MẪU BIÊN BẢN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC

Biên phiên bản đánh giá chỉ viên chức năm 2021 : mẫu biên bản họp reviews phân loại công chức, viên chức, fan lao động là biểu mẫu được lập ra để tổng đúng theo kết quả, ý kiến đánh giá của solo vị, cơ quan đối với cán bộ, công chức, viên chức. Hãy xem thêm với autocadtfesvb.com nhé.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản nhận xét đánh giá công chức

*

Video biên bản họp review công chức 2021

Nội dung vào biểu mẫu yêu cầu trình bàu rõ thời hạn họp, nguyên tố tham dự, văn bản cuộc họp. Vậy sau đấy là 3 mẫu mã biên phiên bản đánh giá công, viên chức và fan lao động, mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm và cài mẫu tại đây.

Biên bạn dạng họp reviews công, viên chức – mẫu mã 1

TÊN CƠ QUAN………….. TRƯỜNG……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự vày – Hạnh phúc ——————
….…, ngày…… tháng………. năm……

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM………

Đơn vị:…………………………………………

I. THỜI GIAN HỌP

Vào hồi…….. Giờ,……….ngày ….. Tháng…… năm………

Tại:……………………..…………………………..

Tiến hành họp tiến công giá, phân một số loại công chức, viên chức, tín đồ lao hễ của đơn vị năm…………

II. THÀNH PHẦN HỌP

Toàn thể viên chức, fan lao động 1-1 vị. Tổng số: …Có mặt:…; vắng tanh mặt: …

Họ, tên người vắng mặt:…….. …

Chủ trì cuộc họp:…………………………. …

Thư ký:……………….………………………

III. NỘI DUNG

Đơn vị tổ chức thực hiện triển khai chiến lược số: ………ngày…………..về triển khai

đánh giá và phân loại viên chức, người lao cồn của ………năm…………..như sau:

1. Phần I. Viên chức tự đánh giá, phân nhiều loại và những chủ ý đóng góp của tập thể:

– Từng viên chức, fan lao hễ trình bày bản tự reviews trước tập thể đối kháng vị

– Tập thể đơn vị đóng góp ý kiến, xẻ sung bản tự review của từng cá nhân trong đơn vị chức năng (Nêu rõ

Đơn vị bao gồm nhất trí với phiên bản tự đánh giá, phân các loại của cá nhân không? Góp ý số đông ưu, nhược điểm

của những nhân (nếu có)

2. Phần II. Kết luận đánh giá, phân các loại của solo vị:

Căn cứ vào công dụng đánh giá, phân loại, đơn vị kết luận, quyết định phân nhiều loại cho từng công chức, viên chức, tín đồ lao động. Nuốm thể:

– Viên chức kết thúc xuất dung nhan nhiệm vụ: ….người (chiếm tỷ lệ ……%) (Có danh sách kèm theo)
– Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ: ….người (chiếm tỷ lệ ……%)
– Viên chức ngừng nhiệm vụ: ….người (chiếm phần trăm ……%)
– Viên chức không kết thúc nhiệm vụ: ….người (chiếm tỷ lệ ……%)

Cuộc họp ngừng vào hồi:……..h ……. Cùng ngày. Biên bản được trải qua trước cuộc họp, 100% các thành viên dự họp của đơn vị nhất trí thông qua.

THƯ KÝ (Ký, ghi rõ họ với tên) CHỦ TRÌ CUỘC HỌP (Ký, ghi rõ họ với tên)

Biên bản họp review công, viên chức – chủng loại 2

UBND HUYỆN …….. TRƯỜNG…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – tự do – niềm hạnh phúc ——o0o——
Số: /BB …….., ngày .. tháng .. năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 20.. – 20…

Hôm nay, vào hồi 7 giờ đồng hồ ngày …/…/20…., tại phòng họp hội đồng………tổ chức họp nhận xét và phân một số loại công chức năm học 20…. – 20…

I. THÀNH PHẦN:

– Bà: ……………………….. – Hiệu trưởng – công ty trì;

– Bà: ……………………….. – GVPTCM – Thư ký.

– Cùng toàn thể các công chức, viên chức cùng lao rượu cồn hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc…………………………

Tổng số: …/… công chức, viên chức lao hễ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP xuất hiện tham dự cuộc họp.

Vắng mặt: 0

II. NỘI DUNG:

1. Bà: ……………………….. – Hiệu trưởng, triển khởi công văn số …………về tiến công giá, công chức, viên chức lao rượu cồn hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học tập 20… -20… cùng nêu trình trường đoản cú cuộc họp: – Công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trình bày report tự tiến công giá công dụng tại buổi họp để đa số người tham dự cuộc họp góp sức ý kiến.

– Các cá thể tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến.

– trên cơ sở chủ kiến đóng góp của lũ trường, Hiệu trưởng kết luận, quyết định đánh giá và phân các loại cho từng công chức, viên chức (và lao cồn hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Trường.

– Thư ký triển khai ghi biên bản;

– thông qua biên bản góp ý review tại cuộc họp.

2. Ngôn từ cuộc họp:

1. Đ/c ……………………….. – Hiệu trưởng – trình phiếu nhận xét và phân loại, tự dấn mức: hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: Đa số GV, NV vào hội nghị đều phải có ý kiến nhận xét tầm thường và reviews đ/c …………. Luôn luôn nhiệt tình, nhanh nhẹn, tích cực học hỏi và có rất nhiều sáng tạo thành trong công tác làm chủ chỉ đạo bên trường, xây dựng cửa hàng vật chất, xây dựng cảnh quan môi trường, đặc biệt là trong công tác làm việc XD trường đạt chuẩn Quốc gia. Luôn quan trung ương và cổ vũ kịp thời, chăm lo đến đời sống lòng tin của CB,GV,NV trong đơn vị chức năng và kiến nghị cấp bên trên xếp các loại đ/c ………….: kết thúc xuất dung nhan nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi thời điểm còn nể nang, chưa quyết đoán, trực tiếp thắn xử lý các vấn đề đối với những cá nhân bị mắc điểm yếu trong bên trường.

2. Đ/c ……………………….. – Phó Hiệu trưởng – Trình phiếu nhận xét và phân loại, tự thừa nhận mức: dứt tốt nhiệm vụ.

– những ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: sức nóng tình, luôn có niềm tin học hỏi về công tác chỉ đạo chuyên môn, thực hiện CNTT thành thạo, có rất nhiều sáng chế tạo trong việc tu dưỡng cho số đông giáo viên còn yếu về chăm môn, xây dựng môi trường xung quanh học tập rước trẻ làm cho trung tâm, tất cả tinh thần hỗ trợ chị em. Đề nghị xếp nhiều loại đ/c ……….: xong xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi thời điểm còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nả e dè.

3. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu reviews và phân loại, tự nhấn mức: xong xuôi tốt nhiệm vụ.

– các ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu điểm: nhiệt tình, luôn luôn có tinh thần học hỏi về công tác chuyên môn, có nhiều sáng chế tạo trong giảng dạy, tất cả tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: xong xuất dung nhan nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi thời điểm còn chưa bạo dạn phát biểu, còn nể nang e dè.

4. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu review và phân loại, tự thừa nhận mức: xong tốt nhiệm vụ.

– những ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu điểm: sức nóng tình, có năng lực chuyên môn, luôn có ý thức học hỏi, có không ít sáng sản xuất trong giảng dạy, bao gồm tinh thần giúp sức chị em. Đề nghị xếp loại: kết thúc xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi thời điểm còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nả e dè, chưa bạo dạn phát biểu trước hội nghị tập thể.

5. Đ/c ……………………….. – Viên chức – Trình phiếu review và phân loại, tự nhấn mức: ngừng tốt nhiệm vụ.

– những ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu điểm: nhiệt tình, có năng lực chuyên môn, luôn luôn có ý thức học hỏi, có khá nhiều sáng tạo trong giảng dạy, gồm tinh thần giúp đỡ chị em. Đề nghị xếp loại: dứt xuất nhan sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Đôi dịp còn chưa mạnh dạn phát biểu, còn nể nả e dè, chưa bạo dạn phát biểu trước họp báo hội nghị tập thể.

6. Đ/c………………….. – Viên chức – Trình phiếu review và phân loại, tự thừa nhận mức: hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: nhiệt độ tình, luôn luôn có niềm tin học hỏi, tất cả tinh thần trợ giúp chị em. Đề nghị xếp loại: chấm dứt xuất nhan sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa bạo dạn phát biểu trước tập thể.

Xem thêm: Dịch Vụ Đăng Ký Tin Nhắn Của Mobifone Khuyến Mãi 2022, Đăng Ký Tin Nhắn Mobi Bằng Gói Cước Giá Rẻ

7. Đ/c ………………….. – Viên chức – Trình phiếu reviews và phân loại, tự nhấn mức: ngừng tốt nhiệm vụ.

– những ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu điểm: nhiệt tình, luôn có ý thức học hỏi, tất cả tinh thần hỗ trợ chị em, có trí tuệ sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn. Đề nghị xếp loại: ngừng xuất sắc nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa bạo dạn phát biểu trước tập thể.

8. Đ/c ………………….. – HĐ 68 – Trình phiếu reviews và phân loại, tự dìm mức: chấm dứt tốt nhiệm vụ.

– các ý kiến đóng góp góp:

+ Ưu điểm: nhiệt tình, có lòng tin học hỏi, cấp tốc nhẹn, có nhiệm vụ với các bước được giao. độc nhất trí xếp loại: chấm dứt tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa bạo dạn phát biểu trước tập thể.

9. Đ/c………………….. – HĐ 68 – Trình phiếu review và phân loại, tự nhận mức: dứt tốt nhiệm vụ.

– các ý kiến đóng góp:

+ Ưu điểm: nhiệt độ tình, có niềm tin học hỏi, có niềm tin trách nhiệm với các bước được giao. Nhất trí xếp loại: xong tốt nhiệm vụ.

+ Khuyết điểm: Còn chưa mạnh dạn dạn, tự tin, không linh hoạt giải pháp xử lý trong công việc chuyên môn cùng chưa mạnh dạn phát biểu trước tập thể.

* sau khoản thời gian tổng hợp những nhận xét, phân nhiều loại và review của toàn bộ công chức, viên chức và lao hễ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc trường ……, đồng minh ……………………….. – Hiệu trưởng trường ……. Thống duy nhất phân loại và reviews công chức, viên chức với lao hễ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm học 20… -20…, như sau:

TT Họ cùng tên Đối tượng Xếp loại Lưu ý
1 ……………………….. Viên chức
2 ……………………….. Viên chức
3 ……………………….. Viên chức
4 ……………………….. Viên chức
5 ………………………. Viên chức
6 ………………………. Viên chức
7 ………………………. Viên chức
8 ………………………. HĐ 68

III. KẾT LUẬN:

Căn cứ vào câu chữ và những ý con kiến phát biểu của các thành viên vào hội nghị, đồng minh chủ tọa hội nghị đã tóm lại như sau: trong những ….đ/c mang tên trong danh sách, tác dụng xếp loại cuối cùng của Hiệu trưởng là:

– Xếp các loại HTXSNV gồm: …..đ/c (BGH: 01; GV: 22; NV: 02)

– Xếp nhiều loại HTTNV gồm: …. đ/c (GV: 13, NV: 02)

– Xếp các loại HTNV gồm: … đ/c (NVYT)

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 thuộc ngày. Biên phiên bản được đọc trải qua cho mọi bạn cùng nghe và thống tuyệt nhất với văn bản trên./.

THƯ KÝ (Ký, ghi rõ họ với tên) CHỦ TRÌ CUỘC HỌP (Ký, ghi rõ họ cùng tên)

Biên phiên bản họp đánh giá công, viên chức – chủng loại 3

TÊN CƠ QUAN………….. TRƯỜNG……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự vì chưng – Hạnh phúc ——————
….…, ngày…… tháng………. năm……

BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM HỌC 20…. – 20…

Đơn vị:…………………………………..

1. Thời gian, địa điểm, thành phần

– Thời gian:………………………………………. ……………………………………………….

– Địa điểm:………………………………………. ……………………………………………….

– Thành phần: – tất cả mặt:………………………………………………………………………

– Vắng khía cạnh (Lý bởi cụ thể)………………………………………………

………………………………………. ………………………………………………………………..

………………………………………. ………………………………………………………………..

2. Nội dung:

2.1. Lãnh đạo đơn vị nêu tại sao cuộc họp:

………………………………………. ………………………………………………………………..

………………………………………. ………………………………………………………………..

2.2. Từng member trong đơn vị chức năng đọc bản tự nhấn xét, review phân loại:

a) Góp ý mang đến đồng chí….

………………………………………. ………………………………………………………………..

………………………………………. ………………………………………………………………..

b) Góp ý cho đồng chí……

………………………………………. ………………………………………………………………..

………………………………………. ………………………………………………………………..

2.3. Thừa nhận xét, nhận xét kết luận của lãnh đạo đối chọi vị:

Cuộc họp xong xuôi hồi….giờ ngày…… tháng. Biên bạn dạng cuộc họp đã có được thông qua toàn cục các thành viên tham gia cuộc họp.