Khái Niệm Cá Nhân Là Gì

Cá nhân có tên tiếng Anh là person, là một sinh vật, cơ thể sống, ví dụ như con người, có các năng lực và thuộc tính tạo thành nhân vị tính (personhood) dưới góc độ xã hội.

Bạn đang xem: Khái niệm cá nhân là gì


Mỗi chúng ta là một cá nhân sinh ra, tồn tại, phát triển và chết đi nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi Cá nhân là gì? hay chưa. Nó được định nghĩa như thế nào? Cá nhân có mối quan hệ thế nào với Nhà nước? Luật Hoàng Phi sẽ giải đáp các thắc mắc trên qua nội dung bài viết dưới đây.

Cá nhân là gì?

Cá nhân có tên tiếng Anh là person, là một sinh vật, cơ thể sống, ví dụ như con người, có các năng lực và thuộc tính tạo thành nhân vị tính (personhood) dưới góc độ xã hội.

Dưới một góc độ khác, cá nhân được hiểu là thuật ngữ dùng để mô tả sự độc lập tự do, không lặp lại của mỗi con người, là sự thống nhất của hai mặt sinh học và xã hội.

Về mặt sinh học: cá nhân là một cơ thể sống đơn nhất có cấu trúc thân thể và đặc điểm sinh lý riêng, do đó mới có sự khác nhau về năng lực, trình độ, phẩm chất, lối sống của cá nhân.

Còn về mặt xã hội, bản chất của mỗi cá nhân là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, do đó mới có khả năng tư duy, lao động, ngôn ngữ, giao tiếp.

Dưới góc độ pháp lý: Hiện nay chưa có một văn bản pháp luật nào đưa ra định nghĩa Cá nhân là gì? mà chỉ đưa ra các quy định cụ thể cho cá nhân được hưởng và các nghĩa vụ mà họ phải thực hiện.

Từ các phân tích trên, có thể hiểu đơn giản cá nhân được xem như một thực thể, một chủ thể của quan hệ pháp luật. Mỗi cá nhân luôn có sự gắn bó chặt chẽ với cộng đồng, xã hội nhất định; cộng đồng, xã hội là môi trường tồn tại và phát triển của mỗi cá nhân.

*

Mối quan hệ giữa Nhà nước và cá nhân

Nhà nước và cá nhân luôn tồn tại các mối quan hệ nhất định. Việc xác định đúng đắn mối quan hệ đó sẽ giúp ích cho việc xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp luật, liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhà nước, xã hội và mỗi cá nhân.

Do vậy, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc hiểu Cá nhân là gì? mà còn cần nắm rõ sự tồn tại các mối quan hệ giữa Nhà nước với cá nhân.

Xem thêm: Âm Vật Nằm Ở Đâu Và Có Chức Năng Gì? Gì? Vị Trí Hột Le Ở Đâu Và Cách Bú Hột Le

Quan hệ giữa Nhà nước và cá nhân là mối quan hệ qua lại, vì nhau

Mối quan hệ giữa Nhà nước và cá nhân là mối quan hệ cơ bản, quan trọng, tương đối ổn định và bền vững, đó là mối quan hệ qua lịa hai phía nhưng không ngang bằng nhau mà phụ thuộc vào ý chí của nhà nước.

Trong quan hệ này, đặc biệt là công dân thì nhà nước là tổ cức công quyền thực hiện việc quản lý cá nhân bằng pháp luật, bảo đảm, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân được thực hiện và không bị xâm hại.

Nhà nước quy định các quyền và nghĩa vụ của cá nhân trong pháp luật, đòi hỏi cá nhân phải thực hiện chính xác và đầy đủ các quyền, nghĩa vụ đó. Ngoài ra, nhà nước còn thực hiện các hoạt động khác.

Công dân cũng có quyền yêu cầu, đòi hỏi nhà nước bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

Nhà nước với quy chế pháp lý của cá nhân

Mối quan hệ này thể hiện tập trung ở quy chế pháp lý của cá nhân. Quy chế pháp lý của cá nhân được hiểu là sự ghi nhận bằng pháp luật địa vị của cá nhân trong xã hội, nghĩa là địa vị pháp lý mà các cá nhân có được do nhà nước quy định trong pháp luật.

Quy chế pháp lý của cá nhân bao gồm các nội dung: các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của cá nhân; năng lực pháp luật và năng lực hành vi của cá nhân; các bảo đảm quyền và nghĩa vụ pháp lý của cá nhân;….

Nhà nước với quyền con người, quyền công dân

Mối quan hệ giữa nhà nước với cá nhân còn được biểu hiện thông qua việc nhà nước thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Các quyền con người, quyền công dân đã được quy định cụ thể, rõ ràng trong các bản Hiến pháp của nước ta. Theo đó, quyền của cá nhân luôn được bảo vệ ở mức độ cao nhất.

Qua bài viết trên, Luật Hoàng Phi đã giải thích rõ Cá nhân là gì? đồng thời phân tích rõ mối quan hệ giữa nhà nước với cá nhân được biểu hiện như thế nào cho bạn đọc tham khảo.

Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ đến công ty Luật Hoàng phi theo số tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6557.