MẪU THÔNG TIN HỌC VIÊN

Mẫu phiếu tin tức học viên

Mẫu phiếu thông tin học viên là chủng loại phiếu được lập ra nhằm ghi chép về tin tức học viên tham gia lớp học, khóa đào tạo. Chủng loại phiếu nêu rõ thông tin của học tập viên, tin tức về nghề học...

Bạn đang xem: Mẫu thông tin học viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo cụ thể và download về trên đây.


Mẫu phiếu tổng hợp đánh giá, xếp một số loại chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo của cửa hàng dạy nghề

Mẫu phiếu tổng hợp đánh giá, xếp nhiều loại chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo

Mẫu phiếu tiến công giá, xếp một số loại chuyên môn, nghiệp vụ ở trong phòng giáo


Nội dung cơ bản của chủng loại phiếu tin tức học viên như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Ảnh 4x6 cm

PHIẾU HỌC VIÊN

(Số: ………………………)


I. THÔNG TIN VỀ HỌC VIÊN (Do học viên ghi)

1. Họ cùng tên khai sinh (chữ in hoa bao gồm dấu): ………..………… Nam, con gái ……………

2. Sinh ngày: ….. Tháng: ….. Năm …………… Số CMTND: …………..……………..

3. Nguyên quán: (xã/phường, huyện/thị xã, tỉnh/thành phố) …………………………

4. Hộ khẩu hay trú (xã/phường, huyện/thị xã, tỉnh/thành phố)…………………..

5. Dân tộc: ………………… Thuộc đối tượng người dùng (ghi rõ ràng các đối tượng): ………...

6. Nghề nghiệp, nơi thao tác hiện nay: …………………; Điện thoại:……………….

7. Chuyên môn học lực (bậc cao nhất, đã tốt nghiệp: ĐH, CĐ, TC, THPT, THCS)…..…

8. Lúc cần, cung cấp thông tin cho ai (họ, tên, địa chỉ): ……………..; Điện thoại: ……...………

Tôi xin khẳng định những tin tức đã khai là đúng sự thật, ví như sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xem thêm: Cách Thổi Sáo Ra Tiếng Sáo, Làm Sao Để Thổi Sáo Kêu To, Rõ, Tiếng Trong

............, ngày...tháng...năm...

Người khai(ký với ghi rõ họ tên)

II. THÔNG TIN VỀ NGHỀ HỌC (Do cơ sở đào tạo và huấn luyện ghi)

1. Nghề đào tạo: …………………………………………………………………………


2. Thời hạn khóa học:........... Ngày thực học. Bắt đầu từ ngày ….. Tháng ….. Năm …..

Dự kiến thời gian kết thúc khóa học vào trong ngày ….. Tháng ….. Năm …..

3. Địa điểm đào tạo: ……………………………………………..………………………

4. Chuẩn chỉnh đầu ra (ghi rõ ràng những con kiến thức, kỹ năng, thái độ bạn học tất cả được, có tác dụng được sau khóa học): ……………………………….

5. Dự kiến nơi thao tác làm việc sau khóa học: …………………………………………….……

..........., ngày...tháng...năm...

Người đứng đầu tư mạnh sở đào tạo(ký tên, đóng góp dấu)

Mẫu phiếu tin tức học viên


Tham khảo thêm
Đánh giá bài bác viết
1 2.855
Chia sẻ bài viết
sở hữu về
Bạn rất có thể tải về tập tin thích hợp hợp cho bạn tại những liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*

meta.vn. Bạn dạng quyền © 2022 autocadtfesvb.com.