Hướng dẫn kê khai mẫu đăng ký người phụ thuộc

Mẫu tờ khai đk người dựa vào để bớt trừ gia đạo theo thông tứ 105/2020/TT-BTC trả lời về đăng ký thuế vẫn có một vài thay đổi. Trong bài viết dưới phía trên kế toán Lê Ánh sẽ share với bạn đọc mẫu tờ khai đăng ký người dựa vào năm 2021.

Bạn đang xem: Hướng dẫn kê khai mẫu đăng ký người phụ thuộc


*

 

 

Mẫu số: 20-ĐK-TCT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

_________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

(Dùng cho tất cả những người phụ ở trong của cá thể có thu nhập cá nhân từ chi phí lương, chi phí công)

□ Đăng cam kết thuế □ biến hóa thông tin đk thuế

 

1.Họ với tên cá thể có thu nhập ......................................................................................................................

2.Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT:.....

4. Nơi đk giảm trừ người dựa vào (tổ chức, cá thể trả thu nhập/cơ quan quản lý):

5. Mã số thuế của tổ chức, cá thể trả các khoản thu nhập (nếu có):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Thông tin về người phụ thuộc vào và tin tức đăng ký bớt trừ gia cảnh như sau:

I.Người phụ thuộc vào đăng ký thuế bởi CMND/CCCD/Hộ chiếu

STT

Họ và tên người phụ thuộc

Ngày sinh

Mã số thuế (nếu có)

Quốc tịch

Loại giấy từ (CMND/CCCD /Hộ chiếu)

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ chỗ thường trú

Địa chỉ hiện nay tại

Quan hệ với những người nộp thuế

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Người nhờ vào đăng cam kết thuế bằng giấy khai sinh

STT

Họ cùng tên

MST (nếu có)

Thông tin trên giấy tờ khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với những người nộp thuế

Ngày sinh

Số

Ngày cấp

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/Thành phố

Quận/ Huyện

Phường/ Xã

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Xem thêm: Những Thương Hiệu Xe Đạp Điện Tốt Nhất Việt Nam, Xe Đạp Điện Tốt Nhất Tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MST: Mã số thuế; CMND: minh chứng nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi khẳng định số liệu khai trên là đúng và phụ trách trước pháp luật về những số liệu đang khai./.

 

 

…, ngày ... Tháng ... Năm...

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: cá thể chỉ tích vào 1 trong những 2 tiêu chuẩn “Đăng cam kết thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” khớp ứng với hồ sơ của người phụ thuộc là hồ nước sơ đăng ký thuế đầu tiên hoặc hồ nước sơ biến hóa thông tin đăng ký thuế.

Bạn có thể tải chủng loại tờ khai đk người nhờ vào của cá nhân có thu nhập cá nhân từ chi phí lương, chi phí công trên đây

Để rõ hơn những vấn đề về kế toán, các bạn đọc rất có thể tham khảo những lớp học kế toán tại Hà Nội, hồ chí minh hoặc các lớp kế toán tài chính trực con đường tại Lê Ánh. Chúc các bạn thành công.