hóa f(ri-1,ki) DES cần sử dụng để mã hóa : A 32 bit “clear text” nguồn vào 48 bit “khóa” đến kêt 32 bit “cipher text” B 48 bit “clear text” nguồn vào 48 bit “khóa” mang đến kêt 32 bit “cipher text” C 48 bit “clear text” nguồn vào 48 bit “khóa” đến kêt 32 bit “cipher text” D 48 bit “clear text” nguồn vào 48 bit “khóa” cho kêt 48 bit “cipher text” Trong hệ mật 3DES để mã hóa kăn năn liệu (I) ta áp dụng hàm số sau (trong (C) thơng điệp mã hóa , ki khóa mã ,Eki ,Dki hàm mã giải mã) (Chọn 2) A C = EK3(DK2(EK1(I))) B C = DK3(EK2(DK1(I))) C C = EK3(DK2(DK1(I))) D C = EK3(EK2(EK1(I))) Trong hệ mật RSA, khóa cá thể d (private key) tính cơng thức : A d  e-1mod B d  e-1modN C ed - k =1 D A &C Điều phải thực tập tin mật để ngăn chặn người tiêu dùng phi pháp crachồng vào nội dung ? A Hủy bỏ vớ quyền truy cập B Mã hóa tập tin mật C Di chuyển ngoại tuyến đường cho đĩa mềm D Sao chnghiền mang đến tập tin bù nhìn với tên không giống Cách bảo vệ sau giỏi để cản lại công DoS đẳng cấp làm cho tràn băng thông đệm hệ thống A Subnet mask B Cài đặt ứng dụng bảo vệ Antivi khuẩn C Disable website VPS D Chặn giao thức ICMP Các mật sau khó khăn phá hacker ? A password83 B reception C !$aLtNb83 D LaT3r Các giao thức con đường hầm sau thao tác mạng IP ? A SLIPhường B IPX C L2TPhường D PPTP Các giao thức chuẩn xác sau sử dụng mạng không dây ? A 802.1X B 802.11.b C 802.11a D 803.1 10.Các giao thức sau thao tác làm việc lớp IPhường.

Bạn đang xem: Đề thi môn an toàn và bảo mật thông tin

để bảo vệ thông tin IPhường mạng ? A IPX B IPSec C SSH D TACACS+ 11.Thiết bị chất nhận được ta kết nối mang đến mạng LAN cửa hàng qua Internet thơng qua kênh mã hóa an toàn ? A VPN B WEPhường C Modem D Telnet 12.Các sản phẩm công nghệ hay áp dụng bảo mật sau bắt buộc áp dụng để theo dõi và quan sát cảnh báo quản lí trị mạng truy vấn phi pháp ? A Chương thơm trình Antivirus B Switch C Hệ thống phát đột nhập (IDS) D Dụng gắng đối chiếu mạng 13 Tại hệ mật mã tín đồ gửi bạn nhấn thơng điệp thực hiện khóa mã mã hóa giải mã ? A Khơng đối xứng B Đối xứng C RSA D Diffie-Hellman 14.Tại hệ mật mã bạn gửi fan dìm thông điệp thực hiện khóa khác mã hóa lời giải ? A Skipjaông chồng B Blowfish C Không đối xứng D Đối xứng 15.Trong thuật giải SHA1 , người ta giải pháp xử lý khối Mi (input đầu vào block) gồm chiều dài: a 160 bit b 512 đậy c 448 bít d Bất kỳ 16.Kỹ thuật cho phép tạo thành kết nối ảo hai mạng thực hiện giao thức bảo mật Hotline ? A Tunelling B VLAN C Internet D Extranet 17 Giả sử a  ZN  b  ZN mang đến a.b ≡ hack N (b số nghịch đảo a) Trong pmùi hương trình đồng dư , b gồm : A Vô số ngiệm B Một nghiệm C Vơ nghiệm D Có nghiệm b=a 18.Cho số a =3  Z26 số nguyên sau bậc (ord(a)) a A B C D 19.Nếu ta ao ước xác thực chữ ký fan khác, khóa đề nghị sử dụng? A Khóa cơng kcặp đôi bạn trẻ B Khố cá thể bạn C Khoá cá thể tín đồ nên tuyệt đối D Khố cơng knhì bạn đề xuất tuyệt đối 20.Nếu ao ước coi tư liệu “bảo mật”được mã hóa hệ mật bất đối xứng người không giống gởi cho , chúng ta buộc phải thực hiện khóa để giải mật tài liệu? A Khố cơng kđôi bạn trẻ B Khố cơng khai bên gửi C Khoá cá nhân mặt gửi D Khoá cá nhân chúng ta 21.Cho số p=29,q=47 Giá trị hàm Phi_Euler N=p*q A 1650 B 1361 C 1363 D 1721 22.Hãy cho thấy thêm nghiệm pmùi hương trình sau 7x +2y = A Vô số nghiệm B Một ngiệm x=0 ; y=1 C Vô nghiệm D.Một nghiệm x=1 ; y=-3 23.Cho số a  Z N Hãy cho thấy điều kiện tồn số nghịch đảo modulo a (a-1 ) A a*N =1 B a  ZN C a  Z*N D (a , N) =1 24.Cho số a= 15 , N= 69 Hãy cho biết thêm số ngulặng sau sô nghịch hòn đảo modulo a : A B 12 C Không tồn D 23 25.Hệ mật DES áp dụng khối hận khoá tạo : A 56 bit tự nhiên B 64 bit đột nhiên C 128 bit hốt nhiên D 56 bit ngẫu nhiên bit chất vấn “Parity” 26.Thuật giải SHA1 : A Hàm băm chiều B Dùng thuật giải tạo chữ ký số C Cho cực hiếm băm 160 bit D Tất E Tất sai 27.Trong cặp khoá sau hệ mật RSA cùng với p=5 ; q=7 , cặp khóa gồm khả : A (e = 12 , d =11) ; B (e = , d =11) C ( e = , d =23) D ( e = , d =18) 28.Thuật giải Difie Hellman dùng để : A Bảo mật thông điệp B Xác thực thông điệp C Phân pân hận khoá trước mang lại hệ mật đối xứng D Lấy chữ ký kết sô 29.Để chế tác chất vấn chữ cam kết số , bạn ta sử dụng lý lẽ sau đây: A Các hàm băm chiều (OWHF) B Các hệ mật đối xứng C Các hệ mật bất đối xứng D Tất chế độ a Quy trình mã hố thực hiện khố mã nhì phía phiên làm việc ? A Symmetrical B Asymmetrical C PKCS D Split key 30 Quý khách hàng có fille liệu đĩa cứng , phương thức theo chúng ta xuất sắc để bảo mật liệu A RSA B DES C DSA D SHA 31.Trong DES hàm lựa chọn Si dùng để : A Biến thay đổi kân hận liệu mã 48 bit thành 32 bit B Biến thay đổi khối hận liệu mã đậy thành che C Biến thay đổi khối liệu mã 16 bịt thành che D Biến đổi khối hận liệu mã 32 che thành bịt 32.Trong hệ mã cơng knhị RSA , để sinh sản chữ ký kết điện tử văn uống M ta sử dụng : A S = E( ek ,M) B S = D( dk ,M) C S = D(ek,M) D S = E ( dk ,M) 33 Trong hệ mã công khai RSA , để xác thực chữ ký kết năng lượng điện tử S văn uống M ta dùng : A M = E( ek , S) B M = D( dk ,S) C M = D(ek , S) D M = E (dk ,S) 34 Điều sau điểm yếu IP. ? A.Mã mối cung cấp ô nhiễm và độc hại B.Giả mạo IP. C Tấn công dạng “Man in the middle” D.Tấn công chuyến qua 35.Cho số a= 17 , N= 69 Hãy cho thấy số ngulặng sau sô nghịch hòn đảo modulo a : A B 65 C Không tồn D 23 36.Bộ thanh lọc gói thực chức ? A Ngăn ngăn gói trái phép vào trường đoản cú mạng bên ngồi B Cho phép tất gói tách mạng C Cho phép vớ gói vào mạng D Loại trừ xung tự dưng mạng 37.Giao thức sau giao thức mặt đường hầm áp dụng giao thức đường hầm để bảo mật mạng? A IPSec B PPTP..

Xem thêm: Kỹ Thuật Trồng Tre Như Thế Nào, Kỹ Thuật Trồng Và Chăm Sóc Cây Tre Lấy Măng

C L2TPhường D L2F 38 Cho số a= 11 , N=15 Hãy cho thấy số ngulặng sau sô nghịch đảo modulo a : A B 12 C Không tồn D 11 39.Một hệ mã Afine khẳng định không gian rõ (P,C) є A - A bảng chữ Giả sử |A| є Z26 Không gian khóa hệ mã cặp số sau : A 12 , 15 B 4, C 13 , D 14 , 24 40.Một hệ mật mã Vigenner bao gồm khơng gian rõ (Phường,C) є A - A bảng chữ Các chữ đánh số tự  (N-1) Một thông điệp “plain text” chia thành khối có độ dài M= ký kết trường đoản cú Các chuỗi số sau khóa mã hệ mã này: A K= 1,3,5,4,7.9,8 B K= 2,4,3,7,6,8,1,5 C.K= 3,2,1,4,6,5,8,6,7 D K= 2,4,3,6,5,7 41 Trong hệ mật HKM (Knapsak) với N=5 , véc tơ sau véc tơ rất tăng: A A’=(2,3,5,6,9) B A’=(1,3,4,6,7) C A’=(1,2,4,8,16) D A’=(2,8,5,7,9) 42 PKCS thực hiện cặp khoá để mã hoá? A Symmetric B Public/private C Asymmetric/symmetric D Private/private 43.Một S_ box hệ mật DES thể hiện bảng S_box Hãy cho biết thêm , input đầu vào S_box 110001 Thì đầu S_box có mức giá trị : A 11 B 12 C D 44 Trong hệ mật mã DES , hàm sau áp dụng hàm mã hóa : A Li = Ri-1; Ri = Li-1 XOR f(Ri-1, Ki) f(Ri-1, Ki) = P( S(E(Ri-1) XOR Ki ) ); B Li = Ri; Ri-1 = Li XOR f(Ri-1, Ki) f(Ri-1, Ki) = P( S(E(Ri-1) XOR Ki ) ); C Li = Ri-1; Ri = Li-1 XOR f(Ri, Ki) f(Ri , Ki) = P( S(E(Ri-1) XOR Ki ) ); D Li-1 = Ri ; Ri = Li-1 XOR f(Ri-1, Ki) f(Ri-1,Ki) = P( S(E(Ri-1) XOR Ki ) ); Với :  XOR ký kết hiệu phxay tuyển chọn loại bỏ (XOR) nhị xâu bit theo modulo  Hàm f hàm phi con đường  E hân oán vi ̣ không ngừng mở rộng ánh xạ Ri-1 cho tới 32 bit thành 48 bit (song tất bit sẽ thực hiện bit sẽ áp dụng nhì lần)  P hoán vi ̣ cố định khác 32 bit  S() - S-box 45 Vấn đề phát sinh sử dụng công đoạn sinch khóa mã tập trung ? A Bảo mật mạng B Truyền khóa C Thu hồi triệu chứng D Bảo mật khóa cá nhân 46.Dịch Vụ Thương Mại sau dịch vụ đối kháng hay sản phẩm công nghệ Giao hàng để tàng trữ, phân păn năn, làm chủ khóa phiên mật mã ? A KDC B KEA C PKI D PKCS 47.Trong DES hàm E(R) sử dụng để : A.Tạo khối xuất 64 bit trường đoản cú kăn năn nhập 48 bit B Tạo kân hận xuất 48 bit từ bỏ khối nhập 32 bit C Tạo kăn năn xuất 32 bit từ bỏ khối hận nhập 48 bit D.Tạo khối hận xuất bit từ kăn năn nhập bit 48.Mlàm việc tập tin etc/shadow Linux ta thấy có record sau : sv01:$1$mhL8TkEw$3YkLsfAlb25/tkyn8/2oX/ Hãy cho thấy thêm thuật tốn mã hóa mật ngôi trường thích hợp : a MD5,DES b SHA1,TDES c SHA2 ,DES d Blowfish,AES 49 Trong hệ mã công khai RSA , để giải mật điện mã “C” văn M ta cần sử dụng : A M = E( ek , C) B M = D( dk ,C) C M = D(ek , C) D M = E (dk ,C) - ... IPX B IPSec C SSH D TACACS+ 11 .Thi t bị có thể chấp nhận được ta liên kết mang lại mạng LAN cửa hàng qua Internet trải qua kênh mã hóa an tồn ? A VPN B WEP.. C Modem D Telnet 12.Các thi t bị giỏi ứng dụng bảo mật sau... bit sẽ thực hiện bit sẽ sử dụng hai lần)  P hoán vi ̣ thắt chặt và cố định khác 32 bit  S() - S-box 45 Vấn đề phát sinh sử dụng quá trình sinh khóa mã triệu tập ? A Bảo mật mạng B Truyền khóa C Thu hồi hội chứng