Quy trình sản xuất bê tông thương phẩm

Qui định phương pháp cùng công đoạn cung cấp Bê tông thương thơm phđộ ẩm theo một phương thức thống duy nhất, bảo đảm unique thành phầm đáp ứng nhu cầu đúng thử dùng chuyên môn.

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này vận dụng cho toàn thể các trạm trộn chế tạo Bê tông thương thơm phẩm của Việt Trung.

3. Tài liệu tsi khảo

Các bộ TCtoàn quốc liên quan

4. Nội dung

TT

Trách rưới nhiệm

Các bước công việc

Tài Liệu/Biểu mẫu

1

Mọi CBCNVC trực thuộc chúng tôi

*
Tiếp dìm từng trải khách hàng hàng

Hồ sơ khách hàng

2

– CBPhường.KHTH&HCQT

– Trạm trưởng,

– CBKT trạm trộn

Xem xét đề xuất người tiêu dùng, làm giá, lên planer thực hiện

*
Đúc cấu kiện

Sổ theo dõi và quan sát lấy chủng loại thí nghiệm

19

Thí nghiệm viên

tại hiện nay trường

Lấy mẫu mã, dán tem mẫu

Xin xác thực của ĐVTC, nhà đầu tư hoặc TVGS

– BM.KTH.01.10: Tem mẫu

20

– CBKT

– Tổ sản xuất

Tổ chức xây dựng, cam kết xác thực phiếu giao bê tông Ghi nhật ký kết thi công

– BM.KTH.01.08: Phiếu giao bê tông

– BM.KTH.01.09: Nhật ký kết sản xuất

21

– Các tổ sản xuất

 

Tập kết, bảo dưỡng giải pháp, thiết bị, xe cộ máy

Biên bạn dạng đánh giá

chứng trạng xe máy

22

– CBKT

– Thí nghiệm viên

Bảo dưỡng, thí nhgiệm mẫu mã BT, giao tác dụng xem sét mang lại ĐVTC, ký kết xác nhận trọng lượng BT


Chuyên mục: kiến thức