Hợp đồng dịch vụ sửa chữa

*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng dịch vụ sửa chữa


*
Sơ đồ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
chủng loại hợp đồng

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

(Số: ……………./HĐSCNO)

Hôm nay, ngày …………. Tháng …………. Năm …………….., trên ……………………………………………...

Chúng tôi có có:

BÊN CHỦ NHÀ (BÊN A): ……………………………………………………………………………………………

a) Trường vừa lòng là cá nhân:

Ông/bà: ……………………………………………………… Năm sinh: …………………………………………..

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cấp cho ……………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ download nhà ở: ………………………………………………………………………………………………..

b) Trường vừa lòng là đồng công ty sở hữu:

Ông: ………………………………………………………Năm sinh: ………………………………………………

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. địa điểm cấp………………………………………………..

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Bà: ………………………………………………………Năm sinh: …………………………………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp cho ……………………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là đồng mua nhà ở: ………………………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN KHOÁN (BÊN B):

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….… làm cho đại diện.

Hai mặt cùng thỏa thuận hợp tác ký thích hợp đồng với các nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐẶT KHOÁN

Bên A đặt khoán cho bên B những công việc sửa chữa tòa nhà số ………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

theo làm hồ sơ được chính quyền được cho phép (nếu có) đảm bảo các yêu ước sau:

- Nền móng yêu cầu bảo đảm: ………………………………………………………………………………………

- Vách nhà bắt buộc bảo đảm: ……………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Hướng Dẫn Attach Database Trong Sql Server 2008, Hướng Dẫn Attach Database Trong Sql Server 2005

- Địa điểm với quy giải pháp phần bếp, công ty tắm, nhà dọn dẹp và sắp xếp phải bảo đảm: …………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

- Yêu mong về những lầu công ty (nếu có): ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

- Yêu ước về trằn nhà, mái nhà: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

- Yêu cầu về cổng, cửa thiết yếu nhà, cửa ngõ hậu nhà: …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

- Yêu ước về quét vôi, quét sơn: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

- những yêu cầu đặc biệt khác cho căn nhà: …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TIỀN VỐN ỨNG TRƯỚC

a) Phần vật liệu bên A cung ứng gồm: …………………………………………………………………

b) Phần nguyên liệu bên B cung ứng gồm: …………………………………………………………………

c) chủ nhà ứng trước số chi phí mua nguyên liệu là ……………………… đồng.

d) các bên buộc phải chịu mọi trách nhiệm về hóa học lượng, số lượng và rất nhiều hậu quả do nguyên liệu mình cung ứng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1 Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo vệ thời hạn khoán, chất lượng và chuyên môn xây dựng, sửa chữa nhà theo yêu thương cầu ví dụ của mặt A.

3.2. Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm các vật liệu trong thời hạn làm việc. Hỏng hỏng phương tiện hoặc mất mát vật liệu bên B phải chịu trách nhiệm (nếu mặt A sinh sống tại chổ cùng nhận trách nhiệm bảo quản nguyên đồ vật liệu, mức sử dụng lao động ngoài giờ làm việc thì mất non vào thời gian nào trách nhiệm thuộc mặt đó).

3.3. Khi kết quả quá trình chưa chuyển nhượng bàn giao cho bên A thì mặt B yêu cầu chịu mọi khủng hoảng xảy ra, trừ trường hợp bất khả kháng.

3.4. Phải sửa chữa kịp thời đa số sai sót khi mặt A phát hiện nhưng không được tính thêm tiền công.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

4.1. đáp ứng đầy đủ các điều kiện thiết bị chất, nguyên đồ gia dụng liệu, giấy tờ pháp lý, tài liệu, họa đồ dùng …. Cho mặt B đúng với thỏa thuận.

4.2. Sẵn sàng chổ ở cho ………. Người bên B, lo nạp năng lượng ngày ……. Bữa cơm cho ….. Tín đồ thợ (nếu bên B gồm yêu cầu).

4.3. Mặt đặt khoán phải chịu trách nhiệm trước tổ chức chính quyền khi kiểm tra những thủ tục pháp luật về xây dựng, sửa chữa thay thế phải đền bù hợp đồng cho mặt B khi bị chính quyền đình chỉ công việc.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thời gian thay thế căn bên dự kiến hoàn thành trong thời gian không thật ……….…. Ngày (hoặc tháng).

Bên đặt khoán sẽ thanh toán giao dịch trên cơ sở quá trình việc.

- Đợt 1: sau khi ký đúng theo đồng ……… % cực hiếm tổng công thợ.

- Đợt 2: Sau khi xong ……….% tòa nhà sẽ giao dịch ………. % giá trị ……. Tổng công thợ.

- Đợt cuối sau thời điểm nhận bàn giao toàn bộ việc khoán với quyết toán công nợ.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Trường hợp trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc những bên sẽ điều đình trên niềm tin hợp tác, trường hợp phía hai bên không thỏa thuận hợp tác được thì bài toán tranh chấp sẽ tiến hành phán quyết do tòa án.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi mặt giữ một phiên bản và có giá trị như nhau.