Liberty Nghĩa Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Liberty nghĩa là gì

*
*
*

liberty
*

liberty /"libəti/ danh từ từ do, quyền tự doliberty of conscience: tự do thoải mái tín ngưỡngliberty of sspeech: tự do ngôn luậnliberty of the press: tự do thoải mái báo chíto phối someone at liberty: thả ai, trả lại sự tự do thoải mái cho aito be at liberty to bởi something: được tự do làm gìat liberty: tự do, nhàn nhã rang sự từ bỏ tiện, sự mạn phépto take the liberty of: mạn phép, từ bỏ tiện ((thường) số nhiều) thể hiện thái độ sỗ sàng, cách biểu hiện coi thường, cách biểu hiện nhờn, cách biểu hiện tuỳ tiệnto take libertiles with a woman: sỗ sàng cùng với một tín đồ phụ nữto take liberties with rules: tuỳ luôn thể với nội quy, khinh thường quy tắc (số nhiều) đặc quyềnthe liberties of a city: những đặc quyền của một đô thị cô gái thần tự do

*

*

Xem thêm: Cách Sử Dụng Smart Remote - Hướng Dẫn Sử Dụng Remote Smart Tivi Samsung

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

liberty

Từ điển Collocation

liberty noun

ADJ. great | complete | basic a citizens" charter which gives people basic civil liberties | civil, individual, personal, political, religious

VERB + LIBERTY enjoy, have | demand, fight for | win The city won its liberty in the sixteenth century. | thua kém If found guilty, she is in danger of losing her liberty. | defend, protect, safeguard The law should protect the liberty of the individual. | threaten The new legislation threatens individual liberty. | erode, restrict Our personal liberty is being eroded. | deny, deprive sb of, destroy | allow sb, give sb The system allows us complete liberty to vày the task as we like.

PREP. at ~ The escaped prisoner has been at liberty for five days. | ~ for demanding greater liberty for women | ~ from liberty from the abuse of police power nguồn

PHRASES an infringement of liberty, loss of liberty, a threat lớn liberty

Từ điển WordNet


n.

freedom of choice

liberty of opinion

liberty of worship

liberty--perfect liberty--to think or feel or vị just as one pleases

at liberty to choose whatever occupation one wishes

personal freedom from servitude or confinement or oppression

English Synonym and Antonym Dictionary

libertiessyn.: autonomy emancipation freedom independenceant.: slavery

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu