NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH VẬT XỬ LÝ PHẾ THẢI CHĂN NUÔI

Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải chăn nuôiTác giả: Đào Văn Thông, Lương Hữu Thành, Vũ Thúy Nga

Nguồn gốc: Quy trình technology được desgin trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của đề bài “Nghiên cứu chế tạo chế phẩm vi sinh vật cách xử lý phế thải chăn nuôi” và dự án sản xuất nghiên cứu “Hoàn thiện công nghệ sản xuất và áp dụng chế phẩm vi sinh vật giải pháp xử lý phế thải chăn nuôi dạng rắn làm cho phân bón cơ học sinh học qui mô công nghiệp”.

Bạn đang xem: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải chăn nuôi

Phạm vi ứng dụng: Áp dụng cho cung ứng chế phẩm vi sinh vật giải pháp xử lý phế thải chăn nuôi dạng rắn làm cho phân bón, công suất 10 tấn chế phẩm/năm.

Tóm tắt nội dung:

1. Điều khiếu nại áp dụng

- Yêu mong về nguyên, vật dụng liệu

+ cỗ chủng vi sinh vật: bộ chủng vi sinh vật thực hiện cho sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử lý phế thải chăn nuôi tất cả 01 chủng xạ khuẩn bao gồm hoạt tính phân giải xenlulo, tinh bột; 01 chủng vi khuẩn phân giải hợp hóa học photpho và 01 chủng mộc nhĩ men đưa hóa protein

Bộ chủng vi sinh vật áp dụng cho cấp dưỡng chế phẩm vi sinh vật cách xử trí phế thải

chăn nuôi dạng rắn

STT

Chủng vi sinh vật

Đơn vị đo hoạt tính sinh học

Mức hoạt tính sinh học

1

Streptomyces griseosporeus

Đường kính vòng phân giải CMC (D-d), mm

20,0

2

Bacillus subtilis

Đường kính vòng phân giải Lexitin (D-d), mm

20,0

3

Saccharomyces cerevisautocadtfesvb.com

Đường kính vòng phân giải Cazein (D-d), mm

15,0


+ chất hóa học công nghiệp áp dụng cho sản xuất môi ngôi trường nuôi cấy vi sinh vật: NaCl, CaCO3, MgSO4.7H2O, K2HPO4, Na2CO3, casein, glyxerol, FeSO4.7H2O, MnSO4, Ca3(PO4)2,(NH4)2SO4, CH3COONa.3H2O, NaNO2, KOH,.v.v. (Đức, Trung Quốc); .v.v.

+ Nguyên liệu sản xuất môi trường lên men bề mặt các vi sinh vật: Tinh bột sắn: độ ẩm 2, có hệ thống nước sạch, điện nhằm rửa và sấy luật và chuẩn bị môi ngôi trường lên men các loại.

Xem thêm: Các Phương Pháp Phát Triển Hệ Thống Thông Tin Quản Lý, Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

+ chống nuôi cấy vi sinh vật; diện tích tối thiểu 30 m2, có khối hệ thống điện tương đối đầy đủ để giao hàng các máy như tủ cấy vi sinh vật, những thiết bị tủ ấm, tủ lạnh, vật dụng lắc.

+ chống lên men xốp: diện tích s tối thiểu 15m2, phòng kín, rất có thể vô trùng được; bao gồm lắp đặt hệ thống điện, khối hệ thống cấp bầu không khí sạch với thông khí.

+ Phòng sản xuất chế phẩm: diện tích tối thiểu 30m2, có khối hệ thống điện 3 pha để trộn nguyên liệu.