Phiếu đánh giá công chức là lãnh đạo

Đánh giá chỉ chất lượng là công tác rất quan trọng để xếp một số loại công chức, viên chức thường niên. Luật Nhân Dân xin ra mắt mẫu mã Phiếu Đánh Giá, xếp các loại unique công chức, viên chức mới nhất làm cho công chức, viên chức dễ dàng vào bài toán reviews, xếp một số loại.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá công chức là lãnh đạo

*
2">

I. Quy định pháp luật về Reviews, xếp nhiều loại chất lượng cán cỗ, công chức, viên chức

1. Chính trị bốn tưởng

a) Chấp hành nhà trương, mặt đường lối, khí cụ của Đảng, chế độ, quy định của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức triển khai, kỷ mức sử dụng của Đảng, tuyệt nhất là qui định triệu tập dân nhà, trường đoản cú phê bình với phê bình;

b) Có ý kiến, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên cường lập trường; ko dao động trước đều khó khăn, thách thức;

c) Đặt ích lợi của Đảng, non sông – dân tộc bản địa, nhân dân, cộng đồng lên phía trên lợi ích cá nhân;

d) Có ý thức phân tích, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tứ tưởng HCM, nghị quyết, thông tư, quyết định và những văn uống bạn dạng của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống

a) Không tham ô, tmê say nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức nghề nghiệp, lối sống, từ tình tiết, từ chuyển hóa;

b) Có lối sinh sống chân thực, từ tốn, thành tâm, trong sạch, giản dị;

c) Có lòng tin đoàn kết, thành lập ban ngành, tổ chức, đơn vị trong trắng, vững mạnh;

d) Không để người thân, người quen tận dụng công tác, quyền lợi và nghĩa vụ của mình nhằm trục lợi.

3. Tác phong, lề lối làm cho việc

a) Có trách nát nhiệm với công việc; năng đụng, trí tuệ sáng tạo, dám nghĩ về, dám làm cho, linh hoạt vào tiến hành nhiệm vụ;

b) Pmùi hương pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên ổn tắc;

c) Có lòng tin trách nhiệm cùng phối kết hợp vào triển khai nhiệm vụ;

d) Có cách biểu hiện đúng mực với phong cách xử sự, lề lối làm việc chuẩn chỉnh mực, đáp ứng đòi hỏi của văn hóa công vụ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật

a) Chấp hành sự cắt cử của tổ chức;

b) Thực hiện tại những giải pháp, quy định, nội quy của phòng ban, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

c) Thực hiện tại Việc kê knhì cùng công khai gia sản, thu nhập cá nhân theo quy định;

d) Báo cáo không thiếu thốn, chân thực, đưa tin đúng chuẩn, khách quan về phần đa văn bản liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao với hoạt động vui chơi của phòng ban, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng với cung cấp trên khi được đề nghị.

5. Kết trái tiến hành chức trách, trọng trách được giao

a) Đối cùng với cán cỗ, công chức, viên chức chỉ đạo, quản lý:

Quán triệt, thể chế hóa cùng triển khai nhà trương, đường lối của Đảng, cơ chế, lao lý của Nhà nước trên phòng ban, tổ chức triển khai, đối kháng vị;

Duy trì kỷ hình thức, kỷ cưng cửng trong cơ quan, tổ chức triển khai, đối chọi vị; không để xảy ra các vụ, việc phạm luật kỷ lý lẽ, vi bất hợp pháp giải pháp yêu cầu xử lý, triệu chứng năng khiếu nề, tố giác kéo dài; phòng, kháng tsi mê nhũng, lãng phí vào phạm vi ban ngành, tổ chức, đối chọi vị;

Lãnh đạo, lãnh đạo, tổ chức khám nghiệm, thanh hao tra, thống kê giám sát, giải quyết và xử lý khiếu nằn nì, cáo giác theo thđộ ẩm quyền; chỉ đạo, tiến hành công tác làm việc cách tân hành chính, cách tân cơ chế công vụ, công chức tại cơ sở, tổ chức, đơn vị;

Xây dựng công tác, chiến lược vận động thường niên của ban ngành, tổ chức, đơn vị được giao cai quản, phú trách nát, trong những số đó khẳng định rõ hiệu quả thực hiện các tiêu chuẩn, trọng trách, lượng hóa bởi thành phầm rõ ràng.

b) Đối cùng với công chức, viên chức ko giữ lại phục vụ chỉ huy, quản ngại lý:

Kết quả thực hiện trách nhiệm theo phép tắc của quy định, theo kế hoạch đặt ra hoặc theo công việc rõ ràng được giao; cân nặng, giai đoạn, unique tiến hành nhiệm vụ;

Thái độ Ship hàng quần chúng, công ty lớn so với đa số địa điểm tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý các bước của người dân và doanh nghiệp lớn.

II. Mẫu Phiếu nhận xét, xếp một số loại unique công chức

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc

—————

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾPhường. LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

Năm …………..

Họ cùng tên:………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ, chức danh: ………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tứ tưởng:

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tác phong, lề lối làm cho việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………………………

5. Kết quả thực hiện chức trách nát, trách nhiệm được giao (xác minh rõ nội dung công việc thực hiện; xác suất kết thúc, quality, quy trình công việc):

…………………………………………………………………………………………………………………………

6. Thái độ Ship hàng quần chúng, doanh nghiệp (đối với gần như vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc thẳng xử lý các bước của người dân với doanh nghiệp):

…………………………………………………………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết trái hoạt động vui chơi của phòng ban, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao chỉ đạo, làm chủ, phú trách (khẳng định rõ văn bản các bước thực hiện; Xác Suất dứt, unique, tiến trình công việc):

…………………………………………………………………………………………………………………………

8. Năng lực chỉ huy, quản lí lý:

…………………………………………………………………………………………………………………………

9. Năng lực tập vừa lòng, đoàn kết:

…………………………………………………………………………………………………………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP. LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự dấn xét ưu, ktiết điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tự xếp các loại hóa học lượng:

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chấm dứt xuất sắc nhiệm vụ; kết thúc nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

 

 

….., ngày….tháng….năm….

Xem thêm: Top 5 Bài Soạn "Thông Tin Về Ngày Trái Đất Năm 2000" Hay Nhất

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho những người Tiên phong đơn vị cấu thành (trường hợp có))

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

….., ngày….tháng….năm….

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần giành riêng cho cung cấp có thẩm quyền tấn công giá)

1. Nhận xét ưu, ktiết điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết trái Reviews, xếp một số loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ; hoàn thành giỏi nhiệm vụ; ngừng nhiệm vụ; không ngừng nhiệm vụ).

3. Nhận định khunh hướng, triển vọng trở nên tân tiến của cán bộ:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

….., ngày….tháng….năm….

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

III. Mẫu Phiếu đánh giá, xếp các loại unique viên chức

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,

ĐƠN VỊ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc

—————

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm ……….

Họ với tên: …………………………………………………………………………………………………………

Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………………

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Đạo đức, lối sống:

…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tác phong, lề lối làm việc:

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………………………

5. Kết quả triển khai chức trách rưới, nhiệm vụ được giao (khẳng định rõ ngôn từ các bước thực hiện; Tỷ Lệ xong xuôi, unique, quá trình công việc):

…………………………………………………………………………………………………………………………

6. Thái độ giao hàng dân chúng, doanh nghiệp (so với phần đông địa điểm tiếp xúc trực tiếp hoặc thẳng giải quyết công việc của fan dân và doanh nghiệp):

…………………………………………………………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết trái buổi giao lưu của phòng ban, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao thống trị, phụ trách:

…………………………………………………………………………………………………………………………

8. Năng lực lãnh đạo, cai quản lý:

…………………………………………………………………………………………………………………………

9. Năng lực tập thích hợp, đoàn kết:

…………………………………………………………………………………………………………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP. LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, ktiết điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………2. Tự xếp các loại hóa học lượng:

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ; xong xuôi xuất sắc nhiệm vụ; xong xuôi nhiệm vụ; ko hoàn thành nhiệm vụ).

 

 

….., ngày….tháng….năm….

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP. PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆPhường. CÔNG LẬP

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

….., ngày….tháng….năm….

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP. LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần giành riêng cho cung cấp tất cả thẩm quyền tấn công giá)

1. Nhận xét ưu, kngày tiết điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, xếp loại hóa học lượng:

…………………………………………………………………………………………………………………………

(Hoàn thành xuất nhan sắc nhiệm vụ; dứt giỏi nhiệm vụ; kết thúc nhiệm vụ; ko chấm dứt nhiệm vụ).

 

….., ngày….tháng….năm….

Xem thêm: Tại Sao Bị Nhồi Máu Cơ Tim, Dấu Hiệu Cảnh Báo Nhồi Máu Cơ Tim

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Trên đó là Mẫu Phiếu review, xếp nhiều loại chất lượng công chức, viên chức tiên tiến nhất. Nếu gồm khó khăn, vướng mắc về pháp lý như thế nào thì hãy contact cùng với dịch vụ lý lẽ sư hỗ trợ tư vấn của Luật Nhân Dân và để được cung cấp.


Chuyên mục: kiến thức