HƯỚNG DẪN CHI THƯỜNG XUYÊN

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 62/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN chi THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCHNHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật chi phí Nhà nướcngày 25 mon 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của chính phủ quy định chính sách tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về áp dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính so với cơ quan công ty nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng tư năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệmvề tiến hành nhiệm vụ, tổ chức triển khai bộ máy, biên chế và tài chính so với đơn vị sựnghiệp công lập;

Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15tháng 10 năm 2012 của chính phủ về qui định hoạt động, chế độ tài thiết yếu đối vớicác đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cáccơ sở đi khám bệnh, chữa dịch công lập

Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày thứ 7 tháng 10 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị địnhsố 130/2005/NĐ-CP ngày 17 mon 10 năm 2005 của chính phủ nước nhà quy định cơ chế tự chủ,tự phụ trách về áp dụng biên chế, gớm phí cai quản hành chính đối với cơquan công ty nước;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm năm ngoái của chính phủ nước nhà quy định chính sách tự công ty của đơn vị sựnghiệp công lập và các Nghị định trong từng nghành nghề dịch vụ giáo dục đào tạo; giáo dụcnghề nghiệp; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông media và báochí; kỹ thuật và công nghệ; sự nghiệp kinh tế tài chính và sự nghiệp khác;

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày23 mon 8 năm năm 2016 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và gợi ý thi hành một sốđiều của dụng cụ phí và lệ chi phí và quy định của cục Tài chính về hướng dẫn thu, nộpquản lý và sử dụng từng nhiều loại phí;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 mon 12 năm năm nhâm thìn của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết thi hành một trong những điềuLuật giá cả Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng bốn năm 2019 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấuthầu hỗ trợ sản phẩm, thương mại dịch vụ công sử dụng chi phí nhà nước từ nguồn kinhphí đưa ra thường xuyên;

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11tháng 01 năm 2019 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày đôi mươi tháng 01 năm 2020 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định giấy tờ thủ tục hành chủ yếu thuộc lĩnhvực Kho bội nghĩa Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của bộ Tài chính;

Theo ý kiến đề xuất của Tổng Giám đốcKBNN,

Bộ trưởng bộ Tài thiết yếu ban hànhThông bốn hướng dẫn kiểm soát, thanh toán những khoản chi NSNN qua KBNN:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông bốn này phía kiểm soát, thanhtoán những khoản chi liên tiếp từ giá thành Nhà nước (NSNN) qua Kho bạc bẽo Nhà nước(không bao hàm đối với những khoản chi của cơ quan đại diện Việt Nam nghỉ ngơi nước ngoàivà những khoản chi ngân sách chi tiêu có cơ chế hướng dẫn riêng biệt theo phép tắc của cấp cho cóthẩm quyền).

Bạn đang xem: Hướng dẫn chi thường xuyên

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tứ này áp dụng đối với cơ quan,đơn vị, tổ chức, cá nhân giao dịch với Kho bạc đãi Nhà nước; Kho bội nghĩa Nhà nước(KBNN), cơ săng chính các cấp.

Điều 2. Điều kiệnchi túi tiền nhà nước qua Kho bội nghĩa Nhà nước

Chi chi phí nhà nước (NSNN) chỉ đượcthực hiện nay khi bảo đảm an toàn điều kiện đưa ra NSNN theo phương pháp tại Khoản2 Điều 12 luật pháp NSNN số 83/2015/QH13; tất cả đủ hồ sơ theo cơ chế tại Nghị địnhsố 11/2020/NĐ-CP ngày trăng tròn tháng 01 năm 2020 của chính phủ nước nhà quy định giấy tờ thủ tục hànhchính thuộc lĩnh vực Kho tệ bạc Nhà nước (Nghị định số 11/2020/NĐ-CP) với hồ sơ đảmbảo tính phù hợp pháp, vừa lòng lệ theo nguyên tắc của luật pháp hiện hành.

Điều 3. Nguyên tắckiểm soát, giao dịch qua Kho tệ bạc Nhà nước

1. Những khoản bỏ ra NSNN phải đáp ứng điềukiện đưa ra NSNN theo hiện tượng tại Điều 2 Thông tư này.

2. đưa ra NSNN thực hiện theo nguyên tắcthanh toán thẳng từ KBNN cho người hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp cho và ngườicung cấp hàng hóa, dịch vụ. Ngôi trường hợp một số trong những khoản chi chưa có đủ điều kiện thựchiện việc thanh toán trực tiếp tự KBNN, đơn vị sử dụng giá cả được tạm thời ứngkinh giá tiền để chủ động chi theo dự trù được giao, kế tiếp đơn vị thanh toán vớiKBNN theo đúng quy định trên Điều 7 Thông tứ này.

3. Bỏ ra NSNN được hạch toán bởi ĐồngViệt Nam. Trường hợp các khoản thu, chi NSNN bằng ngoại tệ thì được quy đổi raĐồng nước ta theo tỷ giá bán hạch toán vày cơ quan có thẩm quyền chính sách để hạchtoán thu, đưa ra NSNN tại thời điểm phát sinh.

4. Các khoản đưa ra tạm ứng với thanhtoán bởi tiền mặt phải đúng theo biện pháp tại Thông tứ số 13/2017/TT-BTC ngày15 tháng 02 năm 2017 của cục Tài bao gồm quy định làm chủ thu chi bởi tiền mặtqua hệ thống KBNN (Thông tư số 13/2017/TT-BTC) cùng Thông tứ số 136/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của bộ Tài bao gồm sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaThông bốn số 13/2017/TT-BTC (Thông tứ số 136/2018/TT-BTC).

5. Trường hợp những khoản đưa ra NSNN thựchiện bằng hình thức giao dịch điện tử qua Trang thông tin thương mại dịch vụ công củaKBNN, vấn đề kiểm soát, giao dịch thanh toán của KBNN phải vâng lệnh quy định về giao dịchđiện tử trong vận động nghiệp vụ KBNN theo quy định tại Nghị định165/2018/NĐ-CP ngày 24 mon 12 năm 2018 của cơ quan chính phủ về giao dịch điện tửtrong vận động tài chính; Nghị định số 11/2020/NĐ-CP .

Điều 4. Hình thứckiểm soát, thanh toán các khoản chi liên tục từ giá thành nhà nước qua Khobạc nhà nước

KBNN tiến hành kiểm soát, thanh toáncác khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN theo các bề ngoài sau:

1. Giao dịch thanh toán trước, kiểm soát và điều hành sau:

a) giao dịch thanh toán trước, kiểm soát điều hành sau làhình thức thanh toán giao dịch áp dụng đối với từng lần thanh toán của các hợp đồng thanhtoán nhiều lần, trừ lần giao dịch thanh toán cuối cùng; vào đó, KBNN đón nhận hồ sơ vàlàm thủ tục thanh toán giao dịch cho đối tượng người sử dụng thụ hưởng trong thời hạn 01 ngày làm cho việckể từ khi dìm đủ hồ sơ vừa lòng lệ, hòa hợp pháp; đồng thời, nhờ cất hộ 01 triệu chứng từ báo Nợ chođơn vị để xác thực đã thực hiện thanh toán, gửi 01 bệnh từ báo có cho solo vị(nếu đơn vị thụ hưởng trọn mở thông tin tài khoản tại KBNN).

b) trong thời hạn 01 ngày làm việc kểtừ ngày giao dịch thanh toán KBNN thực hiện kiểm soát hồ sơ theo chế độ quy định.

c) Trường phù hợp sau khi kiểm soát và điều hành pháthiện khoản bỏ ra không bảo đảm đúng cơ chế quy định, KBNN gồm văn phiên bản thông báo kếtquả kiểm soát và điều hành chi (theo chủng loại số 01 đương nhiên Thông tưnày) gửi đơn vị sử dụng ngân sách; sau đó thực hiện tại xử lý tịch thu giảm trừ giátrị giao dịch vào lần giao dịch liền kề tiếp theo, trường hòa hợp lần thanh toánliền kề tiếp theo sau không đủ cân nặng hoàn thành/dự toán để giảm trừ thì thựchiện theo luật pháp tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư này.

2. Kiểm soát và điều hành trước, giao dịch sau:

Kiểm kiểm tra trước, thanh toán giao dịch sau làhình thức thanh toán giao dịch áp dụng với cả các khoản đưa ra (trừ trường hợp đã ápdụng theo bề ngoài thanh toán trước, kiểm soát sau theo quy định tại Khoản 1Điều này); vào đó, KBNN triển khai kiểm soát, giao dịch trong thời gian 02ngày thao tác làm việc sau khi nhận không thiếu hồ sơ thích hợp pháp, hòa hợp lệ theo quy định.

Điều 5. Thu hồigiảm đưa ra hoặc thu hồi nộp NSNN

1. Đơn vị sử dụng chi tiêu gửi KBNN Giấynộp trả ngân sách đầu tư (theo chủng loại C2-05a/NS)ban hành tất nhiên Nghị định số 11/2020/NĐ-CP nhằm nộp trả kinh phí theo đúng quyđịnh. Trường phù hợp khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi của phòng nướctheo kết luận, kiến nghị của những cơ quan công ty nước tất cả thẩm quyền, đơn vị chức năng gửi kèmVăn bạn dạng của các cơ quan công ty nước gồm thẩm quyền cùng có nhiệm vụ nộp NSNN kịpthời, không thiếu thốn theo Văn phiên bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. KBNN thực hiện: thu hồi giảm chiNSNN (trường hợp chưa quyết toán ngân sách) hoặc thu hồi nộp NSNN (trường hợpđã quyết toán ngân sách) theo giải pháp và triển khai hạch toán kế toán theo đúngmục lục NSNN, năm ngân sách.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Nội dungkiểm soát bỏ ra qua Kho bội bạc Nhà nước:

1. Nguyên tắcchung: KBNN kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu đảm bảo an toàn các câu chữ sau:

a) những khoản đưa ra phải có trong dựtoán được cấp bao gồm thẩm quyền giao theo luật pháp của hiện tượng NSNN; đã được thủ trưởngđơn vị sử dụng ngân sách chi tiêu hoặc bạn được ủy quyền ra quyết định chi; số dư tài khoảncủa đơn vị còn đủ để chi.

b) Tính đầy đủ, hợp pháp, phù hợp lệ củacác hồ sơ, chứng từ đối với từng khoản chi, đảm bảo hồ sơ không hề thiếu theo quy địnhpháp cách thức hiện hành và phù hợp giữa triệu chứng từ kế toán và những hồ sơ tất cả liên quan.

c) Dấu và chữ ký trên giấy tờ khớpđúng với chủng loại dấu và chủng loại chữ cam kết đăng ký giao dịch thanh toán tại KBNN (mẫu lốt và chủng loại chữký đăng ký thanh toán giao dịch tại KBNN đảm bảo an toàn còn hiệu lực); ngôi trường hợp tiến hành quaTrang thông tin dịch vụ công của KBNN, bài toán ký số trên những hồ sơ yêu cầu đúng chứcdanh các thành viên theo quyết định của cấp tất cả thẩm quyền, đã thực hiện đăng kývới KBNN.

d) Nội dung bỏ ra phải cân xứng với mã nộidung tài chính theo phương pháp của Mục lục ngân sách chi tiêu hiện hành (không bao hàm cáckhoản bỏ ra từ thông tin tài khoản tiền gửi).

đ) Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức(mức chi) vì chưng cơ quan bên nước gồm thẩm quyền quy định. Trường hợp các cơ quan,đơn vị đã có được cấp gồm thẩm quyền cho phép thực hiện theo lý lẽ tự công ty thì kiểmsoát bảo đảm an toàn theo đúng quy chế ngân sách nội cỗ và tương xứng với đưa ra quyết định giaoquyền tự chủ của cấp bao gồm thẩm quyền, chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan liêu nhànước gồm thẩm quyền quy định, dự toán được giao từ chủ, và gợi ý tại Khoản5, Khoản 6 Điều này.

e) Mức lâm thời ứng bảo đảm theo đúng quyđịnh tại Điều 7 Thông bốn này. Câu chữ đề nghị thanh toán tạm ứng bắt buộc phù hợpvới nội dung đã đề nghị tạm ứng.

g) Đối với các khoản chi đề xuất gửi Hợpđồng cho KBNN, KBNN căn cứ hồ sơ đề nghị giao dịch của đơn vị chức năng sử dụng ngânsách, các quy định thanh toán được nguyên tắc trong hòa hợp đồng, văn phiên bản giao việchoặc đúng theo đồng giao khoán nội bộ (đối với trường vừa lòng tự thực hiện), chu kỳ thanhtoán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, điều kiện thanh toán, tạm thời ứng,tài khoản thanh toán, và quý giá từng lần thanh toán, để tạm ứng, thanh toáncho đối tượng thụ hưởng.

- Đối với những Hợp đồng có quy định phảibảo lãnh tạm bợ ứng, KBNN kiểm soát bảo đảm thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạmứng đề xuất được kéo dài cho đến khi đơn vị chức năng sử dụng túi tiền đã thu hồi hết số tiềntạm ứng.

- Đối với các Hợp đồng gồm quy định phảithực hiện cam kết chi, KBNN kiểm soát và điều hành theo chế độ tại Thông tứ số113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của cục Tài chính hướng dẫn làm chủ vàkiểm soát cam đoan chi NSNN qua KBNN và Thông tứ số 40/2016/TT-BTC ngày 01 tháng3 năm năm 2016 của bộ Tài bao gồm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tứ số113/2008/TT-BTC và một trong những biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10tháng 01 năm trước đó của bộ Tài chủ yếu hướng dẫn tiến hành kế toán công ty nước áp dụngcho khối hệ thống thông tin cai quản Ngân sách với KBNN (TABMIS).

- Đối cùng với khoản chi sắm sửa theophương thức tập trung:

KBNN kiểm soát điều hành đảm bảo: tất cả trong danhmục buôn bán tập trung cấp đất nước (do cỗ Tài bao gồm ban hành); danh mục thuốcchữa bệnh tập trung (do cỗ Y tế ban hành); danh mục buôn bán tập trung cấp cho Bộ,cơ quan tiền trung ương, địa phương (do những Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhândân cấp tỉnh ban hành), đảm bảo Hợp đồng cân xứng với thỏa thuận hợp tác khung (thỏa thuậnkhung được đối kháng vị mua sắm tập trung đăng download trên Trang tin tức điện tử vềtài sản công hoặc khối hệ thống giao dịch năng lượng điện tử về gia sản công (đối với vớ cảcác gói thầu buôn bán tập trung) cùng Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan trungương cùng tỉnh (đối với các gói thầu mua sắm tập trung của bộ, cơ quan trung ươngvà tỉnh). Vào đó:

+ Đối cùng với tài sản buôn bán theo phươngthức tập trung: KBNN kiểm soát điều hành Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sảntheo chủng loại số 06/TSC-MSTT kèmtheo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy địnhchi tiết một trong những điều của mức sử dụng Quản lý, sử dụng gia sản công đảm bảo: thương hiệu tài sản,đơn vị tính, số lượng, giá bán mua phù hợp với hình thức tại hòa hợp đồng, Thỏa thuậnkhung (trường vừa lòng áp dụng buôn bán tập trung theo phương thức ký thỏa thuậnkhung).

+ Đối cùng với khoản đưa ra mua thuốc, dịchtruyền, hóa chất...sử dụng trong quy trình điều trị xét nghiệm chữa bệnh theo phươngthức tập trung, KBNN điều hành và kiểm soát tổng số tiền của những hóa 1-1 kê khai trên Bảngxác định vị trị khối lượng hoàn thành theo chủng loại số 08a phát hành kèm theo phụ lụcII Nghị định số 11/2020/NĐ-CP bảo đảm an toàn không vượt quý giá hợp đồng cùng Thỏa thuậnkhung (Đơn vị sử dụng chi phí căn cứ Biên bản nghiệm thu nhằm lập Bảng xác địnhgiá trị trọng lượng hoàn thành, trong các số ấy tại cột nội dung các bước (cột số 2)kê khai số hóa đơn, trên cột thành tiền (cột số 6) kê khai số tiền khớp ứng vớigiá trị của từng hóa đơn. Đơn vị sử dụng ngân sách chi tiêu chịu nhiệm vụ về số lượng,chất lượng và 1-1 giá, chủng một số loại thuốc ý kiến đề nghị thanh toán, bảo đảm an toàn phù đúng theo vớiquy định tại phù hợp đồng và thỏa thuận khung, biên bản nghiệm thu giữa đơn vị chức năng sử dụngngân sách với nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ).

- Đối với các khoản đưa ra không thực hiệnmua tậu theo cách tiến hành tập trung:

+ Đối cùng với khoản chi bán buôn hàng hóa,dịch vụ: KBNN kiểm soát và điều hành Bảng xác định giá trị trọng lượng hoàn thành theo chủng loại số 08a ban hành kèm theo phụ lụcII Nghị định số 11/2020/NĐ-CP đảm bảo nội dung công việc, đơn vị chức năng tính, số lượng,đơn giá cân xứng với lao lý tại thích hợp đồng; riêng đối với khoản đưa ra mua thuốc,KBNN điều hành và kiểm soát tổng số tiền của những hóa đơn kê khai bên trên Bảng khẳng định giá trịkhối lượng hoàn thành bảo vệ không vượt quý giá hợp đồng (Đơn vị sử dụng ngânsách địa thế căn cứ Biên phiên bản nghiệm thu để lập Bảng xác minh giá trị khối lượng hoànthành, trong các số ấy tại cột nội dung công việc (cột số 2) kê khai số hóa đơn, tại cộtthành tiền (cột số 6) kê khai số tiền tương xứng với quý giá của từng hóa đơn.Đơn vị sử dụng giá cả chịu trách nhiệm về số lượng, quality và đối chọi giá,chủng một số loại thuốc kiến nghị thanh toán, bảo đảm phù phù hợp với quy định tại phù hợp đồng,biên phiên bản nghiệm thu giữa đơn vị chức năng sử dụng chi tiêu và nhà cung ứng hàng hóa dịchvụ).

+ Đối với khoản chi còn lại: Đơn vị sửdụng giá cả căn cứ câu chữ Hợp đồng, Biên bạn dạng nghiệm thu nhằm lập Bảng xác địnhgiá trị khối lượng hoàn thành theo mẫusố 08a phát hành kèm theo phụ lục II Nghị định số 11/2020/NĐ-CP gởi KBNN chophù hợp. KBNN kiểm soát nội dung quá trình và quý hiếm thanh toán bảo đảm an toàn theođúng giải pháp của đúng theo đồng, ko vượt quý giá hợp đồng.

2. Ngoài những nộidung điều hành và kiểm soát nêu trên Khoản 1 Điều này, tùy vào văn bản chi, KBNN kiểm soátcác nội dung rõ ràng như sau:

a) Đối với các khoản bỏ ra lương với phụcấp theo lương; tiền công tích động thường xuyên theo vừa lòng đồng; tiền thu nhậptăng thêm; tiền thưởng; tiền phụ cung cấp và trợ cấp khác; tiền khoán, tiền học bổngcho công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc đơn vị chức năng sử dụng ngân sách,KBNN căn cứ Giấy rút dự toán/Ủy nhiệm chi, văn bạn dạng phê duyệt tiêu chí biên chếdo cấp có thẩm quyền phê coi xét và Bảng giao dịch thanh toán cho đối tượng thụ tận hưởng theo mẫu số 09 ban hành kèm theo phụ lục IINghị định số 11/2020/NĐ-CP để kiểm soát, thanh toán cho đơn vị sử dụng ngânsách đảm bảo:

- không vượt dự toán được cấp gồm thẩmquyền giao;

- Kiểm tra, so sánh về khía cạnh số học tập tạiBảng giao dịch cho đối tượng người tiêu dùng thụ hưởng, đảm bảo khớp đúng tổng số tiền với Giấyrút dự toán/Ủy nhiệm đưa ra đã được thủ trưởng đơn vị ký duyệt;

- quanh đó ra, KBNN tiến hành kiểm soátcác tiêu chuẩn trên Bảng giao dịch cho đối tượng người tiêu dùng thụ hưởng như sau:

+ Đối với cột tổng số (cột số 4):KBNN kiểm soát tổng số chi phí thực dấn của đối tượng người tiêu dùng thụ hưởng sau khoản thời gian đã tríchtrừ các khoản đề xuất khấu trừ vào lương. Đối với những khoản cần khấu trừ vàolương, đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm trích trừ theo như đúng quy địnhvà được thể hiện khá đầy đủ trên Giấy rút dự toán/Ủy nhiệm chi.

+ Đối với lương và những khoản phụ cấptheo lương (cột số 5): KBNN kiểm soát bảo vệ phù hợp với tổng số biên chế đượccấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Đối cùng với khoản chi thu nhập tăngthêm (cột số 7): KBNN kiểm soát bảo đảm an toàn phù phù hợp với Quy chế ngân sách nội bộ vàcơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo pháp luật tại Nghị định16/2015/NĐ-CP và những Nghị định trong từng nghành (trường vừa lòng chưa phát hành hoặcsửa đổi Nghị định quy định hình thức tự nhà của đơn vị sự nghiệp công vào từnglĩnh vực cụ thể thì thực hiện điều hành và kiểm soát theo chính sách tại Nghị định số43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng bốn năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định quyền tự chủ, tựchịu nhiệm vụ về triển khai nhiệm vụ, tổ chức triển khai bộ máy, biên chế cùng tài chính đốivới đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 43/2006/NĐ-CP), Nghị định số85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về chính sách hoạt động, cơchế tài chính đối với các đơn vị chức năng sự nghiệp y tế công lập và giá thương mại & dịch vụ khám bệnh,chữa bệnh của những cơ sở khám bệnh, chữa dịch công lập (Nghị định số85/2012/NĐ-CP)), cơ sở nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ theo chế độ tạiThông bốn liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30 mon 5 năm 2014 của cỗ Tàichính - bộ Nội vụ quy định cơ chế tự chủ, tự phụ trách về thực hiện kinhphí quản lý hành chính so với cơ quan bên nước (Thông tứ liên tịch số71/2014/TTLT-BTC-BNV);

+ Đối cùng với khoản bỏ ra phụ cấp cho và trợ cấpkhác (cột số 9): KBNN kiểm soát điều hành số tiền phụ cấp cho và trợ cung cấp mà đơn vị chức năng sử dụngngân sách đề nghị thanh toán giao dịch cho đối tượng người tiêu dùng thụ hưởng trọn theo định mức dụng cụ tạicác văn bạn dạng quy phạm pháp luật hiện nay hành, quy chế ngân sách nội bộ, ngôi trường hợpcó những khoản phụ cấp, trợ cấp cho thì phải chi tiết từng các loại phụ cấp, trợ cấp tạicột số 9.

b) Đối với chi mua sắm tài sản công:

- Đối cùng với chi mua sắm máy móc, thiếtbị:

+ Đối cùng với chi sắm sửa máy móc, thiếtbị công sở phổ biến: KBNN kiểm soát đảm bảo an toàn không vượt Dự toán cụ thể vàđơn giá tối đa quy định tại đưa ra quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 mon 12 năm2017 của Thủ tướng chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức thực hiện máy móc, thiếtbị (Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg); so với trường vừa lòng được kiểm soát và điều chỉnh giá phảiđảm bảo theo hiện tượng tại Điều 6 đưa ra quyết định số 50/2017/QĐ-TTg .

+ Đối với việc bán buôn máy móc, thiếtbị phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị: KBNN kiểm soát điều hành đảm bảokhông vượt Dự toán cụ thể và mức giá thành được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt.

+ Đối với trang bị móc, máy chuyêndùng: KBNN kiểm soát bảo vệ có trong danh mục máy móc, thiết bị chăm dùng(chủng loại) lao lý tại Văn bản phát hành tiêu chuẩn, định mức áp dụng máymóc, sản phẩm chuyên cần sử dụng của cấp tất cả thẩm quyền ban hành (thẩm quyền ban hànhtheo phép tắc tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 quyết định số50/2017/QĐ-TTg) và bảo đảm an toàn không quá Dự toán cụ thể và mức giá được cấpcó thẩm quyền phê duyệt.

- Đối cùng với chi bán buôn xe ô tô:

+ Đối với chi sắm sửa xe xe hơi phục vụcông tác các chức danh và xe ô tô giao hàng công tác chung: KBNN kiểm soát đảm bảokhông quá Dự toán cụ thể và giá sở hữu xe xe hơi theo điều khoản tại Nghị định số04/2019/NĐ-CP ngày 11 mon 01 năm 2019 của chính phủ quy định tiêu chuẩn, địnhmức thực hiện xe xe hơi (Nghị định số 04/2019/NĐ-CP); Thông tứ số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng tư năm 2019 của cục Tài thiết yếu hướng dẫn một vài nội dung của Nghị địnhsố 04/2019/NĐ-CP ; các văn bản hướng dẫn hiện tại hành; Nghị định số 85/2018/NĐ-CP ngày 30 mon 5 năm 2018 của chính phủ nước nhà quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xeô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (Nghị định số 85/2018/NĐ-CP); đối vớitrường vừa lòng được kiểm soát và điều chỉnh giá phải đảm bảo theo công cụ tại Điều21 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP.

+ Đối cùng với chi buôn bán xe xe hơi chuyêndùng: KBNN kiểm soát bảo đảm không vượt Dự toán chi tiết và mức chi phí được cung cấp cóthẩm quyền phê duyệt; kiểm soát và điều hành đối tượng sử dụng, chủng loại, theo luật tạiVăn bản phát hành tiêu chuẩn, định mức xe hơi chuyên sử dụng của cấp có thẩm quyềnban hành (thẩm quyền ban hành theo luật tại Điều 18 Nghị địnhsố 04/2019/NĐ-CP; Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 85/2018/NĐ-CP);

c) Đối với bỏ ra trợ cấp theo quyết địnhtrợ cấp của cấp gồm thẩm quyền (không bao hàm chi trợ cấp, phụ cấp cho theo quy địnhtại Thông bốn 101/2018/TT-BTC và Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH ngày24 mon 10 năm 2014 quy định tại Khoản 10 Điều này):

KBNN kiểm soát bảo đảm an toàn không vượt Dựtoán chi tiết được cấp cho thẩm quyền giao và quyết định trợ cấp của cấp gồm thẩmquyền. Kiểm tra, đối chiếu về phương diện số học tại Bảng kê nội dung tạm ứng/thanhtoán, bảo vệ khớp đúng tổng số tiền với Giấy rút dự toán/Ủy nhiệm bỏ ra đã đượcthủ trưởng đơn vị ký thông qua và theo đúng định nút quy định.

d) Đối với kinh phí giao nhiệm vụ, đặthàng, đấu thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN tự nguồn tởm phíchi thường xuyên:

- kiểm soát điều hành thanh toán đối với kinhphí giao trách nhiệm sản phẩm, dịch vụ thương mại công:

+ KBNN kiểm soát căn cứ dự trù kinhphí giao trọng trách được cấp gồm thẩm quyền giao; đưa ra quyết định của cơ quan thống trị cấptrên giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thực hiện NSNN cho đơn vị chức năng sựnghiệp công lập; Danh mục thương mại & dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí đầu tư NSNN giao nhiệmvụ, đặt đơn hàng hoặc đấu thầu (Biểu số 01, Phụ lục số I phát hành kèm theo Nghị địnhsố 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2019 của cơ quan chính phủ quy định giao nhiệm vụ,đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công sử dụng túi tiền nhà nướctừ nguồn kinh phí chi liên tiếp (Nghị định số 32/2019/NĐ-CP) hoặc Quyết địnhcủa cấp bao gồm thẩm quyền về danh mục dịch vụ thương mại sự nghiệp công sử dụng kinh phí đầu tư ngânsách công ty nước triển khai theo phương thức giao nhiệm vụ);

Khi lâm thời ứng, thanh toán, KBNN kiểmsoát địa thế căn cứ Hợp đồng, văn phiên bản giao câu hỏi hoặc vừa lòng đồng giao khoán nội cỗ (đối vớitrường phù hợp tự thực hiện), Biên bản nghiệm thu thanh toán từng lần; Văn bạn dạng nghiệmthu nhiệm vụ được giao giữa cơ quan cai quản cấp bên trên và đơn vị sự nghiệp công lậpđể giao dịch thanh toán cho 1-1 vị.

+ ngôi trường hợp lao lý chuyên ngànhđã gồm quy định giao nhiệm vụ sản xuất, đáp ứng sản phẩm, thương mại dịch vụ công ích, việcthanh toán kinh phí đầu tư giao trách nhiệm theo pháp luật của điều khoản NSNN, điều khoản chuyênngành, luật pháp khác có tương quan và theo các quy định hiện hành.

- Kiểm soát, giao dịch kinh tổn phí đặthàng, đấu thầu:

+ kiểm soát điều hành thanh toán đối với kinhphí đặt hàng cho đơn vị sự nghiệp công lập trực ở trong thực hiện:

KBNN kiểm soát căn cứ dự trù được cấpcó thẩm quyền giao; đưa ra quyết định của cơ quan thống trị cấp trên mua hàng đơn vị sựnghiệp công lập trực thuộc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thực hiện kinh phíNSNN; Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí đầu tư NSNN giao nhiệm vụ, đặthàng hoặc đấu thầu và danh mục sản phẩm, thương mại & dịch vụ công ích thực hiện đặt hàng hoặcđấu thầu (Phụ lục số I cùng Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số32/2019/NĐ-CP) hoặc quyết định của cấp bao gồm thẩm quyền về danh mục thương mại & dịch vụ sựnghiệp công áp dụng NSNN triển khai theo cách tiến hành đặt hàng; đối kháng giá, giá chỉ đặthàng;

Khi trợ thời ứng, thanh toán KBNN kiểmsoát địa thế căn cứ Hợp đồng, văn bạn dạng giao việc hoặc phù hợp đồng giao khoán nội bộ (đối vớitrường phù hợp tự thực hiện) cùng Biên bản nghiệm thu giao dịch từng lần; biên bảnnghiệm thu sản phẩm theo pháp luật của cấp tất cả thẩm quyền với biên bạn dạng nghiệm thuđặt mặt hàng theo từng năm giữa cơ quan cấp trên và đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theoquy định tại chủng loại số 02 hẳn nhiên Nghị địnhsố 32/2019/NĐ-CP để giao dịch thanh toán cho solo vị.

+ kiểm soát điều hành đối với kinh phí hợp đồngđặt hàng, đấu thầu mang đến nhà hỗ trợ dịch vụ sự nghiệp công khác; nhà sản xuất,cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích:

KBNN kiểm soát điều hành căn cứ dự toán được cấpcó thẩm quyền giao; Danh mục dịch vụ thương mại sự nghiệp công sử dụng ngân sách đầu tư NSNN giaonhiệm vụ, mua hàng hoặc đấu thầu và danh mục sản phẩm, thương mại & dịch vụ công ích thực hiệnđặt mặt hàng hoặc đấu thầu (Phụ lục số I cùng Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị địnhsố 32/2019/NĐ-CP) hoặc quyết định của cấp bao gồm thẩm quyền ban hành danh mục dịchvụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thực hiện theo cách tiến hành đặt hàng; thích hợp đồng đãđược ký kết thân cơ quan mua hàng với nhà cung ứng dịch vụ sự nghiệp công khác;nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, thương mại dịch vụ công ích (theo mẫu số 03 phát hành kèm theo Nghị định số32/2019/NĐ-CP); đơn giá, giá để hàng, mức trợ giá, giá bán tiêu thụ, Biên bạn dạng nghiệmthu sản phẩm theo luật của cấp có thẩm quyền; biên bạn dạng nghiệm thu thanhtoán từng lần và biên bạn dạng nghiệm thu, thanh lý hợp đồng theo khí cụ tại hợp đồng(theo mẫu mã số 04 ban hành kèm theo Nghị địnhsố 32/2019/NĐ-CP) nhằm kiểm soát, thanh toán.

Trường đúng theo nhà hỗ trợ dịch vụ sựnghiệp công khác; đơn vị sản xuất, đáp ứng sản phẩm, dịch vụ công ích mở tài khoảntiền giữ hộ tại KBNN: Khi thanh toán từ tài khoản tiền gửi, KBNN nơi giao dịch kiểmtra, điều hành và kiểm soát tính hòa hợp pháp, đúng theo lệ của Ủy nhiệm đưa ra để giao dịch thanh toán cho đối tượngthụ hưởng, đảm bảo an toàn trong phạm vi số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị tại KBNN.

- kinh phí đặt hàng, đúng theo đồng cung cấpsản phẩm, thương mại dịch vụ công; chênh lệch thu to hơn chi từ để hàng, thích hợp đồng (nếucó) được triển khai theo cơ chế tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định số32/2019/NĐ-CP.

- Khi xong giao nhiệm vụ, đặthàng, đấu thầu, cơ quan cai quản cấp bên trên nghiệm thu thành phầm không đạt yêu cầuhoặc không triển khai đủ theo số lượng, trọng lượng sản phẩm, dịch vụ thương mại công đượcgiao nhiệm vụ, để hàng, đấu thầu hoặc có vì sao phải dừng thực hiện: KBNN thựchiện theo cơ chế tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số32/2019/NĐ-CP.

3. Đối với các khoảnchi từ thông tin tài khoản tiền giữ hộ tại KBNN:

KBNN căn cứ vào nguồn ra đời và nộidung bỏ ra để thực hiện kiểm soát, giao dịch từ thông tin tài khoản tiền gởi (TKTG) củađơn vị sử dụng ngân sách:

a) KBNN thực hiện kiểm soát, thanhtoán so với tiền gửi có nguồn ra đời như sau:

- chi phí gửi bao gồm nguồn xuất hiện từNSNN cấp kinh phí theo quy định:

KBNN thực hiện kiểm soát, thanh toántheo công cụ tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. Riêng đối với một số hoạt độngthuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng, Đảng, không tính quy định tại Khoản 1, Khoản 2Điều này, KBNN thực hiện kiểm soát, thanh toán giao dịch theo nguyên lý tại Thông bốn số55/2017/TT-BTC ngày 19 mon 05 năm 2017 của bộ Tài bao gồm quy định chi tiết vềquản lý, áp dụng NSNN đối với một số chuyển động thuộc nghành nghề an ninh, lẻ tẻ tự,an toàn làng mạc hội; Thông bốn số 369/2017/TT-BTC ngày 11 mon 04 năm 2017 của BộTài chủ yếu hướng dẫn tiến hành cấp kinh phí thường xuyên trường đoản cú NSNN để thực hiệnnhiệm vụ đưa ra quốc phòng của bộ Quốc phòng; Thông bốn số 1539/2017/TT-BTC ngày 29tháng 12 năm 2017 của cục Tài thiết yếu quy định chi tiết về quản ngại lý, thực hiện NSNN đốivới những cơ quan liêu của Đảng cùng sản Việt Nam.

- chi phí gửi bao gồm nguồn xuất hiện từphí, lệ giá thành được để lại cho đơn vị chức năng sử dụng (phí bảo đảm an toàn hàng hải, phí tổn cảng vụhàng không,..). Ko kể quy định trên Khoản 1, Khoản 2 Điều này, KBNN kiểm soát nộidung bỏ ra đúng theo chính sách tại Điều 5 Nghị định số120/2016/NĐ-CP ngày 23 mon 8 năm 2016 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể vàhướng dẫn thi hành một trong những điều của vẻ ngoài phí với lệ giá tiền (Nghị định số120/2016/NĐ-CP) cùng quy định của bộ Tài chính về hướng dẫn thu, nộp làm chủ và sửdụng từng một số loại phí.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đầy Đủ Về Các Loại Giường Nệm Futon Mua Ở Đâu, Nơi Bán Nệm Futon Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất

- tiền gửi gồm nguồn có mặt từ nguồnthu của đơn vị sự nghiệp công (theo phép tắc của quy định hiện hành đề xuất mởtài khoản trên KBNN nhằm phản ánh): KBNN thực hiện kiểm soát, giao dịch thanh toán theo quyđịnh tại Khoản 1, Khoản 2 với Khoản 5 Điều này.

- tiền gửi có nguồn xuất hiện từ nguồnkinh phí tiết kiệm được, được trích vào các Quỹ của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập,cơ quan công ty nước thực hiện tự chủ, tự chịu đựng trách nhiệm: KBNN kiểm soát việc sửdụng những quỹ theo chính sách tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này; cân xứng với Quyết địnhgiao quyền tự công ty và nội dung được phép đưa ra từ các Quỹ theo hiện tượng tại Nghị địnhsố 16/2015/NĐ- CP và những Nghị định trong từng nghành nghề (trường hợp không banhành hoặc sửa thay đổi Nghị định quy định bề ngoài tự công ty của đơn vị chức năng sự nghiệp côngtrong từng lĩnh vực ví dụ thì thực hiện điều hành và kiểm soát theo cơ chế tại Nghị địnhsố 43/2006/NĐ-CP , Nghị định số 85/2012/NĐ-CP).

b) Đối cùng với tiền gửi không ở trong Điểma Khoản 3 Điều này, KBNN chất vấn tính đúng theo pháp, phù hợp lệ của Ủy nhiệm chi, trongphạm vi số dư tài khoản tiền gửi.

4. Đối với các khoảnchi theo bề ngoài lệnh đưa ra tiền:

KBNN tiến hành theo nguyên lý tại Điều 19 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 mon 12 năm 2016quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một vài điều của Nghị định số163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm năm 2016 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể thihành một trong những điều của dụng cụ NSNN (Thông bốn số 342/2016/TT-BTC).

5. Đối với đơn vị chức năng sựnghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu đựng trách nhiệm:

Việc kiểm soát, giao dịch thanh toán cho đối chọi vịsự nghiệp công lập căn cứ: ra quyết định giao quyền tự nhà của cấp có thẩm quyền;các nguyên tắc tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày10 mon 10 năm 2016 của cơ quan chính phủ quy định nguyên tắc tự nhà của đơn vị sự nghiệpcông lập trong nghành nghề sự nghiệp tài chính và sự nghiệp không giống (Nghị định số141/2016/NĐ-CP); Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14 mon 06 năm năm nhâm thìn của chủ yếu phủquy định hiệ tượng tự công ty của tổ chức triển khai khoa học tập và technology công lập (Nghị định54/2016/NĐ-CP) và những Nghị định trong từng nghành nghề dịch vụ (trường hợp không ban hànhhoặc sửa thay đổi Nghị định quy định qui định tự chủ của đơn vị sự nghiệp công vào từnglĩnh vực cụ thể thì thực hiện kiểm soát theo mức sử dụng tại Nghị định số43/2006/NĐ- CP, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP) và dụng cụ tại Khoản 1, Khoản 2 Điềunày, trong các số ấy lưu ý:

a) Đối với kinh phí chi hay xuyênđược còn lại cho solo vị đối với nguồn thu tiền phí theo lao lý về phí, lệ phí:KBNN kiểm soát bảo đảm an toàn theo đúng những nội dung chi lao lý tại Nghị định số120/2016/NĐ-CP và quy định của bộ Tài chính về hướng dẫn thu, nộp làm chủ và sửdụng từng loại phí.

b) Đối với việc phân phối hiệu quả tàichính trong những năm của solo vị:

- Về vấn đề trích lập những Quỹ:

Đơn vị sử dụng giá cả chịu tráchnhiệm kê khai chi tiết tổng số kinh phí đầu tư của đối chọi vị, số kinh phí đầu tư đã thực hiện, sốkinh phí còn lại tiết kiệm ngân sách và chi phí được, số kinh phí đầu tư trích cho từng Quỹ trên chứng từ rút dựtoán/Ủy nhiệm chi (trường thích hợp tạm trích đối với các quỹ) với trên văn bạn dạng xác địnhkết quả tiết kiệm chi theo năm (trường hợp chấm dứt năm ngân sách).

KBNN địa thế căn cứ quy chế túi tiền nội bộ;quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ; Nghị định54/2016/NĐ-CP và những Nghị định vào từng lĩnh vực (trường thích hợp chưa phát hành hoặcsửa thay đổi Nghị định quy định hiệ tượng tự nhà của đơn vị chức năng sự nghiệp công trong từnglĩnh vực rõ ràng thì thực hiện kiểm soát và điều hành theo chính sách tại Nghị định số43/2006/NĐ-CP , Nghị định số 85/2012/NĐ-CP) để kiểm soát và điều hành việc trích lập những quỹvà triển khai chuyển chi phí sang tài khoản tiền gửi những quỹ của đối kháng vị.

- Về việc sử dụng những quỹ:

KBNN điều hành và kiểm soát việc sử dụng các quỹtheo phương pháp tại huyết a Khoản 3 Điều này.

6. Đối với cơ quannhà nước tiến hành tự chủ, tự phụ trách theo qui định tại Nghị định số130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của chính phủ nước nhà quy định chính sách tự chủ,tự chịu trách nhiệm về áp dụng kinh phí thống trị hành chính đối với cơ quan tiền nhànước:

a) Đối với ngân sách đầu tư chi làm chủ hànhchính theo dự trù NSNN được cấp có thẩm quyền giao: KBNN điều hành và kiểm soát theo quy địnhtại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, trong những số đó lưu ý:

- Đối với kinh phí NSNN giao thực hiệnchế độ từ bỏ chủ:

+ KBNN kiểm soát kinh chi phí giao thựchiện chính sách tự chủ theo đúng quy định trên Khoản 5, Khoản 6 Điều3 Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV.

+ ngân sách đầu tư chi liên tục được nhằm lạicho đối chọi vị đối với nguồn thu phí theo quy định về phí, lệ tổn phí (nếu có):

Căn cứ dự trù chi từ nguồn thu phído cơ quan bao gồm thẩm quyền giao; chế độ, tiêu chuẩn, định mức đưa ra NSNN vì chưng cơ quannhà nước tất cả thẩm quyền quy định, Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV , KBNN thực hiệnkiểm soát, giao dịch cho đơn vị theo các nội dung chi nguyên tắc tại Nghị định số120/2016/NĐ-CP .

- Đối với ngân sách đầu tư NSNN giao nhưngkhông thực hiện chính sách tự chủ: KBNN kiểm soát và điều hành nội dung chi theo đúng quy định tạiĐiều 4 Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV cùng tiêu chuẩn, địnhmức nguyên tắc tại những văn bản quy phi pháp luật hiện hành.

b) kiểm soát và điều hành việc sử dụng kinh phí đầu tư tiếtkiệm được trong năm:

Căn cứ vào kết quả hoạt động thu, chicủa cơ sở nhà nước thực hiện chính sách tự chủ, KBNN thực hiện điều hành và kiểm soát việc sửdụng ngân sách đầu tư tiết kiệm được của đơn vị chức năng như sau:

- KBNN điều hành và kiểm soát việc sử dụng kinhphí tiết kiệm ngân sách và chi phí được theo đúng các nội dung quy định Điểm b Khoản7 Điều 3 Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV.

- Đối với thu nhập cá nhân tăng thêm, chiphúc lợi, chi khen thưởng từ nguồn ngân sách đầu tư tiết kiệm được, KBNN kiểm soát và điều hành theoquy định trên Khoản 3 Điều 5 Thông bốn số 71/2014/TTLT-BTC-BNV.

- Đối cùng với Quỹ dự phòng để bình ổn thunhập: đơn vị sử dụng ngân sách lập Giấy rút dự toán/ Ủy nhiệm bỏ ra để đề nghịKBNN trích Quỹ dự trữ để định hình thu nhập. KBNN căn cứ ý kiến đề xuất trích lập quỹcủa đối kháng vị thực hiện trích quỹ và chuyển khoản sang tài khoản tiền gửi quỹ củađơn vị. KBNN kiểm soát việc sử dụng quỹ theo phương pháp tại tiết a Khoản 3 Điềunày.

7. Đối với những côngtrình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, không ngừng mở rộng cơ sở vật chất theo quy địnhtại Thông bốn số 92/2017/TT-BTC:

a) Đối với dự án công trình sửa chữa, bảotrì, cải tạo, nâng cấp, không ngừng mở rộng có giá cả thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên:Việc quản lý, kiểm soát tạm ứng, giao dịch thanh toán vốn thực hiện theo pháp luật tạiThông tứ số 08/2016/TT-BTC ngày 18 mon 01 năm năm 2016 của cỗ Tài thiết yếu quy địnhviệc quản lí lý, giao dịch vốn đầu tư chi tiêu sử dụng nguồn vốn NSNN; Thông bốn số108/2016/TT-BTC ngày 30 mon 6 năm 2016 của cỗ Tài chính sửa đổi, bổ sung cập nhật mộtsố điều Thông tư số 08/2016/TT-BTC ; Thông bốn số 52/2018/TT-BTC ngày 24 tháng 5năm 2018 của cục Tài bao gồm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tứ số08/2016/TT-BTC và Thông tứ số 108/2016/TT-BTC ; Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày18 mon 9 năm 2017 của cục Tài chính quy định về lập dự toán, phân chia và quyếttoán kinh phí để tiến hành sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, không ngừng mở rộng cơ sởvật hóa học (Thông tư số 92/2017/TT-BTC).

b) Đối với dự án công trình sửa chữa, bảotrì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng: KBNNthực hiện kiểm soát điều hành theo qui định tại Thông tứ số 92/2017/TT-BTC với Khoản 1 Điềunày.

c) Đối với dự án công trình xây dựng, cải tạo,nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ: triển khai theo phép tắc tại điểm a và điểmb Khoản này và qui định tại Thông bốn số 101/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm2018 của cục Tài thiết yếu quy định làm chủ và thực hiện kinh phí thực hiện chính sáchưu đãi người dân có công với giải pháp mạng và tín đồ trực tiếp tham gia đao binh dongành lao hễ thương binh làng hội thống trị (Thông bốn số 101/2018/TT-BTC).

8. Đối cùng với chichương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng nguồn ngân sách đầu tư sựnghiệp:

KBNN căn cứ ra quyết định phê coi sóc dựtoán duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng của cấp gồm thẩm quyền; quyết địnhgiao dự trù kinh phí thực hiện dự án và ra quyết định phê duyệt dự án của cấp cóthẩm quyền (đối với dự án cung cấp phát triển sản xuất, đa dạng mẫu mã hóa sinh kế vànhân rộng mô hình giảm nghèo) và các hồ sơ khác có liên quan (theo điều khoản tạiKhoản 5 Điều 7 Nghị định 11/2020/NĐ-CP) để tiến hành kiểmsoát, giao dịch theo phương pháp tại Khoản 1 với Khoản 7 Điều này.

Đối với những nội dung (Hỗ trợ phạt triểnsản xuất, đa dạng mẫu mã hóa sinh kế với nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa phận huyệnnghèo, xã đặc biệt khó khăn thuộc lịch trình 30A, xã quan trọng đặc biệt khó khăn vàthôn đặc trưng khó khăn thuộc lịch trình 35, cung ứng phát triển sản xuất, nhiều dạnghóa sinh kế cùng nhân rộng quy mô giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài chươngtrình 30A và lịch trình 135, hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cậnnghèo, hộ đồng bào dân tộc bản địa thiểu số đi làm việc việc tất cả thời hạn ở nước ngoài, hỗ trợtruyền thông và sút nghèo về thông tin, nâng cao năng lực, giám sát, đánh giáthực hiện tại chương trình): KBNN kiểm soát, thanh toán giao dịch theo đúng định nấc quy địnhtại Thông tứ số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của bộ Tài thiết yếu quy địnhquản lý với sử dụng kinh phí đầu tư sự nghiệp triển khai chương trình mục tiêu quốc giagiảm nghèo bền bỉ giai đoạn 2016-2020.

9. Đối với các khoảnchi mà đơn vị chức năng sử dụng NSNN ủy quyền mang lại KBNN thanh toán auto theo định kỳcho một số nhà cung cấp hàng hóa, thương mại & dịch vụ (như điện, nước, viễn thông):

KBNN địa thế căn cứ vào văn bạn dạng ủy quyềnthanh toán của đơn vị sử dụng túi tiền cho KBNN để giao dịch cho đơn vị cung cấpdịch vụ (điện/nước/viễn thông) theo đúng số tiền đơn vị sử dụng giá cả phảithanh toán từ những nhà cung ứng dịch vụ gửi KBNN; đồng thời, sau khi thanh toánKBNN gửi đơn vị chức năng 01 liên hội chứng từ giấy (chứng trường đoản cú báo Nợ) để chứng thực đã thực hiệnthanh toán.

10. Đối với chi trợcấp, phụ cấp cho theo luật pháp tại Thông tứ 101/2018/TT-BTC cùng Thông tư liên tịch số29/2014/TTLT-BLĐTBXH ngày 24 mon 10 năm 2014:

a) ngôi trường hợp đơn vị chức năng sử dụng ngânsách trực tiếp thanh toán cho đối tượng người dùng thụ hưởng:

- mặt hàng tháng, đơn vị chức năng sử dụng ngânsách lập Giấy rút dự trù (tạm ứng) giữ hộ KBNN, KBNN thực hiện tạm ứng bên trên cơ sởđề nghị của đối kháng vị.

Sau khi chi trả cho đối tượng người sử dụng thụ hưởng,đơn vị sử dụng chi phí lập Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, Bảng kê nội dungthanh toán/tạm ứng để đề nghị thanh toán tạm ứng cùng với KBNN. KBNN địa thế căn cứ Giấy đềnghị giao dịch tạm ứng và Bảng kê văn bản thanh toán/tạm ứng do đơn vị gửi,thực hiện tại kiểm soát, giao dịch thanh toán theo qui định tại Khoản 1 Điều này và theo đúngđịnh mức quy định tại Thông tứ 101/2018/TT-BTC với Thông tư liên tịch số29/2014/TTLT-BLĐTBXH ngày 24 mon 10 năm năm trước của bộ Lao cồn thương binh vàxã hội và bộ Tài chủ yếu hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số136/2013/NĐ-CP ngày 21 mon 10 năm trước đó của chính phủ quy định chính sách trợgiúp xã hội đối với đối tượng người sử dụng bảo trợ làng hội (Thông tư liên tịch số29/2014/TTLT-BLĐTBXH).

b) ngôi trường hợp thông qua tổ chức dịchvụ thanh toán.

- mặt hàng tháng, đơn vị chức năng sử dụng ngânsách lập Giấy rút dự trù (tạm ứng); Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng; vừa lòng đồnggiữa đơn vị chức năng sử dụng ngân sách và tổ chức dịch vụ giao dịch thanh toán gửi KBNN.

- Căn cứ đề xuất của solo vị, KBNN thựchiện điều hành và kiểm soát theo nguyên tắc tại Khoản 1 Điều này và theo như đúng định mức quy địnhtại Thông bốn 101/2018/TT-BTC , Thông tứ liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH; thựchiện tạm thời ứng tự Tài khoản dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách chi tiêu sang thông tin tài khoản củatổ chức thương mại dịch vụ chỉ trả theo đúng quy định tại phù hợp đồng dịch vụ giữa hai bên.

- Trường vừa lòng Tổ chức dịch vụ chi trảmở TKTG tại KBNN, lúc rút kinh phí từ TKTG mở trên KBNN để giao dịch thanh toán cho đối tượngthụ hưởng: KBNN kiểm soát tính vừa lòng pháp, thích hợp lệ của Ủy nhiệm chi, vào phạm visố dư TKTG.

- hàng tháng, đơn vị sử dụng ngânsách có nhiệm vụ quyết toán cùng với Tổ chức dịch vụ thương mại chi trả về số tiền đã tạm ứngtại KBNN, mặt khác gửi KBNN Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và Bảng kê nộidung thanh toán/tạm ứng, Bảng kê ngân sách đầu tư đã đưa ra trả cho đối tượng người tiêu dùng theo mẫu số 10 Phụ lục II cố nhiên Nghị định11/2020/NĐ-CP nhằm KBNN kiểm soát, giao dịch tạm ứng theo quy định.

c) Đơn vị sử dụng ngân sách chi tiêu chịutrách nhiệm cai quản nguồn gớm phí tiến hành và tổ chức tiến hành chỉ trả kịpthời, đúng chế độ, đúng đối tượng người sử dụng theo quy định.

11. Đối với chiđào tạo, bồi dưỡng nhân lực ở nước ngoài bằng túi tiền nhà nước:

Đơn vị sử dụng giá thành lập Giấy rútdự toán chi tiêu bằng ngoại tệ trên đại lý tổng số chi phí tại list chuyểnkinh phí tổn đào tạo nên lưu học viên theo từng nước/trường, từng nhiều loại ngoại tệ vàgửi mang lại KBNN kèm theo các hồ sơ luật pháp tại Điều 7 Nghị định11/2020/NĐ-BTC; danh sách chuyển ngân sách đầu tư đào khiến cho lưu học sinh phải đầyđủ những nội dung sau: Họ với tên lưu giữ học sinh; tên nước lưu học viên đang theo học;Nội dung chi; Số tiền bằng ngoại tệ cho từng lưu học sinh; Tên thông tin tài khoản ngườihưởng (tên các đại lý đào tạo nước ngoài hoặc đơn vị cá thể được hưởng); Số tài khoảnngười hưởng; Mã Swift code của bank người hưởng hoặc thương hiệu và địa chỉ đầy đủcủa ngân hàng người hưởng; ngân hàng trung gian (nếu có); chi phí chuyển tiền; Khác(nếu có).

Đơn vị sử dụng giá thành chịu tráchnhiệm về tính hợp pháp, thích hợp lệ và tính đúng chuẩn của những nội dung vào danhsách chuyển kinh phí đầu tư đào khiến cho lưu học sinh và những hồ sơ gửi cho KBNN theođúng quy định.

KBNN căn cứ dự trù được giao, hồ nước sơđơn vị gửi đến và những quy định tại Thông tứ liên tịch số144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày thứ 5 tháng 12 năm 2007 của Liên cỗ Tài chính, BộGiáo dục đào tạo, cỗ Ngoại giao gợi ý chế độ, cấp phát và cai quản kinh phíđào sản xuất lưu học viên Việt phái mạnh ở bên cạnh bằng nguồn vốn NSNN, Thông bốn liên tịch số206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15 mon 12 năm 2010 của Liên bộ Tài chính, BộGiáo dục đào tạo, bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung cập nhật Thông bốn liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNGđể kiểm soát và làm thủ tục đề nghị bank chuyển tiền từ thông tin tài khoản thanhtoán của KBNN cho từng đối tượng học sinh.

12. Đối cùng với cáckhoản chi gồm yêu mong bảo mật:

Đơn vị sử dụng túi tiền chịu tráchnhiệm trong việc xác minh nội dung bỏ ra thuộc yêu cầu bảo mật theo đúng quy định,trên chứng từ nội dung thanh toán giao dịch ghi rõ "khoản chi có yêu mong bảo mật"và việc kiểm soát nội dung thanh toán, hồ nước sơ thanh toán theo đúng quy định.

13. Đối cùng với khoánchi tiến hành nhiệm vụ khoa học và technology sử dụng chi tiêu nhà nước: KBNNthực hiện nay kiểm soát, thanh toán theo phương pháp tại Thông tứ liên tịch số27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 mon 12 năm năm ngoái của Liên cỗ Khoa học công nghệvà cỗ Tài bao gồm quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sửdụng ngân sách nhà nước.

14. Đối với cáckhoản chi đoàn ra: KBNN địa thế căn cứ hồ sơ theo chế độ tại Điều 7 Nghị định11/2020/NĐ-CP và lao lý tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 06 năm2012 của bộ Tài chính quy định cơ chế công tác tầm giá cho cán bộ, công chức công ty nướcđi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do giá thành Nhà nước bảo vệ kinh phí tổn để thựchiện kiểm soát, thanh toán giao dịch cho 1-1 vị.

Điều 7. Nhất thời ứngvà thanh toán giao dịch tạm ứng

1. Hiệ tượng tạm ứng:

a) lâm thời ứng áp dụng đối với khoản chi NSNNcủa đơn vị sử dụng ngân sách chưa tất cả đủ điều kiện thực hiện việc giao dịch trựctiếp tự KBNN.

b) ngôn từ tạm ứng: theo điều khoản củahợp đồng (đối với trường hợp triển khai theo hòa hợp đồng) cùng theo kiến nghị của đối kháng vịsử dụng túi tiền (đối với trường hợp không tồn tại hợp đồng hoặc hợp đồng có mức giá trịkhông vượt quá 50 triệu đồng).

2. Mức nhất thời ứng:

a) Đối với những khoản chi có giá trịhợp đồng trên 50 triệu đồng, mức nhất thời ứng theo chính sách tại vừa lòng đồng đã ký kết kết củađơn vị sử dụng NSNN và nhà cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Đơn vị áp dụng ngân sáchđược trợ thì ứng vốn một lượt hoặc những lần cho một hợp đồng nhưng tối đa ko vượtquá một nửa giá trị đúng theo đồng tại thời khắc ký kết cùng không thừa quá dự trù năm đượccấp tất cả thẩm quyền phê duyệt mang đến khoản đưa ra đó, trừ trường phù hợp sau:

- giao dịch hàng hóa nhập khẩu, thiếtbị chuyên cần sử dụng do đơn vị sử dụng ngân sách chi tiêu phải nhập khẩu trực tiếp tự nướcngoài (hoặc thông qua 1 đơn vị nhập khẩu ủy thác) đề nghị mở L/C tại ngân hàngvà trong vừa lòng đồng nhà cung ứng yêu cầu đề nghị tạm ứng to hơn nhưng ko vượtquá dự trù năm được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt mang đến khoản đưa ra đó.

- các trường hợp đặc điểm khác gồm hướngdẫn riêng của ban ngành nhà nước có thẩm quyền, việc tạm ứng được thực hiện trongphạm vi dự toán được giao, theo vừa lòng đồng cam kết kết giữa đơn vị sử dụng ngân sáchvà nhà cung ứng và theo đưa ra quyết định của cấp tất cả thẩm quyền.

b) Đối với đông đảo khoản chi không có hợpđồng và hầu hết khoản chi có giá trị thích hợp đồng ko vượt vượt 50 triệu đồng: nấc tạmứng theo đề xuất của đơn vị sử dụng chi phí và trong phạm vi dự toán đượcgiao. Đơn vị sử dụng chi tiêu chịu trọng trách về mức đề nghị tạm ứng theođúng quy định.

3. Giao dịch thanh toán tạm ứng: Đơn vị sử dụngngân sách phải thực hiện thanh toán tạm thời ứng cùng với KBNN nơi giao dịch ngay sau khikhoản chi tạm ứng đã ngừng có đủ hồ sơ, triệu chứng từ thanh toán; rõ ràng nhưsau:

a) Đối với các khoản chi không có hợpđồng hoặc khoản chi chưa phải gửi hợp đồng mang lại KBNN, đơn vị sử dụng ngân sáchphải thanh toán tạm ứng muộn nhất với KBNN vào ngày cuối cùng tháng kế tiếptháng tạm thời ứng (trừ khoản chi trợ cấp, phụ cung cấp theo luật pháp tại Thông tư101/2018/TT-BTC cùng Thông tứ liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH).

b) Đối với những khoản chi yêu cầu gửi Hợpđồng đến KBNN (trường đúng theo hợp đồng có mức giá trị trên 50 triệu đồng), đơn vị sử dụngngân sách thanh toán tạm ứng bắt đầu ngay từ lần thanh toán cân nặng hoànthành đầu tiên của đúng theo đồng, mức giao dịch tạm ứng từng lần do đơn vị chức năng sử dụngngân sách thống tuyệt nhất với nhà hỗ trợ hàng hóa, dịch vụ và chế độ cụ thểtrong đúng theo đồng, đảm bảo thanh toán hết khi giá chỉ trị giao dịch thanh toán (bao có cả lâm thời ứngvà thanh toán khối lượng hoàn thành) đạt 80% giá trị hợp đồng.

c) Khi thanh toán giao dịch tạm ứng, đơn vị sửdụng ngân sách có nhiệm vụ gửi mang đến KBNN giấy đề nghị thanh toán tạm ứng(trong kia kê khai rõ nội dung đề nghị giao dịch thanh toán tạm ứng đảm bảo phù hợp với nộidung đã kiến nghị tạm ứng trên Giấy rút dự toán/Ủy nhiệm chi số, ngày, tháng,năm); Trường phù hợp giấy đề nghị giao dịch thanh toán tạm ứng của đơn vị sử dụng ngân sáchkhông biểu đạt được hết nội dung thanh toán tạm ứng, đơn vị chức năng kê khai trên bảngkê nội dung thanh toán/tạm ứng (đối với hầu hết khoản chi không tồn tại hợp đồng hoặcnhững khoản chi có hợp đồng với giá trị không thực sự 50 triệu đồng); các hồ sơ, chứngtừ khớp ứng có liên quan theo chế độ tại Điều 7 Nghị định11/2020/NĐ-CP nhằm KBNN kiểm soát, thanh toán.

- Trường thích hợp đủ điều kiện quy định,KBNN thực hiện thanh toán trợ thì ứng cho đơn vị sử dụng ngân sách, nuốm thể:

+ nếu số tiền đề