Hướng dẫn backup & restore trên windows server 2016

– Cài đặt Windows Server Backup Feature sau đó:– Tạo một kế hoạch sao giữ (Scheduled Backup).– Thực hiện tại sao giữ (Backup AD).– Khôi phục lại cơ sở tài liệu của Active sầu Directory Domain Service ở cả hai chế độ:– Chế độ 1: Authoritative sầu Restore.– Chế độ 2: Non Authoritative sầu Restore.Các bước đề nghị thực hiện:– Tạo một lịch sao lưu lại (Scheduled Backup).– Thực hiện tại sao lưu (Backup AD).– Khôi phục lại các đại lý dữ liệu: theo kiểu Authoritative sầu Restore.– Khôi phục lại cửa hàng dữ liệu: theo kiểu Non Authoritative sầu Restore.Mô hình lab:


*

Yêu cầu chuẩn chỉnh bị:– Một thiết bị cài đặt Windows server 2008 (BKNP-DC08-01) nâng cấp lên DC (BKNP-DC08-01.BKNPOWER.VN).Hướng dẫn đưa ra tiết:*Cài đặt Windows Server Backup Feature– Chọn Start > chọn Programs > lựa chọn Administrative sầu Tools > chọn Server Manager > lựa chọn Features > lựa chọn Add Features


*

– Trong cửa sổ “Select Features”, lựa chọn Windows Server Backup Features, lựa chọn Windows Server Backup cùng Command-line Tools, lựa chọn Next để tiếp tục


*

*

*

*Tạo một Scheduled Backup– Chọn Start > lựa chọn Progams > lựa chọn Administrative sầu Tools > chọn Windows Server Backup


– Clichồng bắt buộc loài chuột vào OU IT -> lựa chọn Properties, lựa chọn Tab Object, vứt vệt kiểm tra ở mục Protect object from accidental deletion -> lựa chọn OK


*Restore database AD DS– Trên sản phẩm công nghệ DC, lựa chọn Start > chọn Comm& Prompt, Nhập bcdedit /set safeboot dsrepair, nhận phím ENTER.

Bạn đang xem: Hướng dẫn backup & restore trên windows server 2016


Chụ ý: Restart sản phẩm, sau đó thừa nhận F8, lựa chọn Directory Services Restore ModeRestore tài liệu system state– Nhập shutdown -t 0 -r, dấn phím ENTER. Máy tính sẽ Restart– Logon với thông tin tài khoản Local Administrator.


– Chọn Start, bấm vào yêu cầu Comm& Prompt, chọn Run as administrator.– Tại Comm& prompt, Nhập lệnh : wbadmin get versions– Restored biết tin của đối tượng bị delete– Tại Commvà prompt, nhập ntdsutil, dìm phím ENTER.– Tại vết nói ntdsutil nhập Activate instance ntds, dấn phím ENTER.– Nhập tiếp: authoritative sầu restore, nhận phím ENTER– Tại restore subtree nhập: “OU=IT,DC=bknpower,DC=vn” , nhấn phím ENTER, kế tiếp chọn Yes.


– Nhập quit, dấn phím ENTER. Nhập tiếp quit, thừa nhận phím ENTER.– Kiểm tra lại đối tượng người dùng delete đã được restore– Để khởi đụng lại server sinh sống chế độ bình thường, nhập bcdedit /deletevalue safeboot, ENTER.

Xem thêm: Cách Rửa Mặt Bằng Sữa Tươi Hàng Ngày Có Tốt Không, Thế Nào Đúng? ?


– Nhập shutdown -t 0 –r, dấn phím ENTER.– Sau Lúc Server restarts, logon cùng với thông tin tài khoản Administrator.– Mlàm việc Active Directory Users & Computers, soát sổ OU IT đã được Restored.

*


Thông báo mang lại tôi bằng tin nhắn Lúc bao gồm comment new.

Thông báo mang lại tôi bằng tin nhắn Lúc có bài xích đăng mới.


Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to lớn use this trang web, you agree khổng lồ their use. To find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy