Quyết Định Thành Lập Đoàn Đánh Giá Nội Bộ Iso

*

*

*

*

*
*
*
*
*

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập và hoạt động đoàn reviews nội bộ lần 04 Hệ thống làm chủ chất lượng theo Tiêu chuẩn chỉnh quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại ubnd xã Quảng Thái

Căn cứ điều khoản Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ ra quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày thứ 5 tháng 3 năm năm trước của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về việc vận dụng hệ thống thống trị chất lượng theo Tiêu chuẩn chỉnh quốc giá chỉ TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc khối hệ thống hành thiết yếu nhà nước;

Căn cứ ra quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 25 mon 3 năm 2015 của Thủ tướng bao gồm phủ phát hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, lý lẽ một cửa liên thông tại cơ sở hành chính;

Căn cứ đưa ra quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày thứ 7 tháng 6 năm năm trước của quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh về ra mắt Bộ thủ tục hành chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân những xã, phường, thị xã trên địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế;

Xét ý kiến đề xuất của Công chức văn phòng và công sở - thống kê lại xã;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Bạn đang xem: Quyết định thành lập đoàn đánh giá nội bộ iso

ra đời Đoàn reviews nội bộ lần 04 Hệ thống cai quản chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại ubnd năm 2021 gồm các Ông (Bà) mang tên như sau: (Có list kèm theo).

Điều 2. Việc đánh giá nội bộ được triển khai theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chỉnh TCVN ISO 9001:2015 tại ủy ban nhân dân xã Quảng Thái.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Máy Làm Tóc Shinon 4 Xịn, Máy Uốn Tóc

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ký. Đoàn reviews nội cỗ tự giải thể sau khi xong xuôi nhiệm vụ.

Điều 4. Ban chỉ đạo ISO, phần tử tiếp nhận cùng trả kết quả xã, những đơn vị tương quan và các Ông (Bà) mang tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này./.