HƯỚNG DẪN SỐ 36-HD/VPTW

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG -------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Số: 36-HD/VPTW

Hà Nội, ngày 03 tháng bốn năm 2018

HƯỚNGDẪN

THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN CỦAĐẢNG

I- HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này phía dẫnvề thể thức cùng kỹ thuật trình diễn văn bản của Đảng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn số 36-hd/vptw

Văn phiên bản chuyên ngành,văn bạn dạng khi in thành sách và những ấn phẩm khác không ở trong phạm vi điều chỉnhcủa lý giải này.

2. Đối tượng áp dụng

Văn bản này áp dụngđối với những cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng từ tw đến cơ sở.

Hệ thống những trườngchính trị, các cơ quan, tổ chức vận động theo giải pháp Doanh nghiệp ko thuộcđối tượng áp dụng văn bản này.

3. Yêu cầu

Văn bản chính thứccủa cấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng nên thống tốt nhất thể thức với kỹ thuật trìnhbày để đảm bảo an toàn giá trị pháp luật và cực hiếm thực tiễn.

4. Trách nhiệm củacác cá nhân

- tín đồ ký văn phiên bản làngười chịu trách nhiệm về thể thức và kỹ thuật trình diễn văn bản.

- Chánh văn phònghoặc tín đồ được giao phụ trách công tác làm việc văn chống có trọng trách thẩm định thểthức cùng kỹ thuật trình diễn văn bản.

- Cán bộ, nhân viênđược giao soạn thảo văn bạn dạng có trách nhiệm tiến hành đúng chỉ dẫn về thể thứcvà kỹ thuật trình diễn văn bản.

- Cán bộ, nhân viênlàm trọng trách văn thư phòng ban có trọng trách kiểm tra thể thức cùng kỹ thuật trìnhbày văn bạn dạng trước lúc trình ký, phát hành.

II- HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

1.Các nhân tố thể thức bắt buộc

1.1.Tiêu đề "Đảng cùng sản Việt Nam"

1.1.1. Thể thức

Tiêu đề "ĐảngCộng sản Việt Nam" là nhân tố thể thức khẳng định văn bạn dạng của Đảng.

1.1.2. Nghệ thuật trìnhbày

Tiêu đề trình bàytrang đầu, góc phải, dòng đầu, bên dưới có mặt đường kẻ ngang chia cách với địadanh và ngày, tháng, năm phát hành văn bản; đường kẻ ngang nét liền, gồm độ dàibằng độ nhiều năm tiêu đề (ô số 1, Phụ lục 1).

Ví dụ:

ĐẢNGCỘNG SẢN VIỆT NAM

1.2.Tên cơ quan phát hành văn bản

1.2.1. Thể thức

Tên cơ sở ban hànhvăn bản là nguyên tố thể thức khẳng định tác giả văn bản. Ghi thiết yếu xác, đầy đủtên cơ quan phát hành văn phiên bản theo cơ chế của Điều lệ Đảng hoặc văn phiên bản thànhlập của cấp cho uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng có thẩm quyền.

a) Văn bạn dạng của đạihội đảng các cấp ghi tên cơ quan ban hành văn bạn dạng là đại hội đảng cung cấp đó; ghirõ đại hội đại biểu hoặc đại hội cục bộ đảng viên lần sản phẩm mấy, trường hợpkhông xác minh được lần thiết bị mấy thì ghi thời hạn của nhiệm kỳ. Văn bản củađoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu ghitên cơ quan ban hành văn bản là đoàn nhà tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tưcách đại biểu, ban kiểm phiếu cùng tên cơ quan cấp trên là đại hội đảng cấp đó.

- Văn phiên bản của đại hộiđảng toàn quốc.

Ví dụ 1: Văn bạn dạng củađại hội

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ…*

Ví dụ 2: Văn bạn dạng củađoàn công ty tịch

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ…ĐOÀN CHỦ TỊCH*

- Văn bạn dạng của đại hộiđảng bộ cấp tỉnh và đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Ví dụ 1: Văn bạn dạng củađại hội

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ…*

Ví dụ 2: Văn phiên bản củađoàn thư ký

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ quan lại TRUNG ƯƠNGLẦN THỨ…ĐOÀN THƯ KÝ*

- Văn phiên bản của đại hộiđảng bộ cấp huyện.

Ví dụ 1: Văn bản củađại hội

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ HUYỆN CHÂU THÀNH LẦN THỨ…*

Ví dụ 2: Văn phiên bản củaban thẩm tra tư phương pháp đại biểu

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ HUYỆN CÔN ĐẢO LẦN THỨ…BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU*

- Văn phiên bản của đại hộiđảng cỗ cấp cơ sở. Lấy ví dụ 1: Văn bản của đại hội

ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂUĐẢNG BỘ XÃ THIỆU GIANG LẦN THỨ…*

Ví dụ 2: Văn bạn dạng củaban kiểm phiếu

ĐẠIHỘIĐẢNG BỘ CỤC LƯU TRỮ NHIỆM KỲ…BAN KIỂM PHIẾU*

- Văn phiên bản của đại hộichi bộ.

Ví dụ 1: Văn bản củađại hội

ĐẠIHỘICHI BỘ THÔN ĐẠI ĐỒNG NHIỆM KỲ…*

Ví dụ 2: Văn bản củaban kiểm phiếu

ĐẠIHỘICHI BỘ PHÒNG TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ…BAN KIỂM PHIẾU*

b) Văn bạn dạng của cung cấp uỷcác cấp và đưa ra bộ đứng tên cơ quan ban hành văn bạn dạng như sau:

- Văn phiên bản của BanChấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban túng thiếu thư ghi bình thường là Ban Chấp hành Trungương.

Ví dụ:

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG*

- Văn bạn dạng của banchấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng cỗ trực nằm trong Trung ương, văn phiên bản củaban hay vụ tỉnh giấc uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tw ghi chung làtỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ.

Ví dụ 1:

TỈNHUỶ ĐỒNG THÁP*

Ví dụ 2:

ĐẢNGUỶ CÔNG AN TRUNG ƯƠNG*

- Văn bạn dạng của banchấp hành đảng cỗ huyện, quận cùng đảng cỗ tương đương, văn bạn dạng của ban hay vụhuyện uỷ, quận uỷ cùng đảng uỷ tương tự ghi tầm thường là huyện uỷ, quận uỷ, đảnguỷ với tên của đảng cỗ cấp trên trực tiếp.

Ví dụ 1:

ĐẢNGBỘ TỈNH HÀ GIANGHUYỆN UỶ ĐỒNG VĂN*

Ví dụ 2:

ĐẢNGBỘ TỈNH CÀ MAUĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP*

- Văn phiên bản của banchấp hành đảng cỗ cơ sở, văn bản của ban thường xuyên vụ đảng uỷ cửa hàng ghi tầm thường làđảng uỷ cùng tên đảng bộ cấp bên trên trực tiếp.

Ví dụ:

ĐẢNGBỘ HUYỆN THANH CHƯƠNGĐẢNG UỶ XÃ THANH HÀ*

- Văn bạn dạng của đảng uỷbộ phận trực ở trong đảng uỷ cửa hàng ghi tên đảng uỷ bộ phận và thương hiệu đảng bộ cơ sởcấp trên trực tiếp.

Ví dụ 1:

ĐẢNGBỘ XÃ LỘC THUỶĐẢNG UỶ THÔN tuy LỘC*

Ví dụ 2:

ĐẢNGBỘ SỞ Y TẾĐẢNG UỶ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH*

- Văn bản của đưa ra bộcơ sở, đưa ra bộ trực trực thuộc đảng uỷ cơ sở và chi bộ trực ở trong đảng uỷ bộ phận ghichung là đưa ra bộ và tên đảng cỗ cấp bên trên trực tiếp.

Ví dụ 1:

ĐẢNGBỘ XÃ TIÊN PHONGCHI BỘ XÓM ĐỊNH THÀNH*

Ví dụ 2:

ĐẢNGBỘ CỤC QUẢN TRỊ T.78CHI BỘ PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC*

c) Văn bạn dạng của các cơquan, tổ chức đảng được lập theo ra quyết định của cấp cho uỷ những cấp (cơ quan tiền thammưu, góp việc, đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng…)ghi tên cơ quan phát hành văn phiên bản là tên cơ quan, tổ chức triển khai đảng với tên cấp cho uỷ màcơ quan đó trực thuộc.

- Văn phiên bản của các cơquan tham mưu, góp việc.

Ví dụ 1: Văn bạn dạng củacác phòng ban tham mưu, giúp vấn đề Trung ương

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN TỔ CHỨC*

Ví dụ 2: Văn bạn dạng củacác ban ngành tham mưu, giúp câu hỏi cấp uỷ cấp tỉnh

TỈNHUỶ KIÊN GIANGVĂN PHÒNG*

Ví dụ 3: Văn bạn dạng củacác cơ sở tham mưu, giúp việc cấp uỷ cung cấp huyện

HUYỆNUỶ TRÙNG KHÁNHBAN DÂN VẬN*

- Văn bạn dạng của cácđảng đoàn, ban cán sự đảng.

+ Văn bạn dạng của cácđảng đoàn, ban cán sự đảng trực trực thuộc Trung ương

Ví dụ 1:

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGĐẢNG ĐOÀN QUỐC HỘI*

Ví dụ 2:

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ*

+ Văn phiên bản của cácđảng đoàn, ban cán sự đảng trực chân tay uỷ cung cấp tỉnh.

Ví dụ 1:

TỈNHUỶ ĐIỆN BIÊNĐẢNG ĐOÀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN*

Ví dụ 2:

THÀNHUỶ CẦN THƠBAN CÁN SỰ ĐẢNG UỶ BAN NHÂN DÂN*

- Văn phiên bản của các banchỉ đạo, đái ban, hội đồng…

+ Văn bản của những banchỉ đạo, đái ban, hội đồng… trực thuộc Trung ương.

Ví dụ 1:

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP*

Ví dụ 2:

BANCHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGHỘI ĐỒNG LÝ LUẬN*

+ Văn bạn dạng của những banchỉ đạo, tiểu ban, hội đồng… trực tuỳ thuộc uỷ cấp cho tỉnh.

Ví dụ 1:

TỈNHUỶ ĐỒNG NAIBAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH*

Ví dụ 2:

TỈNHUỶ TUYÊN QUANGTIỂU BAN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XV*

+ Văn phiên bản của những banchỉ đạo, đái ban, hội đồng… trực tay chân uỷ cung cấp huyện.

Ví dụ 1:

HUYỆNUỶ PHONG ĐIỀNBAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ*

Ví dụ 2:

HUYỆNUỶ ĐỊNH HOÁHỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU*

d) Văn phiên bản của cácđơn vị được lập theo đưa ra quyết định của cơ quan, tổ chức đảng các cấp đứng tên cơquan phát hành văn bạn dạng là tên đơn vị chức năng và thương hiệu cơ quan cấp trên trực tiếp.

Ví dụ 1:

BANTUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNGVỤ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ*

Ví dụ 2:

VĂNPHÒNG TỈNH UỶPHÒNG TỔNG HỢP*

đ) Văn bản của liêncơ quan ban hành ghi vừa đủ tên những cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

Ví dụ:

BANTỔ CHỨC TỈNH UỶ - SỞ NỘI VỤ*

1.2.2. Nghệ thuật trìnhbày

Tên ban ngành ban hànhvăn bạn dạng dài rất có thể trình bày thành những dòng. Đối với văn phiên bản của liên cơquan, đứng tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ trì trước, giữa những tên cơ quan, tổ chức códấu gạch nối (-).

Tên cơ sở ban hànhvăn bạn dạng trình bày góc trái, cái đầu, ngang cùng với tiêu đề, phía dưới có lốt sao(*) chia cách với số và cam kết hiệu văn phiên bản (ô số 2, Phụ lục 1).

1.3.Số và cam kết hiệu văn bản

1.3.1. Thể thức

a) Số văn bạn dạng là sốthứ trường đoản cú của văn phiên bản được đăng ký, cai quản tại văn thư cơ quan. Thế thể:

- Số văn bạn dạng của đạihội đảng những cấp ghi tiếp tục từ số 01 thông thường cho toàn bộ các tên loại văn bạn dạng củađại hội, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư bí quyết đại biểu, ban kiểmphiếu tính từ lúc ngày mở đầu đại hội (tính từ khi ban đầu phiên trù bị) cho hếtngày bế mạc đại hội.

- Số văn bản của cấpuỷ, cơ quan, tổ chức đảng được lập theo ra quyết định của cấp uỷ (gồm: cơ quantham mưu, góp việc, đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban chỉ đạo, tiểu ban, hộiđồng…), các đơn vị được lập theo ra quyết định của cơ quan, tổ chức triển khai đảng những cấpghi liên tục từ số 01 cho mỗi tên một số loại văn bản trong một nhiệm kỳ cung cấp uỷ.

Nhiệm kỳ cấp cho uỷ đượctính từ ngày liền kề sau ngày bế mạc đại hội lần này đến khi xong ngày bế mạc đạihội lần kế tiếp. Ngôi trường hợp họp báo hội nghị cấp uỷ lần đầu tiên diễn ra vào thờigian đại hội thì nhiệm kỳ cấp uỷ bắt đầu được tính từ thời điểm ngày khai mạc họp báo hội nghị cấp uỷlần sản phẩm công nghệ nhất.

- Số văn bản của liêncơ quan ban hành ghi thường xuyên với số văn bản cùng tên các loại của cơ quan, tổ chứcchủ trì.

- Số văn phiên bản mật ghiliên tục cùng với số văn bản không mật cùng tên một số loại văn bản.

b) ký hiệu văn bảngồm nhóm chữ viết tắt của tên các loại văn bản và thương hiệu cơ quan phát hành văn bản.

- ký kết hiệu tên loạivăn bạn dạng là vần âm đầu những âm tiết của tên các loại văn bản, như: NQ (nghị quyết),CT (chỉ thị), KL (kết luận), QC (quy chế), BC (báo cáo)…

Ký hiệu một số tênloại văn phiên bản thống độc nhất như sau:

Quyết định: QĐ

Quy định: QĐi

Chỉ thị: CT

Chương trình: CTr

Thông tri: TT

Tờ trình: TTr

- ký hiệu tên cơ quanban hành văn phiên bản là những chữ cái đầu các âm máu của tên cơ quan ban hành vănbản.

+ cam kết hiệu thương hiệu cơ quanban hành văn phiên bản của đại hội đảng những cấp (gồm: đại hội, đoàn nhà tịch, đoànthư ký, ban thẩm tra tư giải pháp đại biểu, ban kiểm phiếu) ghi bình thường chữ viết tắtlà "ĐH".

Ví dụ 1: report củađại hội

Số16-BC/ĐH

Ví dụ 2: Biên phiên bản củaban kiểm phiếu

Số18-BB/ĐH

+ ký hiệu thương hiệu cơ quanban hành văn bản của cung cấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng các cấp ghi chữ viết tắt têncấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng đó.

Ví dụ 1: Quyết địnhcủa Ban tài chính Trung ương

Số246-QĐ/BKTTW

Ví dụ 2: hướng dẫncủa tỉnh giấc uỷ

Số15-HD/TU

Ví dụ 3: Công văn củaban tổ chức tỉnh uỷ

Số357-CV/BTCTU

Ví dụ 4: báo cáo củahuyện uỷ

Số76-BC/HU

+ ký kết hiệu tên cơ quanban hành văn phiên bản của liên cơ quan phát hành ghi chữ viết tắt tên các cơ quan, tổchức ban hành văn bản.

Ví dụ: quy chế củaliên phòng ban ban tổ chức tỉnh uỷ cùng ban dân vận tỉnh giấc uỷ

Số05-QC/BTCTU-BDVTU

Ký hiệu một trong những tên cơquan phát hành văn bản thống độc nhất như sau:

* các đảng uỷ và chibộ

Đảng uỷ quân sự:ĐUQS; riêng biệt Quân uỷ Trung ương: QUTW

Đảng uỷ công an: ĐUCA

Đảng uỷ biên phòng:ĐUBP

Đảng uỷ khối: ĐUK

Các đảng uỷ khác: ĐU

Chi bộ: CB

* các cơ quan tiền thammưu, giúp việc

Uỷ ban kiểm tra Trungương: UBKTTW

Ban tổ chức tỉnh uỷ:BTCTU

Ban tuyên giáo huyệnuỷ: BTGHU

* Đảng đoàn: ĐĐ

* Ban cán sự đảng:BCSĐ

* Ban chỉ đạo: BCĐ

* tè ban: TB

* Hội đồng: HĐ

1.3.2. Chuyên môn trìnhbày

Số văn bản viết bằngchữ số Ả-rập. Số văn bản nhỏ rộng 10 cần ghi số 0 phía trước; giữa số cùng kýhiệu gồm dấu gạch nối (-), giữa chữ viết tắt tên nhiều loại văn bản và chữ viết tắttên cơ quan phát hành văn bạn dạng có dấu gạch chéo (/), giữa chữ viết tắt của liêncơ quan ban hành văn bạn dạng có vệt gạch nối (-).

Số và ký kết hiệu văn bảntrình bày cân đối dưới thương hiệu cơ quan ban hành văn bản (ô số 3, Phụ lục 1).

1.4.Địa danh với ngày, tháng, năm ban hành văn bản

1.4.1. Thể thức

a) Địa danh ban hànhvăn bạn dạng là tên thường gọi chính thức của đơn vị hành chủ yếu (tên riêng rẽ của tỉnh, thànhphố trực nằm trong Trung ương; tên riêng rẽ của huyện, quận, thị xã, tp thuộctỉnh; tên riêng biệt của xã, phường, thị trấn) nơi cấp cho uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng đặttrụ sở.

- Văn bản của cấp cho uỷ,cơ quan, tổ chức triển khai đảng cấp tw ghi địa danh ban hành văn phiên bản là tên tỉnh,thành phố trực ở trong Trung ương.

Ví dụ 1: Văn bạn dạng củaBan Đối ngoại trung ương (trụ sở tại tp Hà Nội)

HàNội,

Ví dụ 2: Văn bạn dạng củaCục quản ngại trị T.26 thuộc Văn phòng trung ương Đảng (trụ sở tại thành phố ĐàNẵng)

ĐàNẵng,

- Văn bạn dạng của cấp uỷ,cơ quan, tổ chức triển khai đảng cung cấp tỉnh ghi địa danh ban hành văn bản là tên tỉnh, thànhphố trực nằm trong Trung ương.

Ví dụ 1: Văn bản củaTỉnh uỷ Quảng Trị

QuảngTrị,

Ví dụ 2: Văn phiên bản củaBan cán sự đảng Uỷ ban dân chúng tỉnh An Giang

AnGiang,

- Văn phiên bản của cấp cho uỷ,cơ quan, tổ chức triển khai đảng cấp huyện ghi địa danh ban hành văn phiên bản là tên huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ví dụ 1: Văn bạn dạng củaHuyện uỷ Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng)

LâmHà,

Ví dụ 2: Văn bản củaBan Dân vận thị trấn uỷ Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên)

TuầnGiáo,

- Văn bạn dạng của cung cấp uỷ,cơ quan, tổ chức triển khai đảng cấp cửa hàng ở xã, phường, thị xã ghi địa danh ban hànhvăn bạn dạng là tên xã, phường, thị trấn.

Ví dụ 1: Văn bạn dạng củaĐảng uỷ xã Nhân chiến hạ (huyện Gia Bình, thức giấc Bắc Ninh)

NhânThắng,

Ví dụ 2: Văn bạn dạng củaChi cỗ thôn Triều Khúc (xã Tân Triều, thị trấn Thanh Trì, thành phố Hà Nội)

TânTriều,

- Văn bản của cấp uỷ,cơ quan, tổ chức đảng được lập ở những cơ quan lại công tác, đơn vị hành chính, sựnghiệp, tổ chức kinh tế… ghi địa danh ban hành văn bạn dạng theo địa danh ban hànhvăn phiên bản của ban ngành công tác, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế...

- Văn bản của liên cơquan phát hành ghi địa danh phát hành văn bản theo địa danh ban hành văn bản củacơ quan, tổ chức triển khai chủ trì.

- Ghi thêm cung cấp hànhchính trước địa danh ban hành văn phiên bản trong các trường hòa hợp sau đây:

+ Địa danh mang tênngười, địa điểm một âm tiết, địa điểm theo số đồ vật tự.

Ví dụ 1: Địa danhhành thiết yếu mang thương hiệu người

QuậnHai Bà Trưng; Phường Lê Đại Hành...

Ví dụ 2: Địa danhhành bao gồm một âm tiết

Thànhphố Huế; Phường Bưởi...

Ví dụ 3: Địa danhhành chính theo số vật dụng tự

Phường7; Quận 1...

+ Địa danh có tênriêng của huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh giấc trùng cùng với tên riêng biệt củatỉnh; tên riêng rẽ của xã, phường, thị trấn thuộc thị xã trùng cùng với tên riêng biệt của huyện...

Ví dụ 1: Văn phiên bản củacấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng tp Hoà Bình, tỉnh giấc Hoà Bình

Thànhphố Hoà Bình,

Ví dụ 2: Văn bạn dạng củacấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng thị trấn Chợ Mới, thị trấn Chợ Mới, thức giấc Bắc Kạn

Thịtrấn Chợ Mới,

b) Ngày, tháng, nămban hành văn phiên bản là ngày, tháng, năm văn bạn dạng được người có thẩm quyền cam kết banhành.

1.4.2. Kỹ thuật trìnhbày

Ngày bên dưới 10 cùng thángdưới 3 đề nghị thêm số 0 ở trước với viết không thiếu thốn chữ ngày, tháng, năm; thân địadanh với ngày, tháng, năm ban hành văn bạn dạng có vết phẩy (,).

Ví dụ:

HàNội, ngày thứ 3 tháng 02 năm 2018

Cấp hành chính trướcđịa danh ban hành văn bạn dạng có thể ghi chữ viết tắt là TP (thành phố), TX (thịxã), TT (thị trấn)...

Ví dụ:

TP.Hồ Chí Minh; Q. Lê Chân...

Địa danh và ngày,tháng, năm ban hành văn phiên bản trình bày bên dưới tiêu đề (ô số 4, Phụ lục 1).

1.5.Tên các loại văn phiên bản và trích yếu văn bản văn bản

1.5.1. Thể thức

- Tên nhiều loại văn phiên bản làtên của từng các loại văn bản. Các văn bản phát hành đều ghi tên các loại văn bản, trừcông văn. Trích yếu nội dung văn bạn dạng là một câu ngăn nắp hoặc một cụm từ phảnánh nội dung chủ yếu của văn bản.

Ví dụ:

BÁOCÁOkết quả đại hội bỏ ra bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020-----

- cùng một tên loạivăn phiên bản mà cung cấp uỷ hoặc ban hay vụ cấp cho uỷ phát hành có thể đề tên tác giảtrong trích yếu nội dung văn bản.

Ví dụ:

KẾTLUẬNCỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶvề công tác cán bộ-----

- Riêng report chínhtrị vì chưng cấp uỷ khoá đương nhiệm trình đại hội đảng các cấp ghi tên loại và tríchyếu câu chữ văn bạn dạng như sau:

+ Trường thích hợp báo cáochính trị tất cả chủ đề

Ví dụ:

…(NỘIDUNG CHỦ ĐỀ)…(báo cáo của... Khoá... Trình đại hội... Lần thứ...)-----

+ Trường phù hợp báo cáochính trị không tồn tại chủ đề

Ví dụ:

BÁOCÁO...(trích yếu nội dung)...(báo cáo của... Nhiệm kỳ... Trình đại hội... Nhiệm kỳ...)-----

1.5.2. Nghệ thuật trìnhbày

Tên nhiều loại văn bảntrình bày một cái riêng, trích yếu câu chữ văn bản trình bày bên dưới tên loạivăn bản; bên dưới trích yếu ngôn từ văn bản có năm (5) vệt gạch nối (-) ngăncách với ngôn từ văn bản.

Tên loại và trích yếunội dung văn bạn dạng trình bày tại chính giữa trang đầu văn phiên bản (ô số 5a, Phụ lục 1).

Riêng trích yếu đuối nộidung văn bạn dạng của tên nhiều loại công văn trình bày dưới số và cam kết hiệu văn bạn dạng (ô số5b, Phụ lục 1).

Ví dụ:

Số268-CV/VPTUChuẩnbị hội nghị trực tuyếnquán triệt Nghị quyết trung ương 6 khoá XII

1.6.Nội dung văn bản

1.6.1. Thể thức

Nội dung văn phiên bản làthành phần thể thức đa số của văn bản. Nội dung văn bản phải bảo đảm các yêucầu sau đây:

- Đúng công ty trương,đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- cân xứng với tênloại văn bản; diễn đạt phổ thông, chủ yếu xác, rõ ràng, dễ hiểu.

- Chỉ viết tắt nhữngtừ, nhiều từ thông dụng. Rất có thể viết tắt gần như từ, cụm từ sử dụng nhiều lần trongvăn bản, nhưng các chữ viết tắt lần đầu tiên của từ, nhiều từ phải kê trong dấu ngoặcđơn ngay sau từ, các từ đó.

- lúc viện dẫn nên ghiđầy đủ tên một số loại văn bản, số, cam kết hiệu văn bản, ngày, tháng, năm phát hành vănbản, tên cơ quan phát hành văn bạn dạng và trích yếu ngôn từ văn bản; những lần việndẫn tiếp theo chỉ ghi tên loại và số, ký kết hiệu của văn bản đó.

- lý giải rõ cácthuật ngữ chuyên môn sử dụng trong văn bản.

- Tuỳ theo nội dung,văn bạn dạng được bố cục tổng quan theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm... Mang đến phù hợp.

1.6.2. Nghệ thuật trìnhbày

Thông thường xuyên nội dungbản văn được dàn các cả nhì lề; khi xuống dòng, chữ đầu dòng lùi vào khoảng 10mm; khoảng cách giữa những đoạn văn phiên bản (Spacing) tối thiểu là 6pt; khoảng tầm cáchgiữa các dòng (Line spacing) tối thiểu là 18pt (Exactly); dứt nội dung vănbản gồm dấu chấm (.).

Những văn bản có phầncăn cứ ban hành, các phòng cứ trình bày một mẫu riêng, cuối dòng bao gồm dấu chấmphẩy (;), riêng rẽ căn cứ ở đầu cuối có lốt phẩy (,).

Những văn bản được bốcục theo phần, chương, mục, điều, khoản, điểm trình bày như sau:

+ Phần, chương: Cáctừ "Phần", "Chương" và số đồ vật tự của phần, chương trình bàymột cái riêng, chính giữa; số vật dụng tự của phần, chương cần sử dụng chữ số La Mã hoặcghi bằng chữ; thương hiệu phần, chương (nếu có) trình bày ngay dưới từ "Phần","Chương".

+ Mục: trường đoản cú "Mục"và số lắp thêm tự của mục trình bày một dòng riêng, thiết yếu giữa; số vật dụng tự của mụcdùng chữ số Ả-rập; tên mục (nếu có) trình diễn ngay dưới từ "Mục".

+ Điều: trường đoản cú "Điều",số thiết bị tự cùng tên điều (hoặc văn bản của điều) trình diễn cùng một dòng; số thứtự của điều cần sử dụng chữ số Ả-rập, sau số thứ tự tất cả dấu chấm (.).

+ Khoản: Số vật dụng tựcủa khoản ghi bằng văn bản số Ả-rập; sau số vật dụng tự của khoản tất cả dấu chấm (.), tiếpđến thương hiệu khoản (nếu có) và nội dung của khoản.

+ Điểm: máy tự các điểmđược ghi bằng vần âm tiếng Việt theo vật dụng tự a, b, c..., sau vần âm có dấungoặc đối kháng đóng và nội dung của điểm.

Nội dung văn bảntrình bày dưới tên các loại và trích yếu nội dung văn bạn dạng (ô số 6, Phụ lục 1).

1.7.Quyền hạn, chức vụ, bọn họ tên với chữ ký kết của người dân có thẩm quyền

1.7.1. Thể thức

- quyền lợi và nghĩa vụ ký vănbản của mỗi cấp cho uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng buộc phải được quy định bằng văn bản.

Đối với văn bản củađại hội đảng (đại hội, đoàn công ty tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư biện pháp đạibiểu, ban kiểm phiếu), cung cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra, đảng đoàn, ban cán sự đảng, hộiđồng các cấp: Đề ký là đại diện (ký hiệu là T/M).

Đối cùng với văn bạn dạng củacác phòng ban tham mưu, giúp việc, ban chỉ đạo, đái ban..., những đơn vị đượcthành lập theo ra quyết định của cơ quan, tổ chức đảng các cấp: cung cấp trưởng cam kết đềký trực tiếp, khi cấp cho phó cam kết đề ký kết là ký thay (ký hiệu là K/T).

Đối cùng với văn bạn dạng đượcban hay vụ cấp cho uỷ hoặc thủ trưởng cơ quan, tổ chức đảng các cấp uỷ quyền: Đềký là thừa lệnh (ký hiệu là T/L).

- phục vụ của ngườiký văn bản là chức vụ xác định của người dân có thẩm quyền ký văn bản của cung cấp uỷ,cơ quan, tổ chức đảng.

Ghi đúng dịch vụ đượcbầu, chỉ định hoặc phân công của fan ký văn bản; không ghi tên cấp uỷ, cơquan, tổ chức triển khai đảng kèm theo dùng cho của fan ký văn phiên bản (như phó túng thư tỉnhuỷ, trưởng ban tổ chức, công ty nhiệm uỷ ban kiểm tra…), trừ văn phiên bản của ban chỉđạo, tè ban, hội đồng… (trường thích hợp ban chỉ đạo, đái ban, hội đồng… ko cócon lốt riêng) với văn phiên bản của liên cơ sở ban hành.

Xem thêm: Cách Xem Lá Số Tử Vi Cung Phu Thê ??? Vt Tử Vi Và Tướng Số Kinh Nghiệm : Giải Đoán Cung Phu

Văn bản của đại hội,đoàn quản trị do đoàn quản trị phân công bạn ký; văn bản của đoàn thư cam kết dotrưởng đoàn thư ký kết ký; văn bạn dạng của ban thẩm tra tư giải pháp đại biểu bởi vì trưởng banthẩm tra tư phương pháp đại biểu ký; văn bản của ban kiểm phiếu do trưởng ban kiểmphiếu ký. Câu hỏi ký văn bản của đại hội, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tratư bí quyết đại biểu cùng ban kiểm phiếu thực hiện theo quy chế đại hội.

Khi đại diện thay mặt cấp uỷ,uỷ ban kiểm tra, ban cán sự đảng, đảng đoàn, hội đồng những cấp ký văn bản, chỉghi chức vụ người ký văn bạn dạng đối cùng với các bè bạn là túng bấn thư, phó túng thiếu thư, chủnhiệm, phó công ty nhiệm, nhà tịch, phó chủ tịch; ko ghi chức vụ fan ký vănbản là uỷ viên.

- chúng ta tên của tín đồ kývăn bạn dạng là chúng ta tên đầy đủ của tín đồ ký văn bản; không ghi học tập hàm, học tập vị, quânhàm, danh hiệu… trước chúng ta tên của người ký văn bản.

- Chữ cam kết thể hiệntrách nhiệm với thẩm quyền của tín đồ ký đối với văn bạn dạng của cung cấp uỷ, cơ quan, tổchức đảng; không ký nháy, ký kết tắt vào văn bản ban hành chính thức.

Quyền hạn, chức vụ,họ tên với chữ ký kết của người dân có thẩm quyền ví dụ như sau:

a) Đối cùng với văn bảncủa đại hội đảng những cấp

- Trường thích hợp đại hộicó con dấu riêng.

Ví dụ 1: Văn bạn dạng củađại hội, đoàn chủ tịch

T/MĐOÀN CHỦ TỊCH(chữ ký)Họ cùng tên

Ví dụ 2: Văn phiên bản củađoàn thư ký

T/MĐOÀN THƯ KÝ TRƯỞNGĐOÀN (chữ ký)Họ với tên

Ví dụ 3: Văn bản củaban thẩm tra tư giải pháp đại biểu

T/MBAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂUTRƯỞNG BAN (chữ ký)Họ và tên

Ví dụ 4: Văn bạn dạng củaban kiểm phiếu

T/MBAN KIỂM PHIẾUTRƯỞNG BAN (chữ ký)Họ cùng tên

- Trường phù hợp đại hộikhông bao gồm con dấu riêng, sau đại hội, chỉ huy văn phòng cung cấp uỷ quá lệnh banthường vụ cấp cho uỷ nhiệm kỳ mới xác thực chữ ký kết của người đại diện đoàn nhà tịch,trưởng đoàn thư ký, trưởng ban thẩm tra tư giải pháp đại biểu, trưởng phòng ban kiểm phiếuký văn phiên bản hoặc người chịu trách nhiệm chính.

Ví dụ 1: xác thực chữký của người đại diện đoàn chủ tịch

T/MĐOÀN CHỦ TỊCH(chữ ký)Họ với tênXác thừa nhận chữ ký kết của đồng chí...T/L BAN THƯỜNG VỤCHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG) (chữ ký)Họ cùng tên

Ví dụ 2: chứng thực chữký của người thay mặt đoàn nhà tịch so với biên bản diễn biến hóa đại hội

T/M ĐOÀN THƯ KÝ TRƯỞNG ĐOÀN (chữ ký) Họ cùng tên

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH (chữ ký) Họ với tên

Xácnhận chữ ký kết của đồng chí...T/L BAN THƯỜNG VỤCHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG) (chữ ký)Họ và tên

Ví dụ 3: xác nhận chữký của bằng hữu trưởng đoàn thư ký đối với biên bản thảo luận tại hội trường,biên bản bàn bạc tại đoàn

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN (chữ ký) Họ với tên

T/M ĐOÀN THƯ KÝ TRƯỞNG ĐOÀN (chữ ký) Họ cùng tên

Xácnhận chữ ký của đồng chí...T/L BAN THƯỜNG VỤCHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG) (chữ ký)Họ và tên

Riêng quyết nghị đạihội do bằng hữu bí thư hoặc phó bí thư cung cấp uỷ (nếu bằng hữu bí thư đã thay mặtđoàn chủ tịch ký) xác nhận.

Ví dụ:

T/MĐOÀN CHỦ TỊCH(chữ ký)Họ với tênXác dìm chữ cam kết của đồng chí...T/M TỈNH UỶ (hoặc THÀNH UỶ, ĐẢNG UỶ)BÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ và tên

b) Đối với văn bảncủa cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra, đảng đoàn, ban cán sự đảng các cấp

- Văn bản của cung cấp uỷtừ trung ương đến cơ sở.

+ Văn phiên bản của BanChấp hành Trung ương, Bộ thiết yếu trị, Ban bí thư.

Ví dụ 1: Văn phiên bản củaBan Chấp hành Trung ương

T/MBAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGTỔNG BÍ THƯ(chữ ký)Họ và tên

Ví dụ 2: Văn phiên bản củaBộ chính trị

T/MBỘ CHÍNH TRỊ(chữ ký)Họ cùng tên

Ví dụ 3: Văn phiên bản củaBan túng thiếu thư

T/MBAN BÍ THƯ(chữ ký)Họ cùng tên

+ Văn phiên bản của tỉnhuỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc trung ương và ban hay vụ tỉnh giấc uỷ, thành uỷ,đảng uỷ trực trực thuộc Trung ương.

Ví dụ 1: Văn bản củatỉnh uỷ

T/MTỈNH UỶBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ với tên

Ví dụ 2: Văn bản củaban hay vụ thức giấc uỷ, thành uỷ, đảng uỷ

T/MBAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ và tên

+ Văn bản của huyệnuỷ, quận uỷ, đảng uỷ trực trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ cùng ban thường vụ huyện uỷ,quận uỷ, đảng uỷ trực trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ.

Ví dụ 1: Văn phiên bản củahuyện uỷ

T/MHUYỆN UỶBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ với tên

Ví dụ 2: Văn bạn dạng củaban hay vụ thị xã uỷ, quận uỷ, đảng uỷ

T/MBAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ cùng tên

+ Văn bạn dạng của đảng uỷvà ban thường xuyên vụ đảng uỷ cơ sở.

Ví dụ 1: Văn bạn dạng củađảng uỷ cơ sở

T/MĐẢNG UỶBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ và tên

Ví dụ 2: Văn bản củaban thường xuyên vụ đảng uỷ cơ sở

T/MBAN THƯỜNG VỤBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ cùng tên

+ Văn bản của đảng uỷbộ phận trực ở trong đảng uỷ cơ sở.

Ví dụ:

T/MĐẢNG UỶBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ cùng tên

+ Văn phiên bản của bỏ ra bộ(chi cỗ cơ sở, chi bộ trực ở trong đảng uỷ cửa hàng và chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộphận).

Ví dụ:

T/MCHI BỘBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ cùng tên

+ Riêng các văn bảncủa cấp cho uỷ khoá tại chức trình đại hội đảng những cấp (gồm: report chính trị,báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, báo cáo công tác nhân sự ban chấp hànhnhiệm kỳ mới) do đồng chí bí thư cấp cho uỷ ký.

- Văn phiên bản của uỷ bankiểm tra các cấp.

Ví dụ:

T/MUỶ BAN KIỂM TRACHỦ NHIỆM (hoặc PHÓ CHỦ NHIỆM)(chữ ký)Họ và tên

- Văn phiên bản của đảngđoàn các cấp.

Ví dụ:

T/MĐẢNG ĐOÀNBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ và tên

- Văn bạn dạng của ban cánsự đảng các cấp. Ví dụ:

T/MBAN CÁN SỰ ĐẢNGBÍ THƯ (hoặc PHÓ BÍ THƯ)(chữ ký)Họ với tên

c) Đối cùng với văn bảncủa những cơ quan tham mưu, giúp câu hỏi cấp uỷ và các đơn vị được lập theo quyếtđịnh của cơ quan, tổ chức triển khai đảng các cấp

- cung cấp trưởng cam kết trựctiếp.

Ví dụ 1: Trưởng banký

TRƯỞNGBAN(chữ ký)Họ cùng tên

Ví dụ 2: Quyền (kýhiệu là Q) chánh văn phòng và công sở ký

Q.CHÁNH VĂN PHÒNG(chữ ký)Họ và tên

- cung cấp phó ký thay.

Ví dụ:

K/TTRƯỞNG BAN PHÓTRƯỞNG BAN (chữ ký)Họ và tên

- lúc chưa té nhiệmcấp trưởng thì cấp cho phó đề ký trực tiếp, ko đề ký thay cung cấp trưởng.

Ví dụ: Phó trưởng banphụ trách ký

PHÓTRƯỞNG BAN(chữ ký)Họ và tên

d) Đối với văn bản uỷquyền, tín đồ được uỷ quyền trực tiếp ký, không uỷ quyền cho những người khác ký thay

Ví dụ 1: chỉ đạo vănphòng được ban hay vụ cấp uỷ uỷ quyền ký

T/LBAN THƯỜNG VỤCHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG) (chữ ký)Họ và tên

Ví dụ 2: chỉ huy vănphòng được thủ trưởng cơ quan, tổ chức triển khai đảng uỷ quyền ký

T/LTRƯỞNG BANCHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG)(chữ ký)Họ và tên

đ) Đối với văn bảncủa những ban chỉ đạo, đái ban, hội đồng… các cấp

- Trường hợp ban chỉđạo, tiểu ban, hội đồng… tất cả con dấu riêng.

Ví dụ 1:

TRƯỞNGBAN CHỈ ĐẠO(chữ ký)Họ và tên

Ví dụ 2:

K/TTRƯỞNG TIỂU BANPHÓ TRƯỞNG TIỂU BAN(chữ ký)Họ với tên

Ví dụ 3:

T/MHỘI ĐỒNGCHỦ TỊCH(chữ ký)Họ cùng tên

- Trường hòa hợp ban chỉđạo, đái ban, hội đồng… không tồn tại con lốt riêng, phải gồm quy định áp dụng condấu của ban chỉ đạo, tè ban, hội đồng… quyền lợi và nghĩa vụ ký văn phiên bản và việc sử dụngcon dấu của ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng… cần tương xứng với cơ chế sử dụngcon vệt của cung cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, thuận tiện cho việc ban hành và cai quản lývăn bản. Ghi rõ chức vụ của fan ký văn phiên bản gắn với việc thực hiện con vết củacấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai và dịch vụ kiêm nhiệm sinh sống ban chỉ đạo, tè ban, hộiđồng…

Nếu người ký văn bảncủa ban chỉ đạo, tè ban, hội đồng… là túng bấn thư, phó túng thiếu thư, uỷ viên ban thườngvụ cung cấp uỷ sử dụng con lốt của cấp cho uỷ; còn nếu như không là túng thư, phó túng thư, uỷ viên banthường vụ cung cấp uỷ, tuy nhiên là lãnh đạo cơ quan thường trực ban chỉ đạo, tiểu ban,hội đồng… sử dụng con lốt của phòng ban thường trực; những trường đúng theo khác, sử dụngcon lốt của cơ quan, tổ chức, nơi tín đồ ký văn bản là chỉ huy cơ quan, tổchức.

Ví dụ 1: người ký vănbản là túng thiếu thư, phó túng bấn thư, uỷ viên ban thường vụ cấp cho uỷ, thực hiện con lốt củacấp uỷ

BÍTHƯ (hoặcPHÓ BÍ THƯ, UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ)kiêmTRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO(chữ ký)Họ cùng tên

Ví dụ 2: người ký vănbản là chỉ huy cơ quan trực thuộc ban chỉ đạo, đái ban, hội đồng… sử dụngcon dấu của cơ quan thường trực

TRƯỞNGBAN TỔ CHỨCkiêmCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG(chữ ký)Họ cùng tên

Khi phó trưởng banchỉ đạo, phó trưởng tiểu ban ký kết văn bản, ko đề ký kết thay trưởng ban chỉ đạo,trưởng đái ban; phó chủ tịch hội đồng cam kết văn phiên bản không đề ký thay mặt hộiđồng…

Ví dụ 1:

UỶVIÊN BAN THƯỜNG VỤkiêmPHÓ TRƯỞNG TIỂU BAN(chữ ký)Họ với tên

Ví dụ 2:

TRƯỞNGBAN TUYÊN GIÁOkiêmPHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG(chữ ký)Họ cùng tên

e) Đối cùng với biên bảnhội nghị cung cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng những cấp

- Trường phù hợp đượcđóng vệt lên chữ ký của người chủ trì họp báo hội nghị theo quy định thực hiện con dấucủa cấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng.

Ví dụ:

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN (chữ ký) Họ cùng tên

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ (chữ ký) Họ với tên

- Trường thích hợp khôngđược đóng vết lên chữ ký của chủ nhân trì hội nghị theo quy định sử dụng condấu của cung cấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng thì chỉ huy văn phòng thừa lệnh banthường vụ cung cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, tổ chức đảng xác nhận chữ cam kết của ngườichủ trì hội nghị.

Ví dụ:

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN (chữ ký) Họ và tên

CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ (chữ ký) Họ với tên

Xácnhận chữ ký kết của đồng chí…T/L BAN THƯỜNG VỤ (hoặc TRƯỞNG BAN…) CHÁNH VĂN PHÒNG (hoặc PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG)(chữ ký)Họ với tên

g) Đối cùng với văn bảncủa liên cơ sở ban hành, ghi không hề thiếu chức vụ của người ký văn bản và thương hiệu cơquan, tổ chức ban hành văn bản.

Ví dụ: Văn bạn dạng củaliên cơ quan Văn chống Tỉnh uỷ và văn phòng và công sở Uỷ ban dân chúng tỉnh

CHÁNH VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH (chữ ký) Họ cùng tên

CHÁNH VĂN PHÒNG TỈNH UỶ (chữ ký) Họ cùng tên

1.7.2. Nghệ thuật trìnhbày

Quyền hạn, chức vụcủa fan ký văn bản trình bày góc phải, dưới câu chữ văn bản (ô số 7a, Phụlục 1).

Họ và tên của ngườiký văn bản trình bày bên dưới chữ ký kết của fan ký văn phiên bản (ô số 7b, Phụ lục 1).

Chữ cam kết của bạn cóthẩm quyền cam kết văn bạn dạng trình bày dưới quyền hạn, công tác của bạn ký văn bạn dạng (ôsố 7c, Phụ lục 1). Ko dùng cây bút chì, mực màu đỏ hoặc color nhạt, mực dễ phai đểký văn bản.

Riêng biên bản hộinghị cấp uỷ, cơ quan, tổ chức đảng các cấp cùng văn bản của liên cơ quan ban hànhtrình bày quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký kết của người dân có thẩm quyền cam kết vănbản cơ quan chủ trì, người phụ trách chính sinh hoạt phía phải, những cơ quan,người tham gia khác trình diễn ở phía trái, nếu các cơ quan, tín đồ tham giathì trình bày xuống dòng dưới.

1.8.Dấu cơ quan, tổ chức phát hành văn bản

1.8.1. Thể thức

Dấu cơ quan, tổ chứcban hành văn phiên bản xác thừa nhận pháp nhân, thẩm quyền của cơ quan, tổ chức triển khai ban hànhvăn bản.

Văn bản phát hành phảiđóng vết để đảm bảo an toàn giá trị pháp luật và hiệu lực thi hành.

1.8.2. Kỹ thuật trìnhbày

Dấu cơ quan, tổ chứcban hành văn bạn dạng trình bày dưới quyền hạn, phục vụ của tín đồ ký văn bạn dạng (ô số8, Phụ lục 1).

Dấu đóng đề xuất rõràng, tức thì ngắn, đúng chiều, trùm lên khoảng 1/3 chữ cam kết về phía bên trái. Mựcdấu red color tươi.

Biên phiên bản hội nghị cấpuỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng các cấp tất cả từ 2 trang trở lên đề nghị đóng dấu gần cạnh lai.Dấu giáp lai được đóng vào tầm khoảng giữa mép nên của văn bản, phụ lục văn bản,trùm lên một phần các tờ giấy, từng khuôn lốt đóng về tối đa 5 tờ giấy. Câu hỏi đóngdấu tiếp giáp lai so với các văn bản khác, đóng lốt vào phụ lục văn phiên bản do tín đồ kývăn phiên bản quyết định. Lốt đóng vào phụ lục văn phiên bản tại trang đầu, trùm lên một phầntên của phụ lục.

Việc đóng dấu nổi,dấu ướt, vệt thu nhỏ… trên văn bản thực hiện nay theo cơ chế của cấp uỷ, thủtrưởng cơ quan, tổ chức triển khai đảng.

1.9.Nơi thừa nhận văn bản

1.9.1. Thể thức

Nơi dìm văn bạn dạng xácđịnh phần nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn phiên bản để báo cáo, để thực hiện, đểgiải quyết, để trao đổi, để biết, để lưu…; chỗ nhận văn bạn dạng được xác định cụthể vào văn bản.

Văn bản chỉ gởi mộtsố cơ quan, tổ chức, cá thể thì đề tên từng cơ quan, tổ chức, cá thể nhậnvăn bản; văn bản gửi các cơ quan, tổ chức, cá thể thì ghi bình thường theo nhóm cơquan, tổ chức, cá nhân.

Ví dụ:

- những tỉnh uỷ, thànhuỷ,

- Các bằng hữu Uỷviên Ban Chấp hành Trung ương,

- Lưu văn phòng và công sở Trungương Đảng.

1.9.2. Nghệ thuật trìnhbày

Nơi nhận văn bảntrình bày góc phải, dưới văn bản văn phiên bản (ô số 9a, Phụ lục 1). Từ "Nơinhận" trình bày một mẫu riêng, phần liệt kê những cơ quan, tổ chức, cá nhânnhận văn bản trình bày bên dưới từ "Nơi nhận".

Đối với tên các loại côngvăn, trình bày từ "Kính gửi" cùng tên cơ quan, tổ chức, cá thể trựctiếp nhận giải quyết quá trình cùng dòng với từ bỏ "Kính gửi" sinh sống chínhgiữa, top 10 văn phiên bản (ô số 5a, Phụ lục 1). Ở loại đầu phần vị trí nhận cuối vănbản bao gồm thêm trường đoản cú "Như trên".

Đối với tên một số loại tờtrình, trình diễn thêm từ bỏ "Kính gửi" và tên cơ quan, tổ chức, cá nhântrực tiếp nhận giải quyết quá trình cùng cái với từ "Kính gửi" dướitên nhiều loại và trích yếu ngôn từ văn bạn dạng (ô số 9b, Phụ lục 1). Ở cái đầu phầnnơi nhận cuối văn bản có thêm tự "Như trên".

Sau các từ "Nơinhận", "Kính gửi" gồm dấu nhì chấm (:), sau từng cơ quan, tổ chức,cá nhân hoặc đội cơ quan, tổ chức, cá thể nhận văn bạn dạng có vết phẩy (,), kếtthúc vị trí nhận văn bạn dạng có dấu chấm (.).

2.Các nguyên tố thể thức xẻ sung

Ngoài các thành phầnthể thức bắt buộc, tuỳ câu chữ và đặc thù từng văn bản cụ thể, bạn ký vănbản quyết định bổ sung các yếu tố thể thức sau đây:

2.1.Dấu chỉ mức độ mật, cường độ khẩn

- vết chỉ mức độ mậtgồm: Mật, buổi tối mật, tuyệt mật. Việc xác định mức độ mật tiến hành theo quy địnhcủa lao lý về đảm bảo an toàn bí mật nhà nước và vẻ ngoài của cấp uỷ, cơ quan, tổchức đảng. Con dấu chỉ mức độ mật được khắc theo phía dẫn của bộ Công an. Mựcdấu màu đỏ tươi. Vệt chỉ mức độ mật trình diễn dưới số và ký hiệu văn phiên bản (ô số10a, Phụ lục 1).

- lốt chỉ mức độ khẩngồm: Khẩn, thượng khẩn, hoả tốc. Tuỳ mức độ phải chuyển nhanh văn phiên bản để xácđịnh độ khẩn. Mực dấu màu đỏ tươi. Vệt chỉ cường độ khẩn trình diễn dưới vệt chỉmức độ mật (ô số 10b, Phụ lục 1).

2.2.Chỉ dẫn phạm vi lưu hành, dự thảo văn bản

- Đối với mọi vănbản có phạm vi, đối tượng người sử dụng phổ biến, sử dụng hạn chế, ghi chỉ dẫn phạm vi lưuhành như: tư liệu thu hồi; kết thúc hội nghị trả lại; Xem xong xuôi trả lại; lưu giữ hànhnội bộ; tài liệu hội nghị; Không thông dụng trên những phương tiện thông tin đạichúng...

Các hướng dẫn về phạmvi lưu giữ hành trình bày trang đầu, góc phải, cách mép bên trên trang giấy 10 milimet (ô số11a, Phụ lục 1). Riêng hướng dẫn "Không phổ biến trên các phương một thể thôngtin đại chúng" trình diễn chính giữa, phía bên dưới quyền hạn, chức vụ, họ tênvà chữ ký kết của người có thẩm quyền.

- Đối với văn bản dựthảo nhiều lần, sử dụng chỉ dẫn lần dự thảo. Hướng dẫn về dự thảo văn bản trìnhbày bên dưới số và cam kết hiệu văn phiên bản (ô số 11b, Phụ lục 1).

2.3.Ký hiệu người đánh máy và số lượng phiên bản phát hành

Đối với phần đông văn bảncần cai quản chặt chẽ về số lượng bạn dạng phát hành, ghi ký hiệu fan đánh sản phẩm vàsố lượng phiên bản phát hành.

Ký hiệu người đánhmáy cùng số lượng bản phát hành trình bày cuối chỗ lưu văn phiên bản (ô số 12, Phụ lục1).

2.4.Thông tin liên hệ của cơ quan ban hành văn bản

Nếu phải thiết, trongcác văn bản, sách vở và giấy tờ hành chính của cấp cho uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng các cấp ghithêm địa chỉ cửa hàng cơ quan, tổ chức, showroom thư năng lượng điện tử (email), số điện thoại, sốfax, showroom trang tin tức điện tử (website).

Thông tin contact củacơ quan phát hành văn bạn dạng trình bày trang ở đầu cuối của văn bản, bên dưới một đườngkẻ nét liền kéo dãn hết chiều ngang của vùng trình diễn văn bản (ô số 13, Phụlục 1).

3.Bản sao và các thành phần thể thức bạn dạng sao

3.1.Các loại bạn dạng sao

Có 3 loại bạn dạng sao:

- bản sao y bảnchính: Là phiên bản sao nguyên văn từ bản chính do cơ quan ban hành bản thiết yếu nhânsao và phát hành.

- phiên bản sao lục: Là bảnsao lại toàn văn văn bạn dạng của ban ngành khác do cơ quan dìm văn bản được phépnhân sao và phát hành.

- phiên bản trích sao: Làbản sao lại 1 phần nội dung từ bạn dạng chính vì cơ quan phát hành bản thiết yếu hoặccơ quan tàng trữ đang quản lí lý bạn dạng chính thực hiện.

3.2.Các hình thức sao

- Sao thông thường:Là hình thức sao bằng cách trình bày lại ngôn từ văn bạn dạng cần sao.

- Sao photocopy: Làhình thức sao bằng cách chụp lại văn bạn dạng bằng vật dụng photocopy, sản phẩm công nghệ fax hoặc cácthiết bị chụp hình ảnh khác.

3.3.Thể thức cùng kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức bạn dạng sao

- Để đảm bảo giá trịpháp lý và hiệu lực thực thi thi hành, những loại phiên bản sao phải có một cách đầy đủ các yếu tắc thểthức bạn dạng sao. Những thành phần thể thức bạn dạng sao trình diễn cuối văn bạn dạng cần sao,ngăn giải pháp với văn bạn dạng cần sao bằng một con đường kẻ đường nét liền, bao gồm độ dài hết chiềungang của vùng trình diễn văn bản.

Vận dụng thể thức vàkỹ thuật trình bày các thành phần yêu cầu để trình bày các nguyên tố thể thứcbản sao tương ứng, đồng thời xem xét một số điểm như sau:

+ Tên cơ sở sao vănbản xác định cấp uỷ, cơ quan, tổ chức triển khai đảng sao văn bản.

Tên phòng ban sao vănbản trình bày góc trái, mẫu đầu, ngay dưới đường chia cách với văn bản vănbản yêu cầu sao (ô số 14, Phụ lục 2).

+ Số và ký hiệu bảnsao: Số phiên bản sao ghi liên tiếp từ số 01 vào một nhiệm kỳ cấp uỷ; cam kết hiệu bảnsao ghi thông thường chữ viết tắt là "BS".

Số và ký kết hiệu bản saotrình bày phẳng phiu dưới tên cơ quan sao văn phiên bản (ô số 15, Phụ lục 2).

+ chỉ dẫn loại bảnsao hỗ trợ cho việc thống trị và sử dụng phiên bản sao. Tuỳ thuộc vào loại bạn dạng sao nhằm ghichỉ dẫn loại bạn dạng sao là: Sao y bạn dạng chính, sao lục, hoặc trích sao.

Chỉ dẫn loại phiên bản saotrình bày góc phải, chiếc dầu, ngang với tên cơ quan sao văn phiên bản (ô số 16, Phụlục 2).

+ Địa danh cùng ngày,tháng, năm sao văn bạn dạng trình bày dưới hướng dẫn loại bản sao (ô số 17, Phụ lục2).

+ Chức vụ, chữ ký, họtên của người ký sao trình diễn dưới địa danh và ngày, tháng, năm sao văn phiên bản (ôsố 18a, 18b, 18c, Phụ lục 2).

+ Dấu cơ quan saotrình bày bên dưới chức vụ fan ký sao (ô số 19, Phụ lục 2).

+ chỗ nhận bản saotrình bày bên dưới số và cam kết hiệu bạn dạng sao (ô số 20, Phụ lục 2).

- Đối cùng với văn bản saolục những lần chỉ trình diễn một lần thể thức sao lục. Trường vừa lòng văn bạn dạng cầnsao không còn trang thì trình diễn các yếu tố thể thức bạn dạng sao vào trang mới vàđánh số trang tiếp theo số trang của văn bạn dạng cần sao, thân trang cuối văn bảncần sao với trang trình bày các yếu tố thể thức bản sao đóng góp dấu ngay cạnh lai.

- Đối với bạn dạng saobằng hiệ tượng photocopy

+ nếu photocopy vănbản nên sao và có trình bày các nhân tố thể thức bạn dạng sao thì bản sao đó cógiá trị pháp luật như bản chính.

+ nếu photocopy vănbản nên sao nhưng lại không trình diễn các yếu tố thể thức bản sao thì phiên bản saođó chỉ có mức giá trị thông tin, tham khảo.

4.Phông chữ, khổ giấy, định lề trang văn bản, số trang và phụ lục

4.1.Phông chữ

Phông chữ trình bàytrên văn phiên bản của Đảng là bộ mã các ký từ chữ Việt theo Tiêu chuẩn chỉnh TCVN6909:2001 (mẫu trình diễn các yếu tố thể thức văn bạn dạng và bạn dạng sao văn phiên bản tạiPhụ lục 3).

4.2.Khổ giấy

Văn phiên bản của Đảngtrình bày trên mẫu giấy A4 (210 milimet x 297 mm). Những loại văn bản, sách vở hànhchính trình diễn trên mẫu giấy A4 hoặc A5 (148 milimet x 210 mm) hoặc áp dụng mẫu insẵn.

4.3.Định lề trang văn bản

- Văn phiên bản của Đảngtrình bày theo theo hướng dọc của trang giấy (định hướng phiên bản in theo chiều dọc),vùng trình bày như sau:

+ Lề trên: phương pháp méptrên trang giấy trăng tròn mm.

+ Lề dưới: bí quyết mépdưới trang giấy đôi mươi mm.

+ Lề trái: giải pháp méptrái trang giấy 30 mm.

+ Lề phải: biện pháp mépphải trang giấy 15 mm.

Trường thích hợp văn bạn dạng inhai mặt, phương diện sau vùng trình bày như sau:

+ Lề trên: biện pháp méptrên trang giấy đôi mươi mm.

+ Lề dưới: giải pháp mépdưới trang giấy 20 mm.

+ Lề trái: bí quyết méptrái trang giấy 15 mm.

+ Lề phải: giải pháp mépphải trang giấy 30 mm.

- Trường hòa hợp nội dungvăn bạn dạng có những bảng biểu thì có thể trình bày theo hướng ngang của trang giấy(định hướng bạn dạng in theo chiều ngang). địa thế căn cứ vùng trình diễn văn bạn dạng theo chiềudọc để trình diễn văn bạn dạng theo chiều ngang mang lại phù hợp.

4.4.Số trang văn bản

Văn bạn dạng có nhị trangtrở lên yêu cầu ghi số trang bằng chữ số Ả-rập.

Số trang trình bàytại điểm giữa, giải pháp mép bên trên trang giấy 10 milimet và cách đều hai mép phải, tráicủa phần có chữ; không đánh số trang đối với trang máy nhất.

4.5.Phụ lục văn bản

Trường đúng theo văn bản cóphụ lục kèm theo cần có hướng dẫn về phụ lục. Phụ lục văn bạn dạng phải có tiêu đề;văn phiên bản có từ hai phụ lục trở lên buộc phải ghi số trang bị tự phụ lục bằng chữ số Ả-rập.

Phụ lục văn phiên bản trìnhbày trang giấy riêng; trường đoản cú "Phụ lục" và số sản phẩm tự của phụ lục trình bàythành một dòng riêng, ở chính giữa văn bản. Title của phụ lục trình diễn dưới từ"Phụ lục" cùng số đồ vật tự của phụ lục.

III- TỔ CHỨC THỰCHIỆN

2. Các cấp uỷ, thủtrưởng cơ quan, tổ chức đảng có trách nhiệm triển khai Hướng dẫn này.

Cơ quan lại Uỷ ban Kiểmtra Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an tw và Đảng uỷ Ngoàinước ví dụ hoá một vài điểm trong trả lời này cho cân xứng với đặc điểm tổchức và hoạt động vui chơi của cơ quan lại uỷ ban kiểm tra, tổ chức đảng vào quân đội,công an với ở nước ngoài.

3. Giao Cục tàng trữ Vănphòng trung ương Đảng phía dẫn, kiểm tra, quan sát và theo dõi việc thực hiện Hướng dẫnnày; khuyến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi nên thiết.

Nơi nhận: - những tỉnh uỷ, thành uỷ, - các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ, ban chỉ đạo, đái ban, hội đồng trực nằm trong Trung ương, - Báo, tạp chí, nhà xuất bạn dạng trực nằm trong Trung ương, - Cục lưu trữ Văn phòng tw Đảng, - giữ Văn phòng tw Đảng.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Bùi Văn Thạch

PHỤ LỤC 1

*

Ghi chú:

1. Tiêu đề "Đảng cộng sản Việt Nam";

2. Tên cơ quan phát hành văn bản;

3. Số và ký hiệu văn bản;

4. Địa danh cùng ngày, tháng, năm ban hành văn bản;

5a. Tên loại văn bạn dạng và trích yếu nội dung văn bản;

5b. Trích yếu văn bản công văn;

6. Nội dung văn bạn dạng (có thể các trang);

7a, 7b, 7c. Quyền hạn, chức vụ, bọn họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền;

8. Vệt cơ quan, tổ chức phát hành văn bản;

9a, 9b. Vị trí nhận văn bản;

10a, 10b. Lốt chỉ mức độ mật, cường độ khẩn;

11a. Chỉ dẫn về phạm vi lưu lại hành,

11b. Chỉ dẫn về dự thảo văn bản;

12. Ký kết hiệu bạn đánh máy với số lượng bản phát hành;

13. Thông tin tương tác của cơ quan ban hành văn bản.

PHỤ LỤC 2