Môn Tín Hiệu Hệ Thống

... u(t) y(t) u(t) t Hệ thống y(t) t Hãy vẽ tín hiệu đầu tín hiệu đầu vào hệ thống dạng u(t) u(t) 1 -1 t (a) t (b) Đáp ứng xung g(n) hệ LTI không liên tục thể hình (a) tín hiệu vào u(n) thể hình ... = x (n − M ) tín hiệu vào không liên tục dạng sin (hoặc mũ phức) tín hiệu không liên tục dạng sin (hoặc mũ phức) biên độ tần số tín hiệu vào góc pha chậm ϕ = ωM 16 Với tín hiệu biểu diễn ... ), a > dt dt i) Bậc hệ thống bao nhiêu? ii) Tính toán vẽ phác đáp ứng xung hệ thống cho trường hợp a = iii) Hệ thống ổn định không? iv) Xác định mô hình trạng thái hệ thống t 12 Với mạch điện...

Bạn đang xem: Môn tín hiệu hệ thống


*

*

*

*

... hiệu hệ thống 10 Tính tích chập-Ví dụ MATLAB EE3000 -Tín hiệu hệ thống 11 EE3000 -Tín hiệu hệ thống 12 EE3000 -Tín hiệu hệ thống 13 Chương 2: Biểu diễn tín hiệu hệ thống miền thời gian 2.1 Các hệ thống ... EE3000 -Tín hiệu hệ thống 15 Xung Dirac EE3000 -Tín hiệu hệ thống 16 Đáp ứng độ f (t ) Hệ thống T y (t ) Đáp ứng xung đầu vào EE3000 -Tín hiệu hệ thống đầu 17 Đáp ứng độ EE3000 -Tín hiệu hệ thống ... Hệ thống T Tín hiệu vào f(t) y (t ) Tín hiệu y(t) Tích chập EE3000 -Tín hiệu hệ thống f(t) y(t) 19 Đáp ứng độ Tín hiệu hệ thống LTI liên tục tích chập tín hiệu vào f(t) với đáp ứng xung h(t) hệ...

Xem thêm: Cách Vẽ Cảnh Biển Như Thế Nào Để Có Bức Tranh Đẹp? Tranh Phong Cảnh Biển Đơn Giản Dễ Vẽ Cho Học Sinh


*

... Văn Chung Bài tập luyện thi vào lớp 10 Bài tập luyện thi vào lớp 10 d Vẽ đường kính DF đøng tròn (O;R), MF cắt AI N Biết AM = R tính khoảng cách từ N đến đường thẳng AM Bài 74 Cho  ABC ba góc ... a2  a a WWW.MATHVN.COM Gv : Lưu Văn Chung d Bài tập luyện thi vào lớp 10 Bài tập luyện thi vào lớp 10 Bài 45 Bài 46 Chứng minh AE phân giác  AHD Ta : OE  BC ( dk – dc )  OE // AH    EAH ... Chung Bài tập luyện thi vào lớp 10 Bài tập luyện thi vào lớp 10 Chứng minh CH = DE ( học sinh tự chứng minh ) Chứng minh CA.CD = CB.CE ( học sinh tự chứng minh ) Chứng minh ABED nội tiếp ( học...
... tả tín hiệu hệ thống miền thời gian Cho hệ tuyến tính dừng (LTI), đầu vào xung vuông đầu xung tam giác hình vẽ đây: u(t) y(t) u(t) t Hệ thống y(t) t Hãy vẽ tín hiệu đầu tín hiệu đầu vào hệ thống ... Những tín hiệu vào dạng sin nằm dải tần số hệ thống cho qua với hệ số khuếch đại xấp xỉ (và bao nhiêu)? d) Tín hiệu vào dạng sin tần số tín hiệu tiến tới trạng thái dao động điều hoà biên độ tín ... tín hiệu vào dạng sin tần số nhỏ tần số gãy hệ thống cho qua với hệ số khuếch đại bao nhiêu? c) Cho tín hiệu vào dạng sin tần số tín hiệu tiến tới trạng thái dao động điều hoà biên độ tín...