IN SPITE OF CÁCH DÙNG

Cấu trúc Despite, In spite of, Although, Though đều nằm trong trong điểm ngữ pháp của mệnh đề nhượng bộ (Concessive Clause). Những cấu trúc này sẽ không chỉ được sử dụng trong những bài thi ngoại giả phổ biến vào giao tiếp hằng ngày. Trong bài viết này, IELTS Vietop sẽ giúp bạn thống kê lại điểm ngữ pháp Despite, In spite of, Athough, Though, Even though và giải pháp chuyển đổi giữa chúng nhé!

IELTS Vietop xin giới thiệu: Khóa học IELTS Cấp Tốc cam kết chuẩn đầu ra 6.5+. Thuộc tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: In spite of cách dùng


Nội dung chính


1. Cấu trúc Despite và In spite of

*
Cách dùng Despite với In spite of

Despite cùng In spite of là những cụm từ chỉ sự nhượng bộ, làm rõ sự tương phản của nhị hành động hoặc sự việc trong thuộc một câu.

Cấu trúc

Despite/In spite of Noun/Noun Phrase/V-ing, S + V + …

=

S + V + …, despite/in spite of Noun/Noun Phrase/V-ing.

Examples:

Despite/In spite of bad weather, we had a wonderful holiday. (Mặc mang đến thời tiết xấu, cửa hàng chúng tôi đã gồm một kỳ nghỉ tuyệt vời.)

Despite/In spite of disliking John, you should try lớn be nice to him. (Dù không say mê John, cậu vẫn bắt buộc tử tế với anh ta.)

You should try to lớn be nice lớn John, despite/in spite of disliking him.

✅ Lưu ý 1: trong việc viết IELTS, Despite được sử dụng thường xuyên hơn In spite of.Because of mang ý nghĩa đồng thuận.

Examples:

Alex loves Brian despite his volleyball obsession. (Alex yêu Brian bất chấp nỗi ám ảnh về nhẵn đá của anh ấy).

Alex loves Brian because of his volleyball obsession. (Alex yêu thương Brian bởi vì chưng niềm ưa ưa thích bóng đá của anh ấy).

✅Lưu ý 2: Despite với In spite of nếu muốn phía sau dùng vế câu hoàn chính, các bạn sĩ tử cần lưu ý là yêu cầu thêm the fact that vào ngay sau.

Examples:

Dylan bought a new pair of shoes in spite of the fact that he already had dozen of them.

Mary went to lớn the cinema despite the fact that she came down with a flu.

✅ Lưu ý 3: Despite với In spite of đều bao gồm thể đứng ở mệnh đề đầu hoặc mệnh đề thứ nhị đều được.

Examples:

Despite having prepared everything before the flight, she still managed to forget her passport.

She still managed to lớn forget her passport despite having prepared everything before the flight.


*
Cách dùng Although, Though, Even though

Although, though và even though có thể dùng để thay thế mang đến despite và In spite of bởi mặt ngữ nghĩa tương đồng. Tuy nhiên về ngữ pháp vẫn bao gồm sự khác biệt.

Cấu trúc

Although, though, even though + S + V,…….

Đứng ở đầu câu hoặc ở giữa hai mệnh đề đều được.

Examples: Although/ even though/ though her job is hard, her salary is still low.

Cách dùng

Dùng though ở đầu câu thể hiện sự trang trọng hơn là although và even thoughAlthough, even though cùng though đều có ý nghĩa tương đồng nhưng khi sử dụng though ở đầu câu sẽ thể hiện sự trang trọng hơn vào cả văn phong nói cùng viết hơn là đứng giữa hai mệnh đề, còn even though thể hiện sự nhấn mạnh ví dụ hơn.

Examples: Her salary is low although/ even though/ though her job is hard.

ĐẶC BIỆT: Even though tất cả sắc thái ý nghĩa mạnh hơn although với though.

Examples: We decided lớn buy the house even though we didn’ t really have enough money.

You keep making those stupid noise even though I’ve asked you lớn stop three times already.3. Chuyển đổi câu giữa Although và Despite

*

Chuyển đổi câu giữa Although với Despite

1. Nếu chủ ngữ là danh từ + be + tính từ thì ta biến thành cụm danh từ bao gồm a/ an/ the + adj + N

Although + S + V -> In spite of/ despite + a/an/ the + ADJ + N

2. Nếu chủ ngữ của hai mệnh đề giống nhau thì ta rút gọn bớt chủ ngữ và thêm ing vào động từ.

Ex: Although he was ill, he still went khổng lồ school -> despite being ill, he still went to lớn school.

Xem thêm: Cách Cài Máy In Wifi - Cách Kết Nối Máy In Qua Wifi, Cài Máy In Qua Wifi

3. Hoặc cũng gồm thể biến toàn bộ vế câu thành danh từ

Ex: Although he was ill, he still went to school -> despite his illness, he still went lớn school.


Để cải thiện tiếng Anh tốt cấp tốc nhất thì chọn đúng lộ trình học là bước đóng phương châm rất quan trọng. Nhanh tay để lại tin tức bên dưới để được tư vấn miễn phí cùng nhận tức thì 30% học tầm giá khoá học.

4. Bài tập ứng dụng

Exercise 1: Make one sentence from two, using despite or in spite of.

Example: I couldn’t sleep. I was very tired.

🡺 I couldn’t sleep despite/in spite of being very tired.

🡺 Despite/In spite of being very tired, I couldn’t sleep.

1. They have very little money. They are happy.

🡺 ___________________________________________________________________.

2. We live in the same street. We hardly ever see each other.

🡺 ___________________________________________________________________.

Exercise 2: Change the sentences so they start with despite/in spite of + V-ing/Noun.

Example: Although John speaks 4 languages, he was turned down for a job.

🡺 Despite/In spite of speaking 4 languages, John was turned down for a job.

1. Although Russia is one of the largest producers of oil, it still imports petrol.

🡺 ___________________________________________________________________.

2. Although it recorded high sales, the company closed last week.

🡺 ___________________________________________________________________.

Đáp án tham khảo

Exercise 1

1. Despite/In spite of having very little money, they are happy.

They are happy, despite/in spite of having very little money.

2. Despite/In spite of living in the same street, we hardly ever see each other.

We hardly ever see each other, despite/in spite of living in the same street.

Exercise 2

1. Despite/In spite of being one of the largest producers of oil, Russia still imports petrol.

2. Despite/In spite of high sales, the company closed last week.

Trên đây là tổng quan kiến thức và bài xích tập của điểm ngữ pháp Despite, In spite of, Although, Though. Bạn tất cả thể lưu lại và áp dụng luyện thi IELTS, giao tiếp hằng ngày nhé!

Hãy phân chia sẻ bài xích viết này nếu bạn thấy nó hữu ích nhé!