Nghĩa Của Từ Month Là Gì ? Nghĩa Của Từ Month Trong Tiếng Việt

Tiếng Anh bao gồm nhiều phần kiến thức từ vựng cơ bản theo chủ đề đòi hỏi người đọc cần nắm vững. Một trong số đó là từ vựng về các tháng vào tiếng Anh. Bài viết ngày từ bây giờ sẽ giúp các bạn tìm hiểu cụ thể những tháng đó là gì và được viết tắt như thế nào nhé.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ month là gì ? nghĩa của từ month trong tiếng việt

Đang xem: Months là gì

*

Kiến thức phổ biến về mảng từ vựng về các tháng vào năm

Như các bạn đã biết, một năm bao gồm 12 tháng.

Tháng nói tầm thường trong tiếng Anh là “month”, là danh từ đếm được. Lúc viết ở dạng số nhiều ta chỉ cần thêm “s” vào sau. Ví dụ: a month/ one month (1 tháng), 6 months (6 tháng), 10 months (10 tháng), …

“month” thường được viết tắt là “mth”, chuyển thanh lịch dạng số nhiều là “mths”. Vào một số trường hợp “month” cũng được viết là “m’th”, “m-th” hoặc mo. (Dạng số nhiều là “mos.”)

Trên thực tế, vì các tháng là những từ vựng quan liêu trọng, thường xuyên được sử dụng và rất thân quen thuộc yêu cầu người ta quy ước dạng viết tắt của chúng để thuận tiện, tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa đến việc viết lách.

Dạng viết tắt (short form/ abbreviation) của các tháng thường được viết theo một quy ước thông thường nhất đến từ thư viện của đại học Yale, nước Mỹ (Yale University Library) đó là: cầm cố bằng việc viết hết thương hiệu của các tháng bằng một từ rất dài, người ta chỉ cần viết ra 3 chữ cái đầu trong tên của tháng đó cùng một dấu “.” đằng sau đó.

Bên cạnh quy luật “bất biến” được chỉ dẫn như vậy, trong một số trường hợp, người ta cũng có những quy định ngoại lệ, mình sẽ giữ ý cho các bạn ở từng phần cụ thể còn lại của bài viết để các bạn có những hiểu biết chính xác nhất về mảng từ vựng các tháng vào tiếng Anh này.

Tiếp theo trên đây là danh sách cụ thể của 12 tháng trong thời điểm cũng như cách viết tắt của chúng mà bạn cần tham khảo để có thể hiểu được những văn bản tiếng Anh mà trong đó các tháng được trình bày dưới dạng viết tắt.

Tháng 1

Tháng 1 trong những tiếng Anh là January.

Phiên âm: /ˈdʒænjuəri/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Jan.

Tháng 2

Tháng 2 trong tiếng Anh là February.

Phiên âm: /ˈfebruəri/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Feb.

Tháng 3

Tháng 3 vào tiếng Anh là March.

Xem thêm: Cách Làm Viền Chữ Trong Photoshop Cc, Cs6, Cách Tạo Viền Chữ Trong Photoshop

Phiên âm: /mɑːtʃ/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Mar.

Tháng 4

Tháng 4 vào tiếng Anh là April

Phiên âm: /ˈeɪprəl/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Apr.

Tháng 5

Tháng 5 vào tiếng Anh là May

Phiên âm: /meɪ/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Tháng 5 là một tháng chỉ bao gồm 3 chữ cái cần không có dạng viết tắt mang lại tháng này. Người ta sẽ vẫn sử dụng dạng đầy đủ của tháng 5 đó là “May”.

Tháng 6

Tháng 6 trong tiếng Anh là June

Phiên âm: /dʒuːn/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Jun. .Tuy nhiên, vì bản thân tháng 6 chỉ bao gồm 4 chữ cái, khá ngắn gọn buộc phải trong nhiều trường hợp người ta cũng dùng nó ở dạng đầy đủ chũm vào việc viết tắt là “June”.

Tháng 7

Tháng 7 vào tiếng Anh là July

Phiên âm: /dʒuˈlaɪ/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Jul. .Cũng tương tự như tháng 6, vì bản thân thnasg 7 chỉ bao gồm 4 chữ cái yêu cầu việc sử dụng ở dạng đầy đủ “July” là điều diễn ra thường xuyên, thường gặp.

Tháng 8

Tháng 8 trong tiếng Anh là August

Phiên âm: /ɔːˈɡʌst/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Aug.

Tháng 9

Tháng 9 trong tiếng Anh là September

Phiên âm: /sepˈtembə(r)/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Sept. Đây là trường hợp đặc biệt vì người ta viết tắt từ này bằng cách lấy 4 chữ cái đầu cố gắng vì 3 như quy luật. Tuy nhiên, sẽ vẫn có thể hiểu và được mang lại là chính xác nếu bạn viết tắt từ này theo quy luật lấy 3 chữ cái đầu: Sep.

Tháng 10

Tháng 10 trong tiếng Anh là October

Phiên âm: /ɒkˈtəʊbə(r)/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Oct.

Tháng 11

Tháng 4 vào tiếng Anh là November

Phiên âm: /nəʊˈvembə(r)/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Nov.

Tháng 12

Tháng 4 vào tiếng Anh là December

Phiên âm: /dɪˈsembə(r)/

Dạng viết tắt (abbreviation) : Dec.

Trên phía trên là những hiểu biết của mình về những kiến thức chung, cơ bản về 12 tháng vào tiếng Anh cũng như dạng viết tắt của chúng mà mình muốn phân tách sẻ với tất cả các bạn. Mình hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ có thể tự tin sử dụng chúng trong học tập, công việc và đời sống hàng ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài viết lần sau.