HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN THẤU CHI

giải pháp hạch toán chi phí gửi ngân hàng - thông tin tài khoản 112, hạch toán giữ hộ tiền vào ngân hàng, hạch toán rút tiền giữ hộ ngân hàng, các khoản tiền nhờ cất hộ không kỳ hạn tại ngân hàng của doanh nghiệp

Hướng dẫn bí quyết hạch toán tiền gửi bank - tài khoản 112, hạch toán gửi tiền vào ngân hàng, hạch toán rút tiền nhờ cất hộ ngân hàng,các khoản tiền gởi không kỳ hạn tại ngân hàng của doanh nghiệp

1. Tài khoản 112 - Tiền nhờ cất hộ ngân hàng

a) thông tin tài khoản này dùng làm phản ánh số hiện bao gồm và thực trạng biến động tăng, giảm các khoản tiền nhờ cất hộ không kỳ hạn tại bank của doanh nghiệp. Căn cứ để hạch toán trên tài khoản 112 - chi phí gửi ngân hàng là các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của ngân hàng kèm theo các chứng từ nơi bắt đầu (ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, séc gửi khoản, séc bảo chi,…).

Bạn đang xem: Hướng dẫn hạch toán thấu chi

b) Khi dấn được bệnh từ của ngân hàng gửi đến, kế toán buộc phải kiểm tra, đối chiếu với bệnh từ gốc kèm theo. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu bên trên sổ kế toán của doanh nghiệp, số liệu ở triệu chứng từ cội với số liệu trên chứng từ của ngân hàng thì doanh nghiệp phải thông tin cho ngân hàng để cùng đối chiếu, xác minh và cách xử lý kịp thời. Cuối tháng, chưa khẳng định được tại sao chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu được thống kê của ngân hàng trên giấy báo Nợ, báo gồm hoặc bản sao kê. Số chênh lệch (nếu có) ghi vào mặt Nợ TK 138 “Phải thu khác” (1381) (nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệu của ngân hàng) hoặc ghi vào bên tất cả TK 338 “Phải trả, phải nộp khác” (3381) (nếu số liệu của kế toán nhỏ tuổi hơn số liệu của ngân hàng). Sang tháng sau, tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác minh nguyên nhân để điều chỉnh số liệu ghi sổ.

c) Phải tổ chức triển khai hạch toán chi tiết số tiền gửi theo từng tài khoản ở từng bank để luôn thể cho câu hỏi kiểm tra, đối chiếu.

d) Khoản thấu chi bank không được thu thanh trên thông tin tài khoản tiền gửi bank mà được bội phản ánh tựa như như khoản vay mượn ngân hàng.

Sơ đồ gia dụng chữ T hạch toán thông tin tài khoản 112

*

2. Kết cấu cùng nội dung tài khoản 112

Bên Nợ:

Bên Có:

- những khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ giữ hộ vào ngân hàng;

- Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái do nhận xét lại số dư tiền gửi bank là nước ngoài tệ trên thời điểm report (trường phù hợp tỷ giá bán ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán).

- những khoản chi phí Việt Nam, nước ngoài tệ rút ra từ ngân hàng;

- Chênh lệch tỷ giá ân hận đoái do đánh giá lại số dư chi phí gửi bank là nước ngoài tệ trên thời điểm báo cáo (trường phù hợp tỷ giá chỉ ngoại tệ sút so với tỷ giá bán ghi sổ kế toán).

Số dư bên Nợ: -Số chi phí Việt Nam, ngoại tệ hiện tại còn gởi tại ngân hàng tại thời gian báo cáo.

Tài khoản 112 - Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng, tất cả 2 thông tin tài khoản cấp 2:

- tài khoản 1121 - chi phí Việt Nam:Phản ánh số tiền gởi vào, đúc kết và hiện nay đang gửi tại ngân hàng bằng Đồng Việt Nam.

Xem thêm: Cách Tính Thuế Xe Ô Tô - Hướng Dẫn Mới Chuẩn Nhất Hiện Nay

- thông tin tài khoản 1122 - nước ngoài tệ:Phản ánh số tiền gởi vào, đúc kết và hiện đang gửi tại ngân hàng bằng nước ngoài tệ các loại đang quy thay đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán.

3. Biện pháp hạch toán tiền gởi ngân hàng một trong những nghiệp vụ:

3.1. Khi chào bán sản phẩm, hàng hoá, cung ứng dịch vụ thu ngay bởi tiền giữ hộ ngân hàng, kế toán tài chính ghi dấn doanh thu, ghi:

a) Đối với sản phẩm, sản phẩm hoá, dịch vụ, bất tỉnh sản đầu tư thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế gián thu (thuế GTGT, thuế tiêu thụ quánh biệt, thuế xuất khẩu, thuế đảm bảo an toàn môi trường), kế toán phản chiếu doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ theo giá bán chưa có thuế, các khoản thuế gián thu phải nộp được bóc riêng theo từng nhiều loại thuế ngay lúc ghi nhận lệch giá (kể cả thuế GTGT yêu cầu nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi:

Nợ TK 112 - tiền gửi bank (tổng giá chỉ thanh toán)

tất cả TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ (giá chưa có thuế)

bao gồm TK 333 - Thuế và các khoản đề xuất nộp công ty nước.

b) Trường hợp không bóc tách ngay được các khoản thuế yêu cầu nộp, kế toán ghi dìm doanh thu bao gồm cả thuế yêu cầu nộp. Định kỳ kế toán khẳng định nghĩa vụ thuế buộc phải nộp cùng ghi sút doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

gồm TK 333 - Thuế và các khoản yêu cầu nộp đơn vị nước.

3.2. Khi phát sinh những khoản doanh thu vận động tài chính, các khoản các khoản thu nhập khác bằng tiền gởi ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112 - chi phí gửi bank (tổng giá bán thanh toán)

tất cả TK 515 - Doanh thu chuyển động tài chính (giá chưa xuất hiện thuế GTGT)

có TK 711 - thu nhập cá nhân khác (giá chưa tồn tại thuế GTGT)

gồm TK 3331 - Thuế GTGT đề xuất nộp (33311).

3.3. Xuất quỹ tiền mặt nhờ cất hộ vào thông tin tài khoản tại Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112 - Tiền giữ hộ Ngân hàng

gồm TK 111 - tiền mặt.

3.4. Rút tiền gửi bank về nhập quỹ chi phí mặt, chuyển khoản qua ngân hàng gửi ngân hàng đi cam kết quỹ, ký kết cược, ghi:

Nợ TK 111 - chi phí mặt

Nợ TK 138 – đề xuất thu khác (1386)

gồm TK 112 - Tiền nhờ cất hộ Ngân hàng.

3.5. Nhận được tiền ứng trước hoặc khi quý khách trả nợ bởi chuyển khoản, địa thế căn cứ giấy báo bao gồm của Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112 - Tiền giữ hộ Ngân hàng

tất cả TK 131 - cần thu của khách hàng hàng

3.6. Thu hồi các khoản nợ buộc phải thu, cho vay, cam kết cược, cam kết quỹ bởi tiền gửi ngân hàng; Nhận ký quỹ, ký kết cược của những doanh nghiệp khác bởi tiền gửi ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112 - Tiền gởi Ngân hàng

Có những TK 128, 131, 141, 138, 338

3.7. Khi nhận được vốn góp của công ty sở hữu bằng tiền mặt, ghi:

Nợ TK 112 - Tiền giữ hộ Ngân hàng

tất cả TK 411 - Vốn chi tiêu của công ty sở hữu.

3.8. Mua triệu chứng khoán, cho vay vốn hoặc đầu tư vào đơn vị khác bằng tiền giữ hộ ngân hàng, ghi: