Phụ lục hợp đồng dịch vụ

*

...loại rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Phụ lục hợp đồng dịch vụ


*
Sơ vật dụng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: ……………… 

- địa thế căn cứ theo HĐKT số …………………… đã ký ngày ……… mon ……... Năm ……………………..

- Căn cứ nhu cầu thực tế phía hai bên …………………………………………………………………………….

 

Hôm nay, ngày …………. Mon ………. Năm …………….., tại ………………………………………….

Chúng tôi có có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số:………………………………………………………………………..……………………………

Do ông (bà):………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………….làm đại diện.

BÊN cho THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số:…………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Lean Protein Là Gì ? Isolate Hay Là Dạng Whey Protein Trong Lean Body Là Gì

Do ông (bà):……………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ:……………………….làm đại diện.

Sau khi chứng kiến tận mắt xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất cam kết Phụ lục vừa lòng đồng số ............................... Về ………..…..……. đối với hợp đồng đã ký kết số …………………...., ngày ……, tháng …… năm ………

,cụ thể như sau:

1. …………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………..

4. …………………………………………………………………………………………………………………..

5. Điều khoản chung

5.1. Quyền và nhiệm vụ của mỗi mặt được vẻ ngoài trong đúng theo đồng số…………………………………

5.2. Phụ lục hợp đồng được lập thành …….. Bản, bao gồm nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi mặt giữ ……. Bản.

5.3. Phụ lục này là một phần không thể bóc rời của hợp đồng ……………… số ………………….…. Và có giá trị kể từ ngày ký.