Hướng Dẫn Cài Đặt Samba Trên Centos 7

Cấu hình samba trên CentOS 7 dùng để sao chép dữ liệu từ hai máy (máy CentOS và máy Windows). Cấu hình samba trên CentOS 7 được khá mất thời gian. Bạn thực hiện trình tự từng công đoạn thì sẽ đạt được kết quả để ra.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt samba trên centos 7


Tóm tắt nội dung bài viết

II. Cấu hình samba trên CentOS 7 : Tạo thư mụcIII. Cấu hình samba trên CentOS 7 : Tạo và gán quyền cho userV. Cấu hình samba trên CentOS 7 : Thao tác dịch vụVI. Cấu hình samba trên CentOS 7 : Kiểm tra hoạt động

I. Cấu hình samba trên CentOS 7 : Cài đặt

Bạn sử dụng lệnh:

yum install – y samba*

II. Cấu hình samba trên CentOS 7 : Tạo thư mục

1. Trên CentOS

– Tạo một thư mục:

mkdir /share_samba

– Gán quyền

chmod -R 0777 /share_samba

chcon -t samba_share_t /share_samba

2. Trên Windows (Win 7)

– Tạo một thư mục (C:\share_Windows).

– Share Full cho thư mục này.

Chú ý:

– Bạn không nên test trên Windows XP. Vì một số chuẩn “định dạng” của XP chỉ phù hợp với CentOS 6, không thực hiện tốt đối với CentOS 7.

III. Cấu hình samba trên CentOS 7 : Tạo và gán quyền cho user

1. Tạo user

useradd user1 (Lệnh tạo user – useradd hoặc adduser)

passwd user1 (Đặt pass cho user1)

(Nhập mật khẩu cho user1)

2. Gán quyền root cho user1 đối với thư mục /share_samba

chown -R user1:root /share_samba

– Thêm user vào danh mục đăng nhập samba

smbpasswd –a user1

(Nhập mật khẩu đăng nhập samba cho user1)

Chú ý:

– Mật khẩu này độc lập với mật khẩu khi mới tạo user.

IV. Cấu hình samba trên CentOS 7 : Cấu hình

– Lưu dự phòng tập tin smb.conf.

– Mở tập tin.

vi /etc/samba/smb.conf

Di chuyển đến cuối tập tin, gõ vào

// Nếu không có đoạn này, thư mục user1 sẽ hiển thị cùng với thư mục được chia sẻ “chiase” bên máy Windows.

comment = Khong hien thi thu muc user1

browseable = no

read only = no

comment = Hien thi thu muc Chiase

path = /share_samba

writable = yes

read only = no

valid users = user1

V. Cấu hình samba trên CentOS 7 : Thao tác dịch vụ

1. Khởi động

systemctl restart nmb

systemctl restart smb

2. Tắt tường lửa

systemctl stop firewalld

VI. Cấu hình samba trên CentOS 7 : Kiểm tra hoạt động

Trước khi kiểm tra, bạn nên tạo hai tập tin cho hai thư mục:

– CentOS: /share_samba/a.txt

– Windows: C:\share_Windows\b.txt

1. Trên Windows

– Mở Run, gõ \\192.168.5.10 (ip của máy CentOS), xuất hiện hộp thoại

*

Cấu hình samba trên CentOS 7 : Đăng nhập samba

– Nhập user1 và mật khẩu (mật khẩu samba nghe bạn), tiếp theo nhấp OK.

Nếu thành công sẽ được cửa sổ như sau:

*

Cấu hình samba trên CentOS 7 : Thư mục chiase trên máy CentOS

– Thư mục “chiase” được ánh xạ đến /share_samba trên máy CentOS.

Xem thêm: Khí Tài Thông Tin Liên Lạc Trong Mùa Mưa Bão, Tạp Chí Quốc Phòng Toàn Dân

– Bạn có thể tạo thư mục, tập tin, sao chép, xóa, … (Full) trên thư mục này.

Chúc mừng bạn, từ máy Windows đã truy xuất được trên thư mục CentOS!

2. Trên CentOS

Sử dụng lệnh

(1) smbclient //192.168.5.12/share_windows Lệnh này kết nối thư mục từ máy Windows và máy CentOS.

192.168.5.12 là ip của máy Windows 7.

share_windows là thư mục được chia sẻ full trên máy Windows.

Chú ý:

– Bạn phân biệt chữ HOA và thường, không nên gõ tùy tiện. Linux / CentOS xem như tên khác, rất phiền.

*

Cấu hình samba trên CentOS 7 : Các lệnh trên samba client

(2) Nhập mật khẩu tài khoản root.

(3) lcd /share_samba Chuyển vào thư vào mục /share_samba

? Hiển thị danh sách các lệnh trong smbclient. Bạn có thể tìm hiểu thêm một số lệnh trong danh sách này.

(4) mput Sao chép tập tin từ máy CentOS sang máy Windows.

(5) mget Sao chép tập tin từ máy Windows về máy CentOS.

(6) ls Hiển thị thông tin thư mục /share_samb (giống lệnh ls bên ngoài).

Kết luận

Cấu hình samba trên CentOS 7 là công cụ hữu hiệu để bạn sao chép dữ liệu giữa hai máy CentOS và Windows. Còn một số dạng cấu hình samba trên CentOS 7 cần mở rộng như : Đăng nhập với user khác nhau sẽ có quyền khác nhau; sao chép dữ liệu giữa hai máy CentOS,… autocadtfesvb.com sẽ giới thiệu bạn sớm nhất có thể. Chúc bạn thành công!