Sáng kiến nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của thành phố hà nội

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 08/CT-UBND

Lai Châu, ngày 14 tháng 7 năm 2022

CHỈ THỊ

VỀVIỆC NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (PAR INDEX), CHỈ SỐ HÀI LÒNG VỀ SỰPHỤC VỤ HÀNH CHÍNH (SIPAS), CHỈ SỐ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG (PAPI) CỦA TỈNHLAI CHÂU

Năm 2021, cùng với sự nỗ lực của cáccấp, các ngành cùng sự thông thường tay vào cuộc của fan dân, doanh nghiệp, công táccải cách hành chính giành được những công dụng quan trọng, lưu lại bước ngoặtcho sự đổi khác và sự cải tiến và phát triển của tỉnh, như: Chỉ số cải tân hành bao gồm (PARINDEX) xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 hạng so với năm 2020 và là năm thứ3 tiếp tục tăng hạng, thừa 4 hạng so với kim chỉ nam Ủy ban quần chúng tỉnh đề ranăm 2021; Chỉ số ưng ý về sự ship hàng hành chính (SIPAS) đạt 86,81% (tăng2,67% đối với năm 2020) xếp sản phẩm công nghệ 37/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số quản lí trị với Hànhchính công cấp tỉnh (PAPI) xếp lắp thêm 3 0/63 tỉnh, thành phường hố, tăng 2 5 hạng sovới năm 2020.

Bạn đang xem: Sáng kiến nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của thành phố hà nội

Tuy nhiên, sát bên những công dụng đạtđược, một trong những nội dung tiến hành về cải tân hành chính, sự ship hàng hành chính,quản trị với hành bao gồm công còn một số hạn chế đã tác động đến công dụng xếphạng chung về Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh, đólà: một số trong những cơ quan, đối kháng vị, địa phương chưa phát huy được vai trò, trách nhiệmngười cầm đầu trong câu hỏi đóng góp những sáng kiến, phương án cải cách hành chínhhiệu quả, con số sáng loài kiến ít, tính bắt đầu chưa cao. Một số cơ quan chưa chủđộng, khốc liệt chỉ đạo, theo dõi tiến độ triển khai nên dẫn đến một vài nhiệmvụ được ubnd tỉnh giao tiến hành chưa đảm bảo thời gian, unique chưa cao;việc xử lý hầu hết tồn tại, tiêu giảm sau kiểm tra cải cách hành bao gồm còn chungchung, chưa nạm thể; vẫn còn đấy tình trạng trễ hạn trong giải quyết hồ sơ thủ tụchành chính, xác suất dịch vụ công trực tuyến đường mức độ 3, 4 gồm phát sinh làm hồ sơ cònthấp; tinh thần, trách nhiệm trong thực xây dựng vụ của một bộ phận cán bộ,công chức, viên chức không cao ảnh hưởng đến công dụng đánh giá chỉ của tín đồ dân,doanh nghiệp qua điều tra xã hội học đối với công chức trong tỉnh; việc tiếpcận thông tin, các dịch vụ y tế, giáo dục đào tạo thông minh ngơi nghỉ vùng sâu, vùng xa cókhoảng cách to so với đô thị; việc tiếp nhận, xử lý ý kiến đóng góp của ngườidân nhiều khi còn còn chưa kịp thời; Chỉ số quản ngại trị cùng Hành chính công cung cấp tỉnh mặcdù năm 2021 gồm tăng vượt bậc nhưng không ổn định qua các năm; Chỉ số SIPAS cóbiểu hiện cải thiện chậm.

Để tiếp tục gia hạn kết trái đạt được,nâng cao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI thức giấc Lai Châu năm 2022, quản trị Ủy bannhân dân thức giấc yêu mong Thủ trưởng những sở, ban, ngành tỉnh, quản trị Ủy ban nhândân các huyện, thành phường hố tổ chức triển khai triển khai thực hiện một vài nhiệm vụ sau:

1. Duy trì, nângcao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, Chỉ số PAPI

a) thường xuyên tổ chức triển khai đầy đủ,kịp thời, đồng hóa các văn bản của Trung ương; các Nghị quyết của thức giấc ủy, Chỉthị của Ban thường vụ tỉnh ủy, quyết nghị của HĐND tỉnh và các văn bạn dạng chỉ đạocủa ủy ban nhân dân tỉnh tương quan đến việc triển khai nhiệm vụ về tăng cường cải bí quyết hànhchính, nâng cấp thứ hạng các Chỉ số cải tân hành chính, Chỉ số phù hợp về sựphục vụ hành chính, Chỉ số hiệu quả và quản ngại trị công; phụ trách với kếtquả cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý. Dữ thế chủ động nghiên cứu, tham mưu,đề xuất sáng kiến, phương án mới trong công tác cải cách hành chính có khả năngáp dụng, nhân rộng. Khuyến khích vấn đề học hỏi, vận dụng những sáng kiến đang đượcáp dụng ở những tỉnh/thành phố trên cả nước phù phù hợp với tình hình thực tế tại cơquan, đối chọi vị, địa phương. Từng cơ quan, đối kháng vị, địa phương trong năm nên gồm ítnhất một sáng kiến, giải pháp để triển khai triển khai có kết quả công tác cảicách hành chính.

b) tăng cường công tác thông tin,tuyên truyền nhằm cải thiện nhận thức, nhiệm vụ tổ chức thực hiện cải cáchhành bao gồm của cán bộ, công chức, viên chức trong quy trình thực kiến tạo vụ,nhiệm vụ; đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của bạn dân, tổ chức,xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải tân hành chủ yếu nhà nước.

c) triển khai nhanh, quyết liệt, thựcchất hơn bài toán cắt giảm thủ tục hành chính, kiến nghị, khuyến nghị những giải phápđơn giản hóa giấy tờ thủ tục hành chủ yếu đang gây khó khăn cho cải tiến và phát triển sản xuất, kinhdoanh; thực hiện thay đổi cơ chế một cửa, qui định một cửa liên thông trong giảiquyết thủ tục hành chủ yếu cho tổ chức, cá nhân; ko để fan dân, doanh nghiệpphải đi lại các lần xử lý thủ tục hành chính; xong tình trạng yêucầu thêm thành phần hồ sơ trong giải quyết và xử lý thủ tục hành chính cho tất cả những người dân,doanh nghiệp; nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ trước hạn, đúng hạn. Xử lý phảnánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức triển khai về quy định thủ tục hành chính đảm bảo an toàn đúngquy định, triển khai nghiêm câu hỏi xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạnggiải quyết thủ tục hành chủ yếu quá hạn.

d) Đề xuất việc triển khai liên thôngcác giấy tờ thủ tục hành chính, nâng cấp chất lượng hỗ trợ dịch vụ công trực tuyếnmức độ 3, 4 và tăng tốc thực hiện tại tiếp nhận, giải quyết, trả công dụng hồ sơthủ tục hành chính trên môi trường điện tử; liên tục rà soát, chào làng danhmục, giấy tờ thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc bị huỷ bỏ thuộc thẩmquyền giải quyết của cơ quan, 1-1 vị, địa phương để công khai đầy đủ, kịp thời,đúng quy định.

g) rà soát, đề xuất phương án sắp tới xếptinh gọn bộ máy hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Tiếp tụcsiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chủ yếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, côngvụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng tốc thanh tra, soát sổ đểkịp thời phát hiện tại và cách xử trí nghiêm phần đa trường hợp sai phạm vào tuyển dụng,bổ nhiệm, vận chuyển cán bộ, công chức, viên chức. Liên tiếp thực hiện đổi mớivà cải thiện chất lượng công tác làm việc tuyển dụng công chức, viên chức. Tiến hành côngkhai, khác nhau trong tuyển dụng và các công tác không giống về cai quản công chức,viên chức; đẩy mạnh ứng dụng technology thông tin trong công tác tuyển dụng.

h) Đẩy mạnh ứng dụng technology thôngtin, biến hóa số, xong xuôi xây dựng và trở nên tân tiến Chính quyền năng lượng điện tử,Chính quyền số, góp phần nâng cấp năng suất, hiệu quả buổi giao lưu của cơ quanhành chủ yếu nhà nước các cấp; cải thiện chất lượng hỗ trợ dịch vụ công chongười dân, tổ chức. Liên tiếp triển khai có công dụng Hệ thống thông tin báo cáo;Hệ thống họp e-cabinet và khối hệ thống thông tin cai quản văn bản điều hành.

i) dữ thế chủ động trong chế tạo và triểnkhai planer thanh tra, kiểm tra; những cuộc thanh tra, kiểm tra đều sở hữu kếtluận, thông báo hoặc biên bản...; lãnh đạo kịp thời việc thực hiện các kết luận,kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra; tập trung giải quyết và xử lý cóhiệu quả mọi kiến nghị, năng khiếu nại, cáo giác của công dân (nếu có).

k) Thực hiện tốt công tác tiếp côngdân, bố trí đầy đủ tín đồ đúng chức trách, đủ thẩm quyền tiếp công dân; ngườiđứng đầu cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn lịch trực tiếp công dân thời hạn theo quy địnhcủa dụng cụ Tiếp công dân và những văn bản liên quan; rà soát, đánh giá chất lượngđội ngũ công chức tiếp dân, đầu tư bồi dưỡng, nâng cấp nhận thức, tráchnhiệm, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tiếp dân theo thẩm quyền; thựchiện đầy đủ, đúng thời hạn đối với các nội dung buộc phải giải trình với những người dântheo quy định.

l) tăng tốc các kênh tiếp nhậnthông tin, thâu tóm ý kiến, làm phản ánh, đề nghị của bạn dân đối với chất lượngphục vụ của cơ quan hành chính, của công chức. Phát huy vai trò đo lường và tính toán củaHội đồng nhân dân, Ủy ban trận mạc Tổ quốc Việt Nam, những đoàn thể chủ yếu trị -xã hội những cấp và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, kháng tham nhũng; cócơ chế đảm bảo người dân khi tiến hành việc tố giác hành vi tham nhũng. Xử lýnghiêm các hành vi tham nhũng với xử lý trọng trách của người đứng đầu khi đểxảy ra tham nhũng trong cơ quan, solo vị, địa phương vì mình phụ trách; xử lýmức độ tăng nặng đối với hành vi, hiện tượng kỳ lạ bị báo chí, bạn dân phát hiện.Đặc biệt chú trọng tăng mạnh công tác phòng, phòng tham nhũng, phòng phiền hàsách nhiễu trong nghành nghề Y tế, Giáo dục, trao giấy phép xây dựng, những nội dung liênquan khu đất đai, tài nguyên môi trường, thống trị đô thị...

2. Những sở, ban,ngành tỉnh; UBND những huyện, thành phố

2.1. Sở Nội vụ

a) bám sát đít nhiệm vụ trình độ và chỉđạo của bao gồm phủ, cỗ Nội vụ nhằm tham mưu Ủy ban quần chúng tỉnh, Ban chỉ huy Cảicách hành chính tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những văn bạn dạng chỉ đạo, điềuhành cải tân hành chính đảm bảo kịp thời.

b) tổ chức triển khai kiểm tra cách tân hànhchính, bình chọn công vụ, đảm bảo an toàn trên 3 0% những cơ quan, 1-1 vị, địa phươngtrong thức giấc được kiểm tra cải tân hành chính, kiểm soát công vụ những năm 2022.Tham mưu Ủy ban dân chúng tỉnh văn bản chỉ đạo thắt chặt và chấn chỉnh những tồn tại hạn chếsau kiểm tra. Theo dõi, đôn đốc bài toán khắc phục những tồn trên sau chất vấn củacác cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra.

c) công ty trì, phối hợp với các sở, ban,ngành, Ủy ban nhân dân những huyện, tp nghiên cứu, khuyến nghị Ủy ban nhân dântỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng hoàn thiện bố trí tinh gọn cỗ máy, bố trí cơcấu chỉ huy hợp lý, tinh giản biên chế theo các kim chỉ nam đã đề ra.

d) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dântỉnh, quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơquan, đơn vị trong việc thực hiện Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm2021 của Ủy ban dân chúng tỉnh phê lưu ý Đề án tăng nhanh cách hành chính, cảithiện môi trường chi tiêu kinh doanh, cải thiện năng lực tuyên chiến và cạnh tranh cấp thức giấc giaiđoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030.

2.2. Văn phòngỦy ban quần chúng. # tỉnh

a) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác làm việc chỉ đạo, điều hành quản lý về cải tân thủ tụchành chính, điều hành và kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửaliên thông và tổ chức thực hiện đánh giá và công khai chất lượng kết quả đánhgiá chất lượng giải quyết giấy tờ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địaphương theo phương tiện tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng bốn năm 2018của thiết yếu phủ. Hướng dẫn những cơ quan, 1-1 vị, địa phương liên tục thực hiện tại tốtquy định tiến hành cơ chế một cửa, hình thức một cửa ngõ liên thông vào giải quyếtthủ tục hành chính. Đặc biệt chú trọng những thủ tục hành chính nghành chứngthực, xác thực của tổ chức chính quyền cấp xã; hành bao gồm công cấp xã; cấp giấy phépxây dựng; cấp cho giấy ghi nhận quyền áp dụng đất.

b) chủ trì, kết hợp Sở tin tức vàTruyền thông tham mưu tăng nhanh việc ứng dụng technology thông tin vào giảiquyết thủ tục hành chính, tập trung xử lý thủ tục hành thiết yếu trên môitrường năng lượng điện tử; bàn bạc văn bạn dạng trên môi trường thiên nhiên mạng; số hóa hiệu quả giảiquyết thủ tục hành bao gồm để cải thiện tính công khai, minh bạch, rút ngắn thờigian, tiết kiệm ngân sách và chi phí chi phí. Thực hiện chuẩn hóa, năng lượng điện tử hóa quy trình nghiệp vụxử lý hồ nước sơ. Tăng tốc tuyên truyền và cung cấp người dân tiếp cận, thực hiện dịchvụ công trực tuyến đường mức độ 3, 4 trong giải quyết và xử lý thủ tục hành chính.

c) triển khai theo dõi, phía dẫn, đônđốc, kiểm tra, tổng vừa lòng việc tiến hành nội dung cách tân thủ tục hành chính.Phối phù hợp với các cơ quan, đối kháng vị, địa phương nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cácgiải pháp, ý tưởng sáng tạo để xúc tiến có tác dụng công tác cải tân thủ tục hànhchính trên địa bàn tỉnh.

2.3. Sở tứ pháp

a) nhà trì tư vấn Ủy ban nhân dântỉnh các nội dung quan sát và theo dõi thi hành pháp luật, công tác rà soát và chất vấn vănbản quy phạm pháp luật. Thực hiện theo dõi, phía dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổnghợp việc tiến hành nội dung gây ra và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm phápluật.

b) tham mưu triển khai trọng trách đổimới, cải thiện chất lượng công tác làm việc xây dựng, ban hành văn phiên bản quy phi pháp luật.

c) nhà trì tham mưu Ủy ban nhân dântỉnh tổ chức triển khai tiến hành nâng cao, nâng cấp Chỉ số công dụng quản trịvà hành chủ yếu công (PAPI) cung cấp tỉnh năm 2022 và trong thời gian tiếp theo.

d) chủ trì, phối phù hợp với Ủy ban Mặttrận Tổ quốc việt nam tỉnh Lai Châu, các tổ chức chủ yếu trị - buôn bản hội theo dõi,đôn đốc, tổng hợp tình hình, hiệu quả thực hiện tại Chỉ số công dụng quản trị cùng hànhchính công cấp cho tỉnh của những cơ quan, solo vị, địa phương; tăng cường tuyên truyềnnhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về những Chỉ số nộidung, Chỉ số ngôn từ thành phần của Chỉ số PAPI; hằng năm tổ chức triển khai sơ kết, tổngkết nhằm phân tích, reviews những mặt làm cho được, hồ hết mặt còn hạn chế để có giảipháp khắc phục, kịp thời tham mưu phát hành Kế hoạch cải thiện, nâng cấp Chỉ sốhiệu quả quản trị và hành chủ yếu công cung cấp tỉnh của tỉnh.

2.4. Sở Thôngtin cùng Truyền thông

a) chủ trì, tham vấn Ủy ban nhân dântỉnh chỉ huy có kết quả các câu chữ về tạo ra và cải cách và phát triển Chính quyềnđiện tử, tổ chức chính quyền số. Triển khai tác dụng Chương trình chuyển đổi số tỉnhLai Châu mang lại năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai triển khai có hiệuquả gốc rễ tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP).

b) Phối hợp với Văn phòng ubnd tỉnhtriển khai cung ứng dịch vụ công trực tuyến đường mức độ 3, 4 đối với những thủ tụchành chính đáp ứng nhu cầu yêu cầu, điều kiện. Lí giải việc tin báo vàdịch vụ công trực tuyến đường trên Cổng tin tức điện tử tỉnh và những sở, ban, ngànhđảm bảo vừa đủ thông tin theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm2011 của chính phủ về quy định đưa tin và dịch vụ thương mại công trực tuyếntrên trang thông tin điện tử cùng cổng thông tin điện tử của ban ngành nhà nước.Hướng dẫn, những cơ quan, đối kháng vị, địa phương và Bưu năng lượng điện tỉnh triển khai tiếp nhậnvà trả hiệu quả giải quyết giấy tờ thủ tục hành chính qua thương mại dịch vụ bưu chủ yếu công ích.

c) công ty trì, phối phù hợp với các cơ quan,đơn vị, địa phương tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện tăng cường các cách làm tươngtác với người dân thông qua các phương tiện media ứng dụng công nghệ thôngtin, bức tốc các hiệ tượng tương tác trực tuyến với người dân. Nâng cấp chấtlượng phục vụ, tăng tốc các tiện ích, tuyên truyền và tất cả các chiến thuật hỗ trợđể người dân sử dụng dịch vụ thương mại công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử khi giảiquyết giấy tờ thủ tục hành chính.

2.5. Sở Kế hoạchvà Đầu tư

a) nhà trì, phối phù hợp với các cơ quanliên quan lại tham mưu Ủy ban dân chúng tỉnh các chiến thuật thực hiện nay đạt với vượt cácchỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tham mưu các phương án phát triểndoanh nghiệp (phấn đấu năm 2022 phần trăm doanh nghiệp ra đời mới tăng tự 15% sovới năm 2021); thu hút chi tiêu vào tỉnh cao hơn nữa năm 2021.

b) tăng tốc chất lượng tham vấn vàgiải quyết hồ xét xử sơ thẩm định các dự án quanh đó ngân sách, đảmbảo những Doanh nghiệp, tổ chức, cá thể được sản xuất thuận lợi, được khuyên bảo chuđáo, không để những Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải đi lại những lần; Kiệntoàn tổ chức triển khai Phòng thẩm định những dự án Ngoài chi phí và đk doanh nghiệp.

Xem thêm: Dấu Hiệu Mèo Đẻ Như Thế Nào, Cách Đỡ Đẻ Cho Mèo Được Các Bác Sĩ Chia Sẻ

c) phát huy vai trò cơ quan xúc tiếnđầu tư của tỉnh, tích cực thao tác với những Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, cáchiệp hội doanh nghiệp các nước, những Phòng thương mại dịch vụ và Đại sứ quán những nước.

đ) Hằng năm, tham mưu tổ chức phântích review Chỉ số năng lực đối đầu và cạnh tranh cấp sở, ban, ngành với địa phương(DDCI). Phối phù hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị trong việcthực hiện quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 11 mon 6 năm 2021 của Ủy ban nhândân tỉnh phê lưu ý Đề án tăng mạnh cách hành chính, cải thiện môi ngôi trường đầu tưkinh doanh, cải thiện năng lực tuyên chiến đối đầu cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, địnhhướng mang đến năm 2030.

2.6. Sở Tàichính

a) công ty trì, phối hợp với các cơ quanchuyên môn tư vấn Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bạn dạng quy định về quảnlý, sử dụng gia tài công. Phối phù hợp với các cơ quan trình độ tham mưu Ủy bannhân dân tỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý bất động sản thuộc thẩm quyền theo quyđịnh trên Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 mon 12 năm 2017 của bao gồm phủ.Hàng năm tổng đúng theo số liệu report tài sản công của các cơ quan, đơn vị chức năng trên địabàn tỉnh, tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tài sản công trên địa bàn tỉnh gửi cỗ Tàichính theo pháp luật tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017của thiết yếu phủ.

b) bức tốc theo dõi, đôn đốc, kiểmtra việc thực hiện khắc phục các kiến nghị được cỗ Tài chính, truy thuế kiểm toán Nhànước hoặc cơ quan trung ương có thẩm quyền chỉ ra rằng sau thanh tra, kiểm tra, kiểmtoán đơn vị nước về tài chính, chi tiêu tại tỉnh (đảm bảo đạt trên 90%).

c) thực hiện theo dõi, phía dẫn, đônđốc, kiểm tra, tổng hòa hợp việc thực hiện nội dung cải tân tài bao gồm công.

2.7. Sở Khoa họcvà Công nghệ

a) tăng tốc kiểm tra, gợi ý cáccơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc duy trì và đổi mới Hệ thống quản lí lýchất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 . Gắn kết việc triển khaiChính bao phủ điện tử, đổi khác số với chuyển động xây dựng, áp dụng, gia hạn vàcải tiến Hệ thống làm chủ theo TCVN ISO 9001:2015 .

b) hướng dẫn các doanh nghiệp đăng kýtên miền, đăng ký hướng dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu hàng hóa; giải đáp cáchợp tác xã chuyển nhượng bàn giao ứng dụng công nghệ kỹ thuật, đào tạo; phối hợp với SởNông nghiệp và cải tiến và phát triển nông làng mạc gặp, hướng dẫn theo phía cầm tay chỉ việccho các doanh nghiệp, hợp tác xã về mã số vùng trồng, kiến thiết vườn giống.

2.8. Sở Tàinguyên cùng Môi trường; Sở nông nghiệp trồng trọt và phát triển n ông thôn; hòa hợp Hợptác xã

a) Sở tài nguyên và môi trường chủtrì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tiền tham mưu cấp có thẩm quyền tổchức thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện tại các chiến thuật nhằm sút thiểu ônhiễm môi trường, thăng bằng giữa đảm bảo môi ngôi trường và cải cách và phát triển kinh tế. Xâydựng những cơ chế, chính sách khuyến khích đơn vị đầu tư, đơn vị sản xuất, doanh nghiệpứng dụng, áp dụng, thực hiện thực hiện tân tiến khoa học, công nghệ tiên tiếnthân thiện môi trường.

c) Liên minh bắt tay hợp tác xã chú trọngphát triển hội viên, giao tiêu chí từng huyện, từng công chức về chỉ tiêu pháttriển những hợp tác buôn bản trên địa bàn.

2.9. Sở Y tế

Chủ trì, phối phù hợp với các cơ quan,đơn vị liên quan hướng dẫn những mạng lưới y tế tuyến đường huyện, tuyến đường xã nâng caochất lượng công tác khám, trị bệnh cho những người dân bên trên địa bàn. Tổng hợp kếtquả thực hiện trên địa phận tỉnh so với nội dung này.

2.10. Sở Giáodục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các phòng ban cóliên quan tiền tham mưu ubnd tỉnh các giải pháp để tăng tốc cho công tác làm việc giáo dụcbậc tiểu học tập như: các phương án về biên chế, phương án về cơ sở vật chất, giảipháp về đổi mới cách thức dạy cùng học... Xây dựng môi trường giáo dục an toàn,lành mạnh, thân thiện, ko bạo lực, ko lạm thu, bình an thực phẩm trongbữa ăn của học viên bán trú; thống trị chặt chẽ việc dạy thêm trái quy định; tổchức khảo sát thống kê giám sát sự ăn nhập của phụ huynh học viên và người dân đối vớichất lượng giáo dục ở những trường bậc đái học.

2.11. Những cơ quan ngành dọc đóngtại địa phương: ngân hàng nhà nước, Kho bạc Nhà nước, viên thuế tỉnh, cục quảnlý thị trường, bảo đảm xã hội tỉnh, Công an tỉnh

a) Đẩy mạnh cách tân hành chính, tậptrung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết và xử lý thủ tục hành chính, nhằmrút ngắn thời gian, tăng tính rành mạch trong xử lý thủ tục hành bao gồm chongười dân, doanh nghiệp.

c) viên Thuế tỉnh lãnh đạo các chi cụcThuế những huyện, tp và khu vực tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môitrường, các đơn vị, địa p hương trên địa phận tỉnh tăng tốc hơn nữa việc thựchiện thanh toán giao dịch trực tuyến nhiệm vụ tài chính trong tiến hành thủ tục đất đai.

d) Công an tỉnh nhà trì, phối kết hợp vớicác cơ quan, solo vị, địa phương tham mưu, tổ chức thực hiện, tổng phù hợp kết quảthực hiện nay trên địa bàn tỉnh liên quan đến hoạt động đảm bảo an toàn chính trị,trật tự bình an xã hội, phòng phòng tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quảhoạt động triển khai các chương trình phối hợp hoạt động giữa tổ chức chính quyền cơ sở,các đoàn thể và nhân dân trong công tác làm việc xây dựng nền quốc p hòng toàn dân, anninh dân chúng vững mạnh.

2.12. Ủy bannhân dân những huyện, thành phố

a) Công khai, minh bạch những thôngtin, giấy tờ thủ tục thuộc nghành nghề quy hoạch, giáo dục, đầu tư chi tiêu công, tuyển chọn sinh, tuyểndụng... để những tổ chức, doanh nghiệp, bạn dân được tiếp cận; tổ chức triển khai tiếpxúc, đối thoại với những người dân, doanh nghiệp lớn để thâu tóm tâm tư, nguyện vọng, kịpthời tháo dỡ gỡ hoặc khuyến nghị cấp có thẩm quyền toá gỡ các khó khăn, vướng mắc,góp phần khơi thông nguồn lực, tạo đk để doanh nghiệp vận động có hiệuquả.

b) quan tiền tâm sắp xếp kinh phí bổ sungtrang sản phẩm công nghệ kỹ thuật và các điều kiện quan trọng khác tại phần tử tiếp nhậnvà trả hiệu quả cấp huyện, cấp cho xã để thực hiện việc số hóa đạt hóa học lượng, hiệuquả.

c) tổ chức triển khai mở những lớp tập huấn bồidưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cung cấp huyện, cấp cho xã. Tập trungbồi dưỡng nghiệp vụ trong chào đón và giải quyết thủ tục hành chính, kỹ năngxử lý tình huống, khả năng tiếp công dân... Cho đội ngũ công chức trực tiếp tiếpnhận và giải quyết thủ tục hàn h chính cho tất cả những người dân, tổ chức.

d) Theo phân cấp cho quản lý, Ủy ban nhândân những huyện, thành phố trên địa phận tỉnh xuất bản phương án, kế hoạch đầu tưnâng cấp, cải tạo, cách tân và phát triển cơ sở hạ tầng giao hàng sản xuất, cuộc sống văn hóa- xã hội, bảo đảm môi trường phù hợp với tình hình thực tế địa phương bản thân vàquy hoạch phổ biến do cấp gồm thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

đ) chỉ đạo UBND cấp cho xã:

- triển khai công khai, phân minh cácnội dung buộc phải công khai; hiệ tượng công khai, thời gian công khai, phân côngthực hiện; chủ động tổ chức triển khai đúng, đầy đủ trách nhiệm công khai minh bạch đối vớingười dân giữa trung tâm vào những nội dung: công khai minh bạch hộ nghèo và cơ chế xã hộicho tín đồ nghèo; công khai n gân sách cung cấp xã và những khoản thu không giống ở khu dân cư;công khai quy hoạch, kế hoạch áp dụng đất với khung giá đất; công khai minh bạch kế hoạchđầu tư của các dự án trên địa bàn và công dụng xử lý các vụ việc qua tính toán ởkhu dân cư. Sắp xếp vị trí đặt bảng tin công khai minh bạch thuận luôn thể để người dân dễthấy, dễ theo dõi. Vắt mới, bổ sung cập nhật khi những văn bạn dạng công khai bị hỏng, cũ nát,thiếu.

- bố trí địa điểm tiếp công dân, xâydựng cùng niêm yết lịch tiếp công dân cố gắng thể. Phân loại, xử lý đối chọi thư năng khiếu nại,tố cáo, kiến nghị, phản nghịch ánh... Theo đúng quy định của pháp luật.

2.13. Hiệp hộidoanh nghiệp tỉnh, Hội người kinh doanh trẻ, hiệp hội cộng đồng Sâm, Hội sản phẩm nông nghiệp tỉnh, Hộidoanh nghiệp xuất nhập khẩu, hiệp hội cộng đồng Du lịch, bỏ ra hội Chè.

Phát huy tính công ty động, sứ mệnh đạidiện cho xã hội doanh nghiệp cùng là ước nối giữa công ty với những sở,ban, ngành, địa phương để kịp thời dỡ gỡ hồ hết khó khăn, vướng mắc vào đầutư tởm doanh; tham gia, góp ý với các sở, ban, ngành chức năng khi xây dựngquy hoạch, đề án, lịch trình phát triển tài chính - xóm hội của tỉnh; tạo mốiliên kết trong cộng đồng doanh nghiệp nhằm mục tiêu huy động phần đông nguồn lực, xây cất cácmối quan hệ tình dục hợp tác, đầu tư chi tiêu và sản xuất kinh doanh cho những thành viên trongHiệp hội, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phệ mạnh, đóng góp phần thúc đẩyphát triển kinh tế tài chính - thôn hội của tỉnh.

2.14. Báo LaiChâu, Đài vạc thanh - truyền ảnh tỉnh,Cổng tin tức điện tử tỉnh, các cơ quan lại thông tin, media tại địa phương

Tăng cường tuyên truyền, phát hành cácchuyên mục, siêng trang, tin, bài, phóng sự... Về cải tân hành chính, đặcbiệt là những công dụng nổi bật, phần đông hoạt động, sáng kiến, tế bào hình, điển hìnhtốt về cải cách hành thiết yếu trên địa bàn toàn tỉnh; đưa tải những thông tin vềcải biện pháp hành chính, cải thiện năng lực tuyên chiến đối đầu cấp tỉnh tới các cơ quanthông tấn tw và những trang mạng xã hội có định hướng tốt.

3. Tổ chức triển khai thựchiện

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủtịch UBND những huyện, thành phố trang nghiêm triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủtịch ubnd tỉnh tại thông tư này.

b) Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợpvới cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra đối với các cơ sở ngành dọc đóngtại địa phương và một số trong những sở, ngành có tương đối nhiều thủ tục hành chính liên quan trựctiếp đến tín đồ dân, doanh nghi ệp; những sởngành, địa phương gồm Chỉ số cải tân hành bao gồm và Chỉ số review năng lựccạnh tranh còn thấp.

c) Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợpvới Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở: chiến lược và đầu tư, tin tức và truyền thông,Khoa học cùng công nghệ, Tài chính, tư pháp và những cơ quan, đơn vị chức năng có liên quanchịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện và định kỳ report tìnhhình triển khai triển khai theo quy định./.

khu vực nhận: - cỗ Nội vụ, Văn phòng thiết yếu phủ; - TT. Tỉnh giấc ủy, TT HĐND tỉnh; - Ủy ban MTTQ việt nam tỉnh; - nhà tịch, những Phó chủ tịch UBND tỉnh; - các sở, ban, ngành tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - hiệp hội DN, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh; - Đài PT&TH tỉnh, Báo Lai Châu; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, KSTT.