QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CÁCH MẠNG VÔ SẢN LÀ?

quản trị Hồ Chí Minh - hero giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa trái đất đã góp sức trọn cuộc đời cho việc nghiệp giải hòa dân tộc, đem lại cuộc sống thường ngày ấm no, từ bỏ do, hạnh phúc cho quần chúng Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng phong phú, sôi động của hcm đã còn lại cho dân tộc ta nhiều “Di sản” quý báu, trong đó, những sáng tạo lý luận của Người về cách mạng giải phóng dân tộc là 1 dấu ấn nổi bật, góp thêm phần tạo bắt buộc những thắng lợi vĩ đại của phương pháp mạng Việt Nam, đồng thời có mức giá trị thời đại sâu sắc.
*

1. Những trí tuệ sáng tạo lý luận của hồ nước Chí Minh về phong thái mạng hóa giải dân tộc

Thứ nhất, biện pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa muốn thắng lợi phải đi theo tuyến phố cách mạng vô sản

Trong quá trình vận dụng lý luận cách mạng vô sản vào Việt Nam, hcm đã kiên trì khắc phục các trở không tự tin của định hướng giáo điều, nhấn mạnh một chiều đấu tranh thống trị trong nửa sau trong thời gian 20 và nửa đầu trong thời gian 30 của cố gắng kỷ XX, tạo nên lý luận bí quyết mạng giải phóng dân tộc bản địa theo xu hướng vô sản gồm sức sống mạnh mẽ mẽ, thâm nhập trong phần đông quần chúng nhân dân. Đi theo tuyến phố cách mạng vô sản, hồ chí minh sớm xác định phương hướng chiến lược của cách mạng việt nam là “làm bốn sản dân quyền bí quyết mạng cùng thổ địa giải pháp mạng để đi tới làng mạc hội cùng sản”(3). Sau khoản thời gian giành độc lập, nên tiến lên xuất bản CNXH. Kề bên đó, Người để nhiều tâm trí vào sự nghiệp biện pháp mạng XHCN và thiết kế CNXH sinh sống Việt Nam, hình thành nên những quan điểm hết mức độ cơ bản về CNXH và con đường đi lên CNXH xuất phát điểm từ một nước ở trong địa, với số đông tàn tích phong loài kiến nặng nề; xác định những đặc trưng bản chất của CNXH, phương châm và bước đi để đạt tới CNXH. Đó là một quá trình cải biến bí quyết mạng lâu dài, gian khổ, bắt buộc trải trải qua không ít chặng con đường khác nhau, tất cả vì sự nghiệp giải phóng con người, tạo cho con người cải cách và phát triển toàn diện, có cuộc sống đời thường ấm no, từ do, hạnh phúc.

Bạn đang xem: Quan điểm của hồ chí minh về vấn đề dân tộc trong cách mạng vô sản là?

Cách mạng giải phóng dân tộc theo tuyến đường cách mạng vô sản, tức là tự do dân tộc tiếp cận CNXH. Độc lập dân tộc bản địa là điều kiện tiên quyết, là tiền đề tiếp cận CNXH. Không giành được tự do dân tộc sẽ không có gì hết. Độc lập dân tộc thể hiện tại đoạn giành với giữ chính quyền dân người sở hữu dân, sẵn sàng tiền đề đi lên CNXH. Nhưng mà nếu nước chủ quyền mà dân không hưởng hạnh phúc, thoải mái thì hòa bình cũng chẳng tất cả nghĩa lý gì. CNXH là hạnh phúc, tự do. Vì vậy, bắt buộc xây dựng CNXH như là việc phát triển tất yếu của tự do dân tộc, để đảm bảo độc lập dân tộc và tạo nên bước trở nên tân tiến mới với một chuyên môn cao rộng của toàn cục tiến trình biện pháp mạng. Đây chính là sự cải tiến và phát triển sáng tạo vấn đề của V.I.Lênin về cách mạng không hoàn thành - bí quyết mạng dân tộc dân chủ và cách mạng XHCN, thân hai giai đoạn đó không có một tường ngăn thành nào ngăn cách cả.

Cuộc cách mạng mon Tám năm 1945, bởi vì Đảng và hcm lãnh đạo đã lộ diện một thời đại bắt đầu cho dân tộc việt nam - thời đại hòa bình dân tộc nối liền với CNXH. Kiên định với tuyến đường đã lựa chọn, trải qua 30 năm ngôi trường kỳ binh đao chống thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ xâm lược, với niềm tin “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu đựng mất nước, nhất mực không chịu đựng làm nô lệ”, “không tất cả gì quý rộng độc lập, tự do”; trên các đại lý đường lối đúng đắn, sáng chế của Đảng, với sức mạnh tổng vừa lòng của toàn dân tộc, quân và dân ta sẽ lần lượt tiến công bại các chiến lược chiến tranh của thực dân, đế quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Vào cuộc chiến đấu trường kỳ này, tất cả người dân vn đã kiên định đấu tranh cho chủ quyền dân tộc và tự do thoải mái cho nhân dân. Quyền vốn dĩ tự nhiên đó của con người việt nam Nam, của dân tộc vn được cộng đồng quốc tế tiếp nhận như là một trong những tư tưởng khủng của thời đại.

Thứ hai, phương pháp mạng giải phóng dân tộc muốn thành công phải vị Đảng cùng sản lãnh đạo

Đây là một sáng chế của tp hcm về lý luận phương pháp mạng hóa giải dân tộc. Tp hcm cho rằng, “Cách mệnh trước hết phải gồm đảng bí quyết mệnh... Đảng có vững phương pháp mệnh mới thành công...”(5). Đảng đó nên được xây dựng theo hiệ tượng đảng kiểu bắt đầu của V.I.Lênin, được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác - Lênin. Trách nhiệm lãnh đạo của Đảng cộng sản là: xác định mục tiêu của giải pháp mạng, xây dựng đường lối bí quyết mạng giải tỏa dân tộc; trải qua cương lĩnh, tổ chức triển khai vận động, tập hợp các lực lượng bí quyết mạng, thiết kế Mặt trận dân tộc thống nhất. Đối với giải pháp mạng Việt Nam, Đảng cùng sản phải triển khai đồng thời nhì nhiệm vụ: chống đế quốc và chống phong kiến, giành tự do dân tộc, mang lại tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên được trải qua tại Hội nghị ra đời Đảng vày Nguyễn Ái Quốc soạn thảo vẫn khẳng định: “Đảng là đội mũi nhọn tiên phong của vô sản giai cấp”(6). Điều đáng để ý là, quản trị Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng không những là của riêng kẻ thống trị công nhân, nhưng mà của toàn dân tộc. Trên Đại hội lần vật dụng II của Đảng (tháng 02/1951), sài gòn phân tích: “Trong quy trình tiến độ hiện nay, quyền lợi của thống trị công nhân và nhân dân lao cồn và của dân tộc bản địa là một. Bởi vì Đảng Lao động vn là Đảng của giai cấp công nhân cùng nhân dân lao động, cho nên phải là Đảng của dân tộc bản địa Việt Nam”(7). Năm 1961, khi nhân dân miền bắc bộ đang triển khai kế hoạch 5 năm lần sản phẩm công nghệ nhất, hcm một lần tiếp nữa khẳng định: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng chính là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị”(8).

Đó là 1 trong Đảng đạo đức cùng văn minh, được võ trang bởi lý luận Mác - Lênin; có khả năng chính trị vững vàng vàng; lực lượng cán bộ, đảng viên tất cả phẩm hóa học đạo đức trong sáng, năng lượng trí tuệ dồi dào, biết giải quyết mọi vấn đề xuất phát trường đoản cú thực tiễn việt nam và theo kịp bước tiến của thời đại. Đảng đó nên xây dựng được một mặt trận dân tộc thống độc nhất rộng rãi, vững vàng chắc, lâu dài, chân thành, đoàn kết; trong đó, lực lượng của Đảng là cả dân tộc, mọi nhỏ dân nước Việt, con Lạc cháu Hồng. Đảng đó còn biết tập hợp những lực lượng giải pháp mạng và tiến bộ trên trái đất đấu tranh chống quân địch chung là nhà nghĩa thực dân, vì mục tiêu chung của nhân loại hiện đại là: hòa bình, hòa bình dân tộc, dân chủ và văn minh xã hội.

Thực tiễn đa dạng cách mạng Việt Nam chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng mực và tốt nhất của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thành công của bí quyết mạng Việt Nam. Đồng thời, thiết yếu trong quy trình lãnh đạo cách mạng, Đảng đã có được tôi luyện, thách thức và không ngừng trưởng thành, dày dạn tay nghề để ngày càng xứng danh với phương châm và sứ mệnh lãnh đạo giải pháp mạng, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân; qua đó, xác định một chân lý, “ở Việt Nam không có một lực lượng bao gồm trị nào khác, kế bên Đảng cộng sản việt nam có đủ phiên bản lĩnh, trí tuệ, ghê nghiệm, uy tín và tài năng lãnh đạo giang sơn vượt qua hầu hết khó khăn, demo thách gay cấn để đưa dân tộc bản địa đến bờ bến vinh quang, hạnh phúc”(9).

Thứ ba, phương pháp mạng giải hòa dân tộc là sự nghiệp liên kết của toàn dân trên đại lý liên minh công nông

Sinh thời, tp hcm chỉ rõ: “Cách mạng giải hòa dân tộc là sự nghiệp liên hiệp toàn dân, trên cửa hàng liên minh công nông có tác dụng nòng cốt”... Trong đó, “thực hiện cho được liên hợp công nông vị đó là sự bảo đảm an toàn chắc chắn tuyệt nhất những thành công của giải pháp mạng”(10).

Từ thực tế Việt Nam, với tốt đại phần nhiều dân số là nông dân, hcm cho rằng, dân cày là những người dân chịu những tầng áp bức, bị túng bấn hóa bắt buộc họ luôn luôn có ý thức làm phản kháng, chuẩn bị tham gia cách mạng. Vày đó, giải pháp mạng giải phóng dân tộc phải gồm sự gia nhập của thống trị nông dân và là sự nghiệp của toàn dân. Quản trị Hồ Chí Minh khẳng định: Nông dân là một lực lượng không hề nhỏ của dân tộc, một đồng minh rất trung thành với chủ của ách thống trị công nhân. Muốn kháng chiến loài kiến quốc thành công, mong độc lập, thống độc nhất vô nhị thật sự, ắt phải phụ thuộc lực lượng của nông dân. Đồng bào dân cày sẵn có lực lượng khổng lồ lớn, sẵn tất cả lòng nồng dịu yêu nước, sẵn bao gồm chí khí nhất quyết đấu tranh và hy sinh. Vị vậy, vụ việc giải phóng dân tộc bản địa ở Việt Nam, thực tế là vấn đề nông dân. Nông dân vừa là đụng lực, vừa là lực lượng đông đảo, nòng cốt, cùng cũng là đối tượng người tiêu dùng vận cồn của biện pháp mạng.

Đánh giá bán cao vai trò, sứ mệnh của giai cấp nông dân, tuy nhiên Hồ Chí Minh luôn khẳng định, ách thống trị công nhân là thống trị lãnh đạo giải pháp mạng và Đảng nên lãnh đạo thiết kế khối hợp lại thành công - nông làm nòng cốt cho Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất. Hồ chí minh chủ trương vận động, tập hợp rộng thoải mái các tầng lớp quần chúng Việt Nam, những người dân mất nước, đang nên chịu thân phận nô lệ, thâm nhập vào mặt trận dân tộc bản địa thống nhất, nhằm mục đích huy động sức khỏe của toàn dân tộc vào cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do. Đây là luận điểm rất mới, có giá trị trình bày và thực tiễn to lớn so với cách mạng chũm giới, đặc biệt là phong trào hóa giải dân tộc. Đó là sự bổ sung kịp thời vào kho báu lý luận của công ty nghĩa Mác - Lênin. Rất có thể nói, đối với cách mạng Việt Nam, vấn đề của hcm về vụ việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên cửa hàng liên minh công - nông sẽ được áp dụng một biện pháp chủ động, sáng chế trong tiến trình triển khai cách mạng giải tỏa dân tộc.

Thứ tư, cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con phố cách mạng bạo lực, phối hợp đấu tranh chính trị của quần chúng với đấu tranh vũ trang; triển khai khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành thành công hoàn toàn

Vượt lên tư tưởng của những nhà lãnh đạo giải pháp mạng tiền bối, hcm xác định phương thức đấu tranh giải phóng dân tộc ở vn phải được triển khai bằng con đường cách mạng bạo lực, phối kết hợp đấu tranh bao gồm trị của quần chúng với chiến đấu vũ trang; triển khai khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành thành công hoàn toàn.

Trên cơ sở nắm rõ những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, hồ Chí Minh đã nhận được thức sâu sắc bản chất của cơ chế thực dân: “Chế độ thực dân, tự phiên bản thân nó, đang là một hành vi bạo lực của kẻ mạnh so với kẻ yếu hèn rồi”(11),“lũ giặc giật nước, bị tiêu diệt thì chết, nết không chừa. Càng gần thảm bại thì bọn chúng càng hung ác”(12). Người khẳng định: “Độc lập tự do thoải mái không thể mong xin mà có được”. Bởi vì vậy, để triển khai cuộc biện pháp mạng giải tỏa dân tộc, tương tự như cuộc tranh đấu để bảo vệ độc lập dân tộc, bảo đảm CNXH, vớ yếu yêu cầu “Dùng đấm đá bạo lực cách mạng phòng lại bạo lực phản bí quyết mạng, giành lấy cơ quan ban ngành và bảo đảm chính quyền”(13).

Quan điểm đấm đá bạo lực cách mạng của hồ nước Chí Minh không còn đối lập với ý thức yêu chuộng chủ quyền và công ty nghĩa nhân đạo của dân tộc nước ta mà là việc tiếp nối truyền thống lịch sử nhân nghĩa của phụ thân ông ta. Đối với hồ nước Chí Minh, trong trận chiến tranh chính nghĩa để giải hòa dân tộc, giải phóng giai cấp, việc sử dụng đấm đá bạo lực cũng nhằm mục đích hòa bình: “Dụng bài toán binh là việc nhân nghĩa, mong mỏi cứu dân, cứu giúp nước”(14). Theo Người, độc lập phải là nền tự do thật sự, nối liền với độc lập, độc lập của Tổ quốc với tự do, dân công ty của nhân dân. Nếu phương châm đó không được đáp ứng, phương thức tiến hành chiến tranh thế tất là bạo lực cách mạng. Đó chính là nghệ thuật khéo léo dùng đấm đá bạo lực cách mạng phòng lại bạo lực phản giải pháp mạng của Người.

Tuy tôn vinh vai trò của bạo lực cách mạng nhưng hcm không tuyệt vời nhất hóa phương châm của bạo lực, của chống chọi vũ trang trong cuộc chiến tranh cách mạng. Cùng với Người, chiến đấu vũ trang chỉ là 1 trong những trong những phương thức để thực hiện kim chỉ nam chính trị của giải pháp mạng. Với lòng tin ấy, sau khi về nước sẵn sàng giành bao gồm quyền, mon 12-1944, bên trên cơ sở nghiên cứu kỹ tình hình cách mạng vào nước với trên nuốm giới, hcm ra Chỉ thị thành lập và hoạt động đội “Việt nam giới tuyên truyền giải phóng quân”. Bạn căn dặn: “Chính trị trọng hơn quân sự”(15), “tuyên truyền trọng rộng tác chiến”, “người trước, súng sau”. Chỉ thị nêu rõ qui định xây dựng lực lượng vũ trang phương pháp mạng, phương châm xây dựng cha thứ quân, phương thức chuyển động là phối kết hợp quân sự với bao gồm trị.

Trong quy trình lãnh đạo đương đầu giành chính quyền, hồ chí minh và Đảng đã lãnh đạo tích cực chế tạo và cải cách và phát triển lực lượng, để khi bao gồm thời cơ sẽ phát động khởi nghĩa vũ trang. đầu tiên là xây dựng những căn cứ địa, mặt khác mở các lớp đào tạo, đào tạo và huấn luyện cán bộ, xây dựng những tổ chức bao gồm trị của quần chúng... Với sự chủ động, tích cực sẵn sàng đón chờ thời cơ khởi nghĩa, tháng Tám năm 1945, khi thời cơ đến, lệnh “Tổng khởi nghĩa” được ban ra, chỉ trong gần đầy nửa tháng, toàn nước đã vực lên giành chủ yếu quyền về phần mình nhân dân.

Trong cuộc loạn lạc chống thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ xâm lược, thừa kế và vạc huy thẩm mỹ và nghệ thuật lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong bí quyết mạng tháng Tám năm 1945, hcm và Đảng Lao động việt nam đã triệu tập lãnh đạo xây đắp lực lượng vũ trang bự mạnh, với bố thứ quân và không ngừng cải thiện trình độ kỹ thuật, chiến thuật của quân đội để đánh bại các chiến lược quân sự của kẻ thù; đồng thời, kết phù hợp với xây dựng lực lượng thiết yếu trị khỏe khoắn của quần bọn chúng để khi thời cơ đến tiến hành tổng tiến công, giành thắng lợi quyết định vào sự nghiệp hóa giải dân tộc.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Mất Giọng, Mất Tiếng Chỉ Vì Làm Những Điều Này! Xem Ngay!

2. Giá trị thời đại

Những sáng chế lý luận của hồ nước Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc phản ánh hoài vọng được sống trong độc lập, tự do thoải mái và công bằng, đồng đẳng của không chỉ dân tộc nước ta mà còn là ý chí, ước vọng của mọi dân tộc bản địa bị áp bức, bóc tách lột trên vắt giới, như sài gòn đã khẳng định: “tất cả những dân tộc trên thế giới đều hình thành bình đẳng, dân tộc bản địa nào cũng đều có quyền sống, quyền vui lòng và quyền trường đoản cú do”(16). Có thể nói, giải phóng dân tộc là nguyện vọng cháy rộp hơn bất kể yêu mong nào khác. Nó là đk tiên quyết cho số đông quyền từ bỏ do, dân chủ của nhỏ người.

Điều đặc biệt cần lưu lại ý, trí tuệ sáng tạo của hồ Chí Minh không những là người xây dựng cửa hàng lý luận cho sự nghiệp tranh đấu giành chủ quyền dân tộc của vn mà còn là một người tổ chức triển khai và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Trong quy trình tổ chức và chỉ huy sự nghiệp phương pháp mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, hồ chí minh đã thể hiện trách nhiệm của bạn đứng đầu. Người tổ chức vừa kháng chiến, vừa kiến quốc với tinh thần “các vua Hùng đã gồm công dựng nước, chưng cháu ta nên cùng nhau giữ rước nước”. Phòng chiến song song với kiến quốc, đấu tranh song song với xây dựng, và một lúc thực hiện hai trọng trách chiến lược là nét rất dị của biện pháp mạng Việt Nam mang ý nghĩa Hồ Chí Minh. Fan xác định, kháng chiến trường kỳ gian khổ, phức tạp, cực nhọc khăn, nhưng nhất định win lợi. Lý luận của hồ nước Chí Minh về phong thái mạng giải phóng dân tộc vốn đã trí tuệ sáng tạo nhưng lại ngày càng sáng tạo hơn vì đang đi đến thực tiễn, được làm đa dạng bởi thắng lợi của giải pháp mạng mon Tám năm 1945 cũng như thắng lợi của cuộc đao binh chống thực dân Pháp với đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân Việt Nam.

Thực tiễn lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh giành hòa bình và tao loạn chống cuộc chiến tranh xâm lược đang làm đa dạng mẫu mã thêm lý luận của Người về cách mạng và chiến tranh giải phóng. Từ đó, có thể khẳng định, những hiến đâng sáng tạo thành của hồ Chí Minh về phong thái mạng giải phóng dân tộc, cả thực tiễn và lý luận đã bổ sung cho kho tàng lý luận biện pháp mạng rứa giới, kho báu lý luận nhà nghĩa Mác - Lênin cũng tương tự truyền thống dựng nước với giữ nước đầy trường đoản cú hào của dân tộc bản địa Việt Nam.

Những sáng chế lý luận của hồ Chí Minh về kiểu cách mạng hóa giải dân tộc mang tính chất thời đại bộc lộ đậm nét ngơi nghỉ chỗ, nó đang tác động thâm thúy đến trào lưu giải phóng dân tộc bản địa trên thế giới. Nếu như thắng lợi của giải pháp mạng tháng Tám năm 1945 đã thức tỉnh các dân tộc trên trái đất về quyền từ bỏ do, chủ quyền của mỗi dân tộc, thì chiến thắng của cuộc binh cách chống thực dân Pháp xâm lược, với đỉnh điểm là chiến thắng Điện Biên phủ đã làm cho “chấn cồn địa cầu”, thức tỉnh các dân tộc sinh hoạt châu Á, châu Phi và châu mĩ - Latinh đứng dậy đánh xua thực dân, đế quốc, giành tự do dân tộc.

Trong quá trình lãnh đạo biện pháp mạng, Đảng đã bền chí con đường biện pháp mạng mà quản trị Hồ Chí Minh đã chắt lọc là: chủ quyền dân tộc gắn liền với CNXH, kiên định mục tiêu: “Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc”. Hiện nay nay, tư tưởng của người vẫn soi sáng con phố đi lên của biện pháp mạng Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vấn đề đặc trưng nhất được Đảng cùng sản Việt Nam khẳng định là: kiên trì mục tiêu chủ quyền dân tộc nối liền với CNXH.

Để đạt được điều đó, hơn lúc nào hết, bọn họ cần bắt buộc nắm chắc hẳn hạt nhân bốn tưởng hồ chí minh về giải phóng dân tộc, giải phóng con người, nắm rõ phương thức xử lý mối quan tiền hệ dân tộc - con tín đồ trên cơ sở nhận thức đúng đắn đặc điểm của dân tộc và sự vận động, cách tân và phát triển của thời đại. Chỉ bao gồm như vậy, họ mới thành công trong trọng trách đưa tư tưởng hồ chí minh vào cuộc sống để xử lý những sự việc do trong thực tế đặt ra. Đó cũng là giữa những điều kiện quan trọng nhất đảm bảo an toàn cho thành công của phương pháp mạng việt nam trong hiện tại và tương lai.

-------------------------------------

Ghi chú:

(1) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.11, Nxb thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.30.

(2), (5) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.2, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.304, 289.

(3), (6), (15) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.3, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.1, 3, 539.

(4), (16) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.4, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.4, 1.

(7), (12) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.7, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.41, 254.

(8) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.13, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.275.

(10), (13) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.15, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.391, 391.

(11) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.1, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.114.

(14) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.4, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.286.

PGS, TS Nguyễn Danh Tiên - Viện lịch sử hào hùng Đảng, học viện chuyên nghành Chính trị tổ quốc Hồ Chí Minh