HƯỚNG DẪN ĐÓNG BẢO HIỂM CHO NHÂN VIÊN CÔNG TY

*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Thủ tục đăng ký tham gia bảo đảm xã hội phải năm 2020, BHYT, BHTN lần đầu cho doanh nghiệp mới thành lập. Hồ nước sơ kiểm soát và điều chỉnh mức đóng góp BHXH, cấp cho lại sổ BHXH, thẻ BHYT so với DN sẽ tham gia ...theo đưa ra quyết định 595/QĐ/BHXH và ra quyết định 772/QĐ-BHXH.

Bạn đang xem: Hướng dẫn đóng bảo hiểm cho nhân viên công ty

I. Đối tượng thâm nhập BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN bắt buộc:

Theo điều 4, 13, 17, 21 ra quyết định 595/QĐ-BHXH: nguyên tắc về đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN:

1. Bạn lao đụng là công dân nước ta thuộc đối tượng người dùng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

1.1. Người thao tác theo HĐLĐ không xác minh thời hạn, HĐLĐ xác minh thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một quá trình nhất định bao gồm thời hạn từ đầy đủ 03 tháng mang lại dưới 12 tháng, tất cả HĐLĐ được cam kết kết giữa đơn vị với người thay mặt theo lao lý của bạn dưới 15 tuổi theo biện pháp của điều khoản về lao động;

1.2. Người làm việc theo HĐLĐ tất cả thời hạn từ đầy đủ 01 tháng mang lại dưới 03 tháng

1.3. Cán bộ, công chức, viên chức theo mức sử dụng của luật pháp về cán bộ, công chức và viên chức;

1.5. Người cai quản doanh nghiệp, người làm chủ điều hành bắt tay hợp tác xã bao gồm hưởng chi phí lương;

Chú ý:

- những người dân lao động thao tác từ 2 nơi trở lên thì: + ĐóngBHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên. + Đóng BHYT theo HĐLĐ gồm mức chi phí lương cao nhất.

- chi nhánh của doanh nghiệp chuyển động tại địa phận nào thì đóng BHXH tại địa phận đó hoặc đóng tại doanh nghiệp mẹ

-----------------------------------------------------------------------------------------------

II. Thủ tục đăng ký kết tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN:

-------------------------------------------------------------------------------------------

1. Hồ sơ Đăng ký kết tham gia thứ nhất - Điều chỉnh mức đóng góp - cấp sổ BHXH, thẻ BHYT:

1.1. Tín đồ lao động chuẩn chỉnh bị:a) bạn lao động thao tác làm việc tại đơn vị chức năng sử dụng lao động nộp làm hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động:-Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT(Mẫu TK1-TS)- ngôi trường hợp tín đồ lao đụng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng tỏ (nếu có) theo Phụ lục 03.b) bạn lao động đi làm việc ở nước ngoài- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);- thích hợp đồng lao động có thời hạn ở quốc tế hoặc thích hợp đồng lao đụng được gia hạn đương nhiên văn bản gia hạn thích hợp đồng lao hễ hoặc phù hợp đồng lao hễ được ký bắt đầu tại nước chào đón lao động theo phù hợp đồng.

1.2. Doanh nghiệp (Đơn vị thực hiện lao động):a)Tờ khai đơn vị chức năng tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT(Mẫu TK3-TS);b) báo cáo tình hình thực hiện lao cồn và danh sách tham gia BHXH(Mẫu D02-LT).;c)Mẫu D01-TS Bảng kê thông tin:đối với ngôi trường hợp bao gồm truy thu hoặc thay đổi thông tin bên trên sổ BHXH.Lưu ý: Thành phần làm hồ sơ nêu trên nếu như không quy định là bạn dạng chính thì có thể nộp bạn dạng chính, bạn dạng sao kèm bản chính nhằm đối chiếu, bản sao được xác nhận hoặc phiên bản sao được cấp từ sổ gốc.=> doanh nghiệp sẽ tập hòa hợp rồi với 4 chủng loại trên đi nộp đến cơ quan liêu BHXH.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. địa điểm nộp hồ sơ:

- Nộp hồ sơ mang lại cơ quan BHXH Quận, thị xã nơi dn đóng địa bàn hoặc BHXH Tỉnh.4. Trình tự thực hiện:a. Đối với người lao động thao tác ở nước ngoài:Lập hồ sơ theo lao lý trên đóng góp qua đơn vị chức năng đưa người lao động đi làm việc việc ở nước ngoài hoặc đóng trực tiếp mang lại cơ quan liêu BHXH chỗ cư trú của bạn lao rượu cồn trước khi đi làm việc việc ở nước ngoài.b. Đối với đơn vị chức năng sử dụng lao động:Bước 1.- Ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng đối với người lao đụng đã được cấp mã số BHXH;-Hướng dẫn fan lao rượu cồn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) so với người lao động không được cấp được mã số BHXH (kể từ đầu đến chân lao rượu cồn không ghi nhớ mã số BHXH).Bước 2.- Nộp hồ sơ theo khí cụ ghi tại mục 1 bên trênBước 3.- Nhận kết quả do phòng ban BHXH đang giải quyết.5. Phương pháp thực hiện:Bước 1.Nộp hồ nước sơ

- Đơn vị sử dụng lao đụng và bạn lao động làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan lại BHXH chọn lựa nộp hồ nước sơ 1 trong các bề ngoài sau: + Qua thanh toán giao dịch điện tử; + Qua dịch vụ thương mại bưu chính công ích; + thẳng tại ban ngành BHXH.- ngôi trường hợp thực hiện giao dịch năng lượng điện tử: Đơn vị thực hiện lao động, bạn lao động thao tác làm việc ở nước ngoài đóng trực tiếp cho cơ quan tiền BHXH thực hiện lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH việt nam hoặc của tổ chức I- VAN; ký điện tử trên hồ nước sơ cùng gửi mang đến Cổng thông tin điện tử BHXH nước ta hoặc qua tổ chức triển khai I-VAN.Bước 2.Nhận công dụng giải quyết:- Đơn vị áp dụng lao động, người lao động thao tác làm việc ở quốc tế đóng trực tiếp mang lại cơ quan tiền BHXH dìm Sổ BHXH, thẻ BHYT do cơ quan lại BHXH đã giải quyết theo các hiệ tượng đăng ký.6. Thời hạn giải quyết:Kể từ thời điểm ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định:- ngôi trường hợp cấp cho sổ BHXH, thẻ BHYT mới không thực sự 05 ngày.- trường hợp tạm ngưng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất không thật 05 ngày.- trường hợp phạm luật quy định của quy định về đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN không thực sự 10 ngày.- trường hợp điều chỉnh tăng chi phí lương đang đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN không thật 03 ngày.- ngôi trường hợp chứng thực sổ BHXH không thực sự 05 ngày.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, KPCĐ:

1. Mức đóng góp và trọng trách đóng của fan lao động:

Người lao động, hằng mon đóng: (Tổng: 10.5%), cụ thể:

- 8 %vào quỹ hưu trí với tử tuất (BHXH)

-1,5 % (BHYT)

- 1 % (BHTN)

2. Mức đóng và trách nhiệm đóng của Đơn vị (Doanh nghiệp):

Doanh nghiệp, hằng tháng đóng trên quỹ chi phí lương đóng BHXH của bạn lao hễ (Tổng 21.5%), ví dụ như sau:

- 17,5% (BHXH) (Trong đó: 3%quỹ nhỏ xíu đau, thai sản, 0,5% vào quỹ tai nạn đáng tiếc lao động, căn bệnh nghề nghiệpvà14% vào quỹ hưu trí,tử tuất.

- 3%(BHYT)

-1 % (BHTN)

NHƯ VẬY:

- các tháng DNphải nộp đến Cơ quan lại BHXH Quận, thị xã với tỷ lệ đóngBHXH, BHYT, BHTNlà:32%

- ngoài ra: Nộp cho Liên đoàn Lao rượu cồn Quận, huyện với phần trăm đóng KPCĐ là: 2%

---------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Mức chi phí lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN:

Tiền lương tháng đóng góp BHXH buộc phải làmức lương, phụ cung cấp lương và các khoản bổ sung cập nhật kháctheo phương pháp tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.- Phụ cung cấp lương là những khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất tinh vi công việc, đk sinh hoạt, nút độ duyên dáng lao động mà lại mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cung cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cung cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cung cấp thâm niên; phụ cung cấp khu vực; phụ cung cấp lưu động; phụ cấp cho thu hút và những phụ cấp có đặc điểm tương tự.

Xem thêm: Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Viết Tắt Là Gì, Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Tên Tiếng Anh Là Gì

Chi tiết: Các khoản phụ cấp đề xuất đóng BHXH

Các khoản không hẳn đóng BHXH gồm:

- tiền lương tháng đóng BHXH cần không bao hàm các khoản chính sách và phúc lợi an sinh khác, như: + chi phí thưởng theo hình thức tại Điều 103 của bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; + Tiền nạp năng lượng giữa ca; + các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền bên ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; + hỗ trợ khi bạn lao động có thân nhân bị chết, tín đồ lao cồn có người thân kết hôn, sinh nhật của bạn lao động, trợ cấp cho người lao động chạm chán hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. + Và các khoản hỗ trợ, trợ cấp cho khác=> đề nghị được ghi thành mục riêng rẽ trong HĐLĐ theo 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

- tiền lương tháng đóng góp BHXH bắt buộc đối với người cai quản doanh nghiệp tất cả hưởng chi phí lương là chi phí lương vì chưng doanh nghiệp quyết định, trừ viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn mtv do đơn vị nước cai quản sở hữu.

- chi phí lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người cai quản điều hành hợp tác và ký kết xã bao gồm hưởng tiền lương là tiền lương vị đại hội thành viên quyết định.

Chú ý:

- Mức chi phí lương tháng đóng BHXH phải tối thiểukhông thấp hơn mức lương buổi tối thiểu vùng tại thời khắc đóng so với người lao cồn làm quá trình hoặc chức vụ giản riêng biệt trong điều kiện lao đụng bình thường.

+) bạn lao hễ làm các bước hoặc chức danh yên cầu lao rượu cồn qua đào tạo, học tập nghề (kể cả lao động vị doanh nghiệp tự dạy dỗ nghề) phải cao hơn nữa ít độc nhất 7% so với tầm lương về tối thiểu vùng;

+) tín đồ lao cồn làm các bước hoặc chức danh có đk lao đụng nặng nhọc, độc hại, nguy khốn phải cao hơn nữa ít độc nhất 5%; các bước hoặc chức vụ có điều kiện lao động đặc trưng nặng nhọc, độc hại, gian nguy phải cao hơn ít nhất 7% so với tầm lương của công việc hoặc chức danh có độ tinh vi tương đương, thao tác làm việc trong điều kiện lao cồn bình thường.

Chi tiết: Mức lương về tối thiều vùng bắt đầu nhất

- Mức chi phí lương tháng đóng góp BHXH buộc phải tối đa bằng đôi mươi tháng lương cơ sở.

- Mức tiền lương tháng đóng góp BHTN về tối đa bằng đôi mươi tháng lương về tối thiểu vùng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Hồ sơ xin cấp cho lại Sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Cung cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

1.1. Thành phần hồ nước sơ:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

1.2. Con số hồ sơ: 01 bộ.

2. Cấp cho lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đang ghi bên trên sổ BHXH

2.1. Thành phần hồ sơ:

a) bạn tham gia:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Doanh nghiệp:

- Bảng kê tin tức (Mẫu D01-TS).

2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho tất cả những người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không hẳn đóng BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, gian nguy trước năm 1995

3.1. Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1 -TS);

- hồ sơ kèm theo (Mục 1, 2 Phụ lục 01);

3.2. Con số hồ sơ: 01 bộ.

4. Cung cấp lại, đổi thẻ BHYT

4.1. Thành phần hồ sơ:

a) fan tham gia:

- Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Đối với những người được hưởng quyền lợi cao hơn: giấy tờ chứng tỏ theo Phụ lục 03.

b) Doanh nghiệp: - Bảng kê thông tin (Mẫu D01 -TS).

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.5. Trình từ thực hiện:-> bạn tham gia BHXH nộp những Mẫu trên cho bạn -> Doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ -> Nộp lên đến cơ quan BHXH.

----------------------------------------------------------------------------------------

IV. Hiệ tượng đóng chi phí BHXH:

1. Đóng chi phí hằng mon áp dụng đối với cả các DN:

- Hằng tháng, chậm nhất đến ngày sau cùng của tháng, đơn vị chức năng trích tiền đóng BHXH cần trên quỹ tiền lương tháng của không ít người lao hễ tham gia BHXH bắt buộc, bên cạnh đó trích từ tiền lương tháng đóng BHXH yêu cầu của từng người lao đụng theo mức quy định.=> gửi cùng một dịp vào tài khoản chuyên thu của cơ sở BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc bẽo Nhà nước.

2. Đóng 03 mon hoặc 06 mon một lần vận dụng đối với:

- Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác và ký kết xã, hộ marketing cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong nghành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo cách tiến hành hằng mon hoặc 03 tháng, 06 mon một lần.- chậm nhất đến ngày ở đầu cuối của cách thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ chi phí vào quỹ BHXH.

3. Chỗ tham gia BHXH:

- Đơn vị đóng trụ sở bao gồm ở địa phận tỉnh làm sao thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa phận tỉnh đó theo phân cung cấp của BHXH tỉnh.

- chi nhánh của doanh nghiệp chuyển động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đóhoặc đóng góp tại doanh nghiệp mẹ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------