SẢN PHẨM QUỐC DÂN RÒNG

Sản phđộ ẩm quốc dân ròng rã (giờ Anh: Net National Product - NNP) là phần tổng sản phẩm quốc dân còn lại sau khoản thời gian trừ đi khấu hao.
*

Sản phẩm quốc dân ròng

Khái niệm

Sản phẩm quốc dân ròng trong tiếng Anh được gọi là net national hàng hóa - NNP.

Bạn đang xem: Sản phẩm quốc dân ròng

Sản phẩm quốc dân ròng là phần tổng sản phẩm quốc dân còn lại sau khi trừ đi khấu hao.

Trong đó

Tổng sản phẩm quốc dân (Gross National Product - GNP) là chỉ tiêu đo lường tổng cực hiếm bằng tài chánh các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng mà một quốc gia làm ra trong một thời kì (thường mang là một năm) bằng các yếu tố làm ra của mình.

GNP đánh giá kết quả của hàng triệu giao dịch và hoạt động khiếp tế vì công dân của một đất nước tiến hành trong một thời kì nhất định. Đó chính là nhỏ số đạt được Lúc dùng thước đo tiền tệ để tính toán quý giá của các hàng hóa sự so sánh mà các hộ gia đình, các hãng sale, Chính phủ mua sắm và tiêu dùng vào một thời gian đã mang lại.

Những hàng hóa và dịch vụ đó là các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng của các hộ gia đình; thiết bị nhà xưởng download sắm và xây dựng lần đầu của các hãng gớm doanh; nhà mới xây dựng; hàng hóa và dịch vụ mà các cơ quan lại quản lí nhà nước tải sắm và phần chênh lệch giữa hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

Xem thêm: Đánh Giá Máy Hút Bụi Hitachi Cv-Sh18, Đánh Giá Dòng Máy Hút Bụi Hitachi Cv

Công thức tính

Như đã biết các tư liệu lao động bị hao mòn dần trong quá trình đem lại. Sau khi tiêu thụ sản vật các doanh nghiệp phải bù đắp ngay phần hao mòn này.

Chúng không trở thành nguồn thu nhập của cá nhân và xã hội và không tđắm say gia vào quy trình phân phối cho các thành viên trong xã hội.

Như vậy, suy đến cùng, không phải tổng đầu tư mà đầu tư ròng cùng với các thành phần khác của GNP mới là những bộ phận quyết định tốc độ tăng trưởng, nâng cao mức sống của người dân. Những bộ phận này tạo thành sản phẩm quốc dân ròng (NNP).

Vậy ta có:

NNP.. = GNP - Khấu hao (Tài sản nỗ lực định)

Tuy nhiên, việc xác định tổng mức khấu hao vào nền gớm tế nhu muốn nhiều thời gian và rất phức tạp. Vì vậy, để phục vụ kịp thời nhu ước phân tích và kị phiền phức vì việc thu thập số liệu sự khác biệt, hay biến động về khấu hao, Nhà nước và các nhà tởm tế thường sử dụng GNP.

(Tài liệu tsi khảo: Đo lường các đổi mới số kinh tế vĩ mô cơ bạn dạng, Tổ phù hợp Công nghệ Giáo dục Topica)