HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2015-2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*

Số: 9149/SGD&ĐT- GDMN

V/v: phía dẫn thực hiện nhiệm vụ

Giáo dục thiếu nhi năm học tập 2015-2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- từ do- Hạnh Phúc

*

Hà Nội, ngày 09tháng 9 năm 2015

Kính gửi: - Phòng giáo dục và Đào chế tạo quận, huyện, thị xã

- các trường thiếu nhi trực nằm trong Sở GD & ĐT

- Căn cứ ra quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày thứ 3 tháng 8 năm năm ngoái của bộ GD và ĐT về việc ban hành Khung kế hoạch thời hạn năm học năm ngoái - năm nhâm thìn của giáo dục và đào tạo mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Sở giáo dục đào tạo và Đào sản xuất hướng dẫn phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo, trường mần nin thiếu nhi trực nằm trong Sở tiến hành nhiệm vụ năm học tập 2015-2016 so với cấp học mần nin thiếu nhi như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Tích cực xúc tiến Chương trình hành vi của thiết yếu phủ, Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo tiến hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn vẹn giáo dục và đào tạo. Thực hiện nhiệm vụ cải tiến và phát triển giáo dục mầm non theo những Nghị quyết, Chương trình, planer của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, ubnd thành phố với của ngành giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên Hà Nội. Thực hiện tác dụng thiết thực những cuộc tải và các phong trào thi đua của ngành.

Bạn đang xem: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2015-2016

Phát triển mạng lưới trường, lớp, đẩy mạnh thực hiện nay các phương án giải quyết sự việc trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư. Tập trung ưu tiên mối cung cấp lực, gia hạn kết quả thịnh hành giáo dục thiếu nhi cho trẻ nhỏ năm tuổi (PCGDMNTNT), đầu tư các điều kiện để chuẩn chỉnh hóa trường mầm non. Tiến hành các Kế hoạch, Đề án giáo dục và đào tạo mầm non.

Nâng cao chất lượng thực hiện nay Chương trình giáo dục mầm non, bức tốc các đk để thay đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo cách nhìn giáo dục rước trẻ có tác dụng trung tâm. Cách tân và phát triển về số lượng, nâng cao năng lực lực lượng cán bộ thống trị (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) đáp ứng nhu cầu thay đổi chăm sóc, giáo dục trẻ vào cơ sở giáo dục mầm non (GDMN). Tiếp tục thay đổi công tác cai quản giáo dục mần nin thiếu nhi theo hướng bức tốc phân cấp làm chủ và giao quyền từ chủ cho các nhà trường. Cai quản và cung cấp các các đại lý GDMN không tính công lập.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc di chuyển và các phong trào thi đua

Thực hiện nghiêm túc các công cụ về đạo đức nhà giáo gắn ngôn từ “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” cùng với thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Tiệm triệt đội ngũ CBQL, GV, NV mầm non về phẩm hóa học đạo đức, lối sống, lương trọng điểm nghề nghiệp, triển khai tốt chức năng nhiệm vụ theo vị trí việc làm, đảm bảo an ninh phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ.

2. Cải cách và phát triển qui mô, màng lưới cơ sở giáo dục đào tạo mầm non

Tiếp tục củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới đại lý GDMN theo qui hoạch. Tham vấn đẩy nhanh quá trình xây dựng trường mầm non công lập tại 03 phường Đức Thắng- quận Bắc tự Liêm; Phường Mỹ Đình II, Phú Diễn- quận phái mạnh Từ Liêm

Các quận, huyện tích cực tham mưu, phối hợp, thú vị nguồn vốn hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp để cải cách và phát triển mạng lưới trường, lớp, đặc trưng ở những khu đông dân cư, khu công nghiệp. Phối phù hợp với Hội thiếu phụ triển khai đưa ra quyết định số 404/QĐ-TTg ngày đôi mươi tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về việc phê chuẩn y Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu công nghiệp đến năm 2020”, chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện nay các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp thiếu nhi ở các khu công nghiệp.

Tham mưu cơ chế cơ chế để duy trì, cải tiến và phát triển trường mầm non rất tốt và triển khai thí điểm rất chất lượng song tuy vậy với trả thiện đầu tư chi tiêu tiến tới công nhận trường mầm non quality cao.

Tăng tỷ lệ huy hễ trẻ đến các cơ sở GDMN ở toàn bộ các độ tuổi, phấn đấu tỷ lệ huy động tối thiểu 35% trẻ lứa tuổi nhà trẻ cùng tăng phần trăm trẻ mẫu mã giáo đến các đại lý GDMN so với năm học trước, 100% trẻ 5 tuổi đến trường cùng được học đủ 2 buổi/ ngày, ít nhất 75% trẻ khuyết tật ở thể dịu trong độ tuổi thiếu nhi được học hòa nhập.

3. Đẩy mạnh thịnh hành GDMN cho trẻ nhỏ năm tuổi với Kế hoạch, Đề án phát triển GDMN quy trình 2016-2020

Năm học 2015-2016, bộ GD & ĐT tổng kết, tấn công giá công dụng công tác PCGDMNTNT. Tp hà nội phấn đấu 11 xã /7 huyện còn lại xong xuôi phổ cập để bảo vệ 100% xã, phường, thị xã đạt chuẩn chỉnh PCGDMNTNT. Các quận, huyện đã bao gồm 100% thôn phường ngừng phổ cập, tiếp tục đầu tư nguồn lực nhằm mục đích củng cầm cố duy trì, nâng cao chất lượng phổ biến GDMN cho trẻ nhỏ năm tuổi cùng tăng phần trăm trẻ bên dưới năm tuổi mang đến trường. Triển khai phần mềm phổ cập về thống trị dữ liệu

Rà soát, báo cáo đánh giá, so sánh với các chỉ tiêu Đề án “Nâng cao chất lượng GDMN thành phố thủ đô hà nội đến năm 2015” để tổng kết Đề án vào cuối năm 2015 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch, Đề án cải tiến và phát triển GDMN giai đoạn 2016-2020.

4. Thực hiện xuất sắc các giải pháp cải thiện chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc - giáo dục đào tạo trẻ

a/ Công tác âu yếm sức khoẻ cùng nuôi dưỡng trẻ

Triển khai nhân rộng những nổi bật tốt, triển khai kỷ cương trong công tác quản lý chăm sóc, nuôi chăm sóc trẻ tại những cơ sở GDMN công lập và ko kể công lập bao hàm hồ sơ, công đoạn và những nguyên tắc quản lý theo qui định.

100% các đại lý GDMN có phòng bếp ăn bán trú được kiểm tra đo lường định kỳ, phần đông nơi cực nhọc khăn tiếp tục tham mưu đầu tư chi tiêu CSVC, trang thiết bị ship hàng nuôi dưỡng, xây dựng bếp 1 chiều; gần như nơi có điều kiện cần đầu tư trang sản phẩm công nghệ hiện đại. Nỗ lực 90% bếp ăn bán trú đủ điều kiện theo Điều lệ trường thiếu nhi và được cấp giấy chứng nhận bếp ăn đủ đk VSATTP. Tiếp tục bảo trì 02 quy mô điểm phòng phòng suy dinh dưỡng quanh vùng nông thôn/ mỗi huyện, thị xã cùng nhân rộng đại trà mô hình vườn trường. Tăng tốc công tác làng hội hóa, kêu gọi mọi mối cung cấp lực nhằm tăng phần trăm trẻ được ăn bán trú tại trường ở gần như nơi xác suất còn thấp. Cải thiện chất lượng bữa ăn, giảm xác suất trẻ SDD.

b/ Đẩy dũng mạnh đổi mới chuyển động chăm sóc, giáo dục; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non

Tăng cường các điều khiếu nại để triển khai có chất lượng Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non, bảo đảm an toàn nguyên tắc “Trẻ là trung tâm- toàn diện- tích hợp- trải nghiệm”.Khuyến khích trở nên tân tiến chương trình của mỗi đơn vị trường, đi sâu, nâng cao theo từng lĩnh vực phát triển; chú trọng giáo dục và đào tạo hình thành và phát triển kỹ năng sống cân xứng với từng độ tuổi, cùng với yêu mong của xã hội hiện đại và truyền thống lịch sử văn hóa giỏi đẹp của dân tộc, của địa phương. Tổ chức triển khai triển lãm tranh của trẻ trên cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non. Lãnh đạo triển khai thực hiện Chương trình GDMN ở những cơ sở GDMN gồm lớp chủng loại giáo ghép theo tài liệu giải đáp của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

Thực văn minh trà, kết quả Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi, chuẩn bị tốt tâm nạm cho trẻ con vào lớp 1. Tổng kết, nhận xét tình hình thực hiện Chương trình GDMN.

Thực hiện tại các chính sách ưu tiên vào giáo dục đối với trẻ khuyết tật học tập hòa nhập theo lao lý tại Thông bốn liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH mức sử dụng về cơ chế giáo dục đối với người khuyết tật. Dữ thế chủ động linh hoạt tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc, giáo dục, cung ứng trẻ khuyết tật. Huy động tối đa trẻ khuyết tật học hòa nhập và tạo đk để trẻ khuyết tật được học tập hòa nhập tất cả chất lượng.

Lồng ghép các nội dung giáo dục đào tạo tích vừa lòng trong tiến hành Chương trình giáo dục mầm non: giáo dục đào tạo ATGT; giáo dục đào tạo BVMT; giáo dục đào tạo sử dụng tích điện tiết kiệm; giáo dục đảm bảo an toàn tài nguyên, môi trường thiên nhiên biển, hải đảo; giáo dục và đào tạo ứng phó với chuyển đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai đảm bảo an toàn phù phù hợp với điều khiếu nại vùng miền và đối tượng người dùng trẻ. Giáo dục đào tạo trẻ biết tự bảo vệ phiên bản thân vào trường hợp khẩn cấp.

Xem thêm: Ô Kìa Chim Cu Thụt Ra Thụt Vào Qua Cái Cửa Nhỏ Đi Kèm Tiếng Kêu Đây Là Gì?

Tổ chức Hội thi vật dụng dạy học tập tự có tác dụng và thi kế toán tốt (KHTC hay trực). Thi thầy giáo dạy tốt chuyên đề (GDMN thường xuyên trực)

c/ Kiểm định unique GDMN

5. Bức tốc cơ sở thứ chất, thiết bị dạy dỗ học

Đảm bảo đủ tài liệu, học liệu, thứ dùng, thiết bị chơi, điều kiện tiến hành Chương trình GDMN. Đẩy mạnh trào lưu tự làm vật dụng đồ chơi trong số cơ sở GDMN

Kiểm tra, trình thành phố công thừa nhận lại những trường mần nin thiếu nhi đạt chuẩn quốc gia quá 5 năm; Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra bốn vấn, bảo đảm an toàn hoàn thành kế hoạch chi tiêu xây dựng 40 trường mầm non, đầu tư chi tiêu trang thiết bị nhất quán đạt chuẩn quốc gia năm 2016; Tham mưu, tứ vấn xây dựng tạo môi trường sinh thái vào trường mầm non, gồm được 1/2 diện tích vườn cửa là thảm cỏ, sân vườn hoa, sắp xếp đồ chơi kế bên trời trên sảnh cỏ.

Tích rất tham mưu đầu tư chi tiêu cơ sở đồ gia dụng chất ban sơ cho các trường đăng ký trường mầm non rất tốt để đạt tiêu chí về các đại lý vật hóa học

Nâng cao quality đội ngũ CBQL cùng GV mầm non

Chỉ đạo bồi dưỡng liên tiếp giáo viên theo lịch trình bồi dưỡng liên tục GVMN (ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17 mon 8 năm 2011 của bộ trưởng cỗ GD& ĐT) và quy định bồi dưỡng liên tiếp GVMN, phổ biến và giáo dục liên tục (ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 mon 7 năm 2012 của cục trưởng bộ GD&ĐT)

Mỗi cấp cai quản cần cải tiến, đổi mới trong công tác đào tạo và huấn luyện bồi dưỡng đội ngũ, phân các loại bồi dưỡng chuyên sâu đem lại tác dụng thiết thực, tu dưỡng đội ngũ giáo viên quality cao. để ý đến chỉ tiêu đạt 60% gia sư có chuyên môn đào chế tạo trên chuẩn chỉnh vào năm năm ngoái và 80% vào năm 2020. Tổ chức bồi dưỡng siêng môn, nghiệp vụ về quan tâm giáo dục trẻ mang lại chủ team lớp, người âu yếm trẻ.

Đặc biệt đề nghị chú trọng đề xuất, ngã nhiệm, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cai quản các cấp xuất sắc nghiệp vụ, bao gồm kinh nghiệm, lòng tin trách nhiệm, chổ chính giữa huyết. Chủ động tham mưu để CBQL bao gồm đủ trình độ về LLCT, QLNN, QLGD.

Thực hiện Kế hoạch bắt tay hợp tác với Công ty technology phát triển giáo dục đào tạo VIÊTEDUTECH về câu hỏi mời chuyên gia nước quanh đó bồi dưỡng phương thức GDMN tiên tiến và phát triển cho đội hình CBQL, GV trường chất lượng cao, trường điểm năm học tập 2015-2016.

Tổ chức hướng dẫn về âu yếm sức khỏe và đảm bảo bình yên cho trẻ cho cán bộ cai quản và thầy giáo cốt cán.

Đẩy bạo gan công tác trở nên tân tiến Đảng trong những cơ sở GDMN

Nâng cao hiệu lực, công dụng công tác cai quản giáo dục

Các chống GD và ĐT tổ chức tập huấn, thông dụng quán triệt đến 100% những cơ sở GDMN, đội ngũ CBQL, GV, NV những văn bản quy phi pháp luật về GDMN, văn bản quản lý chỉ đạo của ngành, cập nhật các văn bạn dạng mới ban hành hoặc ráng thế, lưu lại đầy đủ, công nghệ tại từng đối chọi vị

Chỉ đạo xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục, học tập xanh - sạch sẽ - rất đẹp - lộng lẫy và xây dựng phong thái nhà giáo, văn hóa truyền thống trường học tập trong đội ngũ CBQL-GV-NV tại những cơ sở GDMN

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thay đổi đánh giá quality chăm sóc, giáo dục đào tạo trẻ và nhận xét giáo viên theo hướng cách tân và phát triển năng lực, chú trọng năng lượng thực hành tổ chức những hoạt động âu yếm giáo dục trẻ.

Tăng cường thanh tra, bình chọn công tác quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo từ cấp Sở đến cung cấp phòng GD và ĐT; cải thiện vai trò, trọng trách công tác từ kiểm tra trong những cơ sở giáo dục đào tạo mầm non. Đảm bảo báo cáo, thống kê, thông tin đúng đắn kịp thời theo đúng quy định của các cấp thống trị giáo dục.

Đẩy to gan lớn mật ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác làm việc quản lý.

8. Công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo mầm non

Tăng cường công tác thịnh hành và hướng dẫn các cơ sở GDMN thực hiện nghiêm túc các văn phiên bản quy bất hợp pháp luật, các Đề án, kế hoạch về GDMN. Bằng nhiều hiệ tượng phù phù hợp thiết thực và kết quả đẩy mạnh công tác tuyên truyền về GDMN, thông dụng kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc phụ thân mẹ, cộng đồng; huy động các nguồn lực đầu tư cho GDMN, thỏa mãn nhu cầu nhu ước PCGDMNTENT và phát triển GDMN của địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ văn bản hướng dẫn Sở giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất Hà Nội; các phòng GD & ĐT địa thế căn cứ tình hình rõ ràng của địa phương chế tạo kế hoạch cụ thể và thực hiện tới những cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non để tổ chức triển khai thực hiện. Sở GD và ĐT đã kiểm tra, đánh giá xếp một số loại thi đua những đơn vị theo phần đông chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ năm học. Trong quy trình thực hiện, nếu bao gồm khó khăn, vướng mắc những phòng GD & ĐT cần báo cáo kịp thời về Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành (qua phòng GDMN) để được hướng dẫn, giúp sức kịp thời./.