Hệ thống thông tin là

Hế lô a ji nô mxe hơi anh em!!! Bài này mình sẽ note về 1 trong số những ngành học có lẽ rằng được google những tuyệt nhất trong những năm quay lại đây: Hệ thống lên tiếng cai quản lý, tốt còn gọi là MIS