NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẦU TƯ 2005

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 108/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 mon 9 năm 2006

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH bỏ ra TIẾT VÀ HƯỚNGDẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

CHÍNH PHỦ

Căn cứLuật Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày 25 mon 12 năm 2001;

Căn cứLuật Đầu tứ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đềnghị của cục trưởng cỗ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương 1:

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Phạm vi điềuchỉnh

a) Nghị địnhnày quy định chi tiết và trả lời thi hành một số điều của công cụ Đầu tứ ngày 29tháng 11 năm 2005 về hoạt động đầu tư chi tiêu nhằm mục đích kinhdoanh; quyền cùng nghĩa vụ của phòng đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp củanhà đầu tư; khích lệ và ưu đãi đầu tư; thống trị nhà nước về đầu tư chi tiêu tại ViệtNam.

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật đầu tư 2005

b) chuyển động đầutư ra nước ngoài; hoạt động đầu tư theo bề ngoài Hợp đồng sản xuất - kinhdoanh - gửi giao, phù hợp đồng thi công - chuyển nhượng bàn giao - kinh doanh, phù hợp đồng xâydựng - đưa giao triển khai theo hiện tượng riêng của chủ yếu phủ.

c) hoạt động đầutư gián tiếp theo các vẻ ngoài mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và sách vở và giấy tờ cógiá khác, đầu tư chứng khoán và đầu tư chi tiêu thông qua định chế tài thiết yếu trung giankhác nhưng mà nhà đầu tư không thâm nhập trực tiếp vào cai quản lý, quản lý và điều hành tổ chức kinhtế triển khai theo giải pháp của lao lý về đầu tư và chứng khoán và chế độ của pháp luậtcó liên quan.

d) chuyển động đầutư tính chất được luật pháp trong luật pháp chuyên ngành tiến hành theo lao lý củapháp phương tiện chuyên ngành đó.

2. Đối tượngáp dụng của Nghị định này gồm những: nhà chi tiêu quy định trên khoản4 Điều 3 của vẻ ngoài Đầu tư; tổ chức, cá thể liên quan liêu đến chuyển động đầu tư.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị địnhnày, các từ ngữ dưới đây được đọc như sau:

1. Vốn đầutư là đồng Việt Nam, nước ngoài tệ từ do chuyển đổi và những tài sản hợp pháp khácđể tiến hành hoạt động đầu tư chi tiêu theo hiệ tượng đầu tứ trực tiếp hoặc đầu tư chi tiêu giántiếp. Gia tài hợp pháp gồm:

a) Cổ phần, cổphiếu hoặc các sách vở có giá bán khác;

b) Trái phiếu,khoản nợ cùng các hiệ tượng vay nợ khác;

c) các quyền theo phù hợp đồng, bao gồm hợp đồng chiếc chìa khóa trao tay, đúng theo đồngxây dựng, vừa lòng đồng quản lí lý, thích hợp đồng phân chia sản phẩm hoặc doanh thu;

d) các quyềnđòi nợ cùng quyền có giá trị kinh tế theo hòa hợp đồng;

đ) Công nghệvà quyền cài trí tuệ, bao gồm nhãn hiệu yêu đương mại, mẫu mã công nghiệp,sáng chế, tên thương mại, xuất phát hoặc tên thường gọi xuất xứ;

e) những quyềnchuyển nhượng, bao hàm các quyền so với thăm dò và khai quật tài nguyên;

g) bất động đậy sản;quyền đối với bất động sản, bao gồm quyền mang lại thuê, đưa nhượng, góp vốn, thếchấp hoặc bảo lãnh;

h) các khoản lợitức gây ra từ vận động đầu tư, bao gồm lợi nhuận, lãi cổ phần, cổ tức, tiềnbản quyền và những loại phí;

i) các tài sảnvà quyền có mức giá trị kinh tế tài chính khác theo khí cụ của điều khoản và điều ước quốc tếmà nước ta là thành viên.

2. Dự án đầutư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án công trình đangthực hiện.

3. Dự án đầutư mở rộng là dự án chi tiêu phát triển dự án đầu tư đang thực hiện nhằm mục đích mở rộngquy mô, nâng cao công suất, năng lượng kinh doanh, thay đổi công nghệ, nâng cấp chấtlượng sản phẩm, giảm ô nhiễm và độc hại môi trường.

4. đơn vị đầutư nước ngoài lần đầu đầu tư chi tiêu vào việt nam là nhà đầu tư chi tiêu nước xung quanh lần đầucó dự án tại Việt Nam.

Điều 3. Áp dụng pháp luật đầu tư, điều cầu quốc tế, pháp luậtnước xung quanh và tập quán đầu tư chi tiêu quốc tế

1. Việc áp dụng điều khoản đầu tư, điều ước quốc tế, điều khoản nước ngoàivà tập quán đầu tư chi tiêu quốc tế tiến hành theo qui định tại Điều 5 củaLuật Đầu tư.

2. Trường hợppháp luật vn được phát hành sau khi việt nam là thành viên của điều mong quốctế có quy định thuận lợi hơn so với dụng cụ của điều ước quốc tế đó thì công ty đầutư gồm quyền chọn lựa việc áp dụng theo lao lý của điều ước nước ngoài hoặc phápluật Việt Nam.

Điều 4. Ngữ điệu sử dụng

Hồ sơ dự án công trình đầutư và các văn bản chính thức gửi các cơ quan công ty nước Việt Nam so với dự án đầutư vào nước được thiết kế bằng giờ đồng hồ Việt; so với dự án có vốn chi tiêu nước ngoàiđược làm bởi tiếng Việt hoặc bởi tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng.Trường hợp tất cả sự khác nhau giữa bạn dạng tiếng Việt và bản tiếng nước ngoài thì áp dụngbản giờ đồng hồ Việt.

Chương 2:

HÌNHTHỨC ĐẦU TƯ

Điều 5. Các bề ngoài đầu tư

Nhà đầu tư chi tiêu thựchiện hoạt động đầu tư tại việt nam theo các bề ngoài đầu tư mức sử dụng tại những Điều 21, 22, 23, 24, 25 với 26 của hiện tượng Đầu tư và dụng cụ củaNghị định này.

Điều 6. Thành lập và hoạt động tổ chức kinh tế và triển khai dự án đầu tư

1. đơn vị đầu tưtrong nước gồm dự án chi tiêu gắn với việc ra đời tổ chức tài chính thực hiện nay việcđăng ký kinh doanh theo hình thức của điều khoản Doanh nghiệp, pháp luật có liên quanvà triển khai thủ tục đầu tư theo lý lẽ của khí cụ Đầu bốn và Nghị định này.

2. Nhà đầu tưnước ngoài lần đầu chi tiêu vào việt nam phải tất cả dự án đầu tư và triển khai thủ tụcđầu tứ để được cấp giấy chứng nhận đầu tư chi tiêu theo khí cụ của mức sử dụng Đầu tư và Nghịđịnh này. Giấy triệu chứng nhận chi tiêu đồng thời là Giấy ghi nhận đăng ký kết kinhdoanh.

3. Đối cùng với nhàđầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận chi tiêu tại Việt Nam:

a) trường hợpcó dự án chi tiêu mới mà không thành lập và hoạt động tổ chức tài chính mới thì triển khai thủ tụcđầu tứ để cấp thủ tục chứng nhận đầu tư theo pháp luật của phép tắc Đầu tư và Nghị địnhnày;

b) trường hợpcó dự án đầu tư mới lắp với việc ra đời tổ chức kinh tế mới thì triển khai thủtục thành lập và hoạt động tổ chức kinh tế và thủ tục đầu tư theo phép tắc tại khoản 2 Điềunày.

Điều 7. Thành lập tổ chức tài chính 100% vốn của nhà chi tiêu

1. Công ty đầutư vào nước, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư chi tiêu theo vẻ ngoài 100% vốn nhằm thành lậpcông ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp hợp danh, doanh nghiệp lớn tưnhân theo cơ chế của luật Doanh nghiệp và điều khoản có liên quan.

2. Doanhnghiệp 100% vốn chi tiêu nước ngoài đã thành lập tại nước ta được hợp tác và ký kết vớinhau cùng với nhà đầu tư chi tiêu nước ngoại trừ để đầu tư chi tiêu thành lập doanh nghiệp lớn 100% vốn đầutư nước ngoài mới.

3. Doanhnghiệp 100% vốn chi tiêu nước ngoài tất cả tư cách pháp nhân theo quy định Việt Nam,được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp cho Giấy ghi nhận đầu tư.

Điều 8. Thành lập và hoạt động tổ chức tài chính liên doanh giữa công ty đầutư trong nước cùng nhà đầu tư nước ngoài

1. Nhà đầu tư nước ngoài liên doanh với nhà chi tiêu trong nước nhằm đầu tưthành lập công ty nhiệm vụ hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần,công ty đúng theo danh theo cách thức của hình thức Doanh nghiệp và lao lý có liên quan.

2. Doanhnghiệp thành lập và hoạt động theo mức sử dụng tại khoản 1 Điều này được liên kết kinh doanh với đơn vị đầutư vào nước với với nhà đầu tư nước quanh đó để đầu tư thành lập tổ chức kinh tếmới theo cách thức của giải pháp Doanh nghiệp và luật pháp có liên quan.

3. Doanhnghiệp thực hiện đầu tư theo hiệ tượng liên doanh gồm tư giải pháp pháp nhân theopháp luật pháp Việt Nam, được ra đời và chuyển động kể từ thời điểm ngày được cấp thủ tục chứngnhận đầu tư.

Điều 9. Vẻ ngoài đầu tứ theo đúng theo đồng hợp tác và ký kết kinh doanh

1. Trường hợpđầu tứ theo vẻ ngoài hợp đồng đúng theo tác marketing giữa một hoặc các nhà đầutư nước ngoài với một hoặc nhiều nhà đầu tư trong nước (sau đây call tắt là cácbên đúng theo doanh) thì nội dung hợp đồng vừa lòng tác kinh doanh phải tất cả quy định về quyềnlợi, nhiệm vụ và phân chia hiệu quả kinh doanh cho từng bên đúng theo doanh.

2. Hợp đồng thích hợp tác sale trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò cùng khaithác dầu khí và một số trong những tài nguyên không giống theo vẻ ngoài hợp đồng phân loại sản phẩmthực hiện nay theo biện pháp của luật pháp có tương quan và qui định Đầu tư.

3. Phù hợp đồnghợp tác sale được cam kết giữa các nhà chi tiêu trong nước cùng với nhau để tiến hànhđầu tư, kinh doanh thực hiện nay theo nguyên tắc của điều khoản về hòa hợp đồng kinh tế vàpháp luật bao gồm liên quan.

4. Vào quátrình đầu tư, tởm doanh, các bên hợp doanh có quyền thoả thuận thành lập banđiều phối để tiến hành hợp đồng bắt tay hợp tác kinh doanh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên hòa hợp doanh thỏathuận. Ban điều phối không phải là phòng ban lãnh đạo của những bên hòa hợp doanh.

5. Bên hợpdoanh nước ngoài được thành lập văn phòng quản lý tại Việt Nam để làm đại diệncho mình trong việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Văn chống điềuhành của bên hợp doanh quốc tế có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng laođộng, ký hợp đồng và thực hiện các vận động kinh doanh vào phạm vi những quyềnvà nhiệm vụ quy định trên Giấy chứng nhận chi tiêu và thích hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Điều 10. Đầu bốn theo vẻ ngoài góp vốn, thiết lập cổ phần, sáp nhập,mua lại doanh nghiệp

1.Nhà đầu tư chi tiêu có quyền góp vốn, sở hữu cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đểtham gia cai quản hoạt động chi tiêu theo cơ chế của hình thức Doanh nghiệp và phápluật tất cả liên quan. Doanh nghiệp nhận sáp nhập, thâu tóm về kếthừa các quyền và nghĩa vụ của chúng ta bị sáp nhập, sở hữu lại, trừ trường hợpcác bên tất cả thoả thuận khác.

2. Nhà đầu tư chi tiêu khi góp vốn, mua cổphần, sáp nhập, thâu tóm về doanh nghiệp tại vn phải: tiến hành các quy địnhcủa điều ước nước ngoài mà nước ta là thành viên về xác suất góp vốn, hình thức đầutư và lộ trình xuất hiện thị trường; vâng lệnh các dụng cụ về đk tập trungkinh tế của điều khoản về tuyên chiến và cạnh tranh và điều khoản về doanh nghiệp; đáp ứng điềukiện đầu tư trong trường phù hợp dự án đầu tư thuộc lĩnh vực chi tiêu có điều kiện.

Chương 3:

QUYỀNVÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Điều 11. Quyền tự công ty đầu tư, sale

1. Bên đầu tưcó quyền tự công ty đầu tư, marketing theo phương pháp tại Điều 13 củaLuật Đầu tư, trừ trường thích hợp đầu tư, kinh doanh trong nghành cấm đầu tư, cấmkinh doanh theo công cụ của pháp luật.

2. Đối với lĩnh vực chi tiêu có điều kiện, nhà đầu tư có quyền tự nhà đầutư, marketing nếu thỏa mãn nhu cầu các điều kiện chi tiêu theo cơ chế của pháp luật.

Điều 12. Quyền tiếp cận và áp dụng nguồnvốn tín dụng, khu đất đai cùng tài nguyên

Nhà đầu tư chi tiêu có quyền bình đẳng trong vấn đề tiếp cận cùng sử dụng những nguồn vốntín dụng, đất đai và tài nguyên theo biện pháp của pháp luật.

Điều 13. Quyền thuê, áp dụng lao đụng và ra đời tổ chứccông đoàn

Nhà đầu tưcó quyền:

1. Mướn laođộng vào nước, lao động nước ngoài làm công việc quản lý, lao đụng kỹ thuậtvà chuyên gia theo nhu yếu sản xuất, kinh doanh. Trường vừa lòng điều ước quốc tế màViệt nam giới là thành viên có quy định không giống thì áp dụng theo luật pháp của điều ướcquốc tế đó.

2. Quyết địnhvề chi phí lương và mức lương tối thiểu của bạn lao hễ theo nguyên tắc của phápluật về lao động.

3. Thành lậptổ chức công đoàn trong công ty lớn theo luật của pháp luật.

Điều 14. Quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị,gia công và gia công lại tương quan đến hoạt động đầu tư

Nhà đầu tưcó quyền:

1. Trực tiếpxuất khẩu, uỷ thác xuất khẩu; thẳng nhập khẩu, ủy thác nhập khẩu thiết bị,máy móc, đồ gia dụng tư nguyên vật liệu và sản phẩm hoá cho chuyển động đầu tư; quảng cáo, tiếpthị, tối ưu và gia công lại sản phẩm hoá liên quan đến hoạt động đầu tư theo quyđịnh tại Điều 15 của chế độ Đầu bốn và qui định của luật pháp vềthương mại.

2. Đầu tưtrong nghành nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối và dịch vụ thương mại khác phù hợpvới biện pháp của lao lý về đầu tư, điều khoản về dịch vụ thương mại và điều cầu quốctế mà việt nam là thành viên.

Điều 15. Quyền mua, bán sản phẩm hoá giữa công ty chế xuấtvới thị trường trong nước

1. Doanh nghiệp chiết xuất được mua sắm và chọn lựa hoá tự thị trường trong nước để sảnxuất, gia công, tái chế, lắp ráp sản phẩm xuất khẩu hoặc để xuất khẩu, trừ mặt hàng hoáthuộc diện cấm xuất khẩu.

2. Doanhnghiệp chế xuấtđược bán vào thị trường trong nước hàng hóa sau:

a) Sản phẩmdo doanh nghiệp lớn chế xuất tiếp tế và không thuộc diện cấm nhập khẩu;

b) Sản phẩmdo doanh nghiệp chế xuất phân phối mà thị trường trong nước có nhu cầu;

c) truất phế liệu,phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất không thuộc diện cấm nhập khẩu hoặcthuộc diện được phép nhập khẩu theo khí cụ của điều khoản về thương mại vàpháp luật gồm liên quan.

3. Quan hệ giới tính mua, bán sản phẩm hoá thân doanh nghiệp chế xuất với thị phần nộiđịa triển khai theo hiện tượng của lao lý về mến mại.

Điều 16. Quyền mở tài khoản và thiết lập ngoại tệ

1. đơn vị đầutư được mở thông tin tài khoản đồng nước ta và tài khoản ngoại tệ tại tổ chức tín dụng ởViệt phái mạnh theo hình thức của lao lý về làm chủ ngoại hối. Vào trường phù hợp đượcNgân hàng bên nước vn chấp thuận, nhà đầu tư chi tiêu được mở thông tin tài khoản tại ngânhàng ngơi nghỉ nước ngoài.

Điều kiện,thủ tục mở, sử dụng và đóng tài khoản tại tổ chức triển khai tín dụng ở vn và ngânhàng ở quốc tế thực hiện theo dụng cụ của lao lý về thống trị ngoại hối hận vàpháp luật gồm liên quan.

2. Nhà đầutư được cài đặt ngoại tệ tại tổ chức triển khai tín dụng được phép marketing ngoại tệ nhằm đáp ứngcho thanh toán giao dịch vãng lai, thanh toán giao dịch vốn và những giao dịch được phép không giống theo quyđịnh của điều khoản về làm chủ ngoại hối.

3. Thiết yếu phủhỗ trợ bằng vận ngoại tệ trong trường hợp những tổ chức tín dụng được phép khôngđáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ của nhà đầu tư đối với một số trong những dự án đầu tư chi tiêu quan trọngtrong các nghành sau:

a) Năng lượng;

b) cách xử trí chấtthải;

c) Xây dựngkết cấu hạ tầng giao thông.

4. Thủ tướngChính phủ quyết định việc bảo đảm bằng vận ngoại tệ mang lại nhà đầu tư chi tiêu có dự án đầutư trong các nghành quy định tại khoản 3 Điều này. Bảo đảm bằng vận ngoại tệđược pháp luật tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Điều 17. Quyền tiếp cận quỹ đất, thế chấp quyền thực hiện đất,tài sản gắn sát với đất

1. Ủy bannhân dân cấp cho tỉnh ra mắt công khai quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất đã làm được cấpcó thẩm quyền phê chú ý để nhà chi tiêu tiếp cận quỹ khu đất cho cách tân và phát triển đầu tư.

2. đơn vị đầutư được đà chấp quyền thực hiện đất và tài sản gắn sát với đất tại tổ chức tíndụng được phép vận động tại việt nam để vay mượn vốn tiến hành dự án chi tiêu theoquy định của điều khoản về đất đai và luật pháp có liên quan.

Điều 18. Những quyền khác ở trong phòng đầu tư

1. Hưởngcác ưu đãi đầu tư chi tiêu theo lao lý của điều khoản về chi tiêu và luật pháp có liênquan.

2. Tiếp cận, sử dụng các dịch vụ với tiện ích nơi công cộng theo nguyên tắckhông khác nhau đối xử giữa các nhà đầu tư.

3. Lựa chọnhình thức đầu tư, bài bản đầu tư, phần trăm vốn đầu tư, quyết định chuyển động đầu tư,kinh doanh của mình. Trường vừa lòng điều ước quốc tế mà nước ta là member cóquy định khác thì triển khai theo chế độ của điều ước thế giới đó.

4. Tiếp cậncác văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật và cơ chế liên quan đến đầu tư, những dữ liệucủa nền kinh tế quốc dân cùng của từng quanh vùng kinh tế, các thông tin kinh tế tài chính -xã hội khác liên quan đến hoạt động đầu tư.

5. Tham giaý kiến đối với pháp luật, chính sách về đầu tư chi tiêu ngay từ quy trình soạn thảo theoquy định của pháp luật.

6. Năng khiếu nại,tố cáo hoặc khởi kiện tổ chức, cá nhân có hành động vi bất hợp pháp luật về đầu tưtheo nguyên lý của pháp luật.

7. Thực hiệncác quyền khác theo biện pháp của pháp luật.

Điều 19. Quyền của nhà chi tiêu đầu tưvào khu vực công nghiệp, quần thể chế xuất, khu technology cao, khu khiếp tế

1. Ngoài những quyền khí cụ tại những Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và18 Nghị định này, nhà đầu tư chi tiêu đầu bốn sản xuất, marketing trong khu công nghiệp,khu chế xuất, khu technology cao với khu khiếp tế còn có các quyền sau:

a) thuê hoặcmua bên xưởng, văn phòng, kho bãi xây sẵn trong khu công nghiệp, quần thể chế xuất,khu công nghệ cao và khu kinh tế tài chính để ship hàng sản xuất, gớm doanh;

b) Sử dụngcó trả tiền những công trình kiến trúc kỹ thuật, những công trình dịch vụ,bao gồm khối hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp cho nước, thoát nước, thông tinliên lạc, cách xử lý nước thải, cách xử trí chất thải và những công trình dịch vụ, tiện thể íchcông cộng khác trong quần thể công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khukinh tế;

c) Đượcchuyển nhượng với nhận ủy quyền quyền sử dụng đất, mướn đất, thuê lại đấtđã xây dựng kiến trúc kỹ thuật trong khu vực công nghiệp, quần thể chế xuất, khucông nghệ cao, khu kinh tế để xây dựng nhà xưởng, văn phòng công sở và những công trìnhkhác phục vụ sản xuất, sale theo mức sử dụng của lao lý về đất đai vàpháp nguyên tắc về marketing bất động sản.

2. Nhàđầu tư chi tiêu kinh doanh kiến trúc khu công nghiệp, khu chế xuất, khucông nghệ cao với khu kinh tế có quyền:

a) Xây dựngnhà xưởng, văn phòng, kho bến bãi trong khucông nghiệp, quần thể chế xuất, khu technology cao với khu tài chính để bán hoặc đến thuê;

b) Định giá dịch vụ thuê mướn đất, giá cho mướn lại khu đất đã xuất bản kết cấu hạ tầngkỹ thuật; định mức giá thành sử dụng những công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cáccông trình dịch vụ thương mại khác trong quần thể công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khukinh tế; địnhgiá cho thuê, giá cả nhà xưởng, văn phòng, kho bãi và định mức phí dịch vụ;

c) Thu phísử dụng những công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và phầm mềm công cộngtrong quần thể công nghiệp, quần thể chế xuất,khu công nghệ cao cùng khu kinh tế tài chính theoquy định của cục Tài chính;

d) chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất, cho mướn đất và thuê mướn lại khu đất đãxây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp, quần thể chế xuất, khu technology cao với khukinh tế chonhà đầu tư khác theo quy định của điều khoản về khu đất đai và điều khoản về kinhdoanh bất động sản.

Điều 20. Quyền được bảo đảm đầu tứ trong ngôi trường hợp vắt đổipháp luật, chủ yếu sách

1. Ngôi trường hợppháp luật, cơ chế mới phát hành làm hình ảnh hưởng vô ích đến tác dụng hợp phápmà nhà đầu tư đã được hưởng trước khi pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lựcthì nhà đầu tư được bảo đảm hưởng những ưu đãi như luật pháp tại Giấy ghi nhận đầutư hoặc được xử lý bằng một, một trong những hoặc các biện pháp sau:

a) Tiếp tụchưởng những quyền và ưu đãi;

b) Được khấutrừ phần thiệt hại vào các khoản thu nhập chịu thuế;

c) Được điềuchỉnh mục tiêu của dự án;

d) Được xemxét bồi thường trong một số trong những trường hợp nên thiết.

2. Đối vớibiện pháp bồi thường vẻ ngoài tại điểm d khoản 1 Điều này, cơ quan cấp chứng từ chứngnhận chi tiêu trình Thủ tướng chính phủ đưa ra quyết định việc bảo đảm lợi ích ở trong nhà đầutư vì chưng việc đổi khác pháp luật, chế độ có ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợppháp của phòng đầu tư.

Điều 21. Nghĩa vụ và trách nhiệm trong phòng đầu tư

1. Nghĩa vụcủa bên đầu tư:

a) Tuân thủquy định của lao lý về đầu tư; thực hiện hoạt động chi tiêu theo đúng nội dungvăn phiên bản đăng ký đầu tư, câu chữ Giấy ghi nhận đầu tư;

b) Thực hiệnđầy đủ nhiệm vụ tài chính theo nguyên lý của pháp luật;

c) Thực hiệnquy định của quy định về kế toán, kiểm toán và thống kê;

d) Thực hiệnnghĩa vụ theo phương pháp của quy định về bảo hiểm, lao động; kính trọng danh dự,nhân phẩm và đảm bảo quyền, ích lợi hợp pháp của người lao động;

đ) Tôn trọng,tạo điều kiện thuận tiện để người lao rượu cồn thành lập, tham gia tổ chức chính trị,tổ chức bao gồm trị - làng hội theo nguyên tắc của pháp luật;

e) Thực hiệnquy định của pháp luật về bảo đảm an toàn môi trường;

g) Thực hiệncác nghĩa vụ khác theo pháp luật của pháp luật.

2. Tráchnhiệm ở trong phòng đầu tư:

a) Chịutrách nhiệm về tính chất chính xác, chân thực của câu chữ văn bản đăng ký kết đầu tư,hồ sơ dự án đầu tư chi tiêu và tính vừa lòng pháp của các văn bản thuộc hồ sơ dự án công trình đầu tư;

b) Báo cáovề hoạt động chi tiêu của mình theo nguyên tắc tại Nghị định này, luật pháp có liênquan và chịu trách nhiệm về tính thiết yếu xác, trung thực của văn bản báo cáo;

Chương 4:

LĨNHVỰC, ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ; ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

MụcI: ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Điều22. Lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư

1. Danh mục lĩnh vựcưu đãi đầu tư bao hàm lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và lĩnh vực ưu đãi đầu tưquy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Danh mụcđịa bàn khuyến mãi đầu tư bao gồm địa bàn gồm điều kiện kinh tế tài chính - buôn bản hội đặc biệtkhó khăn và địa phận có điều kiện kinh tế tài chính - thôn hội khó khăn quy định trên Phụ lụcII ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Dự án chi tiêu thuộc lĩnh vực đặc trưng ưu đãi đầu tư chi tiêu quy định trên Phụ lụcI ban hành kèm theo Nghị định này thừa kế ưu đãi chi tiêu như dự án đầu tư chi tiêu thuộcđịa bàn tất cả điều kiện kinh tế - xã hội quan trọng khó khăn nguyên tắc tại Phụ lục IIban hành hẳn nhiên Nghị định này.

Điều 23. Lĩnh vực đầu tư chi tiêu có điều kiện, lĩnh vực cấm đầu tư

1. Lĩnh vựcđầu tư bao gồm điều kiện, lĩnh vực cấm đầu tư quy định tại các Điều29 cùng 30 của nguyên lý Đầu tư.

2. Danh mục lĩnh vực đầu tư chi tiêu có đk áp dụng mang đến nhà đầu tư nướcngoài quy định tại Phụ lục III phát hành kèm theo Nghị định này. Danh mục lĩnh vựccấm đầu tư được phương pháp tại Phụ lục IV phát hành kèm theo Nghị định này.

Điều 24. Đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư

Nhà đầu tưcó dự án đầu tư, của cả dự án chi tiêu mở rộng, trực thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầutư giải pháp tại Nghị định này được hưởng ưu đãi đầu tư chi tiêu theo nguyên lý của hiện tượng Đầutư và lao lý có liên quan.

Điều 25. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu

1. Nhà đầutư có dự án chi tiêu thuộc lĩnh vực, địa phận ưu đãi đầu tư quy định trên Nghị địnhnày được hưởng ưu đãi về thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp theo khí cụ của pháp luậtvề thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

2. Nhà đầutư bao gồm dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị địnhnày được hưởng khuyến mãi về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy địnhcủa quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Điều 26. Ưu đãi về thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiềnthuê đất với tiền thuê mặt nước

Nhà đầu tư được bên nước giao đất không thu tiền thực hiện đất, giao đấtcó thu tiền sử dụng đất hoặc cho mướn đất tất cả dự án chi tiêu thuộc lĩnh vực, địabàn ưu đãi chi tiêu quy định trên Nghịđịnh này được miễn, bớt thuế sử dụng đất, tiền thực hiện đất, tiền thuê khu đất vàtiền thuê khía cạnh nước theo vẻ ngoài của pháp luật về đất đai và điều khoản về thuế.

Xem thêm: Từ Đồng Âm Là Gì? Các Loại Từ Đồng Âm Và Ví Dụ Từ Đồng Âm Là Gì

Điều 27. Thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư

Thủ tục thựchiện ưu đãi chi tiêu thực hiện nay theo vẻ ngoài tại Điều 38 của LuậtĐầu tư.

Điều 28.Điều chỉnh, bổ sung cập nhật ưu đãi chi tiêu

1. Trongquá trình triển khai dự án đầu tư, ví như nhà chi tiêu đáp ứng điều kiện để được hưởngthêm ưu đãi đầu tư chi tiêu thì nhà đầu tư chi tiêu được hưởng ưu đãi đầu tư đó và gồm quyền đềnghị cơ quan cấp thủ tục chứng nhận chi tiêu điều chỉnh, bổ sung ưu đãi đầu tư ghitrong Giấy hội chứng nhận đầu tư đã được cấp.

2. Trongquá trình tiến hành dự án đầu tư, trường hợp nhà đầu tư chi tiêu không đáp ứng điều kiện hưởngưu đãi chi tiêu thì không được hưởng ưu đãi đầu tư.

3. Cơ quanquản lý bên nước thực hiện ưu đãi chi tiêu có trách nhiệm thông báo bằng văn bảncho cơ quan cấp thủ tục chứng nhận đầu tư chi tiêu về việc nhà chi tiêu không đáp ứng điều kiệnhưởng ưu đãi đầu tư.

Điều 29. Áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Bên đầutư đang rất được hưởng ưu đãi đầu tư theo giải pháp tại nguyên lý Khuyến khích đầu tưtrong nước, luật Đầu tư quốc tế tại Việt Nam, Luật hợp tác và ký kết xã và những luậtthuế tiếp tục được những ưu đãi đầu tư đó.

2. Công ty đầutư có dự án đầu tư đang được tiến hành và thuộc đối tượng người tiêu dùng quy định trên Điều 24Nghị định này thừa hưởng ưu đãi chi tiêu trong thời gian ưu đãi sót lại kể từngày Nghị định này có hiệu lực.

3. Trường hợppháp luật, cơ chế mới được ban hành có những quyền lợi và ưu đãi cao hơn so vớiquyền lợi và ưu tiên mà nhà đầu tư đã được hưởng trước kia thì nhà chi tiêu được hưởngcác nghĩa vụ và quyền lợi và ưu đãi new trong thời hạn ưu đãi còn sót lại (nếu có) tính từ lúc ngàypháp luật, chính sách mới gồm hiệu lực.

4. Ngôi trường hợpđiều ước nước ngoài mà nước ta là thành viên gồm quy định không giống với lao lý tạicác khoản 1, 2 với 3 Điều này thì triển khai theo luật tại Điều 3 Nghị địnhnày.

Mục II: HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Điều 30. Hỗ trợchuyển giao công nghệ

1. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ tạo điều kiện thuận tiện vàbảo đảm quyền, tác dụng hợp pháp của những bên chuyển nhượng bàn giao công nghệ, bao gồm cảviệc góp vốn bằng technology để tiến hành các dự án đầu tư chi tiêu tại việt nam theo quyđịnh của điều khoản về download trí tuệ và lao lý về chuyển giao công nghệ.

Giá trị của côngnghệ được dùng làm góp vốn hoặc quý giá của technology chuyển giao do các bên thoảthuận và được nguyên lý tại phù hợp đồng bàn giao công nghệ.

2. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ khuyến khích vấn đề chuyểngiao vào Việt Nam technology tiên tiến, công nghệ nguồn và các technology để tạora thành phầm mới, nâng cấp năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, chất lượng sảnphẩm, tiết kiệm chi phí và sử dụng có hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, tàinguyên thiên nhiên; khích lệ hoạt động chi tiêu đổi mới technology và nâng caotrình độ cai quản và áp dụng công nghệ.

3. địa thế căn cứ vào mụctiêu phạt triển tài chính - xã hội, chính phủ có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệpnhỏ với vừa, hợp tác xã chi tiêu vào phân tích và triển khai chuyển giao công nghệ.

4. Quyền vànghĩa vụ của các bên bàn giao công nghệ, trình tự và thủ tục chuyển giaocông nghệ tiến hành theo cách thức của quy định về bàn giao công nghệ.

Điều 31. Cung ứng đào tạo

1. Cơ quan chính phủ khuyến khích và hỗ trợ nhàđầu tứ lập quỹ cung cấp đào tạo nên từ nguồn ngân sách góp cùng tài trợ của những tổ chức, cánhân trong nước và nước ngoài như sau:

a) Quỹ cung ứng đào tạo nên thành lậpkhông vì mục tiêu lợi nhuận được miễn, bớt thuế theo lao lý của pháp luật vềthuế;

b) chi tiêu đào chế tạo ra của tổ chức triển khai kinh tếđược tính vào ngân sách hợp lý làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế thu nhậpdoanh nghiệp.

2. Chính phủ hỗ trợ từ nguồn ngân sáchcho việc huấn luyện và đào tạo lao động trong các tổ chức tài chính thông qua chương trình trợgiúp đào tạo nguồn nhân lực.

3. Thiết yếu phủcó kế hoạch, công tác trợ giúp đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực cho bạn nhỏvà vừa.

Điều 32. Hỗ trợ đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại đầu tư

1. Chính phủ nước nhà hỗ trợđầu tư phát triển so với dự án đáp ứng nhu cầu các đk sau:

a) dự án thuộc ngành, nghành nghề dịch vụ quan trọngtrong chương trình tài chính lớn có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến chuyển dịch cơ cấukinh tế, shop tăng trưởng gớm tế chắc chắn nhưng không được ngân sách chi tiêu nhànước cấp phát và không được ngân hàng dịch vụ thương mại cho vay mượn theo điều kiện thôngthường vì gồm yếu tố đen thui ro;

b) tương xứng với hiện tượng của pháp luật;

c) phù hợp với quyđịnh của điều ước thế giới mà việt nam là thành viên.

2. Việc cung ứng tín dụng đầu tư chi tiêu thực hiệntheo nguyên lý của lao lý về cung ứng tín dụng đầu tư chi tiêu phát triển ở trong phòng nước.

3. Cơ quan chính phủ khuyến khích và cung ứng cáctổ chức, cá thể không sáng tỏ thành phần kinh tế tài chính thực hiện các dịch vụ hỗ trợđầu bốn sau:

a) hỗ trợ tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý;

b) hỗ trợ tư vấn về mua trí tuệ, chuyểngiao công nghệ;

c) dạy dỗ nghề, giảng dạy kỹ thuật và kỹnăng cai quản lý;

d) cung cấp thông tin về thị trường,thông tin kỹ thuật - kỹ thuật, công nghệ và những thông tin kinh tế, làng mạc hội mànhà chi tiêu yêu cầu;

đ) Tiếp thị, xúc tiến chi tiêu và thươngmại;

e) Thành lập, tham gia những tổ chức thôn hội,tổ chức thôn hội - công việc và nghề nghiệp theo quy định của pháp luật;

g) Thành lậpcác trung tâm thiết kế, phân tích để cung cấp doanh nghiệp bé dại và vừa.

Điều 33. Hỗ trợ đầu tư chi tiêu xây dựng kiến trúc ngoài hàngrào quần thể công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

1. Thiết yếu phủkhuyến khích với có cơ chế ưu đãi những thành phần ghê tế đầu tư xây dựng cáccông trình kiến trúc kỹ thuật với hạ tầng thôn hội xung quanh hàng rào khu côngnghiệp, khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

2. Căn cứquy hoạch tổng thể cải cách và phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu technology cao,khu tài chính đã được Thủ tướng cơ quan chính phủ phê duyệt, các Bộ, ngành cùng Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực thuộc tw (sau phía trên gọichung là Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh) đồ mưu hoạch đầu tư chi tiêu và tổ chức triển khai xây dựng hệ thốngkết cấu hạ tầng kỹ thuật với hạ tầng làng mạc hội xung quanh hàng rào khu công nghiệp, khuchế xuất, khu công nghệ cao cùng khu gớm tế.

3. Ủy bannhân dân cung cấp tỉnh cân đối nguồn ngân sách chi tiêu địa phương để hỗ trợ đầu tư chi tiêu xây dựngkết cấu hạ tầng kỹ thuật với hạ tầng xã hội quanh đó hàng rào khu vực công nghiệp, khuchế xuất, khu technology cao cùng khu ghê tế.

Điều 34. Hỗ trợ đầu tư hệ thống kiến trúc trong hàngrào khu vực công nghiệp, quần thể chế xuất

1. Thủ tướngChính phủ vẻ ngoài điều kiện, nguyên tắc, giới hạn mức và hạng mục công trình được hỗtrợ từ giá thành trung ương cho một số trong những địa phương gồm điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hộikhó khăn cùng địa bàn kinh tế - buôn bản hội quan trọng đặc biệt khó khăn để thuộc nhà chi tiêu pháttriển khối hệ thống kết cấu hạ tầng chuyên môn trong hàng rào khu vực công nghiệp và khuchế xuất.

2. Ủy bannhân dân cấp cho tỉnh cân đối nguồn túi tiền địa phương để hỗ trợ nhà chi tiêu đầutư phát triển khối hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào khu công nghiệp,khu chế xuất.

Điều 35. Phương thức đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuậtkhu công nghiệp, quần thể chế xuất

1. Việc đầu tư, kinh doanh hệthống kiến trúc kỹ thuật quần thể công nghiệp, khu chế xuất được triển khai bởimột hoặc những chủ đầu tư; phải bảo vệ tính thống tốt nhất trong quy hoạch bỏ ra tiếtxây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất đã được cấp gồm thẩm quyền phê cẩn thận vàquy định rõ quyền lợi, nhiệm vụ của từng công ty đầu tư.

2. Đối với địa bàn có điều kiệnkinh tế - xã hội quan trọng đặc biệt khó khăn, địa thế căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương,Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng chính phủ ra quyết định việc có thể chấp nhận được thànhlập đơn vị sự nghiệp tất cả thu làm chủ đầu tứ dự án đầu tư chi tiêu xây dựng cùng kinh doanhkết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất.

Điều 36. Hỗ trợ đầu tư phát triển hệthống kiến trúc kỹ thuật khu tởm tế, khu công nghệ cao

1. Cơ quan chính phủ dành mối cung cấp vốn chi tiêu từ giá cả để cung cấp đối với các trường hòa hợp sau:

a) Đầu tưphát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật với hạ tầng buôn bản hội ngoài các khu chứcnăng và các công trình dịch vụ thương mại công cộng quan trọng đặc biệt trong khu tởm tế;

b) Bồi thườnggiải phóng phương diện bằng trong các khu công dụng và tái định cư, tái định canh chocác hộ gia đình bị thu hồi đất;

c) Đầu tưcông trình cách xử lý nước thải và hóa học thải tập trung của những khu chức năng.

2. Bao gồm phủkhuyến khích cùng có chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư thuộc mọi thành phầnkinh tế đầu tư phát triển khối hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật cùng hạ tầng xã hội củakhu ghê tế.

3. Thủ tướngChính phủ quyết định phương thức huy động những nguồn vốn không giống để đầu tư phát triểnhệ thống kiến trúc kỹ thuật và hạ tầng làng mạc hội của khu tởm tế.

5. Việc hỗ trợđầu tứ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao triển khai theo quyđịnh của lao lý về khu công nghệ cao.

Chương 5:

THỦTỤC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

Mục I: THẨM QUYỀNCHẤP THUẬN VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Điều 37. Dự án do Thủ tướng bao gồm phủchấp thuận nhà trương đầu tư

1. Những dự án đầutư không sáng tỏ nguồn vốn, quy mô đầu tư chi tiêu trong những lĩnh vực sau:

a) xây dựng vàkinh doanh cảng mặt hàng không; vận tải hàng không;

b) xây đắp vàkinh doanh cảng biển quốc gia;

c) Thăm dò, khai thác, bào chế dầu khí; thăm dò, khai quật khoáng sản;

d) vạc thanh, truyềnhình;

đ) kinh doanh casino;

e) Sản xuấtthuốc lá điếu;

g) Thành lậpcơ sở huấn luyện đại học;

h) Thành lậpkhu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

2. Dự án đầutư không thuộc qui định tại khoản 1 Điều này, không phân biệt nguồn vốn và cóquy mô vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng nước ta trở lên giữa những lĩnh vực sau:

a) khiếp doanhđiện; bào chế khoáng sản; luyện kim;

b) Xây dựngkết cấu hạ tầng con đường sắt, mặt đường bộ, con đường thuỷ nội địa;

c) Sản xuất,kinh doanh rượu, bia;

3. Dự án có vốn chi tiêu nước ngoài trong những lĩnh vựcsau:

a) gớm doanhvận cài đặt biển;

b) tùy chỉnh mạngvà hỗ trợ dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông với Internet; tùy chỉnh mạngtruyền dẫn phạt sóng;

c) In ấn, pháthành báo chí; xuất bản;

d) Thành lậpcơ sở nghiên cứu và phân tích khoa học độc lập.

4. Trường hợpdự án đầu tư quy định tại những khoản 1,2 cùng 3 Điều này phía bên trong quy hoạch đã được Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ phê chăm chú hoặc ủyquyền phê trông nom và thỏa mãn nhu cầu các điều kiện theo phương tiện của điều khoản và điều ướcquốc tế mà nước ta là thành viên thì cơ quan cấp thủ tục chứng nhận đầu tư chi tiêu thựchiện thủ tục cấp Giấy hội chứng nhận chi tiêu mà chưa phải trình Thủ tướng chính phủquyết định chủ trương đầu tư;

5. Trường hợpdự án đầu tư quy định tại những khoản 1, 2 với 3 Điều này sẽ không nằm vào quy hoạchđã được Thủ tướng chính phủ nước nhà phê chăm bẵm hoặc ủy quyền phê phê duyệt hoặc dự án khôngđáp ứng những điều kiện mở cửa thị trường quy định tại điều ước nước ngoài mà ViệtNam là thành viên, thì cơ quan cấp thủ tục chứng nhận chi tiêu chủ trì, lấy chủ ý Bộ thống trị ngành, cỗ Kế hoạch cùng Đầu tứ và những cơ quan khác có liên quan để tổnghợp, trình Thủ tướng chính phủ đưa ra quyết định chủ trương đầu tư.

6. Trường hợp dự án chi tiêu quy địnhtại những khoản 1, 2 với 3 Điều này trực thuộc lĩnh vựcchưa tất cả quy hoạch thì cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư chi tiêu lấy chủ ý Bộ quản ngại lýngành, cỗ Kế hoạch với Đầu tứ và các cơ quan lại khác tất cả liên quan, để tổng hợp,trình Thủ tướng thiết yếu phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Điều 38. Dự án công trình do Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh cấp thủ tục chứngnhận đầu tư

Ủy ban nhândân cấp cho tỉnh tiến hành việc đăng ký đầu tư, cấp chứng từ chứng nhận đầu tư chi tiêu đối vớicác dự án công trình sau:

1. Dự án công trình đầutư xung quanh khu công nghiệp, khu vực chế xuất, khu technology cao, khu ghê tế, bao gồmcả các dự án chi tiêu quy định tại Điều 37 Nghị định này đã làm được Thủ tướng Chínhphủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

2. Dự án công trình đầutư cải tiến và phát triển kết cấu hạ tầng khu vực công nghiệp, quần thể chế xuất, khu technology caođối với phần đông địa phương chưa ra đời Ban thống trị khu công nghiệp, khu vực chế xuấtvà khu technology cao.

Điều 39. Dự án công trình do Ban làm chủ khu công nghiệp, khu chế xuất,khu technology cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Ban cai quản khu công nghiệp, quần thể chế xuất, khu công nghệ cao, khu tởm tế(sau đây gọi là Ban quản ngại lý) thực hiện việc đăng ký đầu tư, cấp thủ tục chứng nhậnđầu tư đối với các dự án công trình sau:

1. Dự án chi tiêu trong khu vực công nghiệp, khu vực chế xuất, khu công nghệ cao,khu kinh tế, bao hàm cả các dự án chi tiêu quy định trên Điều 37 Nghị định này đãđược Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

2. Dự án chi tiêu phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu vực chế xuất,khu technology cao.

Điều 40. Cơ quan đón nhận hồ sơ dự án công trình đầu tư

1. Sở Kế hoạchvà Đầu tư mừng đón hồ sơ dự án chi tiêu thực hiện tại trên địa bàn quy định trên Điều38 Nghị định này.

2. Ban quản lí lýtiếp dìm hồ sơ dự án chi tiêu thực hiện trên địa phận quy định tại Điều 39 Nghị địnhnày.

3. Đối với dự án đầu tư thực hiện tại trên địa phận chưa qui định thuộc quảnlý hành bao gồm của tỉnh, tp trực thuộc tw hoặc dự án đầu tư chi tiêu thựchiện trên địa phận nhiều tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương, thì hồ sơ dự ánđầu tứ được nộp tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặttrụ sở thiết yếu hoặc chi nhánh hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tưđó.

4. Cơ quan tiếpnhận hồ sơ dự án đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, bình chọn tính vừa lòng lệ của hồsơ dự án chi tiêu và làm những thủ tục đầu tư chi tiêu theo lý lẽ của Nghị định này.

Điều 41. Ngôn từ Giấy ghi nhận đầu tư

1. Mẫu mã Giấy chứngnhận đầu tư chi tiêu do cỗ Kế hoạch với Đầu bốn quy định vận dụng thống duy nhất trên phạm vitoàn quốc.

2. Giấy chứngnhận đầu tư bao gồm những nội dung đa phần sau:

a) Tên, địa chỉcủa nhà đầu tư;

b) Địa điểm thựchiện dự án công trình đầu tư; yêu cầu diện tích khu đất sử dụng;

c) Mụctiêu, quy mô dự án công trình đầu tư;

d) tổng vốn đầu tư;

đ) Thời hạnthực hiện nay dự án;

e) Tiến độthực hiện dự án công trình đầu tư;

g) xác nhận cácưu đãi cùng hỗ trợ đầu tư chi tiêu (nếu có).

3. đơn vị đầu tưnước ngoài có dự án đầu tư chi tiêu gắn với việc thành lập và hoạt động tổ chức kinh tế thì Giấy chứngnhận đầu tư chi tiêu có nội dung bao gồm nội dung hiện tượng tại khoản 2 Điều này cùng nội dungGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo cơ chế của qui định Doanh nghiệp. Giấy chứngnhận đầu tư đồng thời là Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh.

4. Bên đầu tưtrong nước vào trường hợp nguyên tắc tại khoản1 Điều 6 Nghị định này có yêu cầu tiến hành thủ tục đầu tư chi tiêu đồng thời với thủ tụcthành lập tổ chức kinh tế tài chính thì triển khai cấp Giấy hội chứng nhận đầu tư chi tiêu theo như quyđịnh tại khoản 3 Điều này.

Mục II: CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Điều 42. Dự án đầu tư trong nước chưa phải đăng ký đầu tư chi tiêu

1. đơn vị đầu tưkhông phải đăng ký đầu tư đối cùng với dự án chi tiêu trong nước gồm quy tế bào vốn đầu tưdưới 15 tỷ đồng vn và không thuộc lĩnh vực chi tiêu có điều kiện.

2. Bên đầu tưtrong trường hợp chế độ tại khoản 1 Điều này mong muốn được xác thực ưu đãiđầu bốn hoặc cấp chứng từ chứng nhận chi tiêu thì thực hiện đăng ký đầu tư chi tiêu để được cấpGiấy triệu chứng nhận đầu tư chi tiêu theo chính sách tại Điều 43 Nghị định này.

Điều 43. Đăng ký đầu tư chi tiêu đối cùng với dự án đầu tư chi tiêu trong nước

1. đơn vị đầu tưtrong nước buộc phải đăng ký đầu tư chi tiêu đối với dự án chi tiêu trong nước có quy mô vốn đầutư từ 15 tỷ đồng việt nam đến dưới 300 tỷ đồng nước ta thuộc các trường hợpsau:

a) dự án khôngthuộc lĩnh vực đầu tư chi tiêu có đk quy định trên Điều 29 của LuậtĐầu tư;

b) dự án công trình không thuộc đối tượng người dùng quy định trên khoản 1 Điều 37 Nghị định này.

2. Bên đầu tưđăng ký đầu tư tại cơ quan chào đón hồ sơ dự án đầu tư chi tiêu quy định trên Điều 40Nghị định này.

3. Ban ngành tiếpnhận làm hồ sơ dự án đầu tư trao giấy biên dìm ngay sau khi nhận được bạn dạng đăng kýđầu tư.

4. Trường vừa lòng nhàđầu tư tất cả yêu cầu cấp thủ tục chứng nhận chi tiêu hoặc xác nhận ưu đãi đầu tư chi tiêu thì cơquan cấp thủ tục chứng nhận đầu tư chi tiêu căn cứ vào nội dung văn phiên bản đăng ký chi tiêu để cấpGiấy triệu chứng nhận chi tiêu trong thời hạn 15 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhận ra bảnđăng ký đầu tư hợp lệ.

5. Vào thờihạn 7 ngày có tác dụng việc kể từ ngày cấp cho Giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan cấp thủ tục chứngnhận chi tiêu sao nhờ cất hộ Giấy triệu chứng nhận đầu tư đến cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư, cỗ Tàichính, cỗ Thương mại, bộ Tài nguyên và Môi trường, bank Nhà nước Việt Nam,Bộ thống trị ngành và những cơ quan gồm liên quan.

Điều 44. Đăng ký đầu tư đối với dự án công trình có vốn chi tiêu nướcngoài

Dự án tất cả vốn đầutư nước ngoài quy định tại Điều 46 của khí cụ Đầu bốn thực hiệnthủ tục đăng ký đầu tư như sau:

1. Làm hồ sơ đăngký đầu tư gồm:

a) Văn bảnđăng ký đầu tư chi tiêu (theo mẫu);

b) đúng theo đồng hợptác sale đối với hình thức đầu bốn theo thích hợp đồng hợp tác ký kết kinh doanh;

c) Báo cáonăng lực tài bao gồm của nhà đầu tư (do nhà đầu tư chi tiêu lập và chịu đựng trách nhiệm).

2. Đối với trườnghợp dự án chi tiêu gắn cùng với việc thành lập tổ chức tởm tế, kế bên hồ sơ chính sách tạikhoản 1 Điều này, nhà chi tiêu phải nộp kèm theo:

a) làm hồ sơ đăngký kinh doanh tương ứng với mỗi mô hình doanh nghiệp theo công cụ của phápluật về công ty và quy định có liên quan;

b) vừa lòng đồngliên doanh đối với bề ngoài đầu tư thành lập tổ chức tài chính liên doanh giữanhà đầu tư trong nước cùng nhà đầu tư nước ngoài.

3. Vào thời hạn 15 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ đk đầutư và hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ, cơ quan cấp chứng từ chứng nhận đầu tư chi tiêu kiểmtra tính vừa lòng lệ của hồ nước sơ đk đầu tư, hồ sơ đăng ký marketing (đốivới ngôi trường hợp thành lập tổ chức kinh tế tài chính gắn với dự án đầu tư) và cấp chứng từ chứngnhận đầu tư mà ko được yêu cầu bổ sung cập nhật thêm sách vở nào khác.

4. Vào thời hạn 7 ngày làm việc tính từ lúc ngày cấp Giấy ghi nhận đầu tư,cơ quan cấp thủ tục chứng nhận chi tiêu sao giữ hộ Giấy hội chứng nhận chi tiêu đến bộ Kế hoạchvà Đầu tư, cỗ Tài chính, cỗ Thương mại, cỗ Tài nguyên cùng Môi trường, Ngân hàngNhà nước việt nam và Bộ cai quản ngành và các cơ quan có liên quan.

Điều 45. Thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tưtừ 300 tỷ đồng việt nam trở lên cùng không ở trong lĩnh vực đầu tư chi tiêu có điều kiện

1. Hồ sơ thẩmtra chi tiêu gồm:

a) Văn bạn dạng đề nghị cấp thủ tục chứng nhậnđầu tư (theo mẫu);

b) Văn bạn dạng xác nhận tư cách pháp lý củanhà đầu: bạn dạng sao quyết định thành lập và hoạt động hoặc Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanhhoặc những tài liệu tương đương khác; so với nhà đầu tư chi tiêu là tổ chức: bạn dạng sao hộchiếu hoặc chứng tỏ nhân dân đối với nhà đầu tư chi tiêu là cá nhân;

c) Báo cáonăng lực tài thiết yếu của nhà đầu tư (donhà chi tiêu lập và chịu trách nhiệm);

d) Giải trình tài chính - chuyên môn bao gồmcác câu chữ chủ yếu: mục tiêu, quy mô, vị trí đầu tư; vốn đầu tư, giai đoạn thựchiện dự án; yêu cầu sử dụng đất, chiến thuật về công nghệ và chiến thuật về môi trường;

đ) phù hợp đồng hợptác sale đối với hiệ tượng đầu tứ theo thích hợp đồng hợp tác kinh doanh;

2. Đối với trườnghợp triển khai thủ tục đầu tư đồng thời với thủ tục đăng ký kinh doanh, ko kể hồsơ mức sử dụng tại khoản 1 Điều này, nhà chi tiêu phải nộp kèm theo:

a) làm hồ sơ đăngký marketing tương ứng với mỗi mô hình tổ chức kinh tế tài chính theo nguyên lý củapháp phương pháp về doanh nghiệp lớn và luật pháp có liên quan;

b) phù hợp đồngliên doanh đối với hiệ tượng thành lập tổ chức kinh tế tài chính liên doanh giữa nhà đầutư vào nước cùng nhà đầu tư nước ngoài.

3. Văn bản thẩm tra:

a) Sự phù hợp với: quy hướng kết cấu hạ tầng- kỹ thuật; quy hoạch áp dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch thăm dò, khaithác, chế biến tài nguyên và các nguồn khoáng sản khác.

Đối với dự án đầu tư chi tiêu thuộc nghành nghề dịch vụ chưacó quy hướng hoặc chưa tồn tại trong quy hướng nêu trên, cơ quan cấp thủ tục chứng nhậnđầu bốn có nhiệm vụ lấy ý kiến những cơ quan quản lý nhà nước bao gồm thẩm quyền vềquy hoạch;

b) nhu cầu sử dụng đất: diện tích s đất, loạiđất và tiến độ sử dụng đất;

c) Tiến độ triển khai dự án: quy trình tiến độ thựchiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ tiến hành các kim chỉ nam của dự án;

d) chiến thuật vềmôi trường: đánh giá các yếu tố tác động ảnh hưởng đến môi trường và phương án xử lý phùhợp với biện pháp của quy định về môi trường.

Điều 46. Thẩm tra đối với dự án đầu tưcó bài bản vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng vn và trực thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

1. Hồ xét xử sơ thẩm tra đầu tư chi tiêu gồm:

a) hồ nước sơ luật tại các khoản 1 với 2Điều 44 Nghị định này;

b) Giải trình khả năng đáp ứng điều kiệnmà dự án đầu tư chi tiêu phải thỏa mãn nhu cầu theo khí cụ của luật pháp đối với dự án công trình thuộc lĩnh vực đầu tư có đk quy địnhtại Điều 29 của pháp luật Đầutư cùng Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định này.

2. Ngôn từ thẩm tra:

a) Thẩm tra khảnăng đáp ứng nhu cầu các điều kiện quy định tại hình thức Đầu bốn và phápluật gồm liên quan.

Các Bộ, ngànhliên quan lại có phụ trách thẩm tra khả năng thỏa mãn nhu cầu các điều kiện mà dự ánđầu tứ phải thỏa mãn nhu cầu đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tạiĐiều 29 của qui định Đầu bốn và Phụ lục III ban hành kèm theoNghị định này.

Trường vừa lòng cácđiều kiện đầu tư đã được pháp luật hoặc điều ước nước ngoài mà việt nam là thànhviên cơ chế thì cơ quan cấp chứng từ chứng nhận đầu tư chi tiêu quyết định câu hỏi cấp Giấychứng nhận chi tiêu mà chưa phải lấy chủ ý thẩm tra của các Bộ, ngành liênquan;

b) Đối với dựán đầu tư chi tiêu trong nước, nếu dự án công trình đã đáp ứng các điều kiện đầu tư chi tiêu theo luật pháp củapháp hiện tượng thì cơ quan cấp thủ tục chứng nhận chi tiêu cấp Giấy ghi nhận đầu tưtheo tiến trình đăng ký chi tiêu quy định trên Điều 43 Nghị định này.

Điều 47. Thẩm tra đối với dự án đầu tư chi tiêu có đồ sộ vốn đầu tưtừ 300 tỷ đồng vn trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư chi tiêu có điều kiện

1. Hồ xét xử sơ thẩm tra đầu tư chi tiêu gồm :

a) hồ nước sơ phương tiện tại những khoản 1 và 2Điều 45 Nghị định này;

b) Giải trình khả năng thỏa mãn nhu cầu điều kiệntham gia thị phần quy định đối với dự án chi tiêu thuộc lĩnh vực đầu tư chi tiêu có điều kiện quy định trên Điều 29 của lao lý Đầu bốn vàPhụ lục III phát hành kèm theo Nghị định này.

2. Ngôn từ thẩmtra theo nguyên lý tại khoản 3 Điều 45 cùng khoản 2 Điều 46 Nghị định này.

Điều 48. Quá trình thẩm tra dự án chi tiêu thuộc thẩm quyềnchấp thuận của Thủ tướng bao gồm phủ

1. Nhà đầu tưnộp 10 cỗ hồ sơ dự án đầu tư, trong những số ấy ít nhất có một bộ làm hồ sơ gốc.

2. Vào thờihạn 3 ngày làm việc tính từ lúc ngày nhận ra hồ sơ dự án công trình đầu tư, cơ quan tiếp nhậnhồ sơ kiểm tra tính đúng theo lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy chủ kiến thẩm tra của các Bộ,ngành liên quan.

Trường hợp hồsơ không hợp lệ, cơ quan chào đón đầu tư thông báo bằng văn bạn dạng cho đơn vị đầu tưbiết để sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ.

3. Vào thờihạn 15 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày cảm nhận hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được hỏicó chủ kiến thẩm tra bằng văn bạn dạng và phụ trách về những vụ việc của dự ánthuộc chức năng quản lý của mình.

4. Vào thờihạn 25 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày thừa nhận đủ hồ sơ hòa hợp lệ, cơ quan cấp giấy chứng nhậnđầu tứ lập báo cáo thẩm tra, trình Thủ tướng chính phủ quyết định về công ty trươngđầu tư.

5. Vào thờihạn 7 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được report thẩm tra trình Thủ tướng tá Chínhphủ của Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh hoặc Ban cai quản lý, Văn phòng cơ quan chính phủ thôngbáo bằng văn bạn dạng ý loài kiến của Thủ tướng cơ quan chính phủ về dự án công trình đầu tư.

6. Vào thờihạn 5 ngày làm việc kể từ ngày dấn được chủ kiến chấp thuận của Thủ tướng tá Chínhphủ, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh hoặc Ban làm chủ cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

7. Trường hợpdự án đầu tư không được chấp thuận, cơ quan chào đ