Referendum Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Referendum là gì

*
*
*

referendum
*

referendum /,refə"rendəm/ danh từ cuộc trưng mong ý dân
trưng mong dân ýad referendumcòn đợi nghiên cứuad referendumvới điều kiện hậu quyếtad referendum contractdự thảo đúng theo đồngad referendum contracthợp đồng còn chờ nghiên cứu và phân tích các quy định phụsignature ad referendumchữ ký tạmsignature ad referendumchữ ký với đk hậu quyết
*

Xem thêm: Tại Sao Word Bị Lỗi - File Word Bị Lỗi Không Mở Được Trên Máy Tính

*

*

referendum

Từ điển Collocation

referendum noun

ADJ. planned, proposed | popular | national, nationwide | constitutional, independence

VERB + REFERENDUM conduct, hold The referendum will be held on July 14th. | put sth lớn The proposals were put lớn a referendum. | call The president called a referendum that he hoped would confirm him in power. | gọi for, demand, propose The group called for a referendum on the death penalty. | oppose | boycott The unions urged people to boycott the referendum. | declare, organize | be adopted by, be approved by, be confirmed by, be endorsed by a new constitution adopted by referendum

REFERENDUM + VERB show sth A popular referendum showed that the majority of people want reform.

REFERENDUM + NOUN proposal The Democrats rejected the referendum proposal. | campaign | result

PREP. in a/the ~ The issue will be decided in a national referendum. | ~ on a referendum on a new constitution

PHRASES declare a referendum fair/illegal UN monitors declared the referendum fair. | the result/results of a referendum

Từ điển WordNet


n.

a legislative act is referred for final approval lớn a popular vote by the electorate