Hướng Dẫn Chức Năng, Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Huyện

*

Trang nhà Tổ chức máy bộ Cơ quan chuyên môn thuộc ubnd huyện văn phòng và công sở HĐND - UBND
Hội Đồng quần chúng Ủy Ban quần chúng. # Cơ quan trình độ thuộc ủy ban nhân dân huyện các cơ quan, đơn vị
*
*
*
*
*
*
*

Vị trí và chức năng:

1. Công sở HĐND và ubnd huyện (sau đây điện thoại tư vấn tắt là Văn phòng) là cơ quan trình độ thuộc ủy ban nhân dân huyện; có chức năng tham mưu - tổng hợp đến HĐND và ủy ban nhân dân huyện về buổi giao lưu của HĐND, UBND; tham vấn cho chủ tịch UBND thị xã về chỉ đạo, điều hành của quản trị UBND;kiểm soát giấy tờ thủ tục hành chính; tin báo phục vụ làm chủ và buổi giao lưu của HĐND, ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ngơi nghỉ địa phương; đảm bảo cơ sở vật dụng chất, chuyên môn cho hoạt động của HĐND và ubnd huyện; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt cồn của thành phần tiếp nhận và trả hiệu quả theo nguyên lý một cửa, một cửa ngõ liên thông; phía dẫn, mừng đón hồ sơ của cá nhân, tổ chức triển khai trên toàn bộ các nghành nghề thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của ủy ban nhân dân cấp huyện, đưa hồ sơ đến những cơ quan chuyên môn thuộc ubnd cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức; cai quản lý hoạt động vui chơi của Ban tiếp công dân theo như đúng quy định của pháp luật.

Bạn đang xem: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng ủy ban nhân dân huyện

2. Văn phòng có tư giải pháp pháp nhân, gồm con vết riêng, được dự toán kinh phí để vận động và mở thông tin tài khoản tại Kho tệ bạc Nhà nước theo quy định; chịu sự cai quản lý, lãnh đạo trực tiếp và trọn vẹn của ubnd huyện; đồng thời chịu đựng sự chỉ đạo, phía dẫn, soát sổ về nghiệp vụ trình độ chuyên môn của văn phòng và công sở Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, văn phòng HĐND tỉnh với Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giúp Hội đồng nhân dân, sở tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân huyện (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp cho huyên) xây dựng những chương trình, chiến lược công tác; tổ chức triển khai theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, ban, ngành huyện, Hội đồng nhân dân cùng Ủy ban nhân dân cung cấp xã thực hiện đúng chương trình, kế hoạch công tác đó.

Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thật hiện các chương trình chiến lược công tác; đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực hiện có hiệu quả. Kịp thời báo cáo, tham mưu điều chỉnh chương trình, chiến lược công tác, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng. # huyện.

2. Giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng huyện chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc tiến hành các chương trình, kế hoạch công tác, các văn bản pháp phép tắc của cơ quan làm chủ Nhà nước cung cấp trên và của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

3. Chủ trì, kết hợp hoặc đôn đốc các phòng, ban, địa phương tư vấn soạn thảo những đề án, báo cáo, tờ trình và những loại văn bản khác vày Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân chúng huyện giao, đảm bảo an toàn chất lượng và quy trình tiến độ đề ra.

4. Kiểm tra, thanh tra rà soát về quy trình, nội dung, thể thức, thẩm quyền đối với các hồ sơ, văn phiên bản do những cơ quan, 1-1 vị, địa phương trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng huyện để ký phát hành văn bạn dạng hoặc cho ý kiến chủ trương.

Trong ngôi trường hợp những dự thảo văn bản, làm hồ sơ trình của những cơ quan, đơn vị, địa phương chưa bảo vệ yêu cầu về thể thức, nội dung, trình tự, thủ tục, công sở yêu cầu cơ quan tiền trình hoàn hảo lại dự thảo hoặc thực hiện rất đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định; trường hợp kiến nghị đó ko được cơ quan, đối kháng vị, địa phương trình thống độc nhất vô nhị thì huyện báo cáo cho sở tại Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho huyện biết và chỉ đạo.

Văn chống được yêu thương cầu những cơ quan, đối chọi vị, địa phương có liên quan cung cấp các tài liệu, thông tin, số liệu, văn bản có tương quan hoặc tham dự các cuộc họp, làm việc để nỗ lực tình hình, thông tin giao hàng công tác chỉ đạo, quản lý điều hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng huyện.

5. Chủ trì, phối kết hợp các cơ quan tất cả liên quan chuẩn bị các nội dung, đk để giao hàng tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp hay kỳ của Ủy ban quần chúng và những hội nghị, cuộc họp, thao tác làm việc khác của Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng huyện theo đúng quy định pháp luật. Tham mưu, giúp thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức các đợt thống kê giám sát và tiếp xúc cử tri.

Xem thêm: Biểu Diễn Văn Nghệ Cuối Chủ Đề Gia Đình, Giáo Án Yêu Thương Lớp Lớn

6. Tổ chức thu thập, xử lý, quản lý, cập nhật thông tin ship hàng sự chỉ đạo, điều hành, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân chúng huyện; quản lý và duy trì hoạt rượu cồn cổng thông tin điện tửcủa Ủy ban dân chúng huyện.

7. Tham mưu chủ tịch Ủy ban quần chúng. # huyện về tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Ban Tiếp công dân theo biện pháp của pháp luật.

8. Trực tiếp làm chủ và lãnh đạo hoạt đụng của bộ phận tiếp nhận với trả công dụng theo qui định một cửa, một cửa ngõ liên thông của Ủy ban dân chúng huyện; hướng dẫn, mừng đón hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên toàn bộ các nghành nghề thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của Ủy ban quần chúng. # huyện, gửi hồ sơ đến những cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng huyện giải quyết và xử lý và nhận công dụng để trả đến tổ chức, cá thể theo quy định.

9. Quản lý, sử dụng con dấu, xây cất văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện. Tổ chức, làm chủ công tác văn thư, tàng trữ của cơ quan theo đúng quy định; ứng dụng công nghệ thông tin và bảo vệ an toàn, thông tin liên lạc phục vụ buổi giao lưu của Hội đồng nhân dân cùng Ủy ban quần chúng. # huyện.

10. Phối phù hợp với Phòng Nội vụ, trả lời về nhiệm vụ hành thiết yếu văn phòng, văn thư, giữ trữ so với công chức làm công tác làm việc văn phòng của những phòng, ban, công chức Văn phòng- Thống kê cấp xã.

11. Tổ chức tiến hành các văn bản, quy hoạch, kế hoạch, dụng cụ do cơ quan tất cả thẩm quyền phát hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động vui chơi của Văn phòng. Tiếp nhận, xử lý văn phiên bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Văn phòng ; ban hành và cai quản văn bạn dạng theo quy định. Nghiên cứu, ứng dụng tác dụng nghiên cứu công nghệ và cải tân hành chính ship hàng nhiệm vụ được giao. Thực hiện công tác làm việc phòng, kháng tham nhũng, tiêu tốn lãng phí trong phạm vi cai quản của văn phòng công sở theo cơ chế của pháp luật.

12. Cai quản tổ chức cỗ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; tiến hành chế độ, thiết yếu sách, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và giảng dạy và tu dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối vớicông chức, viên chứcchức, bạn lao cồn thuộc phạm vi thống trị theo luật của điều khoản và phân công của Ủy ban dân chúng huyện.

13. Quản ngại lý, thực hiện và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định. Bảo đảm các điều kiện thao tác và tổ chức ship hàng các chuyển động công tác theo yêu mong của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trực thuộc Hội đồng nhân dân,Chủ tịch, những Phó quản trị Ủy ban quần chúng. # huyện.

14. Triển khai nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng nhân dân, Ủy ban quần chúng. # huyện giao.